Debattör: Svante Axelsson

Svante Axelsson

  • 37 debattartiklar
  • 40 ämnen

Debattartiklar av Svante Axelsson (37 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-03-10

”Fram för mer empiri i klimatdebatten”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“För att på ett effektivt sätt stoppa klimatförändringarna bör rikare länder utveckla teknikskiften som kan spridas globalt och därmed underlätta omställningen för andra länder. Att det fungerar finns det flera empiriska analyser som visar. Tyskland [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, NäringslivArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/03/klimatpolitiken-maste-vara-empiriskt-underbyggd/"
2017-03-01

Tre industriprojekt som kan ge Sverige fossilfri ledning

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Om de rätta politiska förutsättningarna ges kan dessa industriprojekt utvecklas snabbt och vara viktiga delar i den gröna industrialism som utvecklar Sverige. Dessa tekniksprång underlättar den globala omställningen vilket också är en viktig anledning till att [...]Biobränslen, Det klimatpolitiska ramverket, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv
2016-09-23

”Enkla ekonomimodeller bortser från innovationer”

Svante Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Slutligen, artikeln av Hassler och Krusell är intressant för den visar på ett tydligt sätt hur en mycket teoretisk nationalekonomisk ansats leder fel i en konkret politisk situation där världen inom relativt kort tid ska [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), UtsläppsrätterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/21/utslapp-i-sverige-fel-fokus-for-svensk-klimatpolitik/"
2016-05-27

“Gör drivmedlen fossilfria till 2030”

Svante Axelsson m.fl., Svenska Dagbladet

“[Parisavtalet] inger hopp för framtiden och skickar en tydlig signal till alla länder, städer, företag och individer om att eran med fossila bränslen kommer att gå mot sitt slut. Men Parisavtalet innebär också en gigantisk [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv, Parisavtalet
2016-03-27

Fem recept på hur Sverige kan bidra till en fossilfri värld

Håkan Wirtén, m.fl, Sundsvalls Tidning

“Det är positivt att regeringen har lanserat initiativet ” Fossilfritt Sverige” som i dag stöttas av 100-tals aktörer. Nu är det full fart framåt för att nå resultat. Därför vill vi i miljörörelsen ge fem [...]EU, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Partipolitik
2016-03-18

”Löfven och Kinberg Batra: vi har lösningarna”

Håkan Wirtén m.fl., SVT Opinion

“Sverige bör likt Storbritannien inrätta en grön investeringsbank som också kan erbjuda marknaden gröna obligationer. Det är också viktigt att de utlovade 4 miljarder kronorna till FN:s Gröna Klimatfond finansieras utöver biståndsbudgeten.” Gröna fonden, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2016-02-19

Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen

Håkan Wirtén m.fl., Aftonbladet

“Vi organisationer är oroliga för att helheten och frågan om konsumtionens klimatpåverkan håller på att hamna i skymundan. Sverige kan höja tempot i det globala klimatarbetet genom att ta ansvar för utsläppen även från vår [...]Klimat & miljö
2015-12-07

Flera klimatmål har redan överträffats

Per Hedberg, mfl. Upsala Nya Tidning

“Vår genomgång avslöjar att politiska beslutsfattare systematiskt underskattar möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål. Det i sin tur kan vara en förklaring till att regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-12-06

“Återvinning effektivast för klimatet”

Svante Axelsson Mfl., Göteborgs Posten

“Materialåtervinning är en av de mest energieffektiva åtgärder som kan genomföras och har långt större effekt på vår klimatpåverkan än många andra åtgärder. Materialåtervinning ger radikalt mycket lägre växthusgasutsläpp än både produktion med jungfruliga råvaror [...]EU, FN, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Näringsliv
2015-11-28

Låt inte terrorn stoppa kampen för klimatet

Anders Wijkman m.fl., Aftonbladet

“Klimatförändringarna är ett gemensamt ansvar för hela världen och erbjuder unika möjligheter till samarbete. Genom att kämpa för klimatet står vi också upp för medmänsklighet och en tro att människor i grund och botten vill [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-27

Folkhälsan kan få ett lyft med rätt klimatpolitik

Sofia Lindegren m.fl., Göteborgs-Posten

“De utsläppsmål som sätts vid FN:s klimatmöte i Paris i nästa vecka kommer inte bara att bestämma hur många graders uppvärmning vi får på jorden. Dessa mål lägger även grunden för vår och kommande generationers [...]Hälsa, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-11-20

”Politikerna är mer rädda för klimatåtgärderna än klimatförändringarna”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Kågeson anför att han hoppas på en global koldioxidskatt. Det vore fantastiskt om en sådan gick att införa. Tyvärr har inte ens EU lyckats införa en koldioxidskatt. Därför är det knappast realistiskt att på kort [...]Biobränslen, EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/16/axelssons-skonmalning-invaggar-medborgarna-i-falskt-lugn/"
2015-11-20

”Klimatambitionerna inför Paris är inte tillräckliga”

Elisabeth Dahlin m.fl., Sveriges Television

“Konsekvensen kan bli en dramatisk ökning av antalet klimatflyktingar i världen. Slutsatsen är att vi måste säkra människors rätt till utveckling samtidigt som vi kraftigt minskar klimatutsläppen. Klimatkrisen kan bara lösas genom ett globalt samarbete grundat i insikten [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Mänskliga rättigheter
2015-11-14

”Politikerna underskattar möjligheten nå klimatmål”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Genomgången avslöjar att politiska beslutsfattare systematiskt underskattar möjligheterna att nå klimat- och energipolitiska mål. Det i sin tur kan vara en förklaring till att regeringar inte vågar höja sina klimatambitioner.” EU, Gröna fonden, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-10-01

”Svenska företag måste bidra mer till hållbar utveckling”

Viveka Risberg m.fl., OmVärlden

“Företagen måste hänga på möjligheten att ställa om till långsiktigt hållbara affärsmodeller genom att minska koldioxidutsläpp, satsa på innovationer och arbeta aktivt med fattigdomsbekämpning i leverantörsleden. Och det är bråttom, de kommande 5-10 åren är [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Näringsliv
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-06-08

Det saknas inte styrmedel för minskade konsumtionsutsläpp

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Det vore naturligtvis bra om det svenska klimatarbetet kunde ta hänsyn till hur svensk export kan minska de globala utsläppen. Exakt hur man kan göra det är en komplicerad fråga som säkert kommer diskuteras mycket [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
I artikeln hänvisas till "Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö i andra länder"
2015-06-01

“Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-05-09

”Ofattbart att regeringen straffskattar bort etanolen”

Svante Axelsson m.fl., Dagens Nyheter

“Etanolproduktionen utvecklas även i andra länder, i den brasilianska produktionen av sockerrörsetanol har man börjat göra etanol också av cellulosa, inte enbart av sockret. Nya fabriker för cellulosabaserad etanol har invigts under 2014 både i [...]Biobränslen, Klimat & miljö
2015-02-23

”Svenska byggregler bryter mot EU-direktiv och riskerar leda till ökad klimatpåverkan”

Svante Axelsson m.fl. Dagens Nyheter

Det är på tiden att Sverige får byggregler som understöder våra egna och EU:s energi- och klimatmål. Vi vill alla vara med och bygga ett mer hållbart samhälle och ser fram emot teknikneutrala byggregler som uppmuntrar [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-11-30

Dags för Sverige att visa ledarskap för klimatet

Svante Axelsson, Göteborgs Posten

“I morgon samlas världens regeringar i Lima för att lägga grunden till ett nytt klimatavtal. Nu måste handlingsförlamningen brytas. Vi har just fått klimatpanelens senaste sammanställning över hur människan förändrar klimatet. Alla länder måste nu [...]Gröna fonden, Klimat & miljö
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-09-11

Klimatvalet 2014

Ulrika Hagevi m.fl, Sundsvalls Tidning

“Vi behöver ett nytt sätt att tänka om utveckling än det trubbiga måttet BNP som är styrande för investeringar och beslutsfattande. Då räcker det inte med justeringar som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-12

Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar. AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-02-09

Klimatmålen kräver politiskt stöd

Svante Axelsson mfl, Borås Tidning

“Nyligen skrev åtta av medlemsländerna till EU-kommissionen med önskan om ett mål för produktion av förnybar energi till år 2030. Bland undertecknarna fanns Italien, Tyskland, Frankrike och Danmark. Men märkligt nog stod inte Sverige bakom [...]EU, Fossilfri energi, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik
2013-09-22

Svenska folket redo att göra mer för klimatet

Karin Stenmar mfl; Svenska Dagbladet

“Högljudda klimatskeptiker kan ibland ge intryck av att dramatiken överdrivs. Men det är inget som vanligt folk köper. Tvärtom. Enligt en färsk Sifoundersökning tror tre av fyra svenskar, 75 procent, att den bild som förmedlas [...]Civilsamhället, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2013-05-01

Miljörörelsen: Regeringens klimatpolitik blir full av kryphål

SVANTE AXELSSON MFL, Svenska Dagbladet

“De länder som ingår i FN:s klimatkonvention har enats om att den globala medeltemperaturen inte får stiga mer än två grader. För att klara det måste utsläppen minska kraftigt för att senast 2050 vara nära [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö
2012-12-03

”Lena Ek måste ta hänsyn till fattigas behov av el”

Svante Axelsson, Dagens Nyheter

“Inför klimatmötet uppmärksammade Lena Ek i veckan det lönsamma med att skärpa EU:s klimatmål för att minska utsläppen och hejda den globala uppvärmningen. Det är därför obegripligt att Sverige inte stöder Storbritanniens förslag att helt [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, Utsläppsrätter
2012-11-29

Klimatet kräver högre växel

Svante Axelsson, Borås Tidning

“Det viktigaste som länderna enades om vid förra årets klimatförhandlingar i Durban var just att länderna skulle enas. Durbanpaketet är än så länge bara är ett juridiskt bindande vitt papper, men arbetet med att fylla [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Volym
2012-11-24

Sverige bryter sina klimatlöften

Anders Wejryd mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige har, liksom andra industriländer, åtagit sig två saker i FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet. Dels att minska våra egna utsläpp till en nivå som krävs för att undvika farlig klimatförändring, dels att betala till de [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Partipolitik, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "A Guide to a Cold Calculus of a Hot Planet"
2012-04-25

Grönt jordbruk klarar föda världen

Svante Axelsson, Göteborgsposten

“Behovet av livsmedel, biobränsle och andra förnödenheter ökar samtidigt. 2050 är vi sannolikt cirka 9 miljarder människor. För att klara denna gigantiska utmaning måste planeten bli friskare. Idag subventionerar EU ett jordbruk som inte kan [...]Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Stockholm +40
2011-12-14

Afrika kan bli självförsörjande på mat

Sue Edwards, Svante Axelsson; Göteborgsposten

“Tigray i norra Etiopien har tusentals småbönder på 15 år gått från svält och biståndsberoende till en situation där befolkningen själv producerar tillräckligt med mat. Deras arbete visar vägen för hur Afrika kan bli självförsörjande [...]Afrika, Etiopien, Jordbruk
2011-10-12

Styr om EU:s jordbrukspolitik

Svante Axelsson mfl; Göteborgsposten

“Att världens befolkning växer är ett vanligt skäl för att hålla fast den gamla politiken. Återigen försöker reformmotståndare av CAP att legitimera gamla produktionsdrivande stöd med argument som att Europa måste förse världen med mat. [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-06-21

“Lös miljöproblem med Cap”

Svante Axelsson, Sydsvenskan

“Trots att den europeiska jordbrukspolitiken till 85 procent består av subventioner som orsakar stora miljöproblem i hela EU är debatten så gott som obefintlig. Det som står på spel är 400 miljarder kronor om året.” CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö
2010-12-03

Svante Axelsson: ”De rika länderna måste lägga upp nya pengar på bordet”

Svante Axelsson, Dagens Arena

“Det duger inte att, likt Sverige, dubbelräkna biståndet. Skall förlamningen i förhandlingen brytas, måste de rika länderna lägga upp nya pengar på bordet och dessutom gå före och genomföra verkliga utsläppsminskningar i de egna länderna.” Avräkningar, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16)
2009-10-29

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

Svante Axelsson, Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Lasse Gustavsson, Erik Lysén, Christer Zettergren; Svenska Dagbladet

“Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivilligorganisationer.” EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)

Ämnen som Svante Axelsson diskuterar om (40 ämnen)

Dela det här: