Debattör: Jeanette Gustafsdotter

Jeanette Gustafsdotter

  • 6 debattartiklar
  • 1 kommentar
  • 18 ämnen

Debattartiklar av Jeanette Gustafsdotter (6 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-11-23

Stoppa Turkiet – vår pressfrihet är hotad

Utgivarnas styrelse, Aftonbladet

“Sverige kan ställa större krav på Turkiet. Till exempel i UD:s Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet. I denna strategi finns friare och mer oberoende media med som ett prioriterat område vad [...]Press- och yttrandefrihet, Turkiet, Utrikesdepartementet
2016-05-03

Pressfriheten inte given

Mats Djurberg m.fl., Upsala Nya Tidning

“Unesco har gjort flera insatser för att stärka press- och yttrandefriheten och journalisters säkerhet. I februari i år samlades över 300 mediechefer och medieföreträdare från hela världen, för att för första gången tillsammans diskutera straffrihet [...]Press- och yttrandefrihet
2015-11-16

Nu måste motkraven på Eritrea skärpas

Cecilia Wikström m.fl, Expressen

“Det är dags att lämna den tysta diplomatin och att EU inför kraftfulla sanktioner mot Eritreas regeringsföreträdare för att på så sätt verka för att Dawit Isaak och alla andra politiska fångar omedelbart friges. EU:s medlemsländer [...]Eritrea, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Villkorat bistånd
2012-11-13

Hemligstämplande utan proportioner

Matti Larsson mfl; Expressen

“Via Exportkreditnämnden, EKN,garanterade skatte­betalarna förra året svenska exportföretags affärer för avsevärda 60 miljarder kronor i fler än 120 länder. Handlar det om affärer som kan bidra till korruption, barnarbete eller miljöförstöring i de berörda länderna? Det [...]Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2012-09-05

Biståndet till Eritrea får inte återupptas

Anne Markowski mfl; Expressen

“Det är bra och viktigt att EU-kommissionen för en politisk dialog med Eritrea, men det är inte acceptabelt att EU-medel går till att stötta en regim som så grovt bryter mot mänskliga rättigheter. I ett [...]Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Demokrati, Diktaturer, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning
2011-10-28

Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea

Ola Larsmo, Kerstin Neld m.fl: Dagens Nyheter

“Sveriges regering måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea och aktivt verka via EU och FN för att allt internationellt ekonomiskt bistånd fryses.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EU, FN

Kommentarer i artiklar av Jeanette Gustafsdotter (1 kommentar)

DatumKommentarKommentar till
2011-12-05 admin: FN utökar sanktioner mot Eritrea rapporterar SR Regeringen måste frysa allt ekonomiskt bistånd till Eritrea
Av Ola Larsmo, Kerstin Neld m.fl: Dagens Nyheter

Ämnen som Jeanette Gustafsdotter diskuterar om (18 ämnen)

Dela det här: