Debattör: Isabella Lövin

Isabella Lövin

  • 108 debattartiklar
  • 99 ämnen

Debattartiklar av Isabella Lövin (108 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-13

”Miljöpartiet vill sätta stopp för fossila drivmedel 2030”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Vi är bekymrade över bristen på förslag från andra partier på hur vi ska klara vår generations stora ödesfråga. Miljöpartiet utmanar därför alla partier att redovisa sina samlade förslag för att Parisavtalet ska nås. Vi [...]Fossilfri energi, Klimat & miljö, Parisavtalet
2018-02-12

M gör som Trump – struntar i miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Moderaterna vill skära ner 3,4 miljarder på det svenska biståndet. Biståndet är viktigt för utveckling i världen, men också för att bidra till en grön utveckling av infrastruktur och energi. M har sagt att just [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2018-01-31

Vi måste minska vårt klimatavtryck i andra länder

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Majoriteten i riksdagen måste nu agera för att komma åt utsläppen utomlands. Våra förslag kan utgöra en grund för en ny kraftfull politik för att minska utsläpp från vår konsumtion, även utomlands. Tydliga mål och [...]Handelspolitik, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2018-01-13

”Sverige bör skriva under FN:s kärnvapen­konvention”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För Miljöpartiet är nedrustningen en hörnsten i vår vision om en fredligare och mer solidarisk värld. Vi är stolta över att vårt land verkat för och kunde rösta ja till konventionen om kärnvapenförbud. Nu behöver [...]Fred och säkerhet
2017-12-23

”Klimatet måste vara nästa stora EU-projekt”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Klimatet kan bli den centrala fråga som bygger ett modernt EU och ger mening till det europeiska projektet. EU har en gång varit en global klimatledare. EU stod kvar bakom Kyotoprotokollet när USA lämnade och [...]EU, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-11-27

Världshaven i akut behov av skydd

Isabella Lövin m.fl., Göteborgsposten

“Nu gäller det att vi alla, enskilda, näringsliv, regeringar och organisationer agerar så att världshaven skyddas. Det var här en gång livet på planeten uppstod och det är ännu så att artrikedomen och den biologiska [...]Fiske, Klimat & miljö
2017-11-16

Ny biståndsmiljard ska trygga utsatta kvinnor

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“För att i grunden kunna angripa kvinnors och flickors utsatthet krävs kloka insatser på alla nivåer. Som ett led i den feministiska utrikes- och utvecklingspolitiken fattar regeringen i dag, torsdag, beslut om anvisningar till en [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Kvinnor
2017-11-09

“Att vara den vuxne är att inse allvaret i klimatfrågan”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Om vi inte gör något så kommer vi att ha mer plast än fisk i haven år 2050. Utrymmet för rovdjur på planeten har krympt med 90 procent. Samtidigt ser vi hur USA, världens största [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)I artikeln hänvisas till "Ulf Kristersson - ”Nej, jag tänker inte samtala med Sverigedemokraterna”"
2017-10-23

”Elefanten i rummet är vår livsstil, med ständigt ökad konsumtion av livsmedel, flygresor, kläder och prylar.”

Isabella Lövin, Sydsvenskan

“För att rätta oss efter vår del av forskarnas klimatbudget behöver de utsläpp som orsakas av oss svenskar minska med 90 procent. Teknikutveckling och förnybar energi kan hjälpa oss en bit på väg, men elefanten [...]Forskning och innovation, IPCC, Klimat & miljö, Sverige
2017-10-18

Dags att agera – snart mer plast än fisk i haven

Isabella Lövin m.fl., Göteborgs-Posten

“Redan i våras presenterade regeringen satsningar på 100 miljoner kronor per år fram till år 2020 med syfte att minska spridningen av plastprodukter. Nu breddas och stärks arbetet ytterligare. Vi behöver agera nu, gör vi [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2017-09-15

”Nästa års biståndsbudget blir den största någonsin”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“I en svår och exceptionell tid krävs kloka, långsiktiga insatser. Det humanitära stödet är livsviktigt men det räcker inte. För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt behöver förmågan att bidra till hållbar [...]2. Bistånd, Avräkningar, Biståndets målsättning, Demokrati, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2017-08-07

Här är dina lögner om flygskatten, Lööf

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Regeringen har lagt fram flera reformer när det gäller bilar, och har ökat budgeten radikalt när det gäller tåginfrastruktur. Men vi konstaterar att klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande ökat i explosionsartad takt, med 77 procent [...]Klimat & miljö, Partipolitik
2017-06-14

MP: Sveriges topplacering i klimatpolitiken hotad

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Osäkerheten blir ännu större av att partierna har helt olika syn på samarbetsfrågan. M vill samarbeta med SD, ett parti som ifrågasätter om klimathotet ens är orsakat av människan. C och L säger nej till [...]Budget, Enprocentsmålet, Klimat & miljö, Parisavtalet, Partipolitik
2017-06-04

”Världen måste öka takten för att rädda haven”

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren. Regeringen ger nu Sida i uppdrag att ta fram en ny global stra­tegi för klimat, miljö och [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljöI artikeln hänvisas till "The Ocean Conference 2017"
2017-05-25

“Vi känner djup oro över att samtal kring rätten till abort nu tystas ned och att självcensuren sprider sig.”

Isabella Lövin m.fl, Sydsvenskan

“De organisationer som inte böjer sig för den amerikanska regeln förlorar en stor del av sina pengar. Följden kan bli att kliniker tvingas stänga och att tillgången till säker abort minskar. Men även andra hälsorelaterade [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, EU, Feministisk utrikespolitik, FN, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA, Villkorat bistånd
2017-05-20

Banbrytande strategi

Isabella Lövin m.fl., Upsala Nya Tidning

“Sveriges ledarskap samt partnerskap med Världsbankgruppen har varit av avgörande betydelse för att utveckla och driva dessa initiativ. I en värld där utmaningarna är komplexa och hänger samman, där ett lands eller en institutions ansträngningar [...]Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Multilateralt samarbete, Världsbanken
2017-05-07

“Klimatförändringarna gör det än mer angeläget att förändra kvinnors roll i ekonomin.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Världen behöver fler kvinnliga klimatledare, oavsett om de är politiska beslutsfattare eller leder företag.” Ekonomisk jämlikhet, Jämställdhet, Klimat & miljö, Kvinnor
2017-04-22

Sverige & Kalifornien är enade – för miljön

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Som ledare på klimatområdet har Sverige och Kalifornien en viktig roll att spela när det handlar om att visa att hållbarhet inte bara är den rätta vägen framåt. Hållbarhet är också den ekonomiskt smarta vägen [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige, USA
2017-04-06

Ökad svensk demokratisatsning i Zimbabwe

Isabella Lövin, OmVärlden

“Mot bakgrund av den rådande situationen i Zimbabwe är utvecklingen svår att förutse. Utvecklingssamarbetet måste därför vara flexibelt och beredskap finnas för att vid behov snabbt ompröva insatser och kunna anpassa dem till nya förutsättningar [...]"Bad governance", Demokrati, Hälsa, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Zimbabwe
2017-04-05

Världen måste öka takten för att rädda haven

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Globalt samarbete är avgörande för att ­vända den negativa utveckling som vi sett för haven de senaste åren.[…] Friska och levande hav är en förutsättning för vår överlevnad och vår välfärd. Därför måste vi öka takten [...]FN, Klimat & miljö
2017-04-04

”Vi vill stötta företag som tar steg mot hållbart samhälle”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“När organisationen Carbon Market Watch nyligen jämförde samtliga EU-länders klimatpolitik hamnade Sverige på överlägsen förstaplats. Vi har kommit längst, men vi har arbete kvar. Sverige ska visa världen att det går att bygga ett fossilfritt [...]Det klimatpolitiska ramverket, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Sverige
2017-03-31

Bara samarbete kan rädda våra hav

Emma Nohrén m.fl., Göteborgs-Posten

“Livet började en gång i haven och livet kommer alltid vara beroende av haven. De täcker två tredjedelar av planetens yta och vartannat andetag vi tar kommer från syre producerat av haven. Haven är också [...]Fiske, FN, Forskning och innovation, Hållbar utveckling, Havskonferensen 2017, Klimat & miljö, Partipolitik
2017-03-29

Regeringen fokuserar alltid på resultat

Isabella Lövin, Dagens nyheter

“Vi fokuserar alltid på resultat och på de insatser som gör verklig skillnad för fattiga människor. Regeringen tar just nu fram en uppdaterad modell för hur vi tar fram strategier för att dessa ska leda [...]Biståndets målsättning, Enprocentsmålet, VolymArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/03/17/iden-om-ett-utgiftsmal-for-bistandet-har-tjanat-ut/"
2017-03-28

Alliansen bedriver oansvarig sandlådepolitik i Riksdagen

Isabella Lövin, OmVärlden

“Givetvis behöver varje regering uppdatera sin politik och sina styrmedel efter de förutsättningar som råder i omvärlden. Alla nordiska länder har uppdaterat sina biståndspolicys i linje med Agenda 2030. Att alliansen försöker bedriva oppositionspolitik genom att [...]Biståndets målsättning, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Partipolitik, Policyramverket för svenskt bistånd
2017-03-21

“Ansvariga i Syrien ska ställas till svars”

Margot Wallström m.fl., Sydsvenskan

“Vi har en långsiktig biståndsstrategi för Syrienkrisen som ska bidra till att lägga grunden för en fredlig framtid. Nu tar vi nästa steg och förbättrar förutsättningarna för ansvarsutkrävande när det gäller krigsförbrytelser och andra allvarliga [...]FN, Fred och säkerhet, Syrien
2017-03-09

Fria kvinnor reser sig ur fattigdom

Isabella Lövin, Dagens Arena

“Dag ett då munkavleregeln återinfördes började regeringen att mobilisera politiskt och finansiellt stöd för tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).  Vi ringde till FN- och EU-organ, regeringar runt om i världen — i nord och [...]Barn och unga, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-03-08

Kvinnor måste få välja när de vill ha barn

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

”Under de senaste årtiondena har hårt arbete och en förbättrad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter nästan halverat mödradödligheten. I dag ser vi tyvärr oroväckande tecken som utmanar dessa framsteg. Vi kan inte [...]Barn och unga, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), USA
2017-02-06

Här är Sveriges svar på Trumps politik

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Eftersom vi visste att detta kunde inträffa har regeringen redan satt en plan i verket för att minska skadan av denna bakåtsträvande politik, både i globala forum som FN, och vad gäller finansiering av sexuella [...]EU, FN, Hälsa, HBTQI-personer, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sida, USA
2017-01-13

“Lövin: Avräkningarna följer internationella regler”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“En rad biståndsorganisationer kritiserade på SvD Debatt (10/1) att regeringen gör avräkningar från biståndet för omkostnader för människor som flyr från förtryck, krig och konflikter och söker asyl i Sverige. Dessa avräkningar är dock helt [...]Avräkningar, Barn och unga, Enprocentsmålet, Flykt och migration, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/10/regeringen-maste-sluta-ta-av-bistandspengarna/"
2016-12-30

Vi stärker fredsarbetet för att kunna förebygga krig

Margot Wallström m.fl., Göteborgs-Posten

“För att på allvar hantera grundorsakerna bakom fattigdom och konflikt, behöver vi stärka vår förmåga att bidra till hållbar fred. Därför inleder regeringen vid årsskiftet en viktig strategisk satsning på dialog och fredsprocesser. Den 1 januari [...]Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Vitryssland
2016-12-15

”Nu tar vi ett helhetsgrepp om svenskt bistånd”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“När vi klev in på Utrikesdepartementet hösten 2014 hade åtta viktiga år förlorats i dialogen mellan biståndets aktörer, forskningen, expertisen å ena sidan, och regeringen å andra sidan. Vi ser värdet i ett brett engagemang [...]Civilsamhället, Demokrati, Forskning och innovation, Fossilfri energi, Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Humanitärt bistånd, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Policyramverket för svenskt bistånd
2016-11-30

Nödhjälp räcker inte

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“Nu lägger vi nästa strategiska pusselbit i vårt arbete. Regeringen ger Sida och Folke Bernadotteakademin i uppdrag att ta fram underlag till en ny global strategi för fredliga och inkluderande samhällen som ska gälla 2017–2019.” Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd
2016-10-26

Varför motarbetar ni klimatavtalet, M?

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Efter klimatavtalet i Paris förra året finns nu ett momentum för att flytta fram positionerna för klimatpolitiken, i Sverige, EU och globalt. Näringsliv, städer, civilsamhället och privatpersoner är alla engagerade för att föra klimatpolitiken framåt. [...]EU, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik, Utsläppsrätter
2016-10-17

”Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Minskade klimatutsläpp är en förutsättning för vår framtida konkurrenskraft och Sverige har ett gott utgångsläge. Nu stärker regeringen förutsättningarna för att minska industrins utsläpp. Sverige är ett av världens mest innovativa länder och vi är starka [...]Forskning och innovation, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet
2016-10-09

Sänkta skatter löser inte ödesfrågorna

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

“De senaste veckorna har vi kunnat glädjas åt att Klimatavtalet som slöts i Paris förra året ser ut att träda i kraft innan året är slut. Med en rödgrön regering är Sverige ett land som [...]Budget, Fossilfri energi, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Partipolitik
2016-10-03

Nu finns möjlighet att påverka Kuba

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Svenskt utvecklingssamarbete har länge verkat i svåra kontexter, där det finns brister vad gäller demokrati och respekten för mänskliga rättigheter. Fattigdom och brist på demokrati går tyvärr ofta hand i hand. Det är precis på [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheterArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/30/bistand-befaster-kubas-kommunistpamp/"
2016-09-29

Kuba på rätt väg – nu satsar vi 90 miljoner

Isabella Lövin m.fl., Aftonbladet

“Sverige har länge varit en tydlig röst för demokrati, mänskliga rättigheter och reformer, på Kuba och andra länder där dessa rättigheter helt eller delvis är satta på undantag. Vi gör det bland annat genom dialog [...]Civilsamhället, Demokrati, Kuba, Mänskliga rättigheter
2016-09-26

”Sverige får viktig roll i Colombias fredsavtal”

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Sverige tilldelas tillsammans med Internationella Röda Korset (ICRC) en särskild roll i fredsavtalet. Vi ska stödja arbetet med att eftersöka och identifiera de omkring 45000 försvunna människorna till följd av konflikten. Uppdraget är hedrande och [...]Colombia, Fred och säkerhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sverige
2016-09-21

Så ska hoten mot vår hälsa mötas

Isabella Lövin, OmVärlden

“Sveriges utvecklingssamarbete för hälsa fokuserar på några nyckelteman: Barn- och mödrahälsa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt hälsosystemstärkande. Erfarenheter talar sitt tydliga språk – vi kommer inte att uppnå hållbarhetsmålen om vi inte satsar på [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, HIV/AIDS, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sjukvård
2016-09-06

”Viktigt att se helheten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Sverige är en humanitär stormakt. Vi är världens största givare av kärnstöd (icke-öronmärkt stöd) till FN:s flyktingorgan UNHCR, FN:s humanitära organ OCHA och FN:s livsmedelsorgan WFP. Kärnstödet är centralt för att organisationerna snabbt ska kunna agera [...]Budget, Flykt och migration, Fred och säkerhet, Humanitärt biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/09/04/farre-asylsokande-i-sverige-betyder-inte-farre-flyktingar/"
2016-08-31

Minskade asylkostnader ger utrymme för högre bistånd

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

Som en följd av att avräkningarna för asylkostnader inom biståndet väntas minska under 2016 kommer regeringen i höständringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet, föreslå att 6,4 miljarder kronor återförs till biståndet i år. [...]Avräkningar, Biståndsformer
2016-07-30

Sverige måste höja rösten i HBTQ-frågor

Isabella Lövin, Margot Wallström, Aftonbladet

Ofta råkar hbtq-personer särskilt illa ut när krig och konflikter blossar upp, en tendens som tyvärr stärkts på senare tid. Därför är det viktigt att Sverige utnyttjar sin roll som en av världens största biståndsgivare [...]Civilsamhället, HBTQI-personer, Okategoriserade, Utrikesdepartementet
2016-07-20

”Sverige bäst i världen på hållbar utveckling”

Isabella Lövin m.fl, Dagens Nyheter

“Världen behöver nu goda föredömen: länder som tar täten och visar att ekonomisk utveckling, social och miljömässig hållbarhet kan uppnås och till och med förstärka varandra. Vi anser att Sverige kan och bör vara ett [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Okategoriserade
2016-07-02

”Köp av utsläppsrätter ska göra brunkolen mindre lönsam”

Isabella Lövin m.fl., Dagens Nyheter

“Ägarsamordningen kring Vattenfalls brunkol i Tyskland har utmålats som det viktigaste klimatbeslutet för denna regering. Det är det inte. Det viktigaste beslutet togs när regeringen bestämde sig för att göra Sverige till ett av världens första [...]EU, Fossilfri energi, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik, Sverige, Utsläppsrätter
2016-06-08

Sverige stödjer utvecklingsländer i kampen mot kapital- och skatteflykt

Isabella Lövin m.fl., OmVärlden

“Skatteflykt är ett hot mot fattiga människors utveckling. Pengar som hade kunnat gå till hälsovård, infrastruktur, utbildning försvinner nu ut ur utvecklingsländerna utan att beskattas[…]. Sverige vidtar därför ett antal åtgärder för att bidra till [...]Kapitalflykt
2016-06-02

Nu kan vårt bistånd granskas bättre igen

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Vi vet att debatt och granskning föder utveckling, inte minst i utvecklingssamarbetet. Ett civilsamhälle som vågar kritisera regeringen, är dessutom ett tecken på en välfungerande demokrati. När vi nu stärker arbetet med mänskliga rättigheter och [...]Civilsamhället, Mänskliga rättigheter, Sida
2016-05-25

”Jag ser klimatpolitik och biståndspolitik som en helhet”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Fiskeripolitiken, världshaven, klimatet, ojämlikheten, fattigdomen, flyktingsituationen och konfliktfrågorna. Allting hänger ihop. De politiska utmaningar som världen står inför är så tätt sammanlänkade att de inte kan lösas var och en för sig. De kräver ett [...]Flykt och migration, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)
2016-05-24

Världens elfte land

Margot Wallström m.fl., Upsala Nya Tidning

“I dag befinner sig 125 miljoner människor i akut behov av humanitär hjälp. Om alla nödställda skulle bo i samma land vore det världens elfte största. Samtidigt är mer än 60 miljoner människor på flykt, [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Syrien
2016-05-13

Nya fredsdiplomater för en säkrare värld

Margot Wallström m.fl., Aftonbladet

“Sverige har en lång tradition av att arbeta med fredsbyggande insatser i världen. Vi ska fortsätta och utveckla detta arbete, och särskilt jobba med att inkludera kvinnor som aktörer i fredsprocesser, vid fredsförhandlingar och i [...]Colombia, Kvinnor, Sviktande stater, Syrien
2016-04-14

Ministern: Självklart är biståndet inte kravlöst

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Självklart är biståndet inte kravlöst. Om statsapparaten i ett land genomsyras av korruption kan biståndet i stället kanaliseras via civilsamhällesorganisationer, FN-organ eller utvecklingsbanker. Vi ställer höga krav på resultat, och om missförhållanden uppdagas kan stöd [...]Afghanistan, Budgetstöd, Mänskliga rättigheter, Palestina, Resultat, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/07/bistand-ska-inte-ges-utan-att-vi-staller-krav/"
2016-04-11

Vårt mål är att Dawit Isaak släpps fri

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Regeringen arbetar målmedvetet och ser över alla möjliga vägar framåt med syfte att Dawit Isaak skall släppas. Att vi inte offentligt berättar om det vi gör eller innehållen i olika samtal är en annan sak. [...]Dawit Isaak, Eritrea, EU, Mänskliga rättigheter, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/04/05/isabella-lovin-mp-du-sviker-yttrandefriheten/"
2016-04-07

“Antalet människor som behöver nödhjälp har fördubblats sedan 2012. Hittills har kvinnors behov alltför ofta åsidosatts.”

Isabella Lövin m.fl., Sydsvenskan

“Det är dags att ge kvinnors och flickors hälsa och välbefinnande en central plats i det akuta hjälparbetet. Nästa månad äger det första humanitära världstoppmötet rum i Istanbul. Detta globala möte mellan nyckelaktörer förväntas utmynna i [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor
2016-04-04

Världen är i kris – nu måste fler börja betala

Isabella Lövin m.fl, Aftonbladet

Nu måste vi kraftsamla för att möta utmaningarna. Därför samlas en rad ledare från konfliktdrabbade länder, FN-organ och givarländer i Stockholm i morgon för att enas om en ny plan för freds- och statsbyggande. I [...]Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Utbildning
2016-03-15

”Det syriska folket behöver vårt långsiktiga engagemang”

Isabella Lövin, Svt Opinion

”Biståndet till Syrien ska både kunna svara på akuta kriser och stå för ett långsiktigt utvecklingssamarbete som behövs för att kunna ge människor de verktyg som behövs för att bygga upp landet igen.” Biståndsformer, Biståndspolitiska plattformen, Syrien
2016-03-08

Ingen hållbar fred utan kvinnors medverkan

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“För att stoppa den onda spiralen av våld och krig som vi ser i världen i dag måste kvinnorna få en aktiv roll i fredsprocesserna. Mitt budskap här i dag är tydligt, Sverige kommer föra [...]Feministisk utrikespolitik, Fred och säkerhet, Sydsudan
2016-03-03

Denna regering vet värdet av ett fritt civilsamhälle

Isabella Lövin, OmVärlden

“Vi verkar för att vidga det demokratiska utrymmet och vi ska vara en tydlig motkraft till den våg av repressiva åtgärder vi ser världen över. Vår ambition är klar. Människorättsförsvarare, nätaktivister, journalister, och civilsamhällesorgansationer får [...]Civilsamhället, Demokrati, Mänskliga rättigheter, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/03/01/sverige-stoppar-viktigt-stod/"
2016-02-24

”Flyktingkrisen tvingar oss att prioritera”

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Vi har rekordstora avräkningar till följd av den internationella flyktingkrisen. I detta svåra läge har vi valt att prioritera de områden där svenskt bistånd gör allra störst nytta: de mest allvarliga humanitära kriserna, fredsbyggande insatser [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/21/ministern-bortser-fran-halsoforskningen/"
2016-02-18

Ö-nationerna hotas

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“Invånarna i små fattiga ö-nationer betalar priset för rika länders utsläpp och vi har ett ansvar att hjälpa dem och deras barn att överleva och skapa sig ett värdigt liv. Som första svenska minister reser jag [...]Kiribati, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2016-02-17

”Vi står upp för biståndets principer”

Isabella Lövin, OmVärlden

“Jag håller med om det som 15 svenska biståndsorganisationer skriver i Omvärlden den 16 februari: Vi ska inte luckra upp gränsen mellan bistånd och militära aktiviteter. Det är viktigt av principiella skäl eftersom vi vet vilka [...]Biståndsformer, Militärt bistånd, OECDArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2016/02/16/bistand-och-militara-insatser-hor-inte-ihop/"
2016-02-16

Minister: Bistånd till hälsa är fortsatt prioriterat

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sveriges totala hälsobistånd uppgår till närmare 4 miljarder kronor om året. Vi drar ner mindre på hälsobiståndet än på övrigt bistånd. Och inom hälsa så prioriterar vi särskilt stöd till sexuell och reproduktiv hälsa och [...]Avräkningar, Budget, Hälsa, HIV/AIDS, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), SjukvårdI artikeln hänvisas till "Fortsätt stödja kampen mot aids, tuberkulos och malaria, Stefan Löfven!"
2016-02-04

Vi ger 350 miljoner i hjälp till Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl., Expressen

“På den internationella givarkonferensen som inleds i London i dag utlovar Sverige 350 miljoner kronor ytterligare i nödhjälp till dem som drabbats av kriget i Syrien. Men humanitärt bistånd räcker inte. Många människor har förlorat hoppet [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-12-13

Lövin: Svenskt bistånd har gett oss inflytande

Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

“Sverige spelade en central roll i klimatförhandlingarnas slutskede, genom flera viktiga medlaruppdrag. Att vi fick dessa förtroendeuppdrag är mycket en följd av att vi ses som en pålitlig biståndsgivare och partner till fattiga länder. Svenskt [...]Avräkningar, Enprocentsmålet, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter
2015-12-03

Nu måste kvinnor få det skydd de behöver

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige är det femte största givarlandet i världen av nödhjälp. Det innebär ett särskilt ansvar och vi ska använda våra muskler. Med den feministiska politiken skruvar vi upp röstläget gentemot våra partner. Jag ska personligen ta [...]Flykt och migration, Hälsa, KvinnorI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/state-of-world-population-2015/"
2015-11-23

“Regeringen tar visst hänsyn till minoriteter i Syrien och Mellanöstern”

Isabella Lövin, OmVärlden

“I en artikel här på OmVärlden.se framhåller Afram Yakoub en oro för att regeringen bortser från assyriers, yazidiers och andra minoritetsgruppers behov i regeringens kommande strategier för Syrien och Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Jag vill [...]Afghanistan, Irak, Mänskliga rättigheter, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/10/26/ny-bistandsstrategi-glommer-bort-hotade-minoriteter/"
2015-11-20

Nu satsar vi biståndspengar på barns rättigheter

Isabella Lövin, Metro

“I dag på den internationella barndagen vill jag uppmärksamma alla dessa flickor och pojkar. Som biståndsminister lovar jag att göra allt i min makt för att undvika att förlorade generationer växer upp i konfliktområden. Därför [...]Barn och unga, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete
2015-10-26

FN har en självklar plats i svensk utrikespolitik

Margot Wallström ml.fl, Metro

“Svensk FN-politik är helt enkelt en självklar del av vår utrikespolitik. Den är ett sätt att stärka och utveckla det multilaterala systemet som sådant. Den är en möjlighet att driva våra politiska prioriteringar, från jämställdhet och [...]FN, Multilateralt samarbete
2015-09-03

Så stärker vi FN:s nöd- och katastrofinsatser

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

“Stödet till FN-organisationerna är ett av regeringens främsta redskap för att bidra till en hållbar utveckling. I dag, torsdag, fattar regeringen därför beslut om organisationsstöd, så kallat kärnstöd, till drygt tio FN-organ som jobbar med allt [...]FN, Humanitärt bistånd, Multilateralt samarbete
2015-08-18

Nu stärker vi arbetet för humanitära frågor

Margot Wallström m.fl, Aftonbladet

FN:s nuvarande humanitära system behöver reformeras. Sverige är den femte största bilaterala humanitära givaren i världen och vi ställer höga krav på att andra ska vara med och bidra. Det måste bli obligatoriskt för länder [...]FN, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2015-08-14

Ministrar: ”Fel väg att göra skillnad på folkgrupper”

Margot Wallström & Isabella Lövin, Svenska Dagbladet

Alla påverkas av den upptrappade våldsspiralen. Det är därför vår och övriga regeringens övertygelse att det humanitära biståndet måste riktas till alla behövande i Syrien och Irak, oavsett politisk, religiös eller etnisk tillhörighet eller geografiskt bosättningsområde. [...]Humanitärt bistånd, Irak, Sida, SyrienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/08/07/sverige-bor-rikta-om-bistandet-till-irak/"
2015-07-13

”Stoppad skatteflykt viktigt steg för hållbar utveckling”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“För att kunna utrota fattigdomen och skapa en miljömässigt, socialt och ekonomisk hållbar värld krävs att såväl offentliga som privata resurser används smartare och investeras rätt. Arbetet är av högsta prioritet för regeringen och Sverige [...]Budget, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Jämställdhet, Kapitalflykt, Klimat & miljö, Volym
2015-07-09

”Sveriges insats i Afghanistan ska granskas av utredning”

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Vi har bidragit till flickors tillgång till utbildning, till utbyggnaden av hälso- och sjukvården, samt till att förbättra situationen för demokrati och mänskliga rättigheter. Men Afghanistan brottas fortfarande med omfattande problem. Det handlar inte minst [...]Afghanistan, Utvärdering
2015-07-02

Så stärker vi demokratin

Isabella Lövin

“I dag på plats i Almedalen beslutar regeringen om ett förstärkt samarbete med civilsamhället i Sverige för att minska fattigdomen och förtrycket i världen. Tillsammans med organisationer har vi tagit fram gemensamma åtaganden för stärkt [...]Civilsamhället
2015-06-08

Hög tid att ta ett globalt ansvar för haven

Isabella Lövin, SVT

“FN:s klimatpanel menar att klimatförändringarna kommer skapa döda zoner i haven. Samtidigt fortsätter det olagliga och oreglerade fisket. Stora utländska trålare kommer och dammsuger haven utanför fattiga länders kuster vilket självklart påverkare det småskaligt inhemska fisket.” EU, Fiske, FN, Klimat & miljö
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2015-05-05

Skamligt hög mödradödlighet

Isabella Lövin, Expressen

“Trots att mödra- och barnadödligheten nästan har halverats sedan 1990 dör fortfarande 800 kvinnor per dag i samband med graviditet eller förlossning. 99 procent av dessa kvinnor och flickor dör i utvecklingsländer. Nära tre miljoner barn [...]Hälsa, Kvinnor, Sjukvård
2015-05-04

Vi storsatsar på hållbar utveckling

Isabella Lövin, Upsala Nya Tidning

“För regeringen är vägvalet självklart. Vi kan inte avskärma oss från resten av världen och stå handlingsförlamade inför utmaningarna. Det handlar såväl om global solidaritet som att värna vår egen säkerhet och utveckling. Just därför [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Politik för global utveckling (PGU)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/04/20/mot-globala-utmaningar/"
2015-04-28

“Mer måste göras för att alla världens barn ska få gå i skolan”

Gustav Fridolin och Isabella Lövin, OmVärlden

“Inom FN pågår förhandlingarna om en ny utvecklingsagenda för åren efter 2015. Precis som Unesco ser Sverige att utbildning är nyckeln till att uppnå många av de globala mål som diskuteras och måste vara en [...]Barn och unga, FN, Post-15, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/education-for-all-2000-2015/"
2015-04-28

Viktigt stödja Ukraina

Isabella Lövin, Uppsala Nya Tidning

“Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Att detta begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd är synnerligen allvarligt.” Demokrati, EU, FN, Humanitärt bistånd, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Ukraina
2015-04-25

Angrip roten till flyktingvågen över Medelhavet

Isabella Lövin, Göteborgs-Posten

Vi måste nu på allvar engagera oss i långsiktiga åtgärder som förebygger konflikter och bekämpar fattigdom. För att förstå varför människor väljer att riskera sina egna och sina familjers liv på Medelhavet måste man se [...]EU, Flyktingbåtar på Medelhavet, Mänskliga rättigheter
2015-04-17

Så ska vi få världen att satsa på ren energi

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Utvecklingsländerna riskerar att få betala priset för de rika ländernas utveckling som eldats på av koldioxidintensiv industri. Havsnivåhöjning, ökenutbredning, livsmedelskriser och extremväder kommer att drabba dem som redan är fattiga värst.” Biobränslen, Biståndets målsättning, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-04-06

Ny strategi ska stödja sexuell hälsa i Afrika

Isabella Lövin, Expressen

“Sverige har en lång historik av samarbete med afrikanska länder och stor trovärdighet i jämställdhetsarbetet. Under många år har Sverige bidragit till att stärka kvinnors och flickors hälsa. Nu vässar vi detta arbete genom en [...]Afrika, FN, Hälsa, HIV/AIDS
2015-03-30

Sverige antar en ny Syrienstrategi

Isabella Lövin och Margot Wallström, Svenska Dagsbladet

“Sverige antar en ny biståndsstrategi för Syrienkrisen om 1,5 miljarder kronor de kommande åren. Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras och vi behöver därför en långsiktig och flexibel strategi för hur Sverige bäst bidrar till [...]Barn och unga, FN, Humanitärt bistånd, Kvinnor, Syrien
2015-03-18

Bistånd viktigt i kamp mot klimatkatastrofer

Isabella Lövin, Aftonbladet

Det nya ramverket för naturkatastrofer som antas i Sendai är viktigt för att förebygga risker. Det mobiliserar världen, stärker samarbetet och kunskapsutbyte, och uppdrar åt länder att göra konkreta handlingsplaner för krishantering. Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-03-09

“Frågan är hur jämställdhet bäst uppnås och mäts.”

Isabella Lövin, Helsingborgs Dagblad

“Att bryta kvinnors och flickors systematiska underordning kräver direkta insatser som främjar kvinnors självbestämmande, ekonomiska och politiska deltagande och inflytande. Även indirekta satsningar som att stärka länders institutioner, rättssystem och korruptionsbekämpning är centrala, liksom satsningar [...]EU, FN, Jämställdhet, KvinnorArtikeln är en replik på: ""Sveriges regering bör använda all kraft för att påverka EU och FN i feministisk riktning""
2015-03-08

Jämställdhet skapar fred och välstånd

Isabella Lövin, m.fl., Göteborgs-posten

“Forskning pekar på att mer jämställda länder är starkt förknippade med fred inom landet såväl som gentemot granländerna. Samtidigt är jämställdhet en katalysator för ekonomisk utveckling och avgörande för att bekämpa fattigdomen. Det är detta vår [...]Feministisk utrikespolitik, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Post-15, Resolution 1325
2015-03-06

Debatt: Jag hycklar inte, Fjellner

Isabella Lövin, Dagens Industri

Just eftersom det är så oerhört viktigt att ge länder i det globala syd starka signaler om att vi kräver framsteg på det sociala och miljömässiga området, måste folkvalda använda EU-parlamentets makt till att sätta [...]Demokrati, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Höjden av hyckleri, Isabella Lövin"
2015-03-05

Vi ska kämpa för våra feministiska allierade

Margot Wallström och Isabella Lövin, Expressen

I dagarna beslutade regeringen om inriktningen för en ny unik strategi för Syrienkrisen som ska omfatta grannländerna, däribland Irak, dit konflikten spiller över. Samtidigt beslutade regeringen om inriktningen för en regional strategi för Mellanöstern och [...]Feministisk utrikespolitik, Irak, Kvinnor, SyrienArtikeln är en replik på: "Svik inte Iraks kvinnor, Margot Wallström"
2015-03-03

Ebolatragedin ger utrymme för nystart

Isabella Lövin, Expressen

“Det gäller nu att länderna också orkar ta tag i de mer komplexa frågorna som handlar om att bygga väl fungerande institutioner, bekämpa korruption och skapa ett inkluderande samhälle genom att bland annat föra ut [...]Afrika, Bilateralt samarbete, FN, Humanitärt bistånd, Liberia, Sierra Leone
2015-02-10

Så ska handeln bli mer rättvis

Mikael Damberg och Isabella Lövin, Dagens Industri

“Vi har de senaste åren sett exempel på när företag agerar på utmanande marknader utan att ha tillräckliga styrsystem för att hantera riskerna det medför. Konsekvenserna är alltifrån miljöförstöring, korruption, kränkning av mänskliga rättigheter till [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Rättvis handel
2015-02-09

Vi kan utrota fattigdomen i världen

Isabella Lövin, Göteborgsposten

“En värld som inte lyckas stoppa den globala uppvärmningen är en osäker värld. Tillväxt och utveckling måste ske inom hållbara planetära gränser. Om vi inte lyckas hålla den globala uppvärmningen under två grader kommer vi [...]FN, Hållbar utveckling, Multilateralt samarbete, Utbildning
2015-02-03

Sverige tar fram en ny strategi för Syrienkrisen

Margot Wallström m.fl, Dagens Nyheter

“Sverige stödjer UNHCR:s vädjan och regeringen tar nu fram en ny strategi för Syrienkrisen som omfattar såväl de akuta behoven som långsiktiga insatser för att skapa bättre levnadsförhållanden och stöd till grannländernas samhällsfunktioner.” EU, Flykt och migration, FN, Humanitärt bistånd, Irak, Jordanien, Libanon, Multilateralt samarbete, Syrien, Utrikesdepartementet
2015-01-05

Som generös biståndsgivare och föredöme har Sverige en röst som världen lyssnar till.

Isabella Lövin, Helsinborgs Dagblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger i sin rapport om de nya globala hållbarhetsmålen, The Road to Dignity – Ending Poverty, Transforming all Lives and Protecting the Planet, att stjärnorna aldrig stått i en så gynnsam konstellation [...]FN, Klimat & miljö, Millenniemålen
2014-12-14

Sista chansen att rädda vår framtid

Isabella Lövin, Expressen

Det nu avslutade klimatmötet i Lima och det som hålls i Paris nästa år har kallats vår kanske sista chans att rädda vår gemensamma framtid. Alliansens nedskärningar i budgeten visar tydligt vad som står på [...]Budget, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), PartipolitikI artikeln hänvisas till "Strid för fattiga länder i klimatfrågan, Romson"
2014-12-11

”Sverige satsar 1,6 miljarder på vattenfrågor”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“Rent vatten och sanitet är en grundläggande hörnsten i fattigdomsbekämpningen. Därför satsar Sverige också stort. Sida lägger till exempel runt 410 miljoner kronor mellan 2014–2017 på det så kallade WASH-programmet (Water Sanitation and Hygien), där [...]Budget, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, VattenArtikeln är en replik på: "”Spola inte biståndet till toaletter”"
2014-12-08

Jämställdhet mot hiv

Isabella Lövin m.fl, Uppsala Nya Tidning

“Globalt lever tre gånger Sveriges befolkning med hiv. Det är en mänsklig tragedi som tillåts fortgå trots att vi vet hur spridningen kan stoppas och trots att det finns bromsmedicin.” Afrika, Hälsa, HIV/AIDS, Jämställdhet, Kvinnor
2014-11-28

Klimatbiståndet ges inte på vaccinets bekostnad

Isabella Lövin, Aftonbladet

Regeringens engagemang i Gröna klimatfonden sker inte på bekostnad av vaccinet. Sverige kommer fortsätta vara en av de största givarna till Gavis viktiga vaccinationsprogram. Biståndsformer, Hälsa, Klimat & miljöArtikeln är en replik på: "Skär inte ner på vaccinet, Lövin"
2014-11-27

Mer öppenhet i stödet till FN

Isabella Lövin m.fl. Svenska Dagbladet

Nästa år är avgörande då nya globala utvecklingsmål ska beslutas av världssamfundet liksom ett nytt klimatavtal. Eftersom Sverige är bland de allra största givarna till FN och utvecklingsbankerna har vi här en stark röst och [...]FN, Okategoriserade, Öppenhet och transparens
2014-11-27

Har aldrig ifrågasatt biståndets volym

Isabella Lövin, Aftonbladet

“Det stämmer visserligen bra att jag föredrar ordet utveckling framför bistånd. Men däremot har jag aldrig ifrågasatt biståndets volym, eller det enprocentsmål Sverige har satt. Tvärtom.  Som biståndsminister upptäcker jag varje dag hur oerhört mycket Sverige [...]Bangladesh, Millenniemålen
2014-11-19

Klimatarbete avgörande för de fattiga länderna

Isabella Lövin, Aftonbladet

Från den svenska samarbetsregeringen är signalen tydlig: vi vill höja ambitionsnivån för klimatarbetet och vi vill göra det nu. Vi befinner oss i ett kritiskt skede för att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Därför utlovar vi [...]FN, Gröna fonden, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-10-22

Vi följer riktlinjer för flyktingkostnader

ISABELLA LÖVIN Svenska Dagbladet

“I en svår tid är det ändå med stolthet vi konstaterar att vi kan upprätthålla ett generöst bistånd och vara ett öppet och humant land för de som söker sin tillflykt här. Sverige är ett [...]Asylrätt, Avräkningar, Flykt och migrationArtikeln är en replik på: "Urholkat bistånd svek mot utsatta"
2014-10-13

Sverige ska ligga i framkant

Isabella Lövin, Aftonbladet

Starka fackföreningar är ett centralt instrument för en rättvis fördelning av resurser och för hållbar utveckling. När människor organiserar sig, kräver sina rättigheter och rimliga arbetsvillkor kan de förändra maktstrukturer och därmed hela samhällen. … Det [...]Anständiga arbetsvillkor, Civilsamhället, Hållbar utveckling, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "Mänskliga rättigheter i arbetslivet under attack"
2014-09-05

”Förbjud AP-fonderna lägga miljarder hos oljeindustrin”

Åsa Romson m.fl, Dagens Nyheter

“Världens länder måste sluta investera i det som förstör vår planet. Det är tid för ansvar. De närmaste 4–5 åren är avgörande. Valet nästa vecka bestämmer Sveriges roll på klimattoppmötet i Paris – ska Sverige [...]AP-fonderna, Klimat & miljö, Partipolitik
2014-04-04

M har fastnat i en gammaldags logik

Isabella Lövin m.fl., Svenska Dagbladet

Moderaterna vill nå klimatmålen genom att satsa mer på kärnkraft, och köpa sig fria med utsläppsminskningar – någon annanstans. Detta kallar de för ”kostnadseffektivt”, men verkligheten säger något annat. Klimat & miljö, Partipolitik
2014-03-30

Grön EU-politik ska ändra villkoren på marknaden

Isabella Lövin mfl, Svenska Dagbladet

“Enligt en nyligen genomförd Sifo-undersökning är miljön EU-valets viktigaste fråga. Vi håller med. Priset för att fortsätta ignorera klimatförändringarna kommer att bli skyhögt för våra barn och barnbarn. Samma budskap kommer från FN som denna [...]EU, Klimat & miljö, Partipolitik
2012-11-22

”Fattiga länder ska inte lockas att sälja ut sina fiskevatten”

Isabella Lövin, Dagens Nyheter

“FN:s särskilde rapportör för livsmedelssäkerhet och rätten till mat, Olivier De Schutter, varnade häromveckan för att de rika ländernas långdistansflottor och ständigt ökande efterfrågan på fisk utgör ett allvarligt hot mot livsmedelssäkerheten i fattiga länder. [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Landgrabbing, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "The Right to Food"
2011-02-17

”Sverige måste säga nej till nytt fiskeavtal med Marocko”

Anna Nilsson m.fl; Dagens Nyheter

“EU har ett ansvar för att inte delta i att tömma Västsaharas naturresurser genom de mycket förmånliga handels- och fiskeavtalen mellan EU och Marocko. […] De initiativ som landsbygdsministern tagit hittills är bra men Sverige [...]EU, Fiske, FN, Handelspolitik, Marocko, Partipolitik, Västsahara
2009-11-11

”EU måste agera”

Eva-Britt Svensson, Olle Schmidt, Marita Ulvskog, Göran Färm, Carl Schlyter, Isabella Lövin; Dagens Nyheter

“Den svenska regeringen bör uppmana EU att ställa krav på Eritrea – respektera mänskliga rättigheter eller förlora EU:s biståndspengar.” Bistånd som påtryckningsmedel, Dawit Isaak, Eritrea, EUI artikeln hänvisas till dokumentet: "Human Rights Watch World Report 2009"

Ämnen som Isabella Lövin diskuterar om (99 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Isabella LövinTotalt antal artiklar inom ämnet
Fossilfri energi 6 150
Klimat & miljö 39 1541
Parisavtalet 6 91
Partipolitik 21 1790
Handelspolitik 5 708
Fred och säkerhet 11 1016
EU 16 1912
Hållbar utveckling 14 574
Fiske 5 54
Feministisk utrikespolitik 5 149
Kvinnor 23 658
Politik för global utveckling (PGU) 3 126
Forskning och innovation 4 279
IPCC 1 14
Sverige 6 222
2. Bistånd 1 25
Avräkningar 7 326
Biståndets målsättning 4 168
Demokrati 9 1102
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 9 495
Humanitärt bistånd 16 466
Mänskliga rättigheter 24 1977
Multilateralt samarbete 7 183
Budget 8 171
Enprocentsmålet 4 246
Havskonferensen 2017 2 14
Bilateralt samarbete 3 106
FN 24 1313
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 8 131
USA 5 287
Villkorat bistånd 3 138
Världsbanken 1 103
Ekonomisk jämlikhet 1 35
Jämställdhet 11 503
"Bad governance" 1 47
Hälsa 16 384
Zimbabwe 1 77
Det klimatpolitiska ramverket 1 13
Näringsliv 3 825
Volym 2 84
Policyramverket för svenskt bistånd 2 16
Syrien 10 514
Barn och unga 6 396
HBTQI-personer 3 89
Sida 4 603
Flykt och migration 8 1153
OECD 2 92
Okategoriserade 4 53
Vitryssland 1 68
Civilsamhället 7 536
Klimatmötet i Paris 2015 (COP21) 7 229
Utsläppsrätter 2 53
Kuba 2 45
Colombia 2 73
HIV/AIDS 4 85
Sjukvård 3 169
Biståndsformer 4 206
Utrikesdepartementet 2 184
Gröna fonden 2 22
Kapitalflykt 2 83
Sviktande stater 1 40
Afghanistan 3 438
Budgetstöd 1 81
Palestina 1 324
Resultat 1 762
Dawit Isaak 2 88
Eritrea 2 109
Utbildning 3 246
Biståndspolitiska plattformen 1 120
Sydsudan 1 32
Kiribati 1 6
Militärt bistånd 1 508
Irak 4 243
Utvärdering 1 723
Millenniemålen 3 133
Post-15 2 64
Ryssland 1 323
Ukraina 1 142
Flyktingbåtar på Medelhavet 1 165
Biobränslen 1 87
Afrika 3 526
Resolution 1325 1 39
Liberia 1 26
Sierra Leone 1 16
Anständiga arbetsvillkor 2 108
Corporate Social Responsibility (CSR) 1 209
Rättvis handel 1 134
Jordanien 1 14
Libanon 1 31
Vatten 1 148
Öppenhet och transparens 1 132
Bangladesh 1 41
Asylrätt 1 420
Sociala skyddsnät 1 75
AP-fonderna 1 31
Landgrabbing 1 59
Marocko 1 103
Västsahara 1 105
Bistånd som påtryckningsmedel 1 164
Dela det här: