Debattör: Sten Rylander

Sten Rylander

  • 2 exklusiva debattartiklar
  • 15 debattartiklar
  • 2 kommentarer
  • 45 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Sten Rylander (2 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-11-13

Kultur som katalysator för ökad demokrati

Sten Rylander, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som demokratiutveckling fortsätter vara ett av biståndets mest prioriterade områden så fortsätter kulturstödet att minska. Det minskade kulturbiståndet riskerar att undergräva det svenska bidraget till en demokratisk utveckling. Det menar Sten Rylander, Forum Syd. Diktaturer, Kultur, Mänskliga rättigheter
2014-10-20

Viktiga satsningar i biståndsbudgeten

Sten Rylander mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige är, efter Schweiz, det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Det är beklagligt att den nya regeringen nu signalerar att urholkningen kommer att fortsätta. Andra budgetlösningar finns och borde diskuteras, skriver Sten Rylander och Annica Solhström från Forum Syd.Avräkningar, Budget

Debattartiklar av Sten Rylander (15 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-11-14

Sverige måste lyfta skatteflyktsfrågan globalt

Sten Rylander m.fl, Dagens Arena

Svenska och internationella civilsamhällesorganisationer arbetar sedan många år hårt med att skapa uppmärksamhet kring den globala skatteflyktens effekter. Men trots att medvetenheten ökar går utvecklingen åt helt fel håll. Den förra regeringen tog inte de chanser [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Kapitalflykt, Partipolitik
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-09-11

SD hotar utsattas rättigheter

Sten Rylander m.fl, Uppsala Nya Tidning

Att kraftigt skära ner biståndet med 37 miljarder kronor under nästa mandatperiod och dessutom signalera att svenskt bistånd främst ska gå till humanitärt krisstöd – och inte till utveckling eller till hjälp till självhjälp – [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Sten Rylander mfl; Aftonbladet

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även [...]Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik
2014-05-22

En röst i EU-valet kan lyfta människor ur fattigdom

Sten Rylander, Sundsvalls tidning

“Forum Syd och många andra organisationer med oss arbetar för att få svenska politiker att agera mot skatteflykt. Tyvärr är den stora majoriteten av vår egen riksdag och regering anmärkningsvärt passiva i frågan. Glädjande är [...]EU, Kapitalflykt, Näringsliv
2013-11-26

”Stoppad skatteflykt hjälper Afrika bättre än bistånd”

Leif Pagrotsky m.fl; Dagens Nyheter

“Varje år förlorar utvecklingsländerna minst 1.200 miljarder dollar i sammanlagd olovlig kapitalflykt, enligt forskningsinstitutet Global Financial Integrity. Det är ungefär tio gånger mer än världens samlade bistånd. … Det innebär att för varje biståndskrona som [...]Afrika, Kapitalflykt, OECDI artikeln hänvisas till dokumentet: "Addressing Base Erosion and Profit Shifting"
2013-11-06

Biståndspengar till politiskt opinionsarbete

Sten Rylander mfl; OmVärlden

“Gunilla Carlsson beslutade att informationsanslaget endast får användas till information som höjer kunskap men inte till opinionsbildande arbete som leder till attitydförändring eller konkret handling. Detta beslut ledde till absurda konsekvenser för många organisationer. För [...]Barn och unga, Hillevi Engström ny biståndsminister, Informationsanslaget, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Minister vill slopa stöd till biståndsinformation (Riksdag & Departement, 2012-11-19)"
2013-09-24

Schyssta avtal minskar biståndsbehovet

Sten Rylander, Dagens industri

“Mer bistånd är verkligen inte vad utvecklingsländerna behöver för ökad tillväxt- de behöver att världens ledare tar ansvar för hållbar global ekonomisk utveckling.” Afrika, EU
2013-09-17

Debatt: EU och USA bör betala Afrika

Sten Rylander mfl; Dagens Industri

“Enligt rapporten ”Who benefits from a transatlantic free trade agreement” utgiven av ansedda Bertelsmann Stiftung är det många utvecklingsländer som förlorar på ett frihandelsavtal. Den ökande handeln mellan USA och EU, som frihandelsavtalet syftar till, ger [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who benefits from a transatlantic free trade agreement?"
2013-06-10

Traditionellt bistånd räcker inte för Afrika

Sten Rylander, Aftonbladet

“Mycket tyder på att det traditionella biståndssamarbetet stat till stat inte kommer att spela samma roll som tidigare. Däremot kommer ett samarbetsverktyg att öka i betydelse, givet den utveckling vi nu ser i många afrikanska [...]Afrika, Civilsamhället, Näringsliv
2012-04-14

Försvara det svenska biståndet

Sten Rylander, Uppsala Nya Tidning

“När Gunilla Carlsson dömer ut budgetstödet till reformsinnade programländer och i stället förordar finansiering av enkla spiskök till de fattiga visar hon att hon sitter fast i en resultatbubbla som inte leder framåt. I stället [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Resultat, Utvärdering
2012-04-08

Afrika ropar efter fler demokratiska ledare

Sten Rylander, Aftonbladet

“Förväntningarna på en demokratiskt vald ledare är höga och svåra att leva upp till. Många ledare försöker nog formulera en positiv vision och gör försök i ett inledande skede att stå upp för den. Men [...]Afrika, Demokrati, Senegal, Sydafrika, Zimbabwe
2012-02-28

Kulturbistånd med tvångströja

Sten Rylander, Svenska Dagbladet

“Det räcker inte med att söka inordna kulturinsatser i det viktiga arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter. Det finns givetvis kopplingar, och kultur har en roll att spela här. Men kulturbiståndet får inte tvingas in [...]Demokrati, Kultur, Mänskliga rättigheter, Sida
2011-03-26

De afrikanska staterna litar inte på NATO

Sten Rylander, SVT Debatt

“Är Afrika och AU ”tandlöst” som det hävdas på en del håll? Jag är inte förvånad över den kritiska återhållsamhet som synes prägla AUs agerande.” Afrika, AU, Elfenbenskusten, FN, Libyen, Militärt bistånd, NatoI artikeln hänvisas till "”Är vi beredda på att ta ansvar för Libyens framtid?”"
2011-01-14

Sweden, Angola and Africa

Sten Rylander, NAI-Forum

“Angola är inte ett isolerat fall, även Botswana och Namibia drabbas. Vi är många som vill kämpa för ett fortsatt svenskt närvaro i Luanda och för en fortsatt stark och aktiv svenska Afrikapolitik.” Afrika, Ambassader, Angola, Botswana, NAI-Forum (engelska), Namibia

Kommentarer i artiklar av Sten Rylander (2 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2014-11-16 Lars Dahlstrom: Hej Sten, såg din artikel när jag pratade med de personer som stod vid Forum Syds monter på MR dagarna, just innan jag gick in för att lyssna på Snowden i samband med att han fått Ordfronts Demokratipris. När jag kom hem läste jag mer noggrant igenom din text som jag i stort uppskattar. Men det var ett ordval i din text som jag reagerade på. Det var "socialismens fall". Det var väl inte socialismen som föll i Östeuropa, det var den kommunistiska dogmatiska tolkningen av socialism som föll ihop. Socialismen som en demokratisk vision lever fortsättningsvis som ett alternativ till den numera förhärskande kapitalistiska och nyliberala dogmatism som t.o.m. låter det som Snowden avslöjade att fortgå. Hälsningar Lars Kultur som katalysator för ökad demokrati
Av Sten Rylander, Biståndsdebatten.se
2012-02-28 Göran Hydén: Sten Rylander har alldeles rätt att kulturen borde vara en integrerad del av Sveriges relationer inte bara med utvecklade s.k. kulturländer men också med alla de länder som svensk bistånd når. Om Sida inte kan fortsätta detta p g a koncentration och intresset av resultat som kan mätas i siffror borde någon annan arm av den svenska staten ställa upp. Ömsesidig förståelse är minst lika vitkig som sakkunskap om vad som händer med enskilda biståndsinsatser. Kulturbistånd med tvångströja
Av Sten Rylander, Svenska Dagbladet

Ämnen som Sten Rylander diskuterar om (45 ämnen)

Dela det här: