Debattör: Ewa Björling

Ewa Björling

  • 27 debattartiklar
  • 48 ämnen

Debattartiklar av Ewa Björling (27 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-03-21

Mer handelsfokus i Tanzania-bistånd

TT, Västerbottens-Kuriren

“Sveriges ambassad i Dar es Salaam har fått en ny främjande plan för handel, uppdraget blir nu att hjälpa Tanzania att skriva handelsavtal och uppmuntra den privata sektorn och entreprenörskap. — Vi ska gå från [...]Sida, Tanzania, Utrikesdepartementet
2014-02-19

Sverige ökar närvaron i Mali

Carl Bildt m.fl., Svenska Dagbladet

“Genom ett långsiktigt bistånd bidrar Sverige till stärkta demokratier, marknadsekonomier och rättsstater samtidigt som vi räddar liv och lindrar nöd. Regeringen fortsätter arbetet med att göra biståndet mer effektivt och ändamålsenligt utifrån fattiga människors perspektiv.” Biståndsminister Hillevi Engström (M), Demokrati, EU, Handelspolitik, Humanitärt bistånd, Mali, Militärt bistånd, Partipolitik
2013-11-17

”Nu riktar vi om exportstöd till länder i Asien och Afrika”

Ewa Björling, Dagens Nyheter

“Globaliseringen har således gjort ekonomiskt utbyte till den viktigaste länken mellan Sverige och merparten av världens länder. Detta i sin tur har förstärkt betydelsen av ambassadernas arbete med att främja svenska ekonomiska intressen. De utmaningar som [...]Afrika, Asien, Handelspolitik
2013-09-23

Debatt: Afrika förlorar inte på frihandelsavtalet

Ewa Björling, Dagens Industri

“För det första, handel är ett plussummespel där alla inblandade har något att vinna. För det andra, ett transatlantiskt frihandelsavtal utesluter inte att liknande avtal sluts med andra länder. EU förhandlar redan om den saken med [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, SydamerikaArtikeln är en replik på: "Debatt: EU och USA bör betala Afrika"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Who benefits from a transatlantic free trade agreement?"
2013-05-05

Positiv utveckling i Afrika bra också för Sverige

Gunilla Carlsson m.fl. Dagens Nyheter

“För oss är det självklart att Sverige och EU ska ligga i framkant i denna utveckling både vad gäller handel och bistånd. Ett demokratiskt och ekonomiskt starkare Afrika är bra för Sverige. Förutsättningarna är goda [...]Bilateralt samarbete, EU, FN, Handelspolitik, IMF (Internationella valutafonden), Kina, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Skuldavskrivning, Sydafrika
2013-04-20

Avtalen kommer att gynna de fattigaste länderna

Ewa Björling, Svenska dagbladet

“Jag är övertygad om att alla länder, med hjälp av en klok politik och rätt reformer, har potential att bygga upp ett eget välstånd och en konkurrenskraftig industri. Därför blir jag beklämd av den negativa [...]EU, HandelspolitikArtikeln är en replik på: "Handelsavtal sänker de fattigaste länderna"
2013-03-06

Svenska insatser viktiga på Afrikas horn

Karin Enström mfl; Göteborgsposten

“Sverige har en tradition av att verka för internationell fred och säkerhet. Bland annat bidrar vi i samtliga av EU:s insatser på Afrikas horn. Skyddet av handelsflöden vid Afrikas horn är av stor betydelse inte bara för [...]Afrika, Handelspolitik, Militärt bistånd, Somalia
2012-11-12

Nu ökar vi stödet till Burma

Fredrik Reinfeldt mfl; Svenska Dagbladet

“Den svenska regeringens ambition är att fördubbla biståndsanslaget till Burma. Stöd till uppbyggnad av demokratiska institutioner, respekt för mänskliga rättigheter och fria och oberoende medier väntas bli viktiga samarbetsområden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg [...]Burma, Demokrati, Handelspolitik, Indonesien, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2012-07-06

Sverige arbetar för ett starkt vapenhandelsfördrag

Ewa Björling, Dagens Nyheter

“Artikelförfattarna beklagar att Sverige, till skillnad från Norge, anlägger ett exportkontrollperspektiv på förhandlingarna. Exportkontrollperspektivet innebär att vi ser behovet av att ett ATT (Arms Trade Treaty) också kontrollerar mer sofistikerad och högteknologisk utrustning som kan [...]Mänskliga rättigheter, Partipolitik, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Rätt vapenavtal kan rädda liv"
2012-06-01

Nu ska vapenexportkontrollen skärpas

Ewa Björling mfl; Svenska Dagbladet

“Därför väljer regeringen nu att tillsätta en parlamentarisk utredning som ges till uppgift att utreda den framtida svenska exportkontrollen av krigsmateriel och ramarna kring den. … Utredningens huvudsyfte ska – i enlighet med riksdagsuppgörelsen – vara [...]Partipolitik, Vapenhandel
2012-03-20

Ulvskog illa insatt i svenska insatser

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Den svenska regeringen driver på för att företag som agerar på svåra marknader, där konflikter pågår eller där respekten för mänskliga rättigheter brister, ska agera både socialt och miljömässigt ansvarsfullt. Marita Ulvskog verkar tyvärr ha [...]Afrika, Corporate Social Responsibility (CSR), Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "EU måste agera om konfliktmineral"
2011-12-17

Debatt: Klimatet och ekonomin gynnas av frihandeln

Ewa Björling, Dagens Industri

“För det första är det helt avgörande att vi får till stånd ett frihandelsavtal med it-varor, såsom mobiltelefoner, och it-tjänster. Genom att utvidga innehållet i det så kallade Informationsteknologiavtalet, och få fler ­länder att skriva under, [...]Frihandelsavtal, Handelspolitik, Klimat & miljö, Näringsliv, Resultat, WTO
2011-12-06

Frihandel steg för steg

Annica Sohlström, Gabi Björsson; Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"
2011-11-22

Handel skapar välstånd

Ewa Björling, Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Däremot delar jag inte Forum Syd och Afrikagruppernas (UNT 15/11) bild av att EU försöker tvinga på någon några ofördelaktiga överenskommelser, och jag är inte beredd att lägga min energi på att ta strid [...]EU, Handelspolitik, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Handel på orättvisa villkor"
2011-11-07

Debatt: Kinas oförmåga att följa internationella regler oroar

Ewa Björling, Dagens Industri

“Kina är en allt viktigare investerare i Sverige, en allt viktigare exportmarknad för de svenska företagen, och en plats dit många förlägger sin produktion. Det är viktigt. Men minst lika viktigt är det faktum att [...]Handelspolitik, Kina, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Partipolitik
2011-09-05

“Afrika är på frammarsch”

Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling; Sydsvenskan

“Afrikas förändring innebär också att biståndet ensamt eller som dominerande form av förbindelse riskerar att leda oss in i en återvändsgränd. Vi behöver stärka våra kommersiella band med ett Afrika på frammarsch.” Afrika, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik
2011-08-19

Frihandel lösning på Afrikas svält

Ewa Björling, Aftonbladet

“Inom EU betalar vi våra jordbrukare för att hålla produktionen nere, samtidigt som vi stänger ute konkurrens från andra delar av världen med höga tull­murar, och säljer våra produkter till underpriser, något som effektivt motverkar [...]Afrika, Äganderätt, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Partipolitik, Somalia, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-05-18

Nu måste vi satsa stort på miljöteknik

Maud Olofsson, Ewa Björling, Gunilla Carlsson, Andreas Carlgren; Göteborgsposten

“Det obundna svenska biståndet bidrar till fattiga länders förmåga att investera i miljöteknik. Svenska företag har visat sig vara konkurrenskraftiga leverantörer till sådana insatser. Det svenska näringslivet har bidragit till tekniköverföring bland annat genom att [...]Klimat & miljö, Näringsliv, Partipolitik, Resultat
2011-04-04

Diakonia svärtar ner viktiga insatser

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Jag har stor respekt för dem som vill diskutera hur vi stärker arbetet med mänskliga rättigheter inom det statliga främjandet ytterligare, eller hur vi förbättrar vår exportkontroll. Däremot saknar jag förståelse för hur Bo Forsberg [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Resultat, VapenhandelArtikeln är en replik på: "Förmätet påstående av ministern"
2011-03-25

Bojkotter skapar inte demokratier

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Handel bidrar till demokratisk utveckling. […] Handel bidrar till fattigdomsbekämpning, tillväxt och hållbar utveckling. […] Handel bidrar till bättre levnads- och arbetsförhållanden. […] Breda handelsbojkotter spelar ofta diktaturer i händerna och har historiskt visat sig fungera [...]Demokrati, Diktaturer, Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, ResultatArtikeln är en replik på: "Försköna inte bilden av Marocko"
2010-04-23

Askmolnet lockade fram MP:s brist på solidaritet

Ewa Björling, Aftonbladet

“Miljöpartiet står för en obehaglig form av antiglobalisering och ekonomisk nationalism” Handelspolitik, Jordbruk, Partipolitik
2008-11-19

Svenska företag kan hjälpa Irak växa

Ewa Björling, Göteborgsposten

“En regering finns på plats med stark ekonomi som prioriterar internationellt handelsutbyte framför bistånd och som gärna gör affärer med svenska företag, skriver handelsminister Ewa Björling direkt från Bagdad.” Ambassader, Handelspolitik, Irak, Näringsliv
2008-03-12

Skarpare tillväxtpolitik för Afrika

Carl Bildt, Gunilla Carlsson, Ewa Björling; Svenska Dagbladet

“Regeringens Afrikaskrivelse utgår från kontinentens nya verklighet. Genom ­Afrikaskrivelsen lägger vi grunden för en förnyad och fördjupad politik.” Afrika, Handelspolitik, Klimat & miljö, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Skrivelse: "Sverige och Afrika - en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter""
2007-12-27

Frivilligorganisationer ett hot mot u-länderna

Ewa Björling, Dagens Nyheter

“Genom att förorda protektionism motarbetar de det generösa handelsavtal mellan EU och närmare 80 u-länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet som träder i kraft vid årsskiftet.” Civilsamhället, EU, Handelspolitik
2007-03-02

Folklig misstro hotar – därför måste vi stödja Afghanistan

Ewa Björling, Göteborgsposten

“Militära internationella insatser som är väl förankrade tillsammans med landets regering skapar säkerhet och möjlighet för biståndet att verka tidigt och effektivt för att hjälpa människor. Efter regimskiftet genomfördes omfattande biståndsinsatser med inriktning på utbildning vilket [...]Afghanistan, Barn och unga, Landsbygd, Militärt bistånd, Partipolitik, Resultat, Utbildning
2006-02-05

Biståndet saknar kvalité och styrning

Ewa Björling, Svenska Dagbladet

“Först när vi ser att biståndet är kvalitetsinriktat, fokuserat och har en god redovisning, utvärdering och uppföljning kommer kvantitetsdiskussionen att vara relevant att föra.” Enprocentsmålet, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2004-12-06

Frys biståndet – barnen i Gaza ska hem!

Annelie Enochson mfl, Svenska Dagbladet

“I mitten av november registrerades barnen som flyktingar av FN-organet UNWRA – svenska barn har alltså klassats som flyktingar i Gaza efter att de blivit bortrövade från sitt hem i Sverige… Det är orimligt att [...]Bistånd som påtryckningsmedel, FN, Palestina, Partipolitik

Ämnen som Ewa Björling diskuterar om (48 ämnen)

Dela det här: