Debattör: Inge Gerremo

Inge Gerremo

  • 3 exklusiva debattartiklar
  • 17 debattartiklar
  • 5 kommentarer
  • 33 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Inge Gerremo (3 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2013-03-25

Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

I sin nya bok "Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken" skriver Jan Bjerninger om sina personliga erfarenheter av det svenska biståndet och dess resultat. Inge Gerremo, som också har lång erfarenhet av biståndsfrågor, delar med sig av sina synpunkter på boken. *Bokrecension, Utvärdering
2013-02-04

Stärk kvinnors roll i det afrikanska jordbruket!

Malawis jordbruk beskrevs nyligen som en framgångssaga men står nu återigen inför problem. Hur kunde det gå så snett? Skulle en kvinnlig ordförande för den Afrikanska unionen och en kvinnlig president för Malawi kunna gör skillnad i kampen mot hunger och fattigdom och behovet av att åstadkomma mer jämställda levnadsvillkor? Det frågar sig Linley Chiwona-Karltun och Inge Gerremo, som båda är verksamma vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)Utvärdering
2012-12-26

Bokrecension – “A New Diplomacy for Sustainable Development: The Challenge of Global Change”

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

Bo Kjellén var under många år miljöambassadör för Sverige och gjorde viktiga insatser i de internationella miljöförhandlingarna, inte minst i samband med Riokonferensen 1992. Efter att ha gått i pension skrev han boken A New Diplomacy for Sustainable Development, om sina erfarenheter av och synpunkter kring det internationella förhandlingsarbetet. Boken är nu mer aktuell än någonsin för att förstå det multilaterala förhandlingsspelet kring miljöfrågor, menar Inge GerremoUtvärdering

Debattartiklar av Inge Gerremo (17 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-12

Men det afrikanska jordbruket då?

Inge Gerremo, OmVärlden

“Vi vet, med stöd från i stort sett alla länders utveckling, att det mest effektiva sättet att långsiktigt förbättra situationen för fattiga länder och möjliggöra för fattiga människor att ta sig ur fattigdomen, är att [...]Afrika, Jordbruk
2017-03-21

Biståndspolitiska ramverket: ”Lantbrukets roll som bortblåst”

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det biståndspolitiska ramverket, såsom det slutligt utformades, riskerar att missa ett av huvudmålen, det vill säga fattigdomsbekämpningen. Hit hör bland annat de afrikanska småbruken och behovet av att bönderna själva får driva den utvecklingen. Att man [...]Biståndets målsättning, Jordbruk, Landsbygd, Policyramverket för svenskt bistånd
2014-08-29

Då sa Gates till oss

Inge Gerremo mfl; Sveriges Utsädesförenings tidskrift

“Bill Gates var särskilt angelägen att framhålla att det aktuella förädlingsarbetet sker genom offentlig forskning och de förbättrade sorter som tas fram ska inte bli föremål för några patent utan vara tillgängliga utan sådana restriktioner. Det [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk
2014-07-21

Afrika en kontinent i förändring

Inge Gerremo, Frisinnad Tidskrift

“Rylander tar upp frågor om ekonomi, investeringar och handel och pekar på det intressanta faktum att omkring år 2050 kan vi förvänta oss att c:a 25% av världens tillgängliga arbetskraft kommer att finnas i Afrika. [...]Afrika
2014-04-17

Stort indiskt experiment väcker många frågor

Inge Gerremo, ATL

“Är det rätt väg att genom enorma statliga subventioner försöka förse fattiga människor med den mat de behöver eller borde i stället den indiska regeringen vidare- utveckla sitt ekonomiska reformarbete? Det just inledda valet till [...]Hunger, Indien, Jordbruk
2014-01-29

Som man sår får man skörda

Inge Gerremo mfl; OmVärlden

“Visst finns det legitim kritik mot de stora transnationella företagen och deras dominans inom utsädesindustrin. Samma sak gäller hur de stora butikskedjorna alltmer får styra matproduktionen på bekostnad av det inflytande bönder och deras organisationer [...]Jordbruk
2014-01-17

Vad är det som händer i Afrika?

Inge Gerremo

Afrika, Jordbruk
2013-09-10

“Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”

Arvid Uggla mfl; OmVärlden

“Utrikesdepartementet konstaterade för två år sedan i sin utredning Högre utbildning i utvecklingssamarbetet (Ds 2011:3) att de svenska lärosätena har i stor utsträckning outnyttjade förutsättningar att samarbeta kring högre utbildning med låginkomstländer inom ramen för [...]Afrika, Handelspolitik, Jordbruk, Sida, Utbildning, Utrikesdepartementet, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "Growing Africa"
I artikeln hänvisas till "En analys av högre utbildning inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete och politiken för global utveckling (2013)"
2013-06-04

Kassava kan stärka kvinnornas roll i Afrika söder om Sahara

Linley Chiwona-Karltun m.fl, Värmlands Folkblad

“Kvinnor måste få stöd och en mer framträdande roll i utvecklingsländernas jordbruk. Sedan klimatförhandlingarna i Doha åter misslyckats, är det viktigt att identifiera och stödja konkreta insatser som går att genomföra. En sådan handlar om [...]Afrika, FN, Jordbruk, Klimatmötet i Doha 2012 (COP 18), Kvinnor
2013-05-27

Stöd afrikanska lantbrukslärosäten

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“Afrikas lantbruksproduktion har stagnerat på en låg avkastningsnivå som inte kommer att kunna föda den egna befolkningen. … När de afrikanska länderna började bli självständiga på sextiotalet fanns ett tjugotal statliga universitet i de tidigare kolonierna. [...]Afrika, Forskning och innovation, Jordbruk, UtbildningArtikeln är en replik på: "Sverige behöver Afrika"
2012-04-25

Förbättra biståndet till lantbruk

Inge Gerremo mfl; Uppsala Nya Tidning

“I likhet med Rylander är vi oroade över den nedmontering som sker av Sidas tekniska kompetens. När det gäller det området vi själva främst representerar, lantbruksområdet, skedde dock nedrustningen redan under den tidigare regeringen.” Departement och myndigheter, Jordbruk, Partipolitik, SidaArtikeln är en replik på: "Försvara det svenska biståndet"
2011-12-17

Bokrecension: “Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning”

Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se

“Efter mer än 50 år av iakttagelser, presenterade i många böcker under årens lopp, kommer nu Hydén också med en kritisk granskning av biståndets roll i utvecklingsarbetet, Bistånd och utveckling – Afrika: Givarnas stora utmaning (Liber, [...]*Bokrecension, Afrika, Malawi, Resultat, Utvärdering
2011-09-21

Svälten på Afrikas horn kan lösas – på sikt

Inge Gerremo, Göteborgsposten

“I knappast någon av de diskussioner som hittills förts om utvecklingen i Afrika, och särskilt på Afrikas horn, tas matfrågan upp annat än som ett akut medel för att mätta hungrande människor. Behovet av mat [...]Etiopien, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan, Uganda
2011-09-08

Svälten kan undvikas

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Det är dags för långsiktiga krafttag för att öka de afrikanska ländernas matproduktion och försöka skapa stabila marknadsförhållanden. I slutet av juni vädjade G20-ländernas jordbruksministrar om detta i en deklaration, Action Plan on Food Price [...]Etiopien, G20, Humanitärt bistånd, Jordbruk, Kenya, Malawi, Rwanda, Somalia, Sudan, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Sydsudan
2010-11-23

Biståndet hjälper inte mot svält

Inge Gerremo, Uppsala Nya Tidning

“Regeringen måste göra en total kursändring för biståndet till Afrika. De prioriterade områdena demokrati, klimat och kvinnans roll är förvisso viktiga, men kanske inte när man svälter.” Afrika, Biståndets målsättning, FN, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2009-10-13

Sida är inne på fel spår

Inge Gerremo, Omvärlden

“Det är fel av Sida att lägga alla ägg i samma korg när det gäller jordbruksstödet, skriver Inge Gerremo.” Jordbruk, Sida
2009-07-17

“Hög flumfaktor bakom Sidas nya jordbruksbistånd”

Torbjörn Fagerström, Inge Gerremo; Dagens Nyheter

“Jordbruksexperter dömer ut Sida-projektet SIANI: Det bygger på snömos i stället för vetenskap.” Jordbruk, Sida, Utvärdering

Kommentarer i artiklar av Inge Gerremo (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-09-16 Anders Östman: En liter mjölk i Kenya kostar lika mycket som i Sverige! När ny moms har lagt på vissa varor klagar folket (stadsborna) högljutt, men nästan ingen ser sambandet att en ökad produktivitet hos småbönderna kunde ge bra och billiga livsmedel. Anledningen kan sökas i den politiska ekonomin och okunniga biståndsgivare. “Sida bör stärka lantbruksutbildningar i Afrika”
Av Arvid Uggla mfl; OmVärlden
2013-03-29 Jan Bjerninger: Tack! Tänkvärda kommentarer. Jag hoppas också på en bra diskussion. Du bidrar verkligen till den! Jan Bjerninger Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2013-03-29 Inge Gerremo: Jan, Tack för att Du tar upp den här viktiga frågan. Låt mig säga att vi egentligen inte alls är oense. Det framgår av vad jag skriver på andra ställen om vikten med en konstruktiv dialog, där det civila samhället har en oerhört viktig roll. Det gäller te.x. bondeorganisationer, för att ta mitt huvudområde, och som jag tar upp på ett annat ställe. Jag var själv för övrigt den som tog beslut och undertecknade SIDAs första samarbetsavtal med Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, i slutet av 80-talet just för att vi verkligen ville ha sådana här röster både hemma och i olika u-länder. Det mitt bekymmer här har handlat om och som jag möjligen tolkade in också i det Du skrev, är att jag inte tycker Sida som myndighet tagit till sig och utnyttjat all den samlade kunskap inom området jordbrukets bioteknik som finns på den statliga sidan med hjälp av de expertorgan och -myndigheter som, vi som Sida-tjänstemän också rimligen ska använda oss av och väga in i vårt agerande i biståndssammanhang. Därav min fråga om man idag är riktigt klar över vad det innebär att vara anställd i statens tjänst, också i Sida. Med förhoppning om en konstruktiv diskussion kring viktiga frågor Du belyser i Din bok, Inge Gerremo Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2013-03-29 Jan Bjerninger: Jag uppskattar mycket att Inge Gerremo tagit sig tid att utförligt recensera min bok "Det Framgångsrika Biståndet"!! Jag tänker naturligtvis inte recensera recensionen, även om jag gärna deltar i debatt om frågor som boken berör och som Inge refererar till.. På en kanske liten, men för mig principiellt viktig, punkt läser dock Inge mej fel. Eller så har jag skrivit otydligt, men jag hoppas naturligtvis det förra. Så här skriver Inge apropå bl.a. växtförädling: "Däremot verkar han (Dvs undertecknad. Min kommentar) bekymrad över att t.ex. Sida samtidigt kan stödja forskning inom genteknikområdet och enskilda organisationer, som med emfas arbetar för att bekämpa den utvecklingen." Nej, jag är inte bekymrad över stöd till enskilda organisationer som för en kritisk diskussion! Jag tycker tvärtom att det är bra! Så här skriver jag t.ex. på sid 256 i boken: "Ett demokratiskt synsätt fordrar respekt för att det är u-landet och dess medborgare som ska göra valen i kontroversiella frågor; inte vi. Därför är det inte orimligt att stödja båda sidor inom områden, där det finns starkt divergerande uppfattningar. För att ge några kontroversiella exempel stöder Sida både utveckling av forskning kring växtförädling, där användning av genmodifierande teknik är en möjlighet, samtidigt som enskilda organisationer får stöd för att bedriva en kritisk debatt kring just denna forskning..." Så långt boken. Jag förstår att det här kan uppfattas som motsägelsefullt, men för mej är det ett viktigt exempel på värdet av, och respekten för, en pluralistisk diskussion. Den saknas alltför ofta i ett låginkomstland. Min slutsats i boken kring en öppning för ökad användning av modern växtförädling inklusive GMOs är tydlig i klimatförändringens tidevarv. Fattiga människor riskerar att drabbas allra hårdast om inte det lokala jordbrukets odlingar snabbt kan anpassas till nya klimatförutsättningar. Men jag lägger samtidigt rätt stort utrymme på att förklara hur komplex frågan är bl.a. i den lokala miljön. Det gäller inte minst i ljuset av att allt färre multinationella företag, som samtidigt producerar t.ex. pesticider (växtgifter), dominerar en allt större del av utsädesmarknaden med de snedvridna incitament det kan leda till. Växtförädlingens förutsättningar är av stor betydelse för fattiga människors framtid och är värda fortsatta diskussioner med respekt för de olika ståndpunkter som finns. Jan Bjerninger Recension: Det framgångsrika biståndet – Om svenskt utvecklingssamarbete i praktiken
Av Inge Gerremo, Biståndsdebatten.se
2012-10-09 ”Sida lägger inte alla ägg i samma korg”: [...] lägger inte alla ägg i samma korg” - Replik på Sida är inne på fel spår Anita Ingevall m.fl., Omvärlden16 februari, [...] Sida är inne på fel spår
Av Inge Gerremo, Omvärlden

Ämnen som Inge Gerremo diskuterar om (33 ämnen)

Dela det här: