Debattör: Håkan Thörn

Håkan Thörn

  • 5 debattartiklar
  • 17 ämnen

Debattartiklar av Håkan Thörn (5 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2015-11-11

Ställ inte svenskt bistånd mot flyktingar

Arne Bisten, m.fl, Göteborgs-Posten

“Att skära ned biståndet får stora negativa konsekvenser för världens fattigaste. Även om vi förstår att Sveriges kostnader för flyktingmottagandet ökat kraftigt är det orimligt att ta den kostnaden från biståndsbudgeten och ställa två utsatta [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2014-08-17

Sverige bör ställa högre krav på Israel

Anders Neergaard m.fl. , Svenska Dagbladet

“Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier.” Demokrati, EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2013-12-06

Absurda effekter av resultatstyrning

Håkan Thörn mfl, Svenska Dagbladet

“I Hillevi Engströms och Arne Zetterströms repliker på vår artikel framstår det som att vi anser att det inte bör ske någon kontroll av biståndsmedel (Brännpunkt 29/11och 2/12). Inget kunde vara mer felaktigt. Det vi är kritiska till är [...]Forskning och innovation, Moçambique, Resultat, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Biståndsgivarna måste ställa höga krav"
2013-11-28

För mycket kontroll undergräver biståndet

Håkan Thörn mfl; Svenska Dagbladet

“Vår studie visar emellertid att även för mycket kontroll kan undergräva biståndsarbetet. En vanlig kritik mot biståndets organisation har varit att medel ofta absorberas av trögrörliga statliga byråkratiska system i mottagarländerna. I dag finns det [...]Civilsamhället, Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who is Responsible?"
2009-12-01

Kampen mot aids kräver lyhört bistånd

Håkan Thörn, Göteborgsposten

“När biståndsminister Gunnilla Carlsson signalerar skärpta återrapporteringskrav måste man veta att mycket av det mest nödvändiga och fruktbara arbetet med att bekämpa fattigdom på gräsrotsnivå inte kan utvärderas med hjälp av mätbara resultat. … Erfarenheterna [...]Demokrati, HIV/AIDS, Informationsanslaget, Korruption, Utvärdering

Ämnen som Håkan Thörn diskuterar om (17 ämnen)

Dela det här: