Debattör: Karin Enström

Karin Enström

  • 32 debattartiklar
  • 49 ämnen

Debattartiklar av Karin Enström (32 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-05

S sätter symbolpolitik före Sveriges intressen

Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl., Svenska Dagbladet

“Socialdemokraterna säger att vi bör studera argument för militär alliansfrihet, utan att själva lyckas presentera ett enda sådant argument. I stället framhålls vikten av samarbete med Nato, men utan ett fullvärdigt medlemskap samt ett gemensamt [...]EU, FN, Partipolitik, Sverige
2017-12-05

Sverige måste satsa mer där nöden är som störst

Karin Enström m.fl., Omvärlden

“Biståndspolitiken handlar om vägval och att prioritera begränsade resurser. Med tanke på de enorma humanitära behoven som råder anser vi att biståndet ska fokuseras där det behövs mest för att lindra nöd och hindra död. [...]Avräkningar, Budget, Enprocentsmålet, Partipolitik
2017-10-24

Karin Enström: Därför måste FN reformeras

Karin Enström, Svenska Dagbladet

Sverige är en av FN:s största biståndsgivare. Ett generöst bistånd måste också leverera verkliga resultat och Moderaterna vill därför se ett ökat ansvarsutkrävande. För att förhindra att FN-organen blir tungrodda och ineffektiva vill Moderaterna kravställa [...]Biståndsformer, FN, ICC, Partipolitik
2017-09-01

Skriv inte på ett tandlöst kärnvapenförbud

Karin Enström m.fl., Göteborgs Posten

“Sveriges säkerhetspolitiska handlingsfrihet är central. Förbudet mot kärnvapen riskerar att hota våra viktigaste säkerhetsrelationer. Ett svenskt undertecknande skulle kunna stänga dörren för såväl existerande försvars- och materielsamarbeten som ett framtida svenskt Nato-medlemskap.” FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-08-26

”Inga länder med kärnvapen stöder initiativet”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Regeringen brukar framhålla att just säkerhet i Europa, säkerhetspolitisk handlingsfrihet för Sverige och nedrustning i världen är hörnstenar i säkerhetspolitiken. Genom att underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen riskerar regeringen att göra uppenbara självmål på [...]FN, Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/08/25/wallstrom-en-varld-fri-fran-karnvapen-ar-mojlig/"
2017-05-25

Ukraina behöver Sveriges hjälp mot Ryssland

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Sverige kan och bör göra mer för att stödja Ukraina. Dels kan vi öka vårt humanitära bistånd för att lindra befolkningens lidande. Dels kan vi utöka vårt samarbete med Ukraina för att landet ska kunna [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Ryssland, Ukraina
2016-10-27

Sverige måste vara drivande ifråga om sanktioner

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Det uttalande EU:s stats- och regeringschefer gjorde i torsdags gällande Syrienkonflikten med hårda formuleringar var helt nödvändigt. Man pekar ut Ryssland som delaktigt i attackerna mot civila i Aleppo och hotar med sanktioner mot alla “som [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/10/22/m-forsoker-plocka-inrikespolitiska-poang/"
2016-10-18

EU:s sanktioner mot Ryssland bör skärpas

Ulrika Karlsson m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi har all anledning att, inte bara med ord utan också med handling, uttrycka hur oacceptabelt Rysslands agerande är. Vi må inte ha möjlighet att militärt stoppa det blodbadet på civila, på kvinnor och försvarslösa [...]EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Syrien
2016-06-15

”Kostnad för FN-kampanj måste redovisas”

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Om några veckor står det klart om Sverige sitter i FN:s säkerhetsråd åren 2017–2018. Sverige har mycket att bidra med i ett för världssamfundets så centralt organ. Hur väl Sverige lyckas i sitt FN- arbete och [...]EU, FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-03-29

Vi ska inte vara naiva, utan agera med kraft

Anna Kinberg Batra, m.fl., Expressen

“Kampen mot terrorn är viktigare än partigränser. I Sverige finns en bred politisk beslutsamhet att förebygga, förhindra och straffa terrorism. Samtidigt kräver det arbetet reformer. Sverige måste nu säkerställa att vi har tillräcklig beredskap och [...]EU, Fred och säkerhet, Partipolitik
2016-02-29

”Ett värdlandsavtal räcker inte”

Karin Enström m.fl. Dagens Nyheter

“Ett svenskt värdlandsavtal med Nato har många fördelar men det stärker inte Sveriges säkerhet och förmåga som ett svenskt Nato-medlemskap med solidariska försvarsförpliktelser skulle göra. Det är tillsammans med andra länder som vi bygger säkerhet. Ett värdlandsavtal [...]Fred och säkerhet, NatoArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/28/vardlandsavtalet-rubbar-inte-principen-om-militar-alliansfrihet/"
2016-01-26

Sverige måste göra mer i kampen mot IS

Karin Enström, Expressen

“Världssamfundet måste samla sig kring kraftfulla åtgärder för att bekämpa IS på plats i Irak och Syrien, samt vidta effektiva åtgärder för att förhindra nya terrorattentat i andra delar av världen. Riksdagen fattade nyligen beslut [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, Islamiska Staten (IS), Syrien
2015-12-03

M: Skriv avtal med Afghanistan om återvändande

Anna Kinberg Batra m.fl, Svenska Dagbladet

“Därför bör Stefan Löfven, i sitt möte med president Ghani och i regeringens fortsatta arbete, ta upp konkreta åtgärder för att kunna stärka åter­vändandeprocessen. Varje stat har en skyldighet att ta emot sina egna medborgare. Vi [...]Afghanistan, Flykt och migration
2015-12-02

Nato utgör grunden för Europas säkerhet

Karin Enström, Aftonbladet

“Ett svenskt Nato-medlemskap skulle ge oss inflytande i den europeiska säkerhetspolitikens innersta kärna. Det är bra att Sverige nu fördjupar samarbetet med Nato men vårt fördjupade samarbete med Nato och vår egen solidaritetsförklaring kan göra [...]Fred och säkerhet, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/30/medlemskap-i-nato-okar-risken-for-krig/"
2015-11-09

M: ”Ingen politisk dialog om militär insats”

Karin Enström m.fl., Svenska Dagbladet

“Det är bra att Sverige deltar i den militära utbildningsinsatsen som genomförs av koalitionen mot Islamiska staten (IS) i norra Irak. Att bekämpa IS, och den fruktansvärda terror gruppen utövar, ligger i allas intresse och [...]Irak, Islamiska Staten (IS), Militärt bistånd, Partipolitik
2015-06-05

Fortsätt öva med Nato och sök medlemskap

Göteborgsposten

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld, framförallt i och omkring Ryssland, är oroande och den svenska hållningen gentemot Ryssland måste därför vara tydlig. FN, Fred och säkerhet, Nato, Ryssland
2015-03-20

Oroande att dörrar stängs för Sverige

Anna Kinberg Batra m.fl., Svenska Dagbladet

Ingen har skäl att glädjas över det vi nu ser. Sveriges röst låter högt på hemmaplan, men det finns en risk för att den betyder mindre där den verkligen behövs. Utrikes- och inrikespolitik är inte [...]Fred och säkerhet, Saudiarabien, Vapenhandel
2014-11-06

S måste ta säkerhetspolitiken på allvar

Karin Enström, Expressen

“Den ryska aggressionen mot Ukraina och den ökade militära övningsverksamheten både i luften och till sjöss i Östersjön har skapat ett nytt säkerhetsläge i Sveriges närområde. En ny normalbild har etablerats. Detta får konsekvenser för Sveriges [...]Fred och säkerhet, Nato
2014-07-20

Försvaret höjer närvaron i Östersjön

Expressen. Karin Enström.

“Säkerhet och stabilitet i vårt närområde är av stor betydelse för Sverige. Händelserna i Ukraina och den ryska aggressionen har påverkat säkerhetsläget i Europa, inklusive i Norden. Den djupt tragiska händelsen med det malaysiska flygplanet [...]Okategoriserade
2013-05-30

Förslag: Sverige ska delta i Maliinsatsen

Carl Bildt mfl; Expressen

“Sverige är en av de största humanitära bidragsgivarna till Sahel. Av de drygt 500 miljoner kronor som avsattes för regionen 2012 gick drygt 75 miljoner till Mali. Behoven är fortfarande enorma och regeringen är redo [...]Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd
2013-03-06

Svenska insatser viktiga på Afrikas horn

Karin Enström mfl; Göteborgsposten

“Sverige har en tradition av att verka för internationell fred och säkerhet. Bland annat bidrar vi i samtliga av EU:s insatser på Afrikas horn. Skyddet av handelsflöden vid Afrikas horn är av stor betydelse inte bara för [...]Afrika, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia
2012-11-13

Kvinnornas röst måste väga lika

Gunilla Carlsson mfl; Expressen

“Från att under talibantiden ha varit helt avstängda från utbildning går i dag 2,7 miljoner flickor i skolan. Sammantaget utgör de 37 procent av antalet skolbarn. … Som en förutsättning för det svenska engagemanget i landet mellan [...]Afghanistan, Barn och unga, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, Resultat, Utbildning, Utvärdering, Villkorat bistånd
2012-05-21

Ett nytt Nato har växt fram

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges stöd till Afghanistan är omfattande och uppgår i år till en miljard kronor. Vi finns på plats sedan trettio år tillbaka och vårt bistånd har som målsättning att människor som lever i fattigdom – [...]Afghanistan, Barn och unga, Demokrati, Kvinnor, Militärt bistånd, Nato, Partipolitik
2012-02-29

Mycket att vinna på ökad jämställdhet

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“I samband med millennieskiftet satte FN upp åtta ambitiösa huvudmål för att förbättra situationen i världen fram till 2015 – allt från fattigdom till jämställdhet och hälsa. Nu börjar vi närma oss det slutdatumet och [...]Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-10-20

Kritiken mot Bildt är helt utan substans

Karin Enström, Svenska Dagbladet

“Kritiken mot Carl Bildt att inte stå upp för yttrandefriheten är inte möjlig att förstå. [.] Genom Sida stödjer Sverige utbildning av journalister och oppositionella politiker från auktoritära stater. När Sverige samarbetar med stater i utvecklingsbiståndet [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Sida, Villkorat bistånd
2011-09-29

Prat om fler FN-insatser räcker inte

Karin Enström,Cecilia Widegren; Göteborgsposten

“Men det räcker inte, att som Ahlin och Hultqvist gör, bara prata om hur viktigt det är att Sverige bidrar med fler soldater till FN-ledda insatser. Vi måste även mer aktivt arbeta med hur dessa [...]FN, Militärt bistånd, Nato, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Sverige bör delta i fler FN-ledda insatser"
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström mfl, Sundsvalls Tidningar

“Därför måste vi ställa krav på regimerna i de länder som vi hjälper. Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-09-09

Bistånd måste ställa krav på långsiktiga lösningar

Karin Enström, Sundsvalls tidning

“Hotet från denna och framtida katastrofer, vilka främst drabbar civilbefolkningen, kan inte avhjälpas bara genom att vi skickar miljard efter miljard. Vi behöver veta vart pengarna tar vägen och vara tydliga gentemot auktoritära regimer vad [...]Afrika, Demokrati, Diktaturer, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Villkorat bistånd
2011-03-17

Sverige kan göra skillnad

Gunillla Carlsson, Karin Enström; Göteborgsposten

“För många människor runt om i världen är mänskliga rättigheter något man måste kämpa för varje dag. Vi vill hjälpa de människorna på alla sätt vi kan. Ett medlemskap i MR-rådet skulle vara ett viktigt [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Rådet för MR
2009-09-09

Sveriges insats gör skillnad

Karin Enström, Arvika Tidning

“Det är att lätt i dagens läge bli överväldigad av problemen i Afghanistan, men insatsen måste ses långsiktigt. Att etablera demokrati, rättsstat och en fungerande ekonomi är inget som görs över en natt. Sverige har möjligheten [...]Afghanistan, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat
2009-05-18

Förbättra EU:s krishanteringsförmåga

Karin Enström, Anna Ibrisagic; Blekinge Läns Tidning

“EU och dess medlemsländer har de senaste åren visat att man kan genomföra framgångsrika krishanteringsinsatser runt om i världen.” Afghanistan, EU, Humanitärt bistånd, Militärt bistånd, Tchad
2009-03-11

Vi ger biståndet en chans att komma fram

Karin Enström, Norrtelje Tidning

“Somalia har länge plågats av krig och svältkatastrofer och är för närvarande i stort behov av hjälp utifrån. Nu hotas såväl hjälpsändningarna till Somalia som den kommersiella sjöfarten av de pirater som opererar i vattnen [...]Humanitärt bistånd, Hunger, Militärt bistånd, Somalia

Ämnen som Karin Enström diskuterar om (49 ämnen)

Dela det här: