Debattör: Francisco Contreras

Francisco Contreras

  • 25 debattartiklar
  • 1 kommentar
  • 49 ämnen

Debattartiklar av Francisco Contreras (25 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-04-28

Gör EU:s jordbruk hållbart

Francisco Contreras, Helsingborgs Dagblad

Enligt FN:s livsmedels och jordbruksorganisation är småskaligt, närodlat jordbruk det mest effektiva för att bekämpa fattigdomen och ett led i att stoppa klimatförändringarna i världen. I dag importerar EU jordbruksvaror för över 800 miljarder kronor [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Jordbruk, Klimat & miljö
2014-04-24

Ett annat jordbruk är möjligt

Francisco Contreras, Folkbladet

“EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) upptar 40 procent av unionens totala budget. Trots de enorma summorna bidrar CAP inte till ett långsiktigt hållbart jordbruk och överensstämmer inte med andra politiska prioriteringar som miljö- och klimatpolitik och [...]EU, Jordbruk
2014-04-17

Kommer de rödgröna ändra kurs i biståndspolitiken?

Francisco Conteras, Dagens ETC

“Tillväxt och privata näringslivsintressen dominerar allt mer biståndspolitiken och leder till intressekonflikter, låg effektivitet och brist på öppenhet. CSR och hållbarhetsarbetet har förbättrats men är svåra att kvalitetssäkra och används också som PR. Kommer de [...]Biståndets målsättning, Biståndsformer, Öppenhet och transparens, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-04-12

Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar. AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]Afrika, AP-fonderna, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2013-04-17

AP-fonderna måste visa att pengar används etiskt

Francisco Contreras, Svenska Dagbladet

“Den statliga Andra AP-fonden bildade 2011 ett bolag tillsammans med en amerikansk pensionsfond för att köpa jordbruksmark i bland annat Brasilien. … AP-fonderna måste kunna garantera att svenska pensionsinvesteringar inte bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring [...]AP-fonderna, Brasilien, Corporate Social Responsibility (CSR), Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Öppenhet och transparensI artikeln hänvisas till dokumentet: "Rapport: "Investering utan insyn" (2013)"
2012-11-06

Stoppa EU:s avtal med Latinamerika

Annica Sohlström mfl; Svenska Dagbladet

“Många fackföreningar och organisationer i det civila samhället i Latinamerika riktar hård kritik mot avtalen som riskerar att leda till ökat beroende av råvaruexport, ökat tryck på mark och vatten, samt fler markkonflikter. Det här är [...]Centralamerika & Västindien, Colombia, EU, Handelspolitik, Honduras, Sydamerika
2012-06-23

Pension på mayafolkens bekostnad

Francisco Contreras mfl; Svenska Dagbladet

“I en ny enkät av nätverket Global Rättvisa Nu svarar Miljöpartiet och Vänsterpartiet entydigt ja på frågan om partiet vill verka för att respekt för miljö och mänskliga rättigheter ska överordnas målet om hög avkastning [...]AP-fonderna, Fossilfri energi, Guatemala, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-21

De transnationella bolagen måste tvingas att ta sitt miljöansvar

Gabi Björsson mfl; SVT Debatt

“FN lanserade år 1999 Global Compact för att engagera näringslivet i mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöpraxis. Trots de goda intentionerna vilar Global Compact, alltför mycket på bolagens goda vilja. Det är varken ett tvingande eller bevakande [...]Global Compact, Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-06-15

Ge alla möjlighet välja ekologisk mat

Janne Nordsted mfl; Göteborgsposten

“I det läget väljer biståndsminister Gunilla Carlsson att det svenska biståndet till jordbruk i södra Afrika ska fokusera på att stödja industriellt jordbruk. Detta genom en grupp som kallas AGRA – Alliansen för en grön [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Jordbruk, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-06-05

“Tiden är oroväckande kort”

Francisco Contreras mfl; Göteborgsposten

“Få människor har dock klart för sig vad som krävs för att nå dit. Den tid vi har på oss är oroväckande kort. En forskarsammanställning i tidskriften Climatic Change visar att de globala utsläppen måste kulminera omkring [...]Klimat & miljö, Klimatmötet i Rio 2012, Partipolitik
2012-04-17

Biobränsle hotar rätten till mat

Annelie Andersson mfl, Svenska Dagbladet

“Odling av majs, afrikansk palm och sockerrör för produktion av agrobränsle kräver stora markarealer. För att nå de uppsatta målen om förnyelsebar energi är Europa i hög grad beroende av import av agrobränsle. Detta driver [...]Biobränslen, Fossilfri energi, Hunger, Landgrabbing
2012-01-19

Systembolaget måste ta socialt ansvar för vingårdsarbetarna

Florencia Aróstica, Francisco Contreras mfl; Värmlands Folkblad

“Minimilönen räcker inte ens till de mest grundläggande behoven såsom mat, kläder, el, och kostnaderna för barnens skolgång. Sämst villkor har papperslösa arbetare och kvinnor. I Chile är svartlistning av fackligt aktiva vanligt, och lantarbetare [...]Anständiga arbetsvillkor, Chile, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Partipolitik
2011-11-26

Dags för Sverige och EU att ta klimatansvar

Francisco Contreras, Elisabet Strand m.fl; Västerbottens Kuriren

“Engagemanget behövs för de människor som drabbas redan i dag; över 25 miljoner klimatflyktingar, och de omkring 300 000 människor som årligen dör på grund av klimatförändringarna.” Flykt och migration, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-11-02

Låt marknaden ta notan för krisen

Francisco Contreras, Håkan Sundberg; Aftonbladet

“För att klimattoppmötet som börjar den 28 november i Durban, Sydafrika, ska kunna bli en framgång, måste de rika länderna lägga pengar på bordet. Det blir omöjligt att uppnå ett bindande och ambitiöst globalt klimatavtal [...]EU, Finanskrisen, G20, Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011, Partipolitik, Tobin-skatt
2011-10-29

Agrobränslen påverkar visst matpriset

Jennie Jonsén,Francisco Contreras; Göteborgsposten

REPLIK “Under pågående hunger- och livsmedelskris är det besynnerligt att en tidigare jordbruksminister avfärdar ovan nämnda argument som lögn. Den snabba utbredningen av etanol ifrågasätts alltmer i världen. Den är varken lösningen på matkrisen eller [...]Biobränslen, Hunger, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011Artikeln är en replik på: "Etanol är inte problemet utan del av lösningen!"
2011-10-16

Agera mot växande global hunger!

Jennie Jonsén mfl; Göteborgsposten

“Att de globala matpriserna slår i taket kan inte enbart förklaras med torka och sämre skördar, vilket förvisso blir allt vanligare i klimatförändringarnas spår. Redan 2008 slog Världsbanken fast i en rapport att den ökande [...]Biobränslen, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2011-08-31

Kommuner flyr klimatansvaret

Francisco Contreras, Christina Robertsson-Pearce, Gabi Björsson, Elisabet Strand; Dagens Samhälle

“Ska klimatmötet i Durban bli den framgång som vår jord så väl behöver måste de rika länderna lägga pengarna på bordet och för att det ska bli trovärdigt behövs nya finansieringsmekanismer.” Klimat & miljö, Klimatmötet i Durban 2011
2011-07-21

Driv på för att avskaffa etanolsubventionerna

Francisco Contreras, Göteborgsposten

“Subventioner för att stimulera produktion av agrobränslen borde avskaffas, eller åtminstone frysas temporärt i tider av livsmedelsbrist och höjda matpriser. Det är budskapet i den rapport som FN, Världsbanken, Världshandelsorganisationen WTO och ytterligare sju mäktiga [...]Biobränslen, FN, G20, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Världsbanken, WTO
2011-05-25

AP-fonderna bör sätta press på Chevron

Francisco Contreras, Christin Sandberg; Svenska Dagbladet

“AP-fonderna har alla möjligheter att visa sig vara etiska placerare som tar ställning för att oansvariga företag ska tvingas respektera mänskliga rättigheter och miljön.” AP-fonderna, Corporate Social Responsibility (CSR), Ecuador, Mänskliga rättigheter, Näringsliv
2011-04-09

Systembolaget ljuger om sitt engagemang för arbetarna på vingårdar

Gabi Björsson, Jarl Keber, Francisco Contreras, Sonia Sagrado, Patricia Dyata; SVT Debatt

“Vår erfarenhet efter att ha följt Systembolagets arbete under ett par års tid, är att företaget inte verkat aktivt för att på allvar involvera fackföreningar och intresseorganisationer i sitt CSR-arbete.“ Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), Jordbruk, Rättvis handel, SydafrikaArtikeln är en replik på: "Systembolaget: Vi vet att arbetsvillkoren på vingårdarna behöver åtgärdas"
2011-03-28

Sluta spela rysk roulette med klimatet

Birger Schlaug, Christina Robertson-Pearce, Christer Sanne, Ellie Cijvat, Francisco Contreras, Pär Holmgren, Samuel Jarrick; Göteborgsposten

“I en tid när det redan finns över 25 miljoner klimatflyktingar måste den nya forskningen tas på allvar. Tvågradersmålet är med stor sannolikhet alltför riskabelt.” Flykt och migration, Forskning och innovation, Klimat & miljö
2011-03-27

Systembolagets viner produceras under rena slavförhållanden

Gabi Björsson, Jarl Keber, Francisco Contreras, Wendy Pekeur, Sonia Sagrado; SVT Debatt

“Personalbostäderna på vingårdarna i Sydafrika är inte sällan i dåligt skick, och de flesta saknar toaletter och elektricitet. […] Gravida arbetar på samma villkor som alla andra, och nyblivna mammor har bara rätt till några [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Jordbruk, Kvinnor, Rättvis handel, Sydafrika
2011-03-06

Gyllene chans i EU-parlamentet

Håkan Sundberg, Francisco Contreras, Svenska Dagbladet

“En skatt på finansiella transaktioner är inte lösningen på alla problem. Men det är ett av de bästa och mest innovativa förslag som finns. […] Därför är det beklagligt att Sverige tycks ha svängt till [...]EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Tobin-skatt
2011-03-05

“Sveriges goda rykte riskeras”

Francisco Contreras, Elisabeth Lundgren, Sydsvenskan

“Att stänga den svenska ambassaden i Guatemala minskar Sveriges möjligheter att främja demokrati och mänskliga rättigheter i regionen.” Ambassader, Demokrati, Guatemala, Mänskliga rättigheter

Kommentarer i artiklar av Francisco Contreras (1 kommentar)

DatumKommentarKommentar till
2013-07-29 Svenska pensionspengar för vem? | Showside - - Subtitle: [...] http://www.bistandsdebatten.se/2013/07/28/svenska-pensionspengar-hotar-smabonder-i-afrika/ [...] Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika
Av Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

Ämnen som Francisco Contreras diskuterar om (49 ämnen)

Dela det här: