Debattör: Martin Tunström

Martin Tunström

  • 50 debattartiklar
  • 80 ämnen

Debattartiklar av Martin Tunström (50 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-20

Mikrofinans usel affär

Martin Tunström, Smålandsposten

I dag i såväl teori som praktik är det inte samma Hallelujastämning över mikrofinansen. Fråga Växjö stifts egendomsförvaltning. Den lånade ut tre miljoner kronor till en bolagssfär som arbetade med mikrofinans i Kenya. Ingen katastrof, [...]Kenya, Mikrofinans
2016-03-05

“Inför ett demokratikrav för biståndet”

Martin Tunström, Barometern

“I Etiopien har läget när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati försämrats, enligt utrikesdepartementets landrapporter. Civil samhället är hårt kontrollerat. Lägg därtill att det ekonomiska socialistiska systemet inte reformerats. Marken i Etiopien ägs av staten. [...]Demokrati, Diktaturer, Etiopien, Mänskliga rättigheter, Palestina
2015-11-10

En gräns är passerad

Martin Tunström, Barometern

“Moderaterna talar om att minska biståndet till länder som inte samarbetar med att ta emot återvändande vilket låter enkelt. Men dels minskar ju biståndet kraftigt när det ska finansiera mottagningen, dels riskerar ett minskat bistånd [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migration, Partipolitik
2014-08-21

När omvärlden kom till valrörelsen

Martin Tunström, Barometern

“Att situationen är extraordinär påvisas också av att det inte uppstår någon debatt om att regeringen planerar att föra över pengar från biståndet till asylmottagandet, enligt det internationella regelverk som finns. Sådana avräkningar brukar annars [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2014-06-27

Vapenexport för fred och demokrati

Martin Tunström, Barometern

“Men det finns en föreställning som förklarar den breda tveksamheten till all vapenexport. Bilden av Sverige som en stor vapensmedja som säljer till diktaturer sitter på mångas näthinna.” Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2014-03-13

EU är inte sämre än FN i Mali

Martin Tunström, Barometern

“Att Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin understryker FN-dimensionen bör bäst förstås mot bakgrund av de stora skiljelinjer som finns inom partiet i synen på militära framför allt fredsframtvingande insatser. Men samtidigt brister resonemanget. De insatser [...]EU, FN, Mali, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2014-02-26

Export med förnuft

Martin Tunström, Barometern

“Bilden av en vapensmedja i norr – största nettoexportören per capita – som beväpnar diktaturer sitter på mångas näthinnor, inte minst efter det olämpliga samarbetet med Saudiarabien, som gick under namnet ”vapenfabriken”. Totalt sett är Sverige [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Vapenhandel
2014-02-25

Kravmärk biståndet

Martin Tunström, Barometern

I dag ser emellertid biståndet annorlunda ut, även om det fortfarande är alldeles för dåligt utvärderat. Vilken nytta gör miljarderna? Till Uganda går ungefär en tredjedel av den kvarts miljard som kommer från Sverige till [...]HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Uganda
2013-12-10

Påhopp utan grund

Martin Tunström, Barometern Oskarshamns-Tidningen

“I svensk ”borgerlighet” är det vanligen liberaler som agerat för minoriteters rättigheter, kurder, eller kristdemokrater för assyrier. I den moderata traditionen dominerade länge en kylig folkrättslig doktrin där minimalt med utrymme gavs för hänsynstagande till [...]Partipolitik, Sydafrika
2013-09-07

Ett bättre mål för biståndet

Martin Tunström, Barometern

“Invändningarna mot enprocentmålet är inte borta. Det har i sig lett till en inriktning på kvantitet i miljarder och inte på kvalitet och resultat […] Enprocentmålet är en politisk realitet som Moderaterna efter att ha lett [...]Avräkningar, Budgetstöd, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat
2013-04-16

Den dubbla stölden

Martin Tunström, Barometern

“Länge var det inte comme il faut att granska korruption i allmänhet och i biståndssammanhang i synnerhet…I dagarna får biståndsminister Gunilla Carlsson (M) hård kritik från Sidahåll. Till bilden hör kanske att hon som ingen [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Korruption, Sida
2013-03-30

Förföljelse under tystnad

MARTIN TUNSTRÖM, BAROMETERN

“Att kristna förföljs för sin övertygelse och tros skull kom först uppenbarligen som en överraskning för det svenska Migrationsverket. Först gällde det den bristande förståelsen för de kristna från Irak som utsätts för islamisternas etniska [...]Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Migrationsverket, Religion
2013-01-02

Export med sans och balans

Martin Tunström, Barometern

“Om några veckor kommer den årliga sammanställningen över den svenska vapenexporten från Inspektionen från strategiska produkter…Demokrati och mänskliga rättigheter måste vara hörnstenar också när det gäller exporten av vapen. Det vore orimligt om de aspekterna är [...]Diktaturer, Iran, Israel, Partipolitik, Saudiarabien, Vapenhandel
2012-12-12

Ny krutrök över vapenexporten

Martin Tunström, Barometern

“Krutröken kring Saudiaffären hinner således aldrig skingras förrän nya tveksamheter uppstår kring vapenexporten. Till Burma råder – som för Kina – ett vapenembargo. Någon – myndigheterna vet genom serienumret vem – har därför sålt vidare [...]Burma, Colombia, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel, Venezuela
2012-11-24

Även biståndet måste granskas

Martin Tunström, Barometern

“Nedläggningen av Sadev har varit svår att förstå. Mindre verksamhetsområden för staten får fristående kontrollmyndigheter, som kulturpolitiken (6,7 miljarder) och polisen (20 miljarder). Även om Sadev kritiserats för bristande utvärderingar har intressant nog regeringen också [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Strategi för information och kommunikation – genomförande och effekter av verksamhet finansierad via Sida"
2012-09-11

Äntligen är de fria

Martin Tunström, Barometern

“Att Sverige varit en av Etiopiens största biståndsgivare under många år tycks inte i sammanhanget ha spelat någon omedelbar roll. Relationerna mellan Stockholm och Addis Abeba började för övrigt att försämras långt före det att [...]Etiopien, Mediabevakning, Näringsliv, Persson & Schibbye
2012-08-11

Solnedgång för Karlstadsmyndighet

Martin Tunström, Smålandsposten

“I år omsätter det internationella utvecklingsbiståndet nästan 36 miljarder kronor. Ändå granskas, debatteras och utvärderas summan i väsentligt mindre grad än andra utgiftsområden. … Regeringen svarade med att besluta om en nedläggning. Det var ett steg [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Resultat, SADEV, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-04-23

Inga vapen till Kina!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Så går ju den överväldigande majoriteten av den svenska vapenexporten till broder och samarbetsländer som just Norge. Något att påminna Miljöpartistiska väljare om med tanke på de grönas tydliga ord, på bland annat hemsidan: “Vi [...]Demokrati, Försvarsexportmyndigheten, Kina, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel
2012-01-18

Demokrati på export

Martin Tunström, Smålandsposten

“Erika Bjerström omtalade att europeiska prioriteringar av gender- och hbt-perspektiv i biståndet stundtals uppfattades som nykolonialism, bland biståndsmottagarna. Gunilla Carlsson påpekade betydelsen av värdighet och respekt i den ömsesidiga dialogen. Att demokratistöd från väst liksom [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-12-13

Krutrök över vapenexporten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenska Freds må vinkla exportsiffrorna, men organisationens påpekande om att riksdagens beslut att införa ett tydligare demokratikriterium verkar ha lagts i frysboxen av regeringen får inte avvisas.” Demokrati, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-23

Fler nyanser av grönt

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frågan är ju för övrigt också hur den internationella handeln påverkas om en stat som har en kontrollerad vapenexport överlåter marknadsandelar till andra aktörer. Leder det till en fredligare värld?” EU, FN, Nato, Partipolitik, Vapenhandel
2011-05-11

Moralisk vapenexport

Martin Tunström, Smålandsposten

“På samma sätt som vi bör ställa demokratikrav på biståndet är det rimligt att köpare av svenska vapen också i ord och handling visar respekt för mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Vapenhandel
2011-02-22

Växjö och Vietnam

Martin Tunström, Smålandsposten

“När Sida koncentrerar sina resurser, när den svenska staten växlar ner engagemanget i Vietnam skruvar kommuner – Växjö är inte den enda – upp ambitionerna och deltar i allt fler samarbeten. […] När traditionellt bistånd [...]Kommunbistånd, Landfokusering, Partipolitik, SADEV, Sida, Utvärdering, Vietnam
2011-01-31

Ikea och det goda företaget

Martin Tunström, Smålandsposten

“Ikea har under senaste åren efter krig omfamnat CSR-tanken, i hålbarhetsarbete och från ägarstiftelsen genom stöd i hundramiljonersklassen till biståndsprojekt. Men det räcker inte.” Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv
2010-12-24

Vitrysk opposition behöver stöd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det finns ingen anledning varför svenska skattebetalare ska stötta regimer som ignorerar mänskliga rättigheter och motverkar demokratisträvanden. Men bistånd kan också kanaliseras till demokratikrafter utan omvägen över regeringskanslier och myndigheter.” Bistånd som påtryckningsmedel, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budget, Demokrati, Diktaturer, Mänskliga rättigheter, Villkorat bistånd, Vitryssland
2010-12-16

De bortglömda miljarderna

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vilket är nu området som så sällan uppmärksammas, debatteras eller för den delen granskas? Svaret är biståndet.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Enprocentsmålet, Korruption, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2010-03-23

Aktörssamverkan på Växjövis

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vi har varit allergiska i Sverige mot att se företag som möjliga parter i utvecklingsarbete, trots att utvecklingsländerna ropar efter investeringar. Eller hoppas på att få ta del av kunnande som finns i svenska kommuner [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Klimat & miljö, Kommunbistånd, Näringsliv
2010-03-13

Stoppa vänsterns bistånd!

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att bistånd ibland inte fungerar bekräftar de svenska partiernas egen biståndsverksamhet. Vänsterpartiet stöttar Colombianska kommunister.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Colombia, Demokrati, Partinära bistånd, Partipolitik, Riksrevisionen, Ryssland, SADEV, Sida, Utvärdering
2010-02-11

Granskning på lika villkor

Martin Tunström, Smålandsposten

“Svenskarna har aldrig tidigare skänkt så mycket pengar till välgörenhetsorganisationer. Till detta kommer att flertalet av de stora biståndsorganisationerna har fått stora anslag av Sida, även om de justerats ner i takt med konjunkturen.” Bengt Westerberg-affären, Budgetstöd, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Utvärdering, Välgörenhet
2010-01-15

Bara demokratier kan hantera naturkatastrofer

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det som kallas naturkatastrofer bör inte alltid kallas naturkatastrofer. Eller de bör i vart fall inte ha katastrofala konsekvenser för människan. Historiens svältkatastrofer har nämligen aldrig haft sin förklaring i matbrist.” Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Hunger, Världsbanken
2010-01-05

Att bistå Iran

Martin Tunström, Smålandsposten

“Var går gränsen för att hjälpa befolkningen i diktaturer? Bistånd måste förenas med krav på demokratiska reformer och mänskliga rättigheter, även om det inte alltid kan vara absoluta krav” Bistånd som påtryckningsmedel, Demokrati, Diktaturer, Iran, Världsbanken
2009-12-12

Mobiltelefoner signalerar framtidstro

Martin Tunström, Smålandsposten

“Till slummen når inte bankerna, juridiken eller möjligheterna. Den peruanske utvecklingsekonomen Hernando de Soto har i sin forskning visat det praktiskt taget omöjligt för sluminvånare i en rad olika länder att på laglig väg starta [...]Avdragsrätt för gåvor, Kenya, Mikrofinans, Näringsliv, Sydafrika
2009-08-25

Biståndsbrister nyhet i Sverige

Martin Tunström, Smålandsposten

“Att en svensk biståndsminister talar högt om problematiken och dessutom avslöjar en biståndsskandal som svenska medier missat – Afrikabevakningen är många gånger urusel – det är däremot en nyhet.” Enprocentsmålet, Korruption, Mediabevakning, Utvärdering, ZambiaArtikeln är en replik på: "Dags för en mer uppriktig debatt om biståndet"
2009-04-20

En procent mer än en komma en procent

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vad ska bort? Nästa år väntar stora nedskärningar av det svenska biståndet. 4,5 miljarder kronor ska bort från utgiftsområdet. Inte för att några neddragningar är beslutade, utan för att biståndet är ungefär en procent av [...]Enprocentsmålet, Utvärdering
2009-04-14

Bistå inte etanolen i Afrika

Martin Tunström, Smålandsposten

“För bara något år sedan betraktades bolaget Sekabs planerade etanolprojekt i Tanzania med förväntan.” Biobränslen, Jordbruk, Näringsliv, Tanzania
2009-03-26

Agera mot Eritrea

Martin Tunström, Smålandsposten

“Vem minns i Sverige att Alf Svensson en gång var biståndsminister? Kanske inte särskilt många.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Diktaturer, Eritrea, EU, Mediabevakning
2008-12-06

Bästa biståndet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det svenska biståndet är det bästa i välden, både när det gäller kvalitet och kvantitet, konstaterar en amerikansk tankesmedja.” Utvärdering
2008-09-29

Bistånd i demokratins tjänst

Martin Tunström, Smålandsposten

“Inget stort utgiftsområde har som det svenska biståndet varit så befriat från debatt och kontroll, trots att Sverige årligen ger närmare 30 miljarder kronor till insatser i mottagarländerna.” Civilsamhället, Demokrati, Enprocentsmålet, SADEV, Utvärdering
2008-08-19

Otack är världens lön

Martin Tunström, Smålandsposten

“Tänk 1980-tal, kubanska rådgivare och ett intervenerande USA. Tänk Nicaragua med en socialistisk regim i kamp mot antikommunistiska grupper. Och tänk var den svenska vänstern stod i den konflikten.” Ambassader, Landfokusering, Nicaragua, Partipolitik
2008-07-14

Hand i hand i Afghanistan

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men också en av många bilder om hur gränserna mellan militära och civila insatser är på väg att luckras upp. Sverige är visserligen ett av få länder i Afghanistan som inte kombinerar den militära insatsen [...]Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd
2008-07-05

Överdrifter om biståndet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Problemet denna gång är “bara” att frivilligorganisationerna som Svenska Missionsrådet som undersöktes av Riksrevisionen sköter sig så mycket bättre än vad framgick i rapporten” Civilsamhället, Riksrevisionen, SADEV, Utvärdering
2007-12-17

Utsläppsrätter och skyldigheter

Martin Tunström, Smålandsposten

“Sällan har ett avtal som beskrivs som så urvattnat fått ett sådant bejublat mottagande. Klimatmötet på Bali slutade med ett dokument relativt fritt från förpliktelser, men med många undertecknare.” Handelspolitik, Klimat & miljö, Utsläppsrätter
2007-10-05

Det naiva landet

Martin Tunström, Smålandsposten

“Kommunisterna i extrema Revolutionär kommunistisk ungdom måste ha skrattat hela vägen till Nordkorea. Resan till terrordiktaturen betalades nämligen med statliga miljoner – för att fostra ungdomar i demokrati. Det var inte första gången de unga leninisterna [...]Budgetstöd, Partipolitik
2007-08-28

Innehållet viktigare än procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Det är därför motståndarna till ­bistånd, grupperna som inte anser att vi skall sträcka bröd åt den fattige, att vi inte skall taga vara på vår broder har haft så enkelt för sig i debatterna.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-07-18

Ännu ett procentmål att avskaffa

Martin Tunström, Smålandsposten

“Frivilligorganisationer kan många gånger vara bättre biståndsgivare än stater. Men biståndspolitiken kan inte baseras på organisationer som inte förmår samla in mer än en tiondel av pengarna till den egna verksamheten” Avräkningar, Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, Militärt bistånd
2007-03-28

Trist debatt om procenten

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men Carlsson själv kan bli ministern som ökar legitimiteten för den biståndspolitik som varit i fritt fall. Bidrag till regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter har steg för steg underminerat tilltron till den svenska linjen. [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Enprocentsmålet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Utvärdering
2007-01-29

Ett nytt bistånd

Martin Tunström, Smålandsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) har tydligt deklarerat att antalet mottagarländer skall bli färre och biståndet effektivare. Krav på mänskliga rättigheter och demokratiska reformer skrivs in som villkor för insatser.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringslivsbistånd, Swedfund, Villkorat bistånd
2007-01-17

Moralisk abdikation

Martin Tunström, Smålandsposten

“Om Leni Björklund gärna ville vara minister men knappast försvarsminister är det tydligt att det nya statsrådet Mikael Odenberg trivs på sin post.” Partipolitik, Vapenhandel
2007-01-03

En insats för Kongos folk

Martin Tunström, Smålandsposten

“Men ett slags demokratibistånd som inte lika ofta får berättigad uppmärksamhet är det svenska militära internationella insatserna.” Avräkningar, Demokrati, Kongo, Militärt bistånd
2004-08-21

Bistå Sida med kontroll av biståndet

Martin Tunström, SMP

“Men bakom antibiståndsretoriken finns i många fall egennyttiga – ja egoistiska giriga motiv. Orden “Skall jag ta vara på min broder” ligger sällan på de mest biståndskritiska läppar. I en tid då regeringens stödpartier kräver [...]Biståndsformer

Ämnen som Martin Tunström diskuterar om (80 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Martin TunströmTotalt antal artiklar inom ämnet
Kenya 2 81
Mikrofinans 2 42
Demokrati 14 1102
Diktaturer 5 442
Etiopien 2 97
Mänskliga rättigheter 9 1977
Palestina 1 324
Asylrätt 1 420
Avräkningar 6 327
Flykt och migration 3 1154
Partipolitik 20 1791
Budget 2 172
Handelspolitik 2 708
Vapenhandel 9 418
EU 3 1912
FN 3 1313
Mali 1 43
Militärt bistånd 5 508
Nato 2 192
Näringsliv 6 825
HBTQI-personer 2 89
Uganda 1 75
Sydafrika 2 98
Budgetstöd 3 81
Enprocentsmålet 7 246
Resultat 4 762
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 11 418
Korruption 3 355
Sida 3 603
Migrationsverket 1 76
Religion 1 140
Iran 2 108
Israel 1 293
Saudiarabien 3 241
Burma 1 87
Colombia 2 73
Simoom-skandalen 2 44
Venezuela 1 24
Informationsanslaget 1 42
SADEV 6 35
Utvärdering 13 723
Mediabevakning 3 291
Persson & Schibbye 1 20
Försvarsexportmyndigheten 1 13
Kina 1 200
Afrika 1 526
Kommunbistånd 2 22
Landfokusering 2 104
Vietnam 1 39
Corporate Social Responsibility (CSR) 1 209
Bistånd som påtryckningsmedel 4 164
Villkorat bistånd 2 138
Vitryssland 1 68
Klimat & miljö 2 1541
Partinära bistånd 1 30
Riksrevisionen 2 43
Ryssland 1 323
Bengt Westerberg-affären 1 18
Civilsamhället 5 536
Folkrörelsebistånd 2 43
Välgörenhet 1 164
Haiti 1 67
Haiti-katastrofen 2009/10 1 59
Hunger 1 231
Världsbanken 2 103
Avdragsrätt för gåvor 1 37
Zambia 1 65
Biobränslen 1 87
Jordbruk 1 430
Tanzania 1 116
Dawit Isaak 1 88
Eritrea 1 109
Ambassader 1 61
Nicaragua 1 27
Afghanistan 1 438
Utsläppsrätter 1 53
Näringslivsbistånd 1 59
Swedfund 1 55
Kongo 1 98
Biståndsformer 1 206
Dela det här: