Debattör: Håkan Holmberg

Håkan Holmberg

  • 28 debattartiklar
  • 59 ämnen

Debattartiklar av Håkan Holmberg (28 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-01

Ett slag i luften

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Det internationella avtal som har faktisk betydelse för att hejda kärnvapenspridningen är icke-spridningsavtalet, NPT. FN-konventionen är dessvärre bara ett slag i luften. Däremot står det klart att Sverige, om vi skriver på denna konvention riskerar [...]FN, Fred och säkerhet, Nato
2017-06-01

“Nystart i Europa”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“EU-kommissionen har alltså föreslagit att en ny så kallad pelare, om sociala rättigheter, ska tillföras det samarbete som redan finns. Det handlar inte om lagstiftning utan snarare om ett samarbete för att formulera minimikrav och [...]Biståndsformer, Civilsamhället, EU, Hälsa, Sociala skyddsnät
2017-03-06

Ta gemensamt ansvar!

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“De olika delarna i Cecilia Wikströms förslag stöder på så sätt varandra. Så här måste rimligtvis en gemensam europeisk asylpolitik byggas upp om den ska kunna fungera. Inget land kan slippa ifrån sitt ansvar och [...]EU, Flykt och migration
2017-02-21

“Helt olika bilder”

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Men man får aldrig glömma vem man har att göra med. På Wallströms program i går stod också möten med människorättsorganisationen Memorial och Center Anna som arbetar mot sexuellt våld mot kvinnor. Båda arbetar under [...]Civilsamhället, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-31

Vår vän från Berlin

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Europeiska rådet har alltjämt som ambition att en gemensam asylpolitik ska kunna införas, med en fördelningsmekanism som ska träda i kraft när något av EU:s medlemsländer utsätts för exceptionellt hårt tryck. Det beror inte bara [...]EU, Flykt och migration, Kina, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Parisavtalet, Tyskland, USA
2016-12-27

Sverige kan påverka

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

”Den verkliga möjligheten att påverka [i FN:s säkerhetsråd] ligger i lyfta fram nya perspektiv. Kvinnornas situation i konflikter och under fredsprocesser är ett exempel, liksom att väva in klimatfrågan i fredsarbetet. Dessutom kan man verka [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-04

Lögnen hotar det fria ordet

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Skulle de som avsiktligt sprider hets eller desinformation få politisk makt så kommer de att förhindra eller förbjuda varje kritisk granskning av sitt eget styre. I detta finns ingenting nytt jämfört med tidigare perioder. Det [...]Demokrati, Mediabevakning, Press- och yttrandefrihet
2016-10-19

Befrielsen är bara början

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Förutom självklara saker som rent vatten, mat, tält, filtar och latriner så kan läkarinsatser i stor skala bli nödvändiga nästan omedelbart. Irak har inte en chans att klara allt detta på egen hand. Till den [...]Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Irak, Islamiska Staten (IS)
2016-09-23

Låt oss få se Dawit Isaak vid liv

Charlotta Friborg m.fl., Upsala Nya Tidning

“I Sverige kan vi ha olika åsikter om det mesta men i en fråga är vi alla överens: Dawit Isaak måste friges. Därför är det konstigt att Sveriges olika regeringar under de gångna femton åren inte ägnat [...]Dawit Isaak, Eritrea, Mänskliga rättigheter
2016-09-22

Fredspris och frihetspris

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Frihet och medmänsklighet är gränsöverskridande värden. För regimer som de i Syrien, Egypten, Turkiet och Ryssland är det gränsöverskridande alltid ett hot mot de styrande.” Egypten, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien, Turkiet
2016-08-20

Gemensam säkerhet

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Hur ska Sverige och övriga länder svara på de ryska inbjudningarna? Utrikesminister Margot Wallström (S) säger att man inte kommer att tillåta Ryssland att slå in kilar mellan grannländerna.” EU, Fred och säkerhet, Ryssland, Sverige
2016-08-16

Inget missförstånd

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“Den enkla innebörden av domstolens beslut är att det lagliga utrymmet för att tvinga barn till sexuella relationer, eller till äktenskap, vidgas. Påtvingade barnäktenskap är ett allvarligt problem och Turkiet är inte på något sätt [...]Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet, Turkiet
2016-03-17

Plågade EU-ledare

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Uppgörelsen mellan EU och Turkiet om flyktingpolitiken gäller bara politikens yttre ramar. Pressen på EU:s stats- och regeringschefer att komma överens – nästan oavsett vad man kommer överens om – är mycket stark. Frågan är i [...]EU, Flykt och migration, Turkiet
2016-03-08

Anställ tolkar från Afghanistan!

Håkan Holmberg, UNT

“I andra länder som anlitat lokalanställda tolkar har man tagit sitt ansvar för dem man haft som anställda. Asylprogram, visum eller ekonomisk ersättning så att hotade personer kan flytta till en annan del av landet [...]Afghanistan, Migrationsverket, Sviktande stater
2015-12-27

“Var finns perspektiven?”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Perspektiven har förvridits på ett sätt som riskerar att skada samhällsklimatet under lång tid framåt – i alla europeiska länder. Det är legitimt att känna oro för hur mottagningssystemen i exempelvis Sverige ska kunna hantera [...]Afghanistan, Danmark, EU, Flykt och migration, Irak, Libyen, Syrien, Ungern
2015-12-06

“Vad betyder tillfälligt?”

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Effekterna på ekonomin lär inte utebli om slutenhet och misstänksamhet varaktigt kommer att prägla vår inställning till omvärlden. De mentala skadeverkningarna i ett land där människor alltmer börjar bedömas efter sin bakgrund eller sitt utseende [...]Flykt och migration, Partipolitik
2015-11-01

Våra vänner i Riyadh

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

Det finns bedömare som hävdar att Saudiarabien under ytan genomgår en modernisering som med tiden kommer att ta sig uttryck i större friheter för kvinnor, större rättssäkerhet och mindre brutala straffmetoder. Men exakt vad innebär [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Saudiarabien
2015-05-17

Öppenhet som politiskt projekt

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Verkligheten är att vi inte kan gå tillbaka till ett läge där människor hålls instängda i sina ursprungsländer, där handel över gränserna minimeras och där flödet av idéer och kulturimpulser hejdas av nationsgränser. Värderingen är [...]Demografi / befolkningsstatistik, EU, Flykt och migration, Handelspolitik, Öppenhet och transparens, Partipolitik
2015-02-02

En usel integrationsdebatt

Håkan Holmberg, Upsala Nya Tidning

“FP och KD har en punkt gemensam: dagens system med permanenta uppehållstillstånd ska bytas till provisoriska som efter tre år förvandlas till permanenta om skyddsbehovet kvarstår eller när den asylsökande får jobb. Olika undantag ska [...]Asylrätt, Flykt och migration, Migrationsverket, Partipolitik
2014-10-14

Nu går Reva i repris

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

Och vad tror sig tillskyndarna av årets aktion, med ett gammalt romerskt uttryck kallad Mos Maiorum, egentligen uppnå? Som förhållandena nu ser ut i EU:s omedelbara närhet så kommer flyktingströmmarna att fortsätta ändå – och ännu [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration
2014-09-26

Vad blir nästa steg i kampen mot IS?

Håkan Holmberg

“En organisation som IS kan inte tillåtas få kontroll över delar av Mellanöstern. Men vad blir nästa steg om luftangreppen är framgångsrika? Till sist måste någon gå in med marktrupp.” Irak, Mänskliga rättigheter, Syrien
2014-06-04

Tjugofem år av tystnad

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Chocken när Folkets befrielsearmé sköt skarpt rakt in i folkmassorna var så stark att revolten knäcktes. Sedan dess har censuren effektivt försökt sudda ut precis allt som hände våren 1989 ur kinesernas medvetande. Inte ett [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Press- och yttrandefrihet
2014-04-27

Putins vänner i Europa

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Varken Putin eller de europeiska högerpopulisterna gillar den världsordning som uppstått efter det kalla krigets slut och som i deras föreställningsvärld domineras av USA och EU och där demokrati och marknadsekonomi är normen.” EU, Partipolitik
2014-03-30

Det finns ett annat Ryssland

Håkan Holmberg

“Men det som Putin gjort kan inte jämföras med de militära ingripanden utifrån som skett i Kosovo, Afghanistan eller Libyen” Ryssland
2013-08-11

Katastrofen i Kongo

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Man beräknar att antalet offer för Kongo­kriget nu är mer än fem miljoner, varav de flesta dött till följd av sjukdomar och svält. Det gör detta krig, vid sidan av Koreakriget på 1950-talet, till det [...]"Bad governance", Afrika, FN, Hunger, Kongo, Mediabevakning, Militärt bistånd, Sjukvård, Utvärdering
2013-07-28

Sydafrika behöver alternativ

Håkan Holmberg, Uppsala Nya tidning

“Landets nuvarande president, Jacob Zuma, har inte alls samma ställning som sina företrädare och konflikterna inom ANC tenderar att bli konflikter om tillträde till de fördelar som själva maktpositionen ger. Det är inte förvånande att Sydafrika [...]Civilsamhället, Korruption, Sydafrika, Utbildning, Världsbanken
2013-07-14

Så demokratiseras Afrika

Håkan Holmberg, UNT

“Statistik i Afrika kan inte jämföras med statistik i Sverige. Men många av de statistiska uppgifter som finns antyder ändå att något viktigt håller på att hända. Fler barn går i skola än för tio [...]Afrika, Civilsamhället, Senegal
2012-03-11

Rätt och fel om vapenexport

Håkan Holmberg, Uppsala Nya Tidning

“Ett demokratikritierium kan inte formuleras så att alla frågor kring vapenexport bortfaller. Det kommer alltid att behövas en prövning där också andra omständigheter vägs in. Men allt fler har kommit fram till att en av [...]Demokrati, Näringsliv, Partipolitik, Saudiarabien, Simoom-skandalen, Vapenhandel

Ämnen som Håkan Holmberg diskuterar om (59 ämnen)

Dela det här: