Debattör: Kjell Larsson

Kjell Larsson

  • 18 debattartiklar
  • 25 ämnen

Debattartiklar av Kjell Larsson (18 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-05-22

“Människor på flykt ska inte hindras att nå Europa”

Daniel Alm m.fl., Svenska Dagbladet

“Enligt internationella konventioner har alla människor rätt att söka asyl och få sina skäl prövade för att få möjlighet till skydd i ett annat land. Trots detta begrän­sar i dag Sverige och flera andra EU-länder [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Religion
2016-04-20

Nu tar vi nästa steg

Gunilla Hallonsten m.fl., Upsala Nya Tidning

“Det globala samarbetet kring klimatfrågor fick en skjuts när världens länder lyckades enas om Parisavtalet, men det var bara startskottet. För att klara den stora omställning vi står inför måste vetenskap, politik, näringsliv, kultur, civilsamhälle [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Religion
2015-12-24

”Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet”

Anders Arborelius m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsfrågorna är en del i arbetet för global utveckling, mänskliga rättigheter och en hållbar fred. I julens tid uppmanar vi alla att med uthållighet och stolthet stödja varandra i arbetet för en bättre värld att [...]Asylrätt, Flykt och migration
2015-05-02

”MSB borde tackat nej till insatsen i Nepal”

Kjell Larsson, Svt Opinion

“MSB borde ha insett redan från början att sök- och räddningsinsatser var omöjligt att genomföra på plats i Nepal på grund av avståndet. Man hinner helt enkelt inte dit i tid. Man stoppar inte insatsen [...]Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Nepal, Resultat
2010-08-01

Dags att sätta fokus på de allra fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Eskilstuna-Kuriren

“FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015 och fattigast bland fattiga är personer med funktionsnedsättningar. Det går att minska fattigdomen.” EU, FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-07

Fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Värmlands Folkblad

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt. Vi kan skapa förutsättningar för de allra fattigaste att själva förbättra sina levnadsvillkor.” FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-07

Fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Värmlands Folkblad

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.” Okategoriserade
2010-07-06

Med fokus på de fattigaste

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norran

“Flertalet biståndsorganisationer och FN-organ har dock än i dag ingen strategi för hur de ska inkludera personer med funktionsnedsättning.” Civilsamhället, FN, Personer med funktionsvariation
2010-07-03

Fokus på de fattigaste!

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Katrineholms-Kuriren

“Det går att minska fattigdomen. Men det kräver att vi riktar vårt bistånd, våra räddningsinsatser och återuppbyggnadsarbetet efter katastrofer rätt.” FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation, Utbildning
2009-10-28

Funktionsnedsatta förnekas mänskliga rättigheter

Roland Håkansson, Kjell Larsson

“Föreställ dig att du vaknar som fattig flykting i ett läger som snabbt byggts upp efter en jordbävning i området. Du är törstig och hungrig och saknar dina närmaste anhöriga.” Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2009-10-22

EU förvägrar fattiga med funktionshinder deras mänskliga rättigheter

Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norran

“Vi vill därför lyfta det skamliga faktum att EU ännu inte har ratificerat FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Personer med funktionsvariation
2008-12-30

De fattigaste i fokus 2009

Katarina Bergvall, Roland Håkansson, Kjell Larsson

“Nästa år är Sverige ordförande i EU. Då har biståndsminister Gunilla Carlsson och vi alla ett gemensamt ansvar att sätta de fattigaste i fokus.” Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), EU, Personer med funktionsvariation
2008-12-03

Funktionshindrade är fortfarande allra fattigast

Roland Håkansson, Katarina Bergvall, Kjell Larsson; Eskilstuna-Kuriren

“Den tredje december är det internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-03

Inkludera alla i biståndet

Katarina Bergvall, Roland Håkansson, Kjell Larsson; Norrländska Socialdemokraten

“I dag är det Internationella handikappdagen och i år firar vi att riksdagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-12-02

Handikappdag: Alla bör inkluderas i biståndet

Katarina Bergvall, Roland Håkansson; Vestmanlands Läns Tidning

“Idag, den tredje december, är det internationella handikappdagen. I år firar vi att riks­dagen antagit FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” FN, Personer med funktionsvariation, Sri Lanka, Sydafrika
2008-09-22

Snedvriden nyhetsvärdering flyttar fokus till fel platser

Bo Forsberg, Kjell Larsson; Värmlands Folkblad

“Vi har alla ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma humanitära kriser och medias rapportering spelar en viktig – och ibland avgörande – roll för att väcka omvärldens intresse och kunskap” Humanitärt bistånd, Indien, Mediabevakning, Nepal, Välgörenhet
2005-09-21

Handikappade har lika rättigheter

Ingemar Färm m.fl. Norrköpings Tidningar

“Varken internationella bistånds­organisationer eller FN-organ har någon klar strategi för hur man ska arbeta med personer med funktionshinder i nödsituationer. Manualer saknas, frågan behandlas inte i utbildningen av den personal som skickas iväg och hur [...]FN, Humanitärt bistånd, Personer med funktionsvariation
2005-02-23

Människors lika värde gäller även överlevande

Maria Linder Lundgren M.fl. Norrköpings Tidningar

“Ytterst få internationella bistånds­organisationer har en policy eller strategi för arbetet med människor med funktionsnedsättning. Resultatet blir att de med särskilda behov hamnar i kläm och får lägsta prioritet. Att alla människor är lika mycket [...]Personer med funktionsvariation, Sjukvård, Sri Lanka, Tsunami-katastrofen 2004

Ämnen som Kjell Larsson diskuterar om (25 ämnen)

Dela det här: