Erik Halkjaer, chefredaktör för tidningen OmVärlden, Helena Bjuremalm, styrelseledamot i Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och jobbar på IDEA samt Kerstin Edquist, projektledare för Biståndsdebatten.se, analyserar schemat i Almedalen 2015.