Sveriges migrationspolitik är inte hållbar, mer resurser måste satsas på att förhindra terrorattentat och EU får inte glömma bort Ukrainakonflikten. Det är några av de ämnen som debatterats den senaste veckan. Tidningen OmVärlden summerar debattveckan i samarbete med Biståndsdebatten.se.

Stödet till Ukraina räcker inte

Konflikten i Ukraina har hamnat i skymundan på grund av Syrienkriget. Det skriver Östeuropaexperten Anders Åslund som menar att landet behöver ökat stöd från EU. Vidare skriver han att Ukrainas regering åstadkommit flera ekonomiska förbättringar i landet på kort tid, men att de inte klarar av att vända landets utveckling utan ökad finansiell hjälp utifrån.

Anders Åslund, Östeuropaexpert: Ukraina lider – EU sviker

Tv-galor är inte lösningen

I Globen skramlade Sverige i tisdags ihop över 40 miljoner kronor till människor på flykt. “En imponerande uppvisning” skriver Per Gudmundson på SvD:s ledarsida, men menar samtidigt att Sveriges katastrofhjälp inte kan hänga på tv-sända galor. Istället pekar han på att avräkningarna från biståndsbudgeten är ohållbara och att regeringen måste hitta andra sätt att hantera flyktingsituationen på.

Per Gudmundson: Hela Sverige skramlar, bokstavligen

Sverige ska bidra med JAS-plan

Nu i veckan publicerade Kristdemokraterna sina förslag på hur Sverige ska arbeta för att motverka terrorism. Ett av förslagen är att Sverige om det efterfrågas ska bidra med JAS-plan i insatser mot IS och att ökade resurser ska gå till att förebygga terrorattentat i Sverige. De vill även öka sitt bidrag till bland annat FN:s flyktingorgan UNHCR och FN:s barnfond Unicef för att stötta insatser i konflikternas närområde.

Ebba Busch Thor och Andreas Carlson (KD): KD: Våra fem förslag i kampen mot terrorn

Förslag på ökade fredsinsatser

Insatserna för global fred måste stärkas. Det skriver flera freds- och konfliktforskare vid Uppsala universitet i samband med att FN:s nya utvecklingsmål antogs i New York. I nio punkter argumenterar de för vilka insatser som borde prioriteras, men nu får deras lista kritik. Petter Ölmunger från Nätverket Global Demokrati menar att de missat den viktigaste punkten, nämligen vikten av lagstiftning.

Professorer vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet: Nio punkter för global fred

Petter Ölmunger, Nätverket Global Demokrati: Global fred genom global lag

Sverige bryter mot sina plikter

Det omdebatterade transportöransvaret fortsätter att diskuteras och på SvD:s debattsida argumenterar tre skribenter för att det under rådande flyktingkris ska avskaffas. De menar att Sverige genom att fortsätta följa reglerna om transportöransvaret bryter mot sina EU-rättsliga förpliktelser.

Nafsika Karavida, Xavier Groussot och Ulf Djurberg: Sverige skyldigt att öppna laglig flyktväg

Text: Amanda Saveland, OmVärlden

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *