Debattör: Thomas Hammarberg

Thomas Hammarberg

  • 13 debattartiklar
  • 30 ämnen

Debattartiklar av Thomas Hammarberg (13 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-06

Thomas Hammarberg: Trump ska inte styra vår kamp mot kärnvapen

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Vi riskerar att stå inför en ny period av kärnvapenupprustning. Den nya konventionen är absolut viktig och måste välkomnas – inte undermineras därför att Donald Trumps regim ogillar den. Sverige måste fullfölja arbetet mot kärnvapnen – inte [...]FN, Fred och säkerhet, USA
2017-01-26

Netanyahu och Trump leker med varandra – och elden

Thomas Hammarberg, Dagens Arena

“Netanyahu och Trump ignorerar folkrätten, vädjanden från stora delar av världssamfundet, palestiniernas mänskliga rättigheter – och faktiskt också Israels bästa. Vad de nu håller på med är inget annat än en oerhört farlig lek med [...]FN, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, USA
2016-04-26

Rättighetsperspektivet måste bli vägledande i Agenda 2030

Loa Brynjulfsdottir m.fl., Dagens Arena

“Regeringen och den nu tillsatta 2030-delegationen måste börja det nödvändiga implementeringsarbetet såväl här hemma som globalt. Samarbete mellan olika aktörer, såväl myndigheter som näringsliv och civilsamhälle måste utvecklas. Det måste också säkerställas att arbetet sker [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-10-08

Så kan globaliseringens fördelar komma fler till del

Anna Ryott m.fl., Dagens ETC

“Globaliseringen av arbetsmarknaden har många fördelar men de vinster som skapats är ojämlikt fördelade. Därför är statsminister Stefan Löfvens initiativ om en Global Deal centralt för att förverkliga såväl mål 8 som flera andra av [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Handelspolitik
2015-09-17

Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster

Elisabet Fura m.fl., OmVärlden

“Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga [...]FN, Jämställdhet, Mellanstatliga aktörer
2015-09-16

Tackla orsakerna till misären

Thomas Hammarberg, Svenska Dagbladet

“Många frågar vilka politiska åtgärder som nu krävs. Här en serie steg som våra myndigheter ­borde ta för att bidra till att denna kris får en vändpunkt.” Projektstöd, Rumänien, Välgörenhet
2014-11-15

Stoppa de brutala avhysningarna

Thomas Hammarberg m.fl Borås Tidning

“Lika självklart är att EU har ett ansvar. Unionens försök att skydda minoritetsrätten för romerna har gett mycket blygsamma resultat. Det räcker inte med konferenser och planer på papper. Nu måste givna löften infrias och [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Romernas rättigheter, Rumänien, Sociala skyddsnät
2014-11-10

Sverige har ett ansvar för romer som är här

Thomas Hammarberg mfl., Svenska Dagbladet

“Ända fram till 1950-talet – alltså även under Förintelsen av romer i andra delar av Europa – hindrades förföljda romer från varje möjlighet att beträda svensk mark. Den lagen upphävdes till slut – men är [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Romernas rättigheter
2014-08-03

Kollektiv bestraffning av civilbefolkningen i Gaza

Dagens Nyheter

“Många har tagit sin tillflykt till de överfyllda skolor som drivs av FN i Gaza, skolor som åter visat sig bli föremål för israeliska attacker.” EU, FN, Israel/Palestina-konflikten, Japan, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-05-18

Romernas villkor måste bli valfråga

Hans Caldaras m.fl., Svenska Dagbladet

“Vårt bemötande av EU-migranterna bör förstås stå i samklang med överenskomna europeiska värderingar. Samtidigt erbjuder det europeiska samarbetet en möjlighet – och en plikt – att hålla myndigheterna i migranternas hemländer ansvariga.” EU, Romernas rättigheter
2013-10-23

De ensamkommande barnen: “Smit inte från ansvaret”

Thomas Hammarberg; Omvärlden

“Erfarenheterna av tidigare satsningar av den typen är nedslående. Men detta projektförsök har fortsatt, med hjälp av svenskt bistånd. Migrationsverket menar att riskerna överskattats, bara de grabbar ska skickas till centret för vilka man fått kontakt [...]Afghanistan, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Irak, Migrationsverket
2012-11-07

”Ge alla papperslösa rätt till sjukvård vid behov”

Elisabeth Abiri mfl; Dagens Nyheter

“Sverige har tidigare fått kritik från FN-representanter som funnit att vi faktiskt inte lever upp till detta – bland annat därför att asylsökande och så kallade papperslösa inte garanteras rätt till sjukvård vid behov. … I [...]Flykt och migration, Hälsa, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, SjukvårdI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd"

Ämnen som Thomas Hammarberg diskuterar om (30 ämnen)

Dela det här: