Debattör: Lena Ag

Lena Ag

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 40 debattartiklar
  • 68 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Lena Ag (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-03-08

Fattigdomen bär en kvinnas ansikte

Lena Ag, Biståndsdebatten.se

Den biståndspolitiska plattformen starka individfokus väcker frågor om genomförandet av de strukturförändringar som krävs för att bekämpa fattigdomen, som än idag främst drabbar världens kvinnor. Det menar Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till KvinnaBiståndspolitiska plattformen, Jämställdhet, Kvinnor

Debattartiklar av Lena Ag (40 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-27

Sverige behövs i säkerhetsrådet – särskilt i tider av mäktiga mäns vapenskrammel

Lena Ag,OmVärlden

“Enda sättet att nå resultat är att institutionalisera, alltså att göra genusperspektivet till en integrerad del av FN:s arbete i alla sektorer. Oavsett utfallet i valet nästa år får Sveriges röst för kvinnors rättigheter inte [...]Fred och säkerhet, Jämställdhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-09-21

”Stoppa det sexuella våldet i krigets Kongo-Kinshasa”

Lena Ag m.fl., Dagens Nyheter

“Den alarmerande situationen i Kongo-Kinshasa måste upp på agendan. Sverige gör viktiga insatser, men kan göra mer för att sprida information och få omvärlden att agera. Även om FN:s Säkerhetsråd ett flertal gånger tagit upp [...]Fred och säkerhet, Kongo, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-07-05

”Feministisk utrikespolitik fallerar på två områden”

Lena Ag mfl., Svenska Dagbladet

“Vapenexporten är i allra högsta grad en del av utrikespolitiken och konsekvenserna av den förda migrationspolitiken slår hårdast mot människor utanför Sveriges gränser. Om regeringen menar allvar med den feministiska utrikespolitiken kan den inte fortsätta [...]Feministisk utrikespolitik, Mänskliga rättigheter, Vapenhandel
2017-06-13

Femtio år av ockupation

Lena Ag m.fl., Fria Tidningen

“Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som görs av oberoende organisationer i Israel och Palestina står idag för det kanske enda hoppet om att en fredlig lösning på konflikten ska nås. Högljutt och kraftfullt [...]Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-04-06

Den tillfälliga asyllagen är omänsklig – skrota den!

Lena Ag m.fl., Göteborgsposten

“Den feministiska utrikespolitiken – utformad av en regering som till största delen består av socialdemokrater – är en god ambition, men på migrationsområdet har genusperspektivet tappats bort. Om Sverige menar allvar med att bedriva en [...]Asylrätt, Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Flykt och migration, Kvinnor
2017-03-09

Sverige får inte svika de som söker asyl

Agnes Hellström m.fl., Aftonbladet

”Med en asylpolitik som minskar utsatta gruppers möjlighet till grundläggande skydd och som bygger på korta, tillfälliga uppehållstillstånd skapas ett systematiskt, socialt utanförskap. Sverige och EU försvårar situationen för redan utsatta grupper och försvagar den [...]Asylrätt, Barn och unga, EU, Flykt och migration, Flyktingbåtar på Medelhavet, Kvinnor, Människohandel
2017-03-08

Feminism gynnar både kvinnor och män

Lena Ag, Göteborgs-Posten

“Feminismen är en motkraft till de ökade motsättningar mellan människor som vi ser i dag. Att vara för mäns och kvinnors lika rättigheter och möjligheter är att vara feminist. Ordet ”feminism” kan i dag lätt [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2016-12-02

Låt inte männen gå fria när Mosul befrias

Lena Ag m. fl., Aftonladet

“Om Irak ska nå försoning kan förövare av övergrepp inte gå fria. Människor måste få upprättelse för att Irak ska kunna nå fred och försoning. Kvinnor måste vara med och forma sitt land liksom männen.” Flykt och migration, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Kvinnor
2016-10-20

”Sverige, bidra inte till inhumana flyktinguppgörelser”

Malin Nilsson m.fl., SVT Opinion

“[T]rots ett eskalerat våld i Syrien och Irak väntas inga positiva besked för människor som flyr. Istället rullar EU ut en politik som ytterligare försvårar för människor att lämna krig och konflikt och som bestraffar fattiga [...]Afghanistan, AU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Turkiet, Villkorat bistånd
2016-06-28

Slut inte flyktingavtal med Libyen

Lena Ag m fl, Svenska Dagbladet

“Att söka asyl för att få möjlighet till skydd i ett annat land är en mänsklig rättighet som är central i internationella konventioner inklusive FN:s flyktingkonvention och i EU:s grundfördrag, Lissabonfördraget. Att denna rätt urholkas [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Libyen, Mänskliga rättigheter
2016-02-04

”Garantera kvinnor plats i Syrien-förhandlingarna”

Lena Ag, OmVärlden

“Mycket talar för att det blir en mer bestående och inkluderande fred om kvinnor är med vid borden.  Pfaffenholz visar också att kvinnliga förhandlare ofta har en avgörande roll i att trycka på för att [...]Fred och säkerhet, Kvinnor, Syrien
2015-11-05

Ett halverat bistånd skapar fler flyktingar

Lena Ag m.fl., Aftonbladet

“Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler. Kortsiktigt skulle reformen kunna räknas hem, men [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-09-17

Sverige bidrar inte till ökad jämställdhet på internationella poster

Elisabet Fura m.fl., OmVärlden

“Idag lanseras den internationella kampanjen GQUAL som syftar till att stärka jämställd representation på internationella poster. Kvinnor är underrepresenterade i praktiskt taget alla internationella organ som är ansvariga för att övervaka och utveckla folkrätten, mänskliga [...]FN, Jämställdhet, Mellanstatliga aktörer
2015-06-04

Militär insats i Irak äventyrar fredsarbetet

Lena Ag m.fl., ETC

“Sverige vill visa handlingskraft mot IS, men vi befarar att den militära utbildningsinsatsen kommer att bidra till en ökad militarisering i Irak. Det finns ingen nationell fungerande armé i Irak, inte en enad irakisk försvarsmakt [...]Fred och säkerhet, Irak, Kvinnor
2015-03-07

Regeringen bör säga upp Saudiavtalet

Ylva Bergman, m.fl, Svenska Dagbladet

“Om regeringen ska ha trovärdighet i sin feministiska politik kan Sverige inte ha ett militärt samarbete med en stat där kvinnor förnekas grundläggande rättigheter. Det kommer knappast skapa förtroende bland kvinnorättsaktivister världen över.” Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-03-03

Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström

Lena Ag m.fl., Expressen

Sveriges utrikesminister Margot Wallström lyfte nyligen fram militärt stöd till kurdiska peshmergastyrkor, men när resten av världen slår på den militära trumman måste en feministisk utrikespolitik vara mer långsiktig, och lyssna på de kvinnorättsförsvarare som [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-03-07

2014 står jämställdhetsarbetet vid ett vägskäl

Margareta Winberg m.fl. SVT Debatt

“Sverige har återkommande fått kritik på en rad områden vid granskningar utifrån FN:s kvinnokonvention och handlingsplanen från Peking. FN:s kvinnokonvention är fortfarande okänd för många.” Civilsamhället, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Post-15, Samhällsgrupper
2013-10-18

Här betalar kvinnor från Syrien med sex

Lena Ag, Aftonbladet

“Resan bekräftar för oss att det fortfarande finns brister inom FN-systemet när det gäller att se till kvinnors särskilda behov och rättigheter. Därför är det viktigt att Sverige, som har hög trovärdighet i jämställdhetsfrågor, aldrig [...]Flykt och migration, Kvinnor, Libanon, Syrien
2013-10-14

Syriens kvinnor behöver stöd

Lena Ag, Helsingborgs Dagblad

“Det är nu avgörande att Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström tillsammans med utrikesminister Carl Bildt i EU-kretsen och andra relevanta fora driver: Att humanitärt stöd alltid anpassas efter både mäns och kvinnors behov. Att syriska kvinnor alltid bjuds in [...]Biståndsminister Hillevi Engström (M), Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2013-06-17

Det stora sveket mot Iraks kvinnor

Lena Ag, Expressen

“Kvinna till Kvinna får nu larmrapporter från aktivister runt om i Irak som berättar hur situationen förvärras. Samtidigt som vi nås av deras oroande uppgifter signalerar den svenska regeringen om neddraget bistånd till Irak. Det känns [...]Civilsamhället, Irak, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2013-05-14

FN bör leda en ny insats i Afghanistan

ANNA-KARIN JOHANSSON, M.FL., SVENSKA DAGBLADET

“Afghanistan står inför stora utmaningar. Nästa år väljs en ny president samtidigt som merparten av de internationella trupperna kommer att lämna landet. Det är glädjande att Sveriges regering har utlovat ett långsiktigt stöd för engagemanget [...]Afghanistan, Civilsamhället, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Nato, Partipolitik, Utbildning
2012-11-09

Villkora biståndet till Afghanistan

Lena Ag mfl, Expressen

“I en debatt här i Expressen tidigare i höstas skrev biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige har ett ansvar för Afghanistans kvinnor. Men under 2011 gick endast cirka 0,8 procent av totalt 2 660 miljoner kronor, [...]Afghanistan, Demokrati, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Partipolitik, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "FN-höjdarna måste lyssna på kvinnorna"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Missing the Target"
2012-09-18

En hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rättigheter

Lena Ag, Västerbottens Kuriren

“Under en period lades all tilltro till mikrokrediterna, små lån skulle få kvinnor att tjäna pengar. Men erfarenhet visar att dessa lån inte räcker. … I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är [...]Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, MikrofinansI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2012"
2012-08-18

Handeln med konfliktmineraler måste stoppas

Lena Ag, Dagens Arena

“Syftet med lagstiftningen är att bromsa inkomsterna till krigsherrarna som lever på konflikten och som är ansvariga för de vidriga människorättsbrotten. Lagen skulle bidra till att synliggöra för både uppköpare och konsumenter vad som är [...]Anständiga arbetsvillkor, Handelspolitik, Kongo, NäringslivI artikeln hänvisas till dokumentet: "Taking Conflict Out of Consumer Gadgets"
2012-07-30

Stoppa krigsherrarna med lag mot konfliktmineraler

Margot Wallström m.fl. Dagens Nyheter

“Dessa naturtillgångar finansierar och vidmakthåller konflikten i östra Kongo, möjliggör det som bäst beskrivs som slavarbete, inklusive sexslaveri, och ger ytterst lite tillbaka till lokalbefolkningen… Vi vill ha en europeisk lagstiftning om konfliktmineraler, liknande den amerikanska, som [...]EU, Handelspolitik, Kongo
2012-05-24

Vad händer när schlagercirkusen drar vidare?

Lena Ag, SVT Debatt

“Ingen har väl vid det här laget undgått att höra om den verklighet som finns bakom fasaderna den azerbajdzjanska regeringen så frenetiskt putsar på, för att nå status som världsmetropol. Tjusiga fasader i all ära, men [...]Azerbajdzjan, ESC i Baku 2012, Korruption, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik
2012-05-23

Jämställdhet nyckel till demokrati i Egypten

Lena Ag, Göteborgsposten

“I dag är kvinnor exkluderade från alla politiska arenor i Egypten. … I årets utrikesdeklaration framhåller regeringen att kvinnor är en drivande kraft för ökade demokratiska fri- och rättigheter. Det är bra. Det ger en god [...]Afghanistan, Civilsamhället, Demokrati, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Villkorat bistånd
2011-11-28

Egyptens kvinnor riskerar bakslag

Lena Ag, Azza Kamel; Svenska Dagbladet

“Lika självklart som att Sverige och EU inte ska stödja diktaturer ska de heller inte stödja processer som leder till att halva befolkningen får sina mänskliga fri- och rättigheter beskurna.” Egypten, EU, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-03-09

Låt egyptiska kvinnor vara med och forma framtiden

Lise Bergh, Lena Ag; Sundsvalls Tidning

“Kvinnor och män, sida vid sida, med samma mål om mänskliga rättigheter för alla.  Men, när Egypten nu börjar forma en ny framtid riskerar kvinnors rättigheter att hamna i skymundan. […] När det gäller Afghanistan [...]Afghanistan, Egypten, FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-02-05

Sluta sälja svenska vapen till diktaturer

Anna Ek, Bo Forsberg, Elisabeth Lundgren, Lena Ag, Lise Bergh; Göteborgsposten

“Vapenhandeln från EU till Nordafrika har fördubblats mellan 2008 och 2009. […] Både socialdemokratiska regeringar och alliansregeringen har tillåtit export av krigsmateriel till dessa regimer. […] Det är anmärkningsvärt att statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar kritiken [...]Demokrati, Diktaturer, Egypten, EU, Korruption, Mänskliga rättigheter, Tunisien, VapenhandelI artikeln hänvisas till "”Ministern i verkligheten” (Svenska Dagbladet 2/2)"
2010-10-25

“Svik inte kvinnorna i Kongo”

Lena Ag, Sydsvenskan

“Öronmärk biståndsmedel direkt till kongolesiska kvinnoorganisationer.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hälsa, Kongo, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-06-30

Stötta Kongos kvinnor för fred

Lena Ag, Göteborgsposten

“Biståndsminister Gunilla Carlsson ställde sig nyligen frågan vid ett möte om sexuellt våld i krig om inte hela Sveriges bistånd borde inrikta sig på åtgärder för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är en radikal och [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mänskliga rättigheter
2010-02-03

20 000 våldtäkter i Bosnien – mer än 200 000 i Kongo

Lena Ag, Esther Munyerenka, Mira Vilusic; Eskilstuna-Kuriren

“Minst 20 000 kvinnor våldtogs under kriget i Bosnien. Idag pågår ett krig i Demokratiska Republiken Kongo där man talar om mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor.” Jämställdhet, Kongo, Kvinnor
2010-01-29

Mellan 200 000 och 500 000 våldtagna kvinnor i Kongo

Lena Ag, Eshter Munyerenka; Värmlands Folkblad

“Vi har under flera år fått rapporter genom media om massvåldtäkter i det kriget, så grymma att de knappt låter sig beskrivas. Trots det är biståndsdebatten trög och solidariteten med de drabbade tycks låg.” Kongo, Kvinnor
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"
2008-10-14

Upprop inför Genèvesamtalen: Kvinnor från Södra Kaukasus enas om sex punkter för ökad säkerhet

Anna Arutshyan mfl; Aftonbladet

“Det internationella samfundet bör ge ett finansiellt stöd direkt till civilsamhällets organisationer. Bistånd som kanaliseras via regeringen måste följas upp för att förhindra korruption.” Asien, Civilsamhället, EU, FN, Jämställdhet, Korruption
2007-09-25

”Mer bistånd till kvinnorna!”

Lena Ag, Aftonbladet

“Därför är det särskilt upprörande att en ny rapport från AWID (Association for Women’s Rights in Development) visar att trots att det globala biståndet ökar är biståndet till kvinnor minimalt.” Jämställdhet, Kvinnor, Resultat

Ämnen som Lena Ag diskuterar om (68 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Lena AgTotalt antal artiklar inom ämnet
Biståndspolitiska plattformen 1 120
Jämställdhet 17 503
Kvinnor 24 658
Fred och säkerhet 6 1016
Sverige i FN:s säkerhetsråd 1 142
Kongo 7 98
Mänskliga rättigheter 17 1977
FN 8 1313
Klimat & miljö 1 1541
Sverige 1 222
Feministisk utrikespolitik 4 149
Vapenhandel 3 418
Civilsamhället 7 536
Israel 1 293
Israel/Palestina-konflikten 1 281
Palestina 1 324
Asylrätt 3 420
Barn och unga 4 396
Flykt och migration 7 1153
EU 8 1912
Flyktingbåtar på Medelhavet 1 165
Människohandel 1 43
Hälsa 2 384
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 1 131
Irak 4 243
Islamiska Staten (IS) 1 148
Afghanistan 5 438
AU 1 25
Turkiet 1 259
Villkorat bistånd 3 138
Libyen 1 171
Syrien 3 514
Avräkningar 1 326
Budget 1 171
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 1 495
Mellanstatliga aktörer 1 10
Diktaturer 2 442
Okategoriserade 1 53
Saudiarabien 1 241
Militärt bistånd 2 508
Biståndets målsättning 1 168
Millenniemålen 2 133
Post-15 2 64
Samhällsgrupper 1 24
Libanon 1 31
Biståndsminister Hillevi Engström (M) 1 23
Humanitärt bistånd 2 466
Landfokusering 1 104
Nato 1 192
Partipolitik 5 1790
Utbildning 1 246
Demokrati 4 1102
Mikrofinans 1 42
Anständiga arbetsvillkor 1 108
Handelspolitik 2 708
Näringsliv 1 825
Azerbajdzjan 1 22
ESC i Baku 2012 1 8
Korruption 3 355
Mediabevakning 1 291
Egypten 3 96
Tunisien 1 76
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 2 418
Milleniemålsmötet i New York 2010 1 6
Liberia 1 26
Sjukvård 1 169
Asien 1 38
Resultat 1 762
Dela det här: