Sjundeklassare i Norsup Secondary School. Foto: Connor Ashleigh för AusAID. CC-BY-2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Biståndets bestående resultat måste diskuteras mer

Själva utgångspunkten för internationellt utvecklingssamarbete är att bidra till bestående förändringar. Samtidigt saknas det ofta kunskap om biståndets långsiktiga resultat – efter att finansieringen avslutats, skriver Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).