Debattör: Kenneth G Forslund

Kenneth G Forslund

  • 2 exklusiva debattartiklar
  • 21 debattartiklar
  • 2 kommentarer
  • 44 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Kenneth G Forslund (2 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-09-11

Tack, Gunilla Carlsson!

Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se

Den svenska rösten i FN har tystnat sedan Moderaterna styrde om den svenska utvecklingspolitiken till att enbart handla om kontroll av biståndspengar. Moderaterna är, till skillnad från Socialdemokraterna, tämligen ointresserade av FN. Det skriver Kenneth G Forslund (S) med anledning av en ny intervju med Gunilla Carlsson (M)Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), PartipolitikArtikeln är en replik på: "Reflections on seven years of aid reforms. ‘There is still more to do’"
2013-06-20

Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se

Medan biståndsminister Gunilla Carlsson (M) förbereder biståndspolitikens avskaffande vill Socialdemokraterna föra en aktiv utvecklingspolitik som går utöver målsättningen om absolut fattigdomsbekämpning. Det är en av tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens politik, enligt partiets biståndspolitiske talesman Kenneth G Forslund. Öppenhet och transparens, Utvärdering

Debattartiklar av Kenneth G Forslund (21 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-02-02

Feminism behövs mer än någonsin

Kenneth G. Forslund m.fl, Göteborgs-Posten

“Det är lätt att bli nedslagen av den globala utvecklingen, men med en feministisk regering och Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd finns möjligheter att lyfta sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på dagordningen. (…)  Förra [...]Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-03

Uppmärksamma Krimtatarernas situation

Pernilla Stålhammar m fl, Upsala Nya Tidning

“Enligt internationell rätt så är Rysslands annektering av Krim folkrättsvidrig. Med andra ord olaglig. Ryssland har visat sig vara ett oförutsägbart land och det är oklart vad man kan förvänta sig av regimens handlingar i [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2016-12-30

Vi stärker fredsarbetet för att kunna förebygga krig

Margot Wallström m.fl., Göteborgs-Posten

“För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Därför inleder regeringen vid årsskiftet en viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocesser. Den 1 januari [...]Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Vitryssland
2016-10-22

”M försöker plocka inrikespolitiska poäng”

Kenneth G Forslund m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi delar självklart oron över den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde och den humanitära katastrof som just nu utspelar sig i Syrien. Men det Enström och Karlsson skriver kan inte tolkas som något annat än [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/18/eus-sanktioner-mot-ryssland-bor-skarpas/"
2016-05-13

Nya fredsdiplomater för en säkrare värld

Margot Wallström m.fl., Aftonbladet

“Sverige har en lång tradition av att arbeta med fredsbyggande insatser i världen. Vi ska fortsätta och utveckla detta arbete, och särskilt jobba med att inkludera kvinnor som aktörer i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i [...]Colombia, Kvinnor, Sviktande stater, Syrien
2015-08-07

S-politiker: Närmandet till Nato pågår inte i smyg

Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam,Svd

Även samverkansförmågan i all internationell krishantering är en svensk grundsyn, oavsett om det sker inom ramen för Nato, FN eller EU. I västvärlden är Nato den organisation som sätter den internationella standarden för praktisk försvarssamverkan, [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Nato
2014-09-18

S vill ha ny biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Uppsala Nya Tidning

Det finns egentligen ett brett stöd i Sveriges riksdag för en svensk biståndspolitik som bygger på samarbete, förtroende och fattiga människors egen medverkan i sin förändring. Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet har svensk biståndspolitik [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sämre bistånd med rödgröna"
2014-04-09

“Biståndsministern missade chansen”

Kenneth G Forslund, Omvärlden

“Det råder oklarhet inte bara om plattformens status i relation till PGU och olika styrdokument utan också om hur den ska operationaliseras samt hur målkonflikter och andra diskrepanser ska behandlas. Även om vissa förtydliganden har [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU), Post-15Artikeln är en replik på: ""Oseriöst att riva upp plattformen""
2014-03-12

S vill stoppa regeringsbeslut om bistånd

Kenneth G Forslund, OmVärlden

“Jag rekommenderar de fyra regeringspartierna och biståndsministern att inte fullfölja arbetet med en ny biståndspolitisk plattform i den form som just nu sker. Vi socialdemokrater sträcker ut handen till er på regeringssidan och öppnar för [...]Biståndspolitiska plattformen, Partipolitik
2013-07-01

Moderaterna har fått biståndspolitiken att rasa

Kenneth G Forslund, SVT Debatt

“Vi har förstått att för moderaterna har den internationella solidariteten en gräns. Den går vid gränsen för absolut fattigdom, 1.25 US$ per dag och människa. Nyligen uttalade biståndsminister Gunilla Carlsson att om två mandatperioder kan biståndspolitiken [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Demokrati, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling"
2013-05-07

Det behövs en öppen och framtidsinriktad biståndspolitik

Kenneth G Forslund mfl; Jnytt

“Vi socialdemokraterna har lagt ut ett remissmaterial på vår hemsida: “Agenda för global utveckling – fokus internationellt utvecklingssamarbete”. Vi vill engagera så många som möjligt att bidra till utvecklingen av vår politik. Nu förändrar den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Öppenhet och transparens, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete (PDF)"
2013-04-30

“Det räcker inte att prata om styrning”

Kenneth G Forslund, OmVärlden

“Gunilla Carlsson har retoriskt lyft fram en ordning-och-reda-politik för biståndet men i verkligheten tycks oredan stor. Nu behövs åtgärder för att återställa förtroendet för biståndet och det tycks som att det arbetet måste börja hos den [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Resultat, Utvärdering
2013-04-04

Biståndet sköts utan öppenhet

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Biståndsminister Gunilla Carlsson (Brännpunkt 28/3) menar att Sverige inte kan göra allt överallt när det gäller bistånd. Det gör vi inte i dag heller och har heller aldrig gjort. Sverige kan 2014, om Gunilla Carlsson får [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Landfokusering, Öppenhet och transparens, Partipolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Svenskt bistånd kan inte göra allt överallt"
2013-03-24

Regeringen förändrar biståndet utan insyn

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Gunilla Carlsson har i retoriken drivit en ordning-och-reda-politik men efter en och en halv mandatperiod tycks oredan större än på länge. Styrningen är oklar och det brister i hanteringen av UD:s egen biståndsverksamhet och biståndet [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Utrikesdepartementet, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Agenda för global utveckling - Fokus internationellt utvecklingssamarbete"
2012-06-22

Försök laga innan skrotnings

Kenneth G Forslund, Värmlands Folkblad

“I en promemoria inom utrikesdepartementet föreslås nu regeringen att lägga ned Sadev den 31 december 2012. Samtidigt kommer arbetsgruppen fram till att det behövs en oberoende utvärderingsmyndighet även i framtiden och att det därför behöver [...]Partipolitik, SADEV, Swedfund, Utvärdering
2012-06-18

Biståndspolitik för framtiden

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

“Kraven på näringslivsanknutna biståndsutförare tycks vara lägre än på folkrörelsernas arbete.. Den svenska biståndspolitiken fyller 50 i år. Det är ett politikområde där vi svenskar har all anledning att känna oss stolta. Svenskt bistånd gör skillnad i världen. Men [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2012-06-15

Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre

Kenneth G Forslund mfl; Östran

“Statskontorets översyn av biståndets styrning nyligen innehöll skarp kritik mot en alltför omfattande flora av styrdokument. Efter detta kommer Gunilla Carlsson nu att ta fram en plattform för biståndet. Men det är oroande att ministerns [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Näringsliv, Näringslivsbistånd, Partipolitik, Resultat, Swedfund, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Styrning av svensk biståndspolitik"
2012-03-22

Ministern förstår inte hur modernt bistånd fungerar

Kenneth G Forslund, Svenska Dagbladet

“Budgetbiståndet har rätt utformat positiva effekter som lokalt ägarskap, ökad parlamentarisk och medborgerlig insyn och det bidrar till transparens i hela statsbudgeten. Genom svenskt budgetbistånd har bland annat utbildning, sjukvård och revisionsmyndigheter byggts upp. Det [...]Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Budgetstöd, Korruption, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Resultat, Sjukvård, Skuldavskrivning, Utbildning, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndet ska ha tydliga mål"
2012-01-17

En procent i bistånd utan luft

Kenneth G Forslund, Aktuellt i politiken

REPLIK “Socialdemokraterna avsätter en procent av BNI till bistånd. Även vi vill göra skuldavskrivningar men till skillnad från den borgerliga regeringen utan luft. Gunilla Källenius slutsats att S skulle ha en mindre biståndsbudget och i [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Partipolitik, SkuldavskrivningArtikeln är en replik på: "Dubbelmoral i biståndspolitiken"
2011-12-27

Kenneth G Forslund: Välgörenhet kan inte ersätta biståndspolitik

Kenneth G Forslund, Expressen

“Näringslivet är mer än välkommet att engagera sig i biståndsarbete. Men det kan inte vara så att det finns en måttstock för hur stor kontroll och hur stora krav som ska ställas på biståndsaktörer som [...]Näringsliv, Resultat, Utvärdering, Välgörenhet
2011-11-29

Öppenhet i biståndet ska även gälla företag

Kenneth G Forslund, Dagen

“Alla delar av biståndet måste klara samma tuffa granskning. De krav som är självklara för traditionellt biståndsarbete måste också gälla de företag som nu börjat engagera sig med egna projekt.” Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Toppmötet i Busan nov 2011, Utvärdering

Kommentarer i artiklar av Kenneth G Forslund (2 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-06-22 Bosse Hammarström: Mycket bra och välgörande klargörande. Tio skillnader mellan Socialdemokraternas och regeringens biståndspolitik
Av Kenneth G Forslund, Biståndsdebatten.se
2012-06-15 Göran Alfredsson: Jag börjar bli lite rädd... Givetvis ska man ifrågasätta var biståndspengarna går till... Men att mäta mellan tumme och finger är inte lätt när de dessa rör sig hela tiden. Jag ansvarar nu en biståndsprojekt, där det har pågått i över 20 års projekttid och det är NU som har börjat hända en del, men inte så stora omfattande utan några framgångs småsteg hela tiden. men ser man bakåt så är det ganska stort steg....Trots denna gruppen har av hel grupp på ca 95 % lever mer än under den gränsen för millenniums målet som FN har satt upp! Varför är det så? Jo Den gruppen är döva... Man har helt enkelt glömt bort dem för de hör ju inte och de skriker ju inte heller... Har varit på några konferens bland annat i Durban, Sydafrika där döva från olika länder kommer fram till mig och tackar för Sveriges insatser runt i hela världen för döva svåra situationer. Det är otrolig viktigt säger de och Sverige har fått en god anseende för dessa insatser som vi svenskarna ska känna oss stolta över och se att vi i Sverige ska fortsätta med arbetet speciellt med funktionsnedsättningar som har det väldigt svårt att kunna vara delaktig i samhället. Där hoppas jag på att statskontoret ser i en helhet av hela process från födelse till begravningsplats med en mängd stödsinsatser och därefter steg för steg kan vi överlämna de så att de kan hjälpa sig själva och förhoppningsvis kan de hjälpa andra länder inom 50-100 år.... Där hoppas jag på att man ser på helhet av biståndseffekt! ( Under början av 1800 talet hjälpte ryssarna oss svenskarna med mat o kläder, där överlevde vi, och nu kan vi hjälpa de andra... ) Dialog kan göra ett bra bistånd ännu bättre
Av Kenneth G Forslund mfl; Östran

Ämnen som Kenneth G Forslund diskuterar om (44 ämnen)

Dela det här: