Debattör: Margot Wallström

Margot Wallström

  • 70 debattartiklar
  • 78 ämnen

Debattartiklar av Margot Wallström (70 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-02

”Sverige har stärkt kvinnors röst i FN:s säkerhetsråd”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Efter ett år som medlem i säkerhetsrådet kan vi konstatera att arbetet ger resultat. Vi vet dock att många kriser kommer att fortsätta, och att motsättningar inom rådet kommer att bestå. Vi kan inte blunda [...]FN, Fred och säkerhet
2017-10-24

Vi riskerar förlora en hel generation barn

Margot Wallström, m.fl., Aftonbladet

“Om vi har en hel generation som har berövats rätten till utbildning, hur ska då de här länderna gå vidare efter konflikten? För att nästa generation ska lyckas bevara freden, upprätthålla och respektera folkrätten och [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Utbildning
2017-09-05

Nu måste vi stoppa lidandet i Jemen

Stephen O'Brien m.fl., Aftonbladet

“Jemens folk har lidit tillräckligt – vi måste anstränga oss till det yttersta för att säkra livräddande hjälp och skydd för de 21 miljoner som utgör över tre fjärdedelar av Jemens befolkning. Det är vårt [...]Fred och säkerhet, Hälsa, Humanitärt bistånd, Hunger, Jemen
2017-08-25

Wallström: En värld fri från kärnvapen är möjlig

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En kärnvapenfri värld uppnås inte med naivitet eller passivitet utan genom en balansgång mellan pragmatism och tydliga ideal. Vi tänker stå upp för våra ideal i en tid som kräver det, men vi gör det [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-06-20

”Vi vill agera för att stärka EU:s försvarssamarbete”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Det handlar om att förbättra EU:s möjlighet att civilt och militärt hantera externa kriser och konflikter. Men det handlar också om att EU:s biståndspolitik måste samordnas på ett sätt som gynnar en långsiktig uppbyggnad av [...]EU, Fred och säkerhet
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-11

FN gör skillnad i segslitna konflikten i Västsahara

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Den senaste tidens positiva steg är ett tydligt exempel på diplomatins och FN:s kraft och möjligheter. Med en generalsekreterare som inte tvekar att agera direkt med parterna i en konflikt, och ett handlingskraftigt säkerhetsråd, har [...]FN, Fred och säkerhet, Marocko, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Sviktande stater, Västsahara
2017-05-03

”Vårt mål är en kärnvapenfri värld”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Mycket står på spel, och utmaningarna är stora. Det internationella läget är spänt, och motsättningarna mellan stormakterna har ökat. Icke-spridningsfördraget är vårt viktigaste verktyg för att förhindra att fler länder skaffar kärnvapen. “ FN, Frankrike, Fred och säkerhet, Indien, Israel, Kina, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Storbritannien, USA
2017-04-16

Vår roll i FN:s säkerhetsråd är att förebygga konflikter

Margot Wallström, Göteborgs-Posten

“Hur ska FN och säkerhetsrådet möta klimatförändringarna och dessas konsekvenser för internationell fred och säkerhet? Hur kan vi garantera att FN:s nolltoleranspolicy mot sexuella övergrepp följs? Och hur ska vi förhålla oss till faktumet att [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-03-21

“Ansvariga i Syrien ska ställas till svars”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-01

Skrota kärnvapen i stället, Trump

Margot Wallström, Aftonbladet

“Sverige deltar i slutet av denna månad i de inledande förhandlingar i New York som syftar till att nå ett globalt kärnvapenförbud. Kärnvapen är det enda massförstörelsevapnet som ännu inte är ålagt med ett direkt [...]Fred och säkerhet, Ryssland, USA
2017-01-02

Margot Wallström: ”Det här vill vi uppnå i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“Det finns inga enkla lösningar för världens många konflikter eller för motsättningarna i säkerhetsrådet. Långsiktigt, tålmodigt arbete är vad som krävs. Att stå upp för principer och dialog eller fortsätta jobba för jämställdhetsintegrering kan vara [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-30

Vi stärker fredsarbetet för att kunna förebygga krig

Margot Wallström m.fl., Göteborgs-Posten

“För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Därför inleder regeringen vid årsskiftet en viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocesser. Den 1 januari [...]Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Vitryssland
2016-12-13

”Mitt besök fördjupar relationen med Palestina”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Vi kommer att diskutera en rad frågor, som vikten av demokratisk utveckling i Palestina, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Jag kommer att ta upp det civila samhällets nyckelroll, samt vikten av att bekämpa korruption, [...]Bilateralt samarbete, Civilsamhället, Demokrati, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Palestina
2016-12-07

”Kvinnor måste inkluderas för en hållbar fred”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Först: inkludera kvinnorna. Stöd kvinnor som fredsbyggare. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan kvinnors deltagande i freds­processer och ett fredsavtals hållbarhet. Vi kan inte längre motivera att halva befolkningen utesluts från samtal om [...]Civilsamhället, Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Multilateralt samarbete
2016-10-18

Varning för »sex workers«-lobbyn

Margot Wallström m.fl., Dagens Arena

“Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel
2016-10-15

“Det är en skam att bomberna faller i Syrien”

Stean Löven m.fl, Svenska Dagbladet

“Men utan en politisk lösning på konflikten kan vi inte börja arbetet för fred. Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland. (…) Vi kommer [...]EU, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-06

Två år med feministisk utrikespolitik

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“En feministisk utrikespolitik är en del av en modern, kunskapsbaserad och smart syn på global politik. De kommande två åren kommer långt ifrån att räcka för att åtgärda alla de utmaningar världen står inför. Men [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-09-29

Kuba på rätt väg – nu satsar vi 90 miljoner

Isabella Lövin m.fl., Aftonbladet

“Sverige har länge varit en tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och reformer, på Kuba och andra länder där dessa rättigheter helt eller delvis är satta på undantag. Vi gör det bland annat genom dialog [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-26

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-09-20

Wallström: FN behöver en modig ledare

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige vill se en ny generalsekreterare som är hängiven freds- och säkerhetsagendan. Det bör vara en person med tydlig tilltro till FN-stadgan och dess principer, samt en vision om hur FN kan moderniseras för att [...]FN
2016-08-30

”Stärk EU:s utrikespolitiska handlingsförmåga”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Unionen har genom förhandlingar och kompromisser ständigt funnit möjligheter och lösningar på de problem som man ställts inför. Inget land kan ensamt möta utmaningarna i en globaliserad värld – vare sig det gäller garanterandet av [...]EU, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2016-08-10

”Sverige är en stark röst för nedrustning”

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Sverige är pådrivande i en rad nedrustningsinitiativ och andra samarbeten som syftar till att minska kärnvapenhotet och på sikt eliminera alla kärnvapen. I år är vi till exempel ordförande för den grupp som arbetar för att [...]FN, Fred och säkerhet, SverigeArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/08/06/sverige-bor-arbeta-for-forbud-mot-karnvapen/"
2016-07-30

Sverige måste höja rösten i HBTQ-frågor

Isabella Lövin, Margot Wallström, Aftonbladet

Ofta råkar hbtq-personer särskilt illa ut när krig och konflikter blossar upp, en tendens som tyvärr stärkts på senare tid. Därför är det viktigt att Sverige utnyttjar sin roll som en av världens största biståndsgivare [...]Civilsamhället, HBTQI-personer, Okategoriserade, Utrikesdepartementet
2016-07-30

EU måste hjälpa Syriens kvinnor att skapa fred

Utrikesminister Margot Wallström och Hind Kabawat, företrädare för den syriska oppositionens förhandlingskommitté

Det finns långt fler män än kvinnor i den internationella stödgruppen för Syrien. De syriska förhandlingsparterna består av fler män än kvinnor. Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser [...]EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Fred och säkerhet, Sverige, Syrien
2016-07-29

Nu måste vi öka trycket på Turkiet

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

Nu måste alla politiska och diplomatiska verktyg användas för att skapa en dialog med och utöva påtryckningar på Turkiet så att utvecklingen kan ­börja gå i rätt riktning igen. EU, Turkiet
2016-06-28

”Så ska Sverige göra skillnad i säkerhetsrådet”

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“För ett halvår sen ansågs vi uträknade. I dag har vi en plats i säkerhetsrådet. Det är en stor seger för svensk utrikespolitik och svensk diplomati. För en regering som står för solidaritet och samarbete [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-06-03

Sverige ledande i att stödja Ukrainas väg mot välstånd, utveckling och jämställdhet

Margot Wallström, Mänsklig Säkerhet

“Jämställdhetsperspektivet genomsyrar arbetet och är en nyckelfråga för att Ukraina ska kunna tillvarata hela befolkningens potential. Här har Sverige en särskilt viktig roll att spela, tack vare våra breda erfarenheter på jämställdhetsområdet.” Bilateralt samarbete, Demokrati, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325, Ryssland, Ukraina
2016-05-24

Världens elfte land

Margot Wallström m.fl., Upsala Nya Tidning

“I dag befinner sig 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Om alla nödställda skulle bo i samma land vore det världens elfte största. Samtidigt är mer än 60 miljoner människor på flykt, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-05-13

Nya fredsdiplomater för en säkrare värld

Margot Wallström m.fl., Aftonbladet

“Sverige har en lång tradition av att arbeta med fredsbyggande insatser i världen. Vi ska fortsätta och utveckla detta arbete, och särskilt jobba med att inkludera kvinnor som aktörer i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i [...]Colombia, Kvinnor, Sviktande stater, Syrien
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2016-05-03

En frihet står på spel

Margot Wallström m.fl., Journalisten

“Repressiv lagstiftning riktas mot journalister och människorättsförsvarare. Vissa stater lägger allt större medel på spridning av ren propaganda och desinformation. Journalister trakasseras, hotas, förföljs och dödas. Gärningsmännen ställs alltför sällan inför rätta. I många fall [...]Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2016-03-15

Wallström: Kvinnorna behövs för en hållbar fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Kvinnor utgör 51 procent av befolkningen. Vi kan inte godta en situation där de inte företräds vid förhandlingsbordet. Det är även min fasta övertygelse att kvinnors representation i fredssamtalen kommer att ge fler alternativ att [...]Feministisk utrikespolitik, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Syrien
2016-02-28

“Värdlandsavtalet rubbar inte principen om militär alliansfrihet”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige ska samarbeta nära med andra länder för att främja fred och frihet, men vi är och ska vara militärt alliansfria. Tydlighet och långsiktighet måste vara ledstjärnor för Sveriges säkerhetspolitik. Så främjar vi bäst fred, säkerhet [...]Fred och säkerhet, Nato
2016-02-04

Vi ger 350 miljoner i hjälp till Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl., Expressen

“På den internationella givarkonferensen som inleds i London i dag utlovar Sverige 350 miljoner kronor ytterligare i nödhjälp till dem som drabbats av kriget i Syrien. Men humanitärt bistånd räcker inte. Många människor har förlorat hoppet [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2016-01-29

“Det är möjligt att förebygga våldsamma konflikter, trots att vi oftast inte lyckas.”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Världssamfundet lägger stor energi på att förhandla fram lösningar på pågående konflikter men förmår oftast inte att arbeta lika ihärdigt med förebyggande åtgärder. Följderna blir förödande för alla de människor som drabbas av konflikter som kunde [...]Colombia, Fred och säkerhet, Irak, Syrien
2016-01-27

”Kampen mot antisemitism och rasism är ständigt aktuell”

Margot Wallström mfl., SVT

“En av rättstatens grundläggande uppgifter är att skydda medborgarna mot våld och hot särskilt när det utövas av grupper och personer som inte accepterar grundprincipen om människors lika värde. I både Sverige och övriga EU-länder genomför [...]Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2015-12-10

“Regeringen utökar arbetet för mänskliga rättigheter världen över. Fokus ska också öka på utmaningar i Europa och närområdet.”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“I en tid då mänskliga rättigheter utmanas, fria röster fängslas, och sociala rörelser förbjuds behöver vi skärpa våra insatser. Sverige ska göra en särskild insats för att värna åsikts- och yttrandefriheten, liksom civilsamhällets och politiska [...]Demokrati, HBTQI-personer, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2015-12-09

Tunisien visar vägen till fred i arabvärlden

Margot Wallström, Aftonbladet

“Med en demokratiskt vald ledning, ett aktivt civilsamhälle och ett samarbete med omvärlden finns möjligheter att överkomma dessa utmaningar. Sverige bidrar på flera sätt. Vi har ett omfattande bilateralt samarbete för att stärka demokratin och [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Tunisien
2015-12-02

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Det spelar roll vilka som sitter i rådet. Ett exempel på en icke-permanent medlem som har fått inflytande är Litauen, som under året i säkerhetsrådet har sett till att frågan om Ukraina har hållits kvar [...]FN, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2015-10-26

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Margot Wallström ml.fl, Metro

“Svensk FN-politik är helt enkelt en självklar del av vår utrikespolitik. Den är ett sätt att stärka och utveckla det multilaterala systemet som sådant. Den är en möjlighet att driva våra politiska prioriteringar, från jämställdhet och [...]FN, Multilateralt samarbete
2015-08-18

Nu stärker vi arbetet för humanitära frågor

Margot Wallström m.fl, Aftonbladet

FN:s nuvarande humanitära system behöver reformeras. Sverige är den femte största bilaterala humanitära givaren i världen och vi ställer höga krav på att andra ska vara med och bidra. Det måste bli obligatoriskt för länder [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-08-17

Europa behöver mer demokrati – inte mindre

Margot Wallström, Metro

“Det krävs en politik som försöker överbrygga snarare än att exploatera etniska och religiösa skiljelinjer. Det krävs ökad respekt för mänskliga rättigheter och en utveckling i en demokratisk riktning. Det krävs kraftfulla insatser mot terrorism [...]EU, Multilateralt samarbete, Syrien, Ukraina
2015-08-14

Ministrar: ”Fel väg att göra skillnad på folkgrupper”

Margot Wallström & Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

Alla påverkas av den upptrappade våldsspiralen. Det är därför vår och övriga regeringens övertygelse att det humanitära biståndet måste riktas till alla behövande i Syrien och Irak, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet eller geografiskt bosättningsområde. [...]Humanitärt bistånd, Irak, Sida, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/sverige-bor-rikta-om-bistandet-till-irak/"
2015-08-09

En kärnvapenfri värld är möjlig

Margot Wallström, Carin Jämtin, VT

I dag ser vi ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde. Risken för att kärnvapen ska användas ökar med större spänningar och när nya aktörer kan få tillgång till dessa helvetesvapen. Samtidigt har de allra flesta [...]FN, Fred och säkerhet, Japan
2015-07-09

”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning”

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi har bidragit till flickors tillgång till utbildning, till utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för demokrati och mänskliga rättigheter. Men Afghanistan brottas fortfarande med omfattande problem. Det handlar inte minst [...]Afghanistan, Utvärdering
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-04

EU får inte blunda för sexuellt våld

Margot Wallström, Aftonbladet

“EU har antagit flera fina handlingsplaner för hur arbetet med kvinnor, fred och säkerhet ska genomföras. Men utvärderingar visar att alltför lite har hänt med det konkreta arbetet i praktiken. I dagsläget tar EU:s analyser [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-04-09

”Vi vill skicka svensk väpnad styrka till insatsen i Irak”

Margot Wallström m.fl., Dagens Nyheter

“Sedan i vintras har regeringen undersökt Sveriges möjlighet att delta i dessa gemensamma militära insatser. Regeringen föreslår i dag att Sverige ska delta i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Regeringen föreslår att riksdagen medger att [...]Fred och säkerhet, Irak, Multilateralt samarbete
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-06

Ryssland ett allvarligt hot mot Europas fred

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“En enad, vaksam och framgångsrik Europeisk union. Ett solitt stöd till Ukraina och de andra av EU:s grannländer som vill närma sig det europeiska samarbetet. Och en fast politik gentemot Ryssland, med krav, konsekvenser och [...]Budgetstöd, Europa, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2015-03-05

Vi ska kämpa för våra feministiska allierade

Margot Wallström och Isabella Lövin, Expressen

I dagarna beslutade regeringen om inriktningen för en ny unik strategi för Syrienkrisen som ska omfatta grannländerna, däribland Irak, dit konflikten spiller över. Samtidigt beslutade regeringen om inriktningen för en regional strategi för Mellanöstern och [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Kvinnor, SyrienArtikeln är en replik på: "Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström"
2015-02-24

Margot Wallström: Den blodiga handeln med mineraler måste få ett slut

Margot Wallström, Metro

Krigsherrar tjänar fortfarande pengar på konfliktmineraler. Och fortfarande lider kvinnor, män och barn av våldet som följer. Därför vill Sverige att EU ska vända sig direkt till importörerna och världens omkring 300 smältverk och försöka [...]Handelspolitik, Kongo, Rättvis handel
2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.” EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet
2015-01-27

Så kan FN:s fredsbevarande verksamhet bli effektivare

Margot Wallström, Sven-Eric Söder, Dagens Nyheter

Sverige vill bidra aktivt till att stärka FN:s förmåga att hantera internationella konflikter på olika sätt. Därför stärker Sverige nu sitt engagemang i FN, inom såväl fred och säkerhet som inom hållbarhet, jämlikhet och jämställdhet. Vi [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325
2014-12-08

Wallström: Alla kärnvapen måste avskaffas

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Det är hög tid att följa president Obamas uppmaning i Prag och Berlin och minska kärnvapnens roll i försvarsdoktriner och förhandla ordentliga neddragningar i kärnvapenarsenalerna. Jag uppmanar Ryssland att tillsammans med USA gå vidare med detta.” Fred och säkerhet, Ryssland, USA, Vapenhandel
2014-11-27

Mer öppenhet i stödet till FN

Isabella Lövin m.fl. Svenska Dagbladet

Nästa år är avgörande då nya globala utvecklingsmål ska beslutas av världssamfundet liksom ett nytt klimatavtal. Eftersom Sverige är bland de allra största givarna till FN och utvecklingsbankerna har vi här en stark röst och [...]FN, Okategoriserade, Öppenhet och transparens
2014-11-26

Sveriges engagemang för Ukraina fördjupas

Margot Wallström, Aftonbladet

Vi har sedan vårt eget EU-inträde varit drivande i EU:s utvidgningspolitik och i arbetet med att integrera oss med länder i Östeuropa. Ukraina är här ett viktigt land. EU, FN, Partipolitik
2014-10-30

Därför erkänner Sverige i dag staten Palestina

Margot Wallström, Dagens Nyheter

“I dag, torsdag, fattar regeringen beslut om att erkänna staten Palestina. Det är ett viktigt steg som bekräftar palestiniernas rätt till självbestämmande. Sveriges traditionellt nära band med staten Israel kompletteras nu med en jämbördig relation [...]Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2014-09-15

Här är trippelmissarna i M:s klimatpolitik

Margot Wallström, Expressen

“Vi vet att utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka. Det gör även skillnaden mellan fattig och rik. Tillsammans med den demografiska utvecklingen i världen skapar dessa faktorer ett “hållbarhetsgap” som definierar mänsklighetens framtid.” Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-28

För kravlöst och för sent, EU

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

Efter att ha granskat EU-förslaget måste omdömet bli: Väldigt sent och väldigt svagt! Det innebär en huvudsakligen frivillig rapportering, stämmer inte med den praxis som utvecklats och riskerar rentav att hindra de framsteg som gjorts [...]Corporate Social Responsibility (CSR), EU, Handelspolitik, Kongo
2014-03-21

”Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen”

Jan Scherman mfl, Dagens Nyheter

“Gräsrotsinitiativet ”Oss alla” har låtit flera tankesmedjor sammanställa aktuell svensk och internationell forskning kring invandringen och dess effekter i rapporten ”Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla”. Den visar på invandringens positiva betydelse [...]OkategoriseradeI artikeln hänvisas till dokumentet: "Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla!"
2013-09-22

”Risken för klimatkatastrof större än vad de flesta tror”

Laszlo Szombatfalvy, m.fl., Dagens Nyheter

“Trots alla framsteg med ökad levnadsstandard och minskat mänskligt lidande, måste vi våga se sanningen i vitögat; mänskligheten har aldrig förr löpt så stora risker som den gör i dag. En av de största riskerna [...]Biståndets målsättning, FN, Forskning och innovation, Klimat & miljö, Multilateralt samarbeteI artikeln hänvisas till "Global Challenges Foundation"
2012-11-22

Vi kan inte längre titta på medan Kongos folk förblöder

Margot Wallström, SVT Debatt

“Men tiden är inne för att skapa en ny berättelse om Kongo. Den belgiske författaren David van Reybrouck har börjat. Hans magnifika bok Kongo – en historia ger en välkommen perspektivförskjutning och mänsklig förankring av de historiska skildringarna. En [...]Barn och unga, EU, FN, Kongo, Kvinnor, Partipolitik
2012-07-30

Stoppa krigsherrarna med lag mot konfliktmineraler

Margot Wallström m.fl. Dagens Nyheter

“Dessa naturtillgångar finansierar och vidmakthåller konflikten i östra Kongo, möjliggör det som bäst beskrivs som slavarbete, inklusive sexslaveri, och ger ytterst lite tillbaka till lokalbefolkningen… Vi vill ha en europeisk lagstiftning om konfliktmineraler, liknande den amerikanska, som [...]EU, Handelspolitik, Kongo
2012-03-08

Ny lag kan stoppa våldtäkterna

Margot Wallström, Svenska Dagbladet

“Jag har upprepade gånger uppmanat Sverige och resten av EU att följa USA:s exempel och reglera konfliktmineraler från Kongo-Kinshasa. Nu gör jag det igen – och denna gång med tillägget att vi nästa år på [...]Afrika, EU, Kongo, Kvinnor, Näringsliv, USAI artikeln hänvisas till "Videoklipp: "Unwatchable""
2011-04-23

“Stoppa sexuellt våld i Libyen”

Margot Wallström, Sydsvenskan

“Även om konfliktrelaterat sexuellt våld kan tyckas långt ifrån diskussioner om vapenembargon och flygförbudszoner, måste vi omsätta i praktiken det löfte som resolution 1960 innebär för Libyens, Elfenbenskustens och Kongo-Kinshasas kvinnor. “ Elfenbenskusten, FN, Hälsa, Kongo, Kvinnor, Libyen
2008-12-12

En klimatpolitik på rättvisans grund

Margot Wallström, Gro Harlem Brundtland, Mary Robinson; Göteborgsposten

“Teknik kan inte kan eliminera fattigdom, respektera mänskliga rättigheter, garantera jämställdhet, stoppa klimatförändringen eller bygga upp ett hållbart samhälle, […]” Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2008-10-24

“En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år”

Margot Wallström, Maria Larsson, Mary Robinson; Dagens Nyheter

“Bristen på mödravård och den höga dödlighet och sjuklighet som blir följden bottnar i och avspeglar det faktum att kvinnor diskrimineras och marginaliseras – kvinnor nekas fortfarande sina grundläggande rättigheter.” EU, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sjukvård

Ämnen som Margot Wallström diskuterar om (78 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Margot WallströmTotalt antal artiklar inom ämnet
FN 29 1313
Fred och säkerhet 29 1016
Sverige i FN:s säkerhetsråd 8 142
Utbildning 1 246
Hälsa 5 384
Humanitärt bistånd 9 466
Hunger 1 231
Jemen 1 47
Nato 2 192
EU 17 1912
Bilateralt samarbete 3 106
Demokrati 7 1102
Feministisk utrikespolitik 8 149
Kvinnor 19 658
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 2 131
Sverige 5 222
USA 5 287
Villkorat bistånd 1 138
Marocko 1 103
Sviktande stater 2 40
Västsahara 1 105
Frankrike 1 28
Indien 1 88
Israel 2 293
Kina 1 200
Nordkorea 1 27
Pakistan 1 42
Ryssland 6 323
Storbritannien 1 26
Syrien 13 514
Mänskliga rättigheter 16 1977
Okategoriserade 4 53
Vitryssland 1 68
Civilsamhället 4 536
Israel/Palestina-konflikten 2 281
Jämställdhet 10 503
Korruption 1 355
Palestina 2 324
Colombia 4 73
Multilateralt samarbete 6 183
Barn och unga 4 396
Människohandel 2 43
Resolution 1325 4 39
Kuba 1 45
Flykt och migration 3 1153
Klimat & miljö 4 1541
HBTQI-personer 3 89
Utrikesdepartementet 2 184
Turkiet 1 259
Ukraina 3 142
Press- och yttrandefrihet 2 192
Irak 5 243
Islamiska Staten (IS) 1 148
Tunisien 1 76
Partipolitik 4 1790
Sida 1 603
Japan 1 13
Afghanistan 1 438
Utvärdering 1 723
Post-15 1 64
Budgetstöd 1 81
Europa 1 66
Handelspolitik 3 708
Kongo 6 98
Rättvis handel 1 134
Jordanien 1 14
Libanon 1 31
Vapenhandel 1 418
Öppenhet och transparens 1 132
Corporate Social Responsibility (CSR) 1 209
Biståndets målsättning 1 168
Forskning och innovation 1 279
Afrika 1 526
Näringsliv 1 825
Elfenbenskusten 1 15
Libyen 1 171
Klimatmötet i Köpenhamn (COP15) 1 58
Sjukvård 1 169
Dela det här: