Debattör: Lars Adaktusson

Lars Adaktusson

  • 37 debattartiklar
  • 42 ämnen

Debattartiklar av Lars Adaktusson (37 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-07

”Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik”

Ebba Busch Thor m.fl., Svenska Dagbladet

“Men vår egen utrikesminister Margot Wallström bidrar inte till förbättrade förutsättningar för fred mellan israeler och palestinier. Istället för att resonera kring Israels rättmätiga önskan att få ha sin huvudstad i Jerusalem kallar hon idén [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Partipolitik
2017-12-05

”Stora belopp flödar till jihadister: EU måste agera”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“I en tid av allvarlig oro och osäkerhet i Europa är det svårbegripligt att EU-kommissionens ordförande, Frankrikes president och även Sveriges statsminister ägnar tid och kraft åt frågor som inte hör hemma på europeisk nivå. [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS)
2017-11-07

Reformer och förtryck i Saudiarabien

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Tror vi på allvar att ekonomiskt samarbete och handelsutbyte är det effektivaste medlet för förändring ska vi också ha modet att tala klarspråk och kräva respekt för människovärdet. Oavsett om vi företräder politiken, diplomatin eller [...]Diktaturer, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien
2017-11-07

Regeringen vill föra över mer makt till EU

Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

“EU står i dag inför en lång rad mycket viktiga utmaningar; att utveckla Europas konkurrenskraft, hantera flyktingsituationen, klara klimatomställningen och bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är några exempel. Detta ska ske samtidigt som respekt för [...]EU, Sverige
2017-10-10

Ge priset till Dawit Isaak – då kan vi sätta press på diktaturen

Lars Adaktusson m.fl., Sundsvalls Tidning

“Genom den internationella uppmärksamhet som Sacharovpriset medför, skulle det kunna bidra till att rikta strålkastarljuset mot regimen i Asmara som dessvärre tillåtits fortsätta med sin verksamhet tämligen ostört. Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet. När enskilda människor [...]Dawit Isaak, EU, Press- och yttrandefrihet
2017-10-04

Bistånd går till terrordömda

Lars Adaktusson m.fl., Folkbladet

“Den rödgröna regeringen för en biståndspolitik som helt saknar konsekvensanalys vad gäller spridning av antisemitism. Dels finansieras genom svenska biståndssatsningar mer eller mindre öppet antisemitiska organisationer på palestinska områden, dels förmedlas bistånd till Palestinska myndigheten [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2017-10-03

IS-mördarna måste ställas inför rätta

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Iraks regering vill och önskar samarbeta med FN för att ställa några av vår tids värsta förbrytare inför rätta, en ad hoc-tribunal för IS-brott skulle bli ett effektivt juridiskt redskap för att skipa historisk rättvisa. [...]FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2017-09-04

Stoppa stödet till palestinska terrorister

Lars Adaktusson, Göteborgs-Posten

“Självklart är det angeläget och riktigt att stödja den palestinska civilbefolkningen. Självklart ska Sverige tillsammans med EU och andra internationella aktörer arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i palestinska områden, det ligger även i Israels [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Korruption, Palestina
2017-07-25

”Erkänn folkmordet på kristna och jezidier i Irak”

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Klockan klämtar för Iraks kristna, historien är på väg att skrivas om och i vårt eget land riktas blickarna från tusentals engagerade, i och utanför kyrkorna, mot den svenska regeringens agerande. Ska denna regering bli [...]EU, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion
2017-06-15

”SEB fel ute med bojkott av israeliska banker”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Enligt SEB ska beslutet att svartlista israeliska banker inte ses som ett ställningstagande i den arabisk-israeliska konflikten. Även om detta är riktigt innebär beslutet de facto att den svenska storbanken agerar mot en israelisk närvaro [...]Israel, Israel/Palestina-konflikten, Näringsliv
2017-05-16

Adaktusson: Vad gör regeringen för Gui Minhai?

Lars Adaktusson m.fl., Svenska Dagbladet

“Har den svenska regeringen medverkat till att Kina fått en plats i människorättsrådet innebär det att goda relationer till regimen i Peking överordnats en oskyldig svensk medborgares svåra utsatthet i en av världens mest hårdföra [...]Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-03-29

Åtala Dawit Isaaks plågoandar för folkrättsbrott

Lars Aduktusson, Göteborgs Posten

“För varje medlemsstat i FN finns möjligheten att efter en officiell begäran få ta del av undersökningskommissionens lista över misstänkta eritreanska regimförbrytare. Den svenska regeringen skulle således, med denna FN-dokumentation som grund, kunna agera mot [...]Dawit Isaak, Eritrea, Mänskliga rättigheter
2016-12-06

Stoppa terrorstödet, Wallström

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ingen tvekan om att den palestinska civilbefolkningen behöver vårt stöd, politiskt såväl som ekonomiskt. Men att svenskt bistånd konstant hamnar i fel fickor och dessutom används till att avlöna och försörja personer som [...]Bistånd till palestinska myndigheten och terrorism?, Fred och säkerhet, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina, Villkorat bistånd
2016-10-21

Iraks minoriteter måste få vårt stöd

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

Fram till i dag har västvärlden, EU och dess medlemsländer inte i något avseende gjort vad som krävs för att säkerställa den fortsatta existensen för Iraks utsatta minoriteter. När Mosul nu står inför att befrias [...]EU, Humanitärt bistånd, Irak, Partipolitik
2016-09-20

“Fortfarande fängslas oppositionella, fortfarande är grundläggande fri- och rättigheter kraftigt beskurna.”

Lars Adaktusson, Sydsvenskan

“Utan att den kubanska regimen fullt ut respekterar mänskliga fri- och rättigheter och genomför nödvändiga och verkliga förändringar bör EU inte erbjuda normaliserade relationer och fördjupat samarbete när det gäller handel och utvecklingsbistånd.” Demokrati, EU, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-06

Öka trycket på regimen i Eritrea

Lars Adaktusson, Nya Wermlands-Tidningen

“Den tysta diplomatin har nått vägs ände och det är därför dags att överge den och istället ställa krav på reformer och Dawit Isaaks omedelbara frigivande. Allt annat vore att svika de demokratiska värderingar på [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN, Mänskliga rättigheter
2016-06-01

Var inte tyst om ökat förtryck i Iran

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“‘De som hoppades att undertecknandet av det nukleära avtalet mellan Iran och stormakterna skulle stärka landets reformister på bekostnad av de religiösa konservativa borde tänka om’. Förhoppningsvis har den svenska regeringen och utrikesminister Margot [...]EU, Iran, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-27

Säkerhetspolitiken hotas av ytterkantspartierna

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Allt som oftast ser jag i Europaparlamentet hur de politiska ytterkantspolitikerna finner varandra i det politiska motståndet mot marknadsekonomi, frihandel och en gemensam europeisk säkerhetspolitik. Det gäller exempelvis i synen på den ryska regimens aggressiva agerande [...]EU, Fred och säkerhet, Nato, Partipolitik, Ryssland, Ukraina
2016-05-11

”Sverige sviker folkmordets offer i Irak och Syrien”

Lars Adaktusson, SVT Opinion

“Hur politiska företrädare som med darr på stämman talar om fruktansvärda övergrepp och brott mot mänskligheten samtidigt kan trycka på nejknappen när slutsatserna av det egna resonemanget ska dras, är svårt och förstå. Än svårare att [...]EU, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Syrien
2016-04-28

Sorgligt beslut i utrikesutskottet

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Det är ett folkmord, och det pågår just nu. I motsats till vad vissa vill göra gällande kan Sverige göra stor skillnad. Regeringen kan driva frågan i Europeiska Rådet för att skapa samsyn i unionen och [...]EU, FN, Irak, Islamiska Staten (IS), Religion, Syrien
2016-02-25

”När folkmord nu har erkänts krävs handling”

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Vid sidan av humanitär hjälp krävs därför ytterligare militära insatser. Ska förföljda minoriteter som assyrier/syrianer/kaldéer ha en möjlighet att återvända måste Islamiska staten slås tillbaka och säkerhet skapas. Att bidra till att hotade grupper kan [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-02-04

IS dödande av kristna är inget mindre än folkmord

Ebba Busch Thor m.fl., Göteborgs-Posten

“Medvetenheten om att ord har stor betydelse finns i hög grad inom utrikesdepartementen i världens huvudstäder. Ett folkmordserkännande aktiverar med automatik den FN-princip som kallas ”responsibility to protect” (R2P), vilket innebär en kollektiv skyldighet för [...]EU, Irak, Islamiska Staten (IS), Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Religion, Syrien
2016-01-28

“Regeringen klarar inte av europeisk solidaritet”

Gunnar Hökmark mfl.,Svenska Dagbladet

“När Frankrike begär hjälp och stöd från andra EU-länder för att kunna slå mot de krigföringscenter inom och utanför EU som Daesh använder sig av, så anser vi det vara självklart att Sverige liksom andra [...]EU, Frankrike, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Mali
2016-01-21

Alliansen: Vi bör ställa upp militärt för EU-länder

Gunnar Hökmark m.fl, Svenska Dagbladet

“Sverige kan inte nöja sig med kondoleanser och tomma löften när ett medlemsland utsatts för terrorism eller andra svåra situationer, utan måste bli en nation att räkna med när andra medlemsländer ställs inför akuta tragedier [...]EU, Fred och säkerhet
2015-12-17

Regeringens stora svek mot omvärlden

Lars Adaktusson, Expressen

“Framför allt är den svenska regeringens eländiga besked ett svek mot alla de oskyldiga människor som riskerar att våldtas, torteras och slaktas av barbariska islamister och deras mordpatruller i Irak och Syrien. Det är ingen tvekan [...]Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Partipolitik, Syrien
2015-09-10

Sverige måste sätta press på Eritrea

Lars Adaktusson, Expressen

“FN:s uppmaning till världens länder att vidta åtgärder mot diasporaskatten är otvetydig och glädjande nog poängterar nu EU-kommissionen i sitt brevsvar att samtliga medlemsländer i EU ‘förutsätts’ följa FN-resolutionen och vidta åtgärder mot beskattningen. Detta innebär [...]Diktaturer, Eritrea, Flykt och migration, FN
2015-07-07

Lars Adaktusson: Regeringens förslag mot terrorresor ett slag i luften

Lars Adaktusson, Göteborgs posten

Utan att bryta mot svensk lag har enligt Säpos bedömningar omkring 300 svenska medborgare rest till Somalia, Syrien eller Irak för att ansluta sig till terrororganisationer som Islamiska Staten (IS). EU, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-06-22

Nödvändigt förlänga sanktionerna mot Putin

Lars Adaktusson m.fl., Svenska Dagbladet

“Den gemensamma europeiska sanktionspolitiken har väsentligt höjt priset på den ryska krigföringen mot Ukraina. Trots detta pläderas det nu på sina håll för en förändrad hållning i sanktionsfrågan. Vänsterstyrda Grekland i ohelig allians med länder [...]EU, Fred och säkerhet, Handelspolitik, Ryssland, Ukraina
2015-06-09

Dödsstraffet är en röd linje

Lars Adaktusson, SVT

“Ungern fungerar förvisso relativt väl ekonomiskt och Orbán har starkt stöd hos befolkningen, men samtidigt måste värnet av demokratin och rättsstaten alltid komma i första hand. Det som nu senast föranlett berättigade ifrågasättanden och kritik är [...]Demokrati, EU, Ungern
2015-06-09

Ship to Gaza är bara ett medialt upptåg

Lars Adaktusson, Expressen

“Efter den katastrofala Ship to Gaza-aktionen 2010, som slutade med nio dödsoffer, utvärderades det som skett av en oberoende FN-utredning. Slutsatsen i den så kallade Palmer-rapporten blev att Israels sjöblockad av Gaza har folkrättsligt stöd, att [...]FN, Handelspolitik, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Palestina
2015-05-09

”Låt oss lära av historien”

Lars Adaktusson, SVT Opinion

“Medan kriget i Syrien sätter dystra rekord i antalet civila offer, medan Iran hotar att utplåna Israel och medan Islamiska staten bedriver etnisk rensning och folkmord sitter Sverige på åskådarläktaren. Vi kan från svensk sida [...]EU, Fred och säkerhet, Islamiska Staten (IS), Partipolitik
2015-04-09

Så kan EU få stopp på blodbadet i Kongo

Lars Adaktusson, Göteborgs-posten

“Inbördeskriget i Kongo är en av världens svåraste och mest långdragna konflikter. I det som kallats ”den glömda konflikten” har fler än fem miljoner människor dödats sedan 1996. För att medvetet slita sönder det kongolesiska [...]Diktaturer, EU, Kongo, Korruption, Mänskliga rättigheter
2015-02-17

EU-bistånd ska inte gå till antisemiter

Lars Adaktusson, Göteborgsposten

Tydliga riktlinjer för biståndet måste till för att hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper. Att inte på allvar lyfta fram detta problem och ställa krav på förändring är att svika dem som [...]EU, Israel
2015-02-08

Löfven måste tala klarspråk med Abbas

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

“Ansvaret vilar tungt på den palestinske presidenten. Ingen annan än han är ansvarig för att åtgärder vidtas mot korruptionen, den organiserade brottsligheten och biståndsbedrägerierna. Ingen annan än han har redskapen att värna mänskliga rättigheter bland sin befolkning [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Korruption, Palestina, Partipolitik
2014-11-16

Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap

Lars Adaktusson, Dagens Nyheter

“Det svenska stödet för fullt turkiskt medlemskap har sedan dess varit mycket starkt. Hela tiden har förhoppningar funnits om att medborgarskapsperspektivet ska stimulera en frihetlig och demokratisk utveckling i ett strategiskt viktigt land som annars riskerar [...]"Bad governance", Demokrati, EU, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Nato, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2014-10-29

MP:s motstånd mot EU:s frihandelsavtal osakligt

Lars Adaktursson, Göteborgs Posten

“Miljöpartiet tar till vara varje möjlighet att kritisera och varna för TTIP. Det hävdas bland annat att avtalet innebär försämrat miljöskydd och lägre konsumentskydd. Detta trots att EU-parlamentet har informerats om att EU inte kommer [...]EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Partipolitik
2014-04-17

Nu krävs tuffare sanktioner mot Ryssland

Lars Adaktusson, Svenska Dagbladet

[…] Det bör i första hand handla om riktade ekonomiska sanktioner och ett vapenembargo. Parallellt behövs en rad andra åtgärder. Det handlar om akut ekonomiskt stöd till Ukraina. Hittills har EU avsatt 1,6 miljarder euro, [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Ukraina

Ämnen som Lars Adaktusson diskuterar om (42 ämnen)

Dela det här: