Debattör: Kristina Henschen

Kristina Henschen

  • 5 exklusiva debattartiklar
  • 20 debattartiklar
  • 2 kommentarer
  • 46 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Kristina Henschen (5 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-04-17

Fler stater behöver ta ställning mot det könsrelaterade våldet

Kristina Henschen m.fl., Biståndsdebatten.se

Mer än en tredjedel av världens kvinnor över 15 år har upplevt sexuellt eller fysiskt våld. Många av dem blir utsatta på sin arbetsplats. Nu kräver vi en ny ILO-konvention för att stoppa det könsrelaterade våldet i arbetslivet, skriver organisationen Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Jämställdhet, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/stop-gender-based-violence-at-work/"
2017-04-28

Oschysta jobb – en skam för världen!

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

För många människor är det livsfarligt att gå till jobbet. Enligt siffror från FN dör varje dag 6 300 människor på grund av olyckor och sjukdomar som har koppling till arbetet. Idag, på internationella arbetsmiljödagen, uppmärksammar vi de oschysta jobben. Att de får finnas är en skam för världen, skriver Kristina Henschen, chef för Union to Union.Anständiga arbetsvillkor, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Indien, Kambodja, Vatten, Zambia
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2014-11-03

Hantering av globala utmaningar kräver ökad samstämmighet

Kristina Henschen, Biståndsdebatten.se

EU:s nytillträdda ”utrikesminister” bär ett tungt ansvar för att tillsammans med medlemsländerna utveckla utrikestjänsten EEAS och stärka EU som global aktör. För detta krävs att ökad tyngd ges åt utvecklingspolitiken inom EEAS, samt att en översyn av EU-delegationernas roll och bidrag till denna politik görs. Det menar Kristina Henschen, ordförande i CONCORD Sverige. EU
2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar Gabi Björsson, Aleksander Gabelic, Kristina Henschen, Jens Orback, Annica Sohlström och Ann Svensén.Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Partipolitik

Debattartiklar av Kristina Henschen (20 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-06

Usla arbetsvillkor på resejättarnas hotell

Henrik Ehrenberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Trots att Phyu Phyu städar varje dag tjänar hon bara motsvarande 2 000 kronor i månaden, vilket är under den lagstadgade minimilönen. Hon skulle vilja sätta barnen i skolan, men vet inte om de kommer att [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbar utveckling, Turism
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-05-03

Sverige måste ta ställning mot tvångsarbetet – Thailand-resan döljer en mörk verklighet

Anna Lindenfors m.fl., Veckans Affärer

“Ett av de 17 globala målen för hållbar utveckling som antogs av världens ledare hösten 2015 är anständiga arbetsvillkor inklusive avskaffande av tvångsarbete. Om Sverige på allvar vill delta i arbetet för att nå de [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Förenade Arabemiraten, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, ThailandI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2017-03-07

» Tystnaden kring mens får enorma konsekvenser«

Kristina Henschen, Dagens Arena

“Att se mens som en självklar utvecklingsfråga är en förutsättning för att kunna uppnå ett jämställt och jämlikt samhälle. […] Detta är nödvändigt för att flickor och kvinnor ska kunna planera sina liv, skaffa sig en [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-11-29

”Mänskliga rättigheter måste vara ett krav”

Alice Blondel, m.fl. Dagens Samhälle

“EU:s upphandlingsdirektiv lyfter fram sociala och miljömässiga hänsynstaganden och pekar på upphandling som ett viktigt verktyg för att skapa en hållbar tillväxt i arbetet med EU:s tillväxtstrategi för 2020. Upphandling lyfts också i FN:s hållbarhetsmål och [...]Anständiga arbetsvillkor, Departement och myndigheter, EU, Mänskliga rättigheter, Upphandling
2016-03-31

Justa arbetsvillkor avgörande för jobb och sysselsättning

Kristina Henschen, OmVärlden

“Vi har svårt att förstå Sidas argumentation kring de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. För våra samarbetsparter i låg- och medelinkomstländer länder är en formalisering en nödvändig del av en rättvis och demokratisk värld utan fattigdom. [...]Anständiga arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/19/vi-delar-malet-att-minska-fattigdomen-i-varlden-och-starka-arbetares-rattigheter/"
2016-01-29

”Reseföretag måste ta ansvar för arbetsvillkoren”

Kristina Henschen m.fl., Svenska Dagbladet

“I vinter åker över 70 000 svenskar på solsemester till Thailand med charterjättarna Apollo, Fritidsresor och Ving. Reseföretagen utlovar lyxiga poolområden, kritvita stränder och avkopp­ling för hela familjen i ”leendenas land”. Men bakom kulisserna döljer sig [...]Anständiga arbetsvillkor, Förenade Arabemiraten, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Thailand, TurismI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/no-holidays-for-the-burmese/"
2015-11-05

Ett halverat bistånd skapar fler flyktingar

Lena Ag m.fl., Aftonbladet

“Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler. Kortsiktigt skulle reformen kunna räknas hem, men [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-21

Ge inte flyktingnotan till världens fattiga

Elisabeth Dahlin, Aftonbladet

“I dag används 25 procent av biståndsbudgeten. Samtidigt vill regeringen motverka fattigdom och kriser som leder till att människor flyr. Att då lägga var fjärde biståndskrona på flyktingmottagande är både kontraproduktivt och kortsiktigt.” Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Partipolitik
2015-07-13

”Stå upp för arbetarnas rättigheter i Kambodja”

Kristina Henschen m.fl. Svenska Dagbladet

Vi kräver idag att alla svenska företag som har verksamhet i Kambodja offentligt går ut och ställer krav på regeringen att ta tillbaka det anti-fackliga lagförslaget. Vi vill också se tydliga handlingsplaner för hur företagen ska [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja
2015-04-28

”Sportens makthavare måste ta sitt ansvar”

Ambet Yuson m.fl., Svt Opinion

“Sportens makthavare inom Fifa och Internationella olympiska kommitteen IOK skulle med sin enorma makt kunna få länderna att ändra sig men har hittills inte tagit sitt ansvar. De ställer många andra detaljerade krav på arrangörsländerna, [...]Idrott, Mänskliga rättigheter, Qatar, Ryssland, Sydkorea
2014-10-23

Ytterst står biståndets kvalitet på spel

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

Diskussionen handlar i grunden inte om vilka avräkningar man får eller inte får göra enligt gemensamma regler i OECD. Ytterst handlar det om värderingar och prioriteringar och om Sverige vill värna biståndets kvalitet eller inte. Avräkningar, Flykt och migration, MigrationsverketArtikeln är en replik på: "Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader"
2014-10-15

Urholkat bistånd svek mot utsatta

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Vi som arbetar direkt på plats vet att biståndet ger effekt. Men trots framstegen lever mer än en miljard individer fortfarande i extrem fattigdom, 850 miljoner människor lider av undernäring och 18 000 barn dör varje [...]Avräkningar, Biståndsformer, Budget, Volym
2014-10-07

Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack

Per-Olof Sjöö m.fl. Aftonbladet

Detta är oacceptabelt. För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Development Report 2014"
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-05-14

Regeringen kan göra mer för utsatta migranterna

Idag möts världens regeringar i Stockholm vid det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Som ordförandeland har Sverige nu en unik möjlighet att lyfta frågor om migranters mänskliga rättigheter. Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2014-03-28

Lämna inte Rysslands demokrater i sticket

Martin Uggla m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges regering bör därför påverka OECD att utarbeta nya riktlinjer, där demokratibistånd ses som en del av fattigdomsbekämpningen. Sveriges riksdag borde också enas över partigränserna rörande Ryssland, eftersom det tveklöst ligger inom ramen för en rättighetsbaserad [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, RysslandArtikeln är en replik på: "Låt den ryska regimen själv gräva sin grav"

Kommentarer i artiklar av Kristina Henschen (2 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2016-04-04 Karl-Anders Larsson: En intressant konflikt har uppstått mellan Sida och representanter för fackföreningsrörelsen och ILO. Det gäller synen på den s.k. informella sektorn i låginkomstländer. LO och Union to Union anklagar Sida för att i sitt remissvar på en rekommendation från ILO, sakna förståelse för utsatta arbetares situation och undergräva ILO:s ställning i Sverige (OmVärlden 15/3 och 31/3). Detta är intressant för att debatten förs mot bakgrund av två helt olika synsätt på utveckling. LO och ILO representerar en klassisk ”moderniseringsteori”, där vissa länder ses som mindre utvecklade och lösningen på deras problem definieras i termer av att följa de mer utvecklade ländernas modell. Det är ett synsätt som under lång tid dominerade tänkandet och praktiken vad gäller ekonomisk och social utveckling, men som av de flesta övergetts idag. Enligt denna syn är den sk informella sektorn en efterbliven del av ekonomin, som så fort som möjligt bör avskaffas, dvs. formaliseras och likna de utvecklade samhällenas ekonomier. Detta kunde kanske ses som en realistisk strategi när den informella sektorn betraktades som marginell, helt enkelt pga av att den inte registrerades i nationalräkenskaperna. Men nu vet vi att den informella delen av ekonomin står för en dominerande andel av sysselsättningen (70-80%) i många länder. LO noterar också detta, men drar inga slutsatser. Att formalisera anställningsförhållanden och företagsstruktur som omfattar en så stor del av ekonomin är inte bara ett långsiktigt, utan kanske helt enkelt ett omöjligt alternativ. Man måste för det första ha klart för sig att det inte handlar om en ”sektor”, utan om ett komplicerat system med många olika former och aktiviteter. Det handlar inte enbart om ett ekonomiskt, utan minst lika mycket om ett socialt och kulturellt system. Relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare är direkta, ofta baserade på familjerelationer eller andra sociala relationer. Det är alltså inte ett marknadsekonomiskt system även om det fungerar inom ramen för ett sådant. Det handlar i första hand om överlevande för arbetarna och deras familjer. Det innehåller olika former av beroende, utnyttjande och ibland ren kriminalitet. Det är ett system som innebär mycket svåra arbetsförhållanden, men det är ett system som ”fungerar”. Det är inte heller ett isolerat system. Tvärtom interagerar det i ökande utsträckning med de moderna och formaliserade sektorerna. Den informella sektorn har oftast underskattats av biståndsgivarna, både dess storlek och dess betydelse för fattigdomsbekämpning. Både givare och ländernas regeringar ser ofta fortfarande den informella sektorn som efterbliven och den viktigaste reformåtgärden uppfattas vara att göra den formell. Regeringar ser formalisering som ett sätt att öka skatteintäkterna och detta tycks även vara fackets perspektiv. Felet i detta är att man inte inser att den informella ekonomin inte kan överleva en formalisering, med allt vad det innebär. Det kommer bara att slå sönder ett system, utan att skapa något istället. En alternativ syn är att de informella strukturerna kan ha en nyckelroll i att skapa en tillväxt som gynnar de fattiga. Istället för att fokusera på en generell formalisering, måste mer utrymme skapas för den informella sektorn. Det bör inkludera en viss formalisering, genom enkel registrering och även någon form av kontroll av arbetsvillkoren. Men först och främst måste förståelsen av olika låginkomstländers ekonomier och sociala system bli mycket större. Idag har Sida av allt att döma mer kunskap om detta än ILO och den fackliga rörelsen. Man får hoppas att ”Global Deal” kan leda till ytterligare lärande hos alla parter. Justa arbetsvillkor avgörande för jobb och sysselsättning
Av Kristina Henschen, OmVärlden
2014-10-24 Anders Östman: Handlar biståndets kvalitet om enbart pengar? Det finns inga direkta samband mellan å ena sidan bistånd till demokrati, mänskliga rättigheter, konfliktförbyggande (vad är det konkret?) vatten, sanitet och jämställdhet och fattigdomsbekämpning å den andra. Dessa föreställningar bygger snarare på tro än vetande. Istället är bistånd på dessa områden ofta distraktioner från verklig fattigdomsbekämpning. I Afrika där fattigdomen är som mest påfallande och utbredd handlar verklig fattigdomsbekämpning om fattigdomsinriktad landsbygdsutveckling, fr a insatser för att öka småböndernas produktivitet. Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska stödjas på sina egna meriter och med begränsade ekonomiska incitament, men de har föga inflytande för de hundratals miljoner afrikaner som lever på mindre är en dollar om dagen. Och det alldeles oavsett vad Diakonia och andra inom "biståndsindustrin" vill få oss att tro. Ytterst står biståndets kvalitet på spel
Av Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

Ämnen som Kristina Henschen diskuterar om (46 ämnen)

Dela det här: