Debattör: Erik Lysén

Erik Lysén

  • 4 exklusiva debattartiklar
  • 46 debattartiklar
  • 5 kommentarer
  • 77 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Erik Lysén (4 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2015-05-07

Generell välfärd – inte bara för svenskar

Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se

Generella välfärdssystem minskar fattigdom effektivare än stöd som riktas specifikt till de som lever i fattigdom. Sverige har stora möjligheter att dela med sig av erfarenheter om varför och hur generella system kan byggas upp. Tyvärr tar vi inte vara på det, visar rapporten ”Inte bara för svenskar – om generell välfärd som mål i Sveriges utvecklingssamarbete” som Svenska kyrkan presenterar idag.Biståndsformer, Resultat, Sociala skyddsnätI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/inte-bara-for-svenskar/"
2014-04-14

Högnivåmötet i Mexiko: Sverige bör lyfta medborgares möjligheter att påverka samhällsutvecklingen

Erik Lysén, Biståndsdebatten.se

Idag träffas världens bistånds- och utvecklingsaktörer i Mexiko för att vässa biståndets effektivitet. Ett alltför starkt fokus på den privata sektorn riskerar att ske på bekostnad av politiskt utrymme för medborgare att påverka samhällsutvecklingen. Det menar Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan
2013-02-25

Regeringens tystnad ohållbar: Ett klart besked om fortsatt svenskt långsiktigt utvecklingsstöd till Sudan behövs

Regeringens tystnad i relation till de stora utvecklings- och humanitära behoven i Sudan är ohållbar. När Sveriges röst för stöd till en fredlig utveckling som mest behövs verkar både politisk vilja och tydlig inriktning saknas. Detta är djupt oroande. Regeringen borde presentera en strategi för hur ett fortsatt svenskt stöd till Sudan ska utformas för att bidra till långsiktig fred och utveckling i landet och i hela regionen, menar företrädare för Diakonia, International Aid Services, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, Operation 1325, PMU, Rädda Barnen och Svenska kyrkanUtvärdering

Debattartiklar av Erik Lysén (46 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-12-07

Sverige bidrar till tortyr och slavhandel i Libyen

Henrik Alberius m.fl., Aftonbladet

“Vi ställer oss frågande till om Sveriges regering och EU har förstått hur allvarlig situationen är. Sverige har godkänt det ökade stödet till den libyska kustbevakningen trots full vetskap om att migranterna förs till fängelser [...]Asylrätt, EU, Feministisk utrikespolitik, Libyen, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2017-11-21

Kyrkans ansvar för vår värld

Erik Lysén m.fl., Dagen

“Just nu pågår Kyrkornas globala vecka där Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling, är i fokus. Agenda 2030 spänner över världens största utmaningar och är omöjliga att nå utan religiösa aktörers aktiva ansträngningar.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Religion
2017-10-30

”Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet”

Georg Andrén m.fl., Svenska Dagbladet

“Att låta givarnas egenintressen styra biståndets prioriteringar leder inte till effektivt bistånd. Ett fungerande bistånd sätter människor som lever i fattigdom i fokus och utgår från mottagarlandets verklighet. Bra bistånd bidrar till demokrati och ser [...]Avräkningar, Biståndets målsättning, Näringsliv
2017-10-15

Var nionde människa svälter

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“I FN:s senaste hungerrapport uppskattas antalet undernärda människor ha ökat med 38 miljoner på ett år. Den viktigaste orsaken är att världen har blivit mindre fredlig. Väpnade konflikter leder inte bara till att människor skadas, [...]Flykt och migration, FN, HungerI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2017/"
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-06-13

Femtio år av ockupation

Lena Ag m.fl., Fria Tidningen

“Det arbete för fred och mänskliga rättigheter som görs av oberoende organisationer i Israel och Palestina står idag för det kanske enda hoppet om att en fredlig lösning på konflikten ska nås. Högljutt och kraftfullt [...]Civilsamhället, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2017-05-15

“Dubbelräkna inte biståndspengar som klimatfinansiering.”

Erik Lysén, Sydsvenskan

“Klimatfrågan är i grunden en rättvisefråga – de människor som drabbas värst av klimatförändringarna har bidragit minst till att orsaka dem. Sverige har en del i detta historiska ansvar och det är något som regeringen [...]Biståndsformer, Budget, Klimat & miljö, ParisavtaletI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/klimatpengar-pa-nya-satt/"
2017-01-18

”Lövin är inte tydlig om avräkningarna”

Bo Forsberg m.fl., Svenska Dagbladet

“Det råder fortfarande oklarhet gällande vad som motiverar de ökade avräkningarna från biståndet. Ökad insyn i beräkningsmetoder och en transparent redovisning kan råda bot på detta. Biståndet behövs till det som riksdagen satt som mål, [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration, Migrationsverket, OECD, Öppenhet och transparensArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/01/13/lovin-avrakningarna-foljer-internationella-regler/"
2017-01-10

”Regeringen måste sluta ta av biståndspengarna”

Bo Forsberg m.fl, Svenska Dagbladet

“Civilsamhällets kritik har inte handlat om flyktingmottagandet. Sverige ska värna asylrätten och vi är starkt kritiska mot de lagar som hindrar männi­skor från att utöva den rätten. Det är också självklart att ett bra asylmottagande [...]Asylrätt, Avräkningar, Biståndsformer, Flykt och migration, Humanitärt bistånd, Sverige
2016-12-21

”Svik inte ert löfte om stopp för vapenexport”

Anna Lindenfors mfl, Svenska Dagbladet

“Trots att mänskliga rättigheter ska vara ett ”centralt villkor” enligt nuvarande regelverk har kryphål och praxis lett till att Sverige de senaste fem åren exporterat vapen och annan krigsmateriel till 28 länder där människors rättigheter [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, Saudiarabien, Vapenhandel
2016-10-15

Vi måste utrota världshungern

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“2015 antog FN en ny utvecklingsagenda – Agenda2030 – med ett tydligt mål om att helt utrota den globala hungern. Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö
2016-10-11

En politik som utrotar världshungern

Erik Lysén, Västerbottens-Kuriren

“Det behövs ett kraftfullt stöd till utvecklingsländer för att bekämpa fattigdomen och för att möjliggöra klimatanpassning i småjordbruket så att antalet undernärda människor minskar inom en snar framtid. Tillgång till mat handlar om en rättvis [...]El Niño, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Sociala skyddsnät
2015-03-16

Kvinnor driver förändring

Erik Lysén, Folkbladet

Det blir allt tydligare hur de globala klimatförändringarna får förödande konsekvenser världen över. Förvärrad torka och översvämningar får allvarliga följder för många människor. Särskilt hårt drabbas de som redan lever i fattigdom och utsatthet, med [...]FN, Jämställdhet, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-08

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Norran

Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Kvinnor
2015-03-06

Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Kvinnor är inte bara en utsatt grupp utan också en viktig förändringsaktör. Kvinnors erfarenheter, kunskaper och idéer behövs när strategier för klimatomställning ska utformas. De behövs också för att säkerställa att anpassningsåtgärder inte förstärker ojämlikheter, [...]Jämställdhet, Klimat & miljö
2015-01-11

Erkännande ett viktigt steg

Erik Lysén och Bo Forsberg, Värmlands Folkblad

“En palestinsk stat öppnar för möjligheter att ställa krav på den palestinska sidan. Palestinska brott mot folkrätten, inte minst Hamas återkommande stöd för raketattacker och andra typer av attentat mot israeliska civila, undergräver fredsprocessen” EU, Israel, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-11-13

Ett viktigt steg för fredsprocessen

Erik Lysén m. fl., Sundsvalls Tidning

“Den svenska regeringens erkännande av en palestinsk stat är ett viktigt steg och kan fungera som en injektion i den avstannade fredsprocessen och främja respekten för de mänskliga rättigheterna hos alla parter i konflikten.(…) Sommarens krig [...]EU, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Mänskliga rättigheter, Palestina
2014-10-17

Bekämpa svälten

Erik Lysén, Värmlands Folkblad

“Det allra viktigaste sättet att minska undernäring hos barn är att stärka mammornas och barnens rättigheter. Det är sedan länge väl känt att ökad jämställdhet och en bättre ställning för kvinnor leder till minskad hunger. [...]Barn och unga, Hälsa, Hunger
2014-10-16

Långt kvar innan hungern är utrotad

Erik Lysén, Sundsvalls Tidning

“Sverige deltar aktivt i det internationella samtalet om utveckling och för dialog med de länder vi ger bistånd till. Sverige bör uppmuntra till att stödja barn och mödrar genom direkta bidrag och genom att stärka [...]Afrika, FN, Hälsa, Hunger
2014-10-13

Matodlare hungrar

Magdalena Streijffert m.fl., Uppsala Nya Tidning

“Sveriges regering och EU:s nya handelskommissionär Cecilia Malmström behöver driva frågan om en fri men också rättvis handel i de avtal som förhandlas och genomförs under mandatperioden. Den utbredda fattigdomen och undernäringen i världen måste [...]EU, Handelspolitik, Rättvis handel, Samhällsaktörer
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-07-09

Sydsudan går mot en humanitär katastrof

Elisabeth Dahlin m.fl., Svenska Dagbladet

“I denna svåra situation ser vi att det svenska diplomatiska engagemanget för politiska lösningar av de pågående kriserna i regionen har minskat. Sverige har genom sitt långsiktiga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn [...]Humanitärt bistånd, Sydsudan
2013-10-16

Det går att minska hungern i världen

Erik Lysén, Anna-Maria Sandström, Värmlands folkblad

“Om FN:s mål om halverat antal hungrande mellan 1990 och 2015 ska uppnås behöver antalet hungrande minska med nära 500 miljoner på mindre än två år. Det mindre ambitiösa Milleniemålet om halverad andel hungrande kommer [...]Hunger
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2012-10-17

“Fokus på resultat riskerar slå mot ett effektivt bistånd”

Bo Forsberg mfl; OmVärlden

“Rapporten visar att ett resultatbaserade tillvägagångssätt inte stärker principerna om biståndseffektivitet. Resultatbaserade insatser riskerar att underminera ägarskap och nya system för resultatstyrning och innebär sannolikt högre kostnader mer administration för mottagarlandet. Resultatbaserade metoder har en [...]Forskning och innovation, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Hitting the target?"
2012-10-16

Direkt stöd till fattiga kan utrota hungern

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Enligt nya siffror från FN går nästan 870 miljoner människor hungriga till sängs varje kväll. Det behöver inte vara så. Vi vet idag att det produceras mer än tillräckligt med mat för alla människor, och vi [...]Biståndets målsättning, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Hunger, Sociala skyddsnät
2012-07-06

”Rätt vapenavtal kan rädda liv”

Sofia Walan mfl; Dagens Nyheter

“Ett svagt ATT riskerar också att legitimera vapenöverföringar som i dag är förbjudna i vissa regionala avtal eller nationella lagar. Vi kräver att Sverige och EU driver på för ett verkningsfullt vapenhandelsavtal som har tydliga effekter [...]FN, Syrien, Vapenhandel
2011-12-08

Debatt: Näringslivet ger bistånd som gynnar exporten

Bo Forsberg, Erik Lysén; Dagens Industri

“Forskning visar att bistånd via ­näringslivet i praktiken ofta handlat mer om att gynna givarlandets ­näringsliv än om att gynna mottagarlandets näringsliv. Det europeiska nätverket Eurodad visar att även om det formellt bundna biståndet, där [...]Handelspolitik, Näringsliv, Partipolitik, Swedfund
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-10-13

Hungern kan utrotas – om viljan verkligen finns

Erik Lysén, Östran

“Det vi behöver göra för att minska antalet hungrande i världen kan sammanfattas i fyra punkter: 1. Utveckla det småskaliga jordbruket 2. Kontantstöd till de som inte har råd att äta sig mätta 3. Reformera [...]CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-06-24

Sudan på väg mot humanitär kris

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Sverige, med sitt unika och långvariga engagemang för fred och utveckling på Afrikas horn, har en viktig roll att spela just i denna avgörande tid för Sudans utveckling. Även om EU har blivit tydligare i [...]Afrika, EU, Humanitärt bistånd, Partipolitik, Sudan, Sydsudan
2011-06-15

Erik Lysén: ”Den svenska förhandlingslinjen är otydlig”

Erik Lysén, Dagens Arena

“Sverige och andra rika länder levererar pengar för att finansiera sådana klimatåtgärder, det är utmärkt. Men de använder biståndsbudgetarna för att täcka kostnaderna. Det kan vara förståeligt på kort sikt för att få loss pengar, [...]Avräkningar, FN, Klimat & miljö
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Lise Bergh, Jan Eliasson, Madeleine Fogde, Birger Forsberg, Erik Lysén

“Varför visar inte Sverige ett starkare stöd för rätten till vatten och sanitet? Sverige har internationellt ett gott rykte för sitt biståndsarbete och för att gå i bräschen för frågor som rör mänskliga rättigheter.” FN, Mänskliga rättigheter, Sydafrika, Vatten
2011-03-16

Erkänn vatten som mänsklig rättighet

Anders Berntell, Svenska Dagbladet

“Årligen skördar bristen på dricksvatten och god sanitet mer än 2,4 miljoner människoliv i sjukdomar som lätt skulle kunna förebyggas. Att bristen på hygien, rent vatten och sanitet dödar fler barn än malaria, TBC och [...]FN, Rådet för MR, Vatten
2010-12-29

Vi vill prata religion med biståndsministern

Eva Christina Nilsson mfl; Svenska Dagbladet

“Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson har sagt att hon vill ha mer samtal med religiösa organisationer och att hon vill lyfta fram religionsfrihet inom ramen för utvecklingssamarbetet. Därför bjuder vi in till ett fördjupat samtal om [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Civilsamhället, Religion
2010-12-01

Uppfinn nya klimatpengar

Erik Lysén, Bo Forsberg, Mithika Mwenda; Uppsala Nya Tidning

“I Cancún kan flera viktiga steg mot ett nytt klimatavtal tas. Sverige har hittills varit för passivt i diskussionerna om nya och innovativa finansieringskällor.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16), Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Världsbanken
2010-08-13

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Katrineholms-Kuriren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, Utvärdering, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-18

Kämpa för biståndsmålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; ETC

“Sverige har gott anseende i biståndskretsar och har alla möjligheter att gå i bräschen för ett EU som tar ett gemensamt globalt ansvar i kampen mot världens fattigdom, skriver representanter från svenska biståndsorganisationer.” EU, Partipolitik, Resultat
2010-06-12

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg mfl; Corren

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller utlovade biståndsnivåer, hävdar företrädare för Concord i Sverige. Statsminister Fredrik Reinfeldt måste ta sitt ansvar och sluta urholka det svenska biståndet.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Klimat & miljö, Partipolitik, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-11

Reinfeldt måste kämpa för millenniemålen

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Borås Tidning

“Över en miljard människor lever i extrem fattigdom, många som en direkt följd av den finanskris västvärlden orsakat.” Avräkningar, Civilsamhället, EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Partipolitik, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Penalty Against Poverty"
2010-06-10

Kämpa för att halvera fattigdomen!

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Dalarnas tidningar

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, Enprocentsmålet, EU, Resultat
2010-06-08

De fattiga väntar på oss

Ylva Jonsson Strömberg, Gabi Björsson, Erik Lysén, Bo Forsberg, Annica Holmberg, Eva Christina Nilsson; Norran

“EU:s medlemsstater lever varken upp till förbättrad biståndseffektivitet eller redan utlovade biståndsnivåer. Det visar den årliga AidWatch-rapporten från den europeiska samarbetsorganisationen Concord som släpps den 10 juni i EU:s medlemsländer.” Avräkningar, EU, Partipolitik, Utvärdering
2009-10-29

EU måste fatta avgörande klimatbeslut

Svante Axelsson, Elisabeth Dahlin, Bo Forsberg, Lasse Gustavsson, Erik Lysén, Christer Zettergren; Svenska Dagbladet

“Huruvida Sveriges ordförandeskap i framtiden ska betecknas som en framgång avgörs bland annat utifrån att Fredrik Reinfeldt kan föra fram EU till positioner som gör en global klimatuppgörelse möjlig, skriver företrädare för sex frivilligorganisationer.” EU, Finanskrisen, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15)
2007-12-24

Vi är stolta över svenskt bistånd

Eva Christina Nilsson, Bo Forsberg, Maud Andersson, Erik Lysén; Borås Tidning

“Det svenska biståndet måste sakligt och nyanserat granskas av media, myndigheter, politiker och medborgare, så att det är tydligt hur de svenska biståndspengarna används.” Civilsamhället, Mediabevakning, Resultat, Utvärdering
2005-07-09

Ge bistånd om utvecklingen går åt rätt håll

Erik Lysén, Svenska Dagbladet

“Frågan är på vilket sätt vi bäst stödjer fattiga människor i fattiga länder. Antingen väljer vi Bengt Nilssons recept, som tycks gå ut på att alla skuldavskrivningar ska upphöra i väntan på att dessa länder [...]Afrika, Bistånd som påtryckningsmedel, Skuldavskrivning, Villkorat biståndArtikeln är en replik på: "Skuldsanering ökar misären"

Kommentarer i artiklar av Erik Lysén (5 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2015-06-01 Generell välfärd – inte bara för svenskar | Opinion: […] i svensk politik om den generella välfärdens grunder. Detta påpekades den 7 maj i såväl i en debattartikel som i rapporten Inte bara för svenskar. Läs Omvärldens artikel om rapporten […] Generell välfärd – inte bara för svenskar
Av Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se
2015-05-13 Tom Alberts: Barnbidrag skulle vara en fantastisk reform. Läs gärna: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2093077-barnbidrag-en-enkel-vag-till-effektivt-bistand Generell välfärd – inte bara för svenskar
Av Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, Biståndsdebatten.se
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Den enda faktiskt konstaterade klimatförändringen sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, bekräftad även av FN:s klimatpanel IPCC. Den uppger 0,85 grad för tiden 1880-2012 och 0,74 grad för hela 1900-talet. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Längsta köldperioden var Maunder minimum ca 1645-1715 med minimal solmagnetism, synlig som ytterst få eller inga solfläckar. Sedan dess har Jordens marknära atmosfär (där vi lever) värmts ca 2,5 grader med ett avbrott för likaså kalla Dalton minimum ca 1780-1830. Denna uppvärmning (återhämtning) började alltså långt före nutidens industrialism och folkökning. Uppvärmningen gällde främst tempererade zoner på båda halvkloten. Där värmde den havens ytvatten, som började gasa ut mer koldioxid i atmosfären. Stora och ökande utsläpp av koldioxid från mänsklig verksamhet började först under 1900-talets andra hälft - och utlöste alltså INTE uppvärmningen. Sedan senaste stora istid var eran för ca 8-5.000 år sedan (holocena klimatoptimum) varmast. Varma var även bronsåldern, romartiden och vikingatiden/medeltiden - samt nu senast vår tid. En klart märkbar effekt av detta är att världens samlade skördar sedan 1930 femfaldigats och att Jordens växtlighet de senaste 30 åren ökat med 11 procent - bådadera konstaterade per satellit. Fler har fått det bättre trots starkt ökad befolkning. Uppvärmningen (återhämtningen) sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu senast efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte registrerat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt i atmosfären. Denna ökade även under 1900-talets två tidigare temperaturminskningar. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. 800.000 års borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur alltid kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten är alltså en följd av, inte en orsak till temperaturen. Denna bestäms i stort av Jordens avstånd till Solen, Jordens gravitation samt atmosfärens massa och täthet - oberoende av atmosfärens sammansättning. Venus nära Solen har en rik och tät atmosfär med ca 460 plusgraders medeltemperatur. Den mindre planeten Mars längre bort från Solen har en tunn atmosfär med 46 minusgrader medeltemperatur. Bådas atmosfär är nästan helt koldioxid!! Jorden mitt mellan dem har rik atmosfär med knappt 15 plusgraders medeltemperatur. Den består av 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och bara 0,04 procent (400 ppm) koldioxid. I atmosfären finns även 2-3 procent vattenånga, som tillsammans med 400 ppm koldioxid och minimalt med andra gaser håller temperaturen uppe genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Utan dem hade vi rimligen ständig istid med 18 minusgraders medeltemperatur. Det är detta som kallas växthuseffekten - missvisande, eftersom atmosfären saknar både tak och väggar. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och logaritmiskt avtagande. Även dubbel CO2-halt anses bara kunna värma atmosfären ytterligare någon grad. Detta medger också de forskare som IPCC anlitar. IPCC räknar fram framtida uppvärmning i ett drygt 20-tal datormodeller. Dess uppdrag är just att visa mänsklig påverkan på klimatet. För att trots observerad paus/avkylning ändå kunna hävda fortsatt uppvärmning, matar IPCC datormodellerna med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Ingen sådan effekt har observerats. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med Solens magnetism, som växlar i cykler om bl. a. ca 11 samt ca 200 år. Stark solmagnetism minskar inkommande kosmisk strålning. Svag magnetism släpper in mer strålning, Denna bildar i atmosfären aerosoler (minipartiklar), på vilka vattenånga kondenseras till moln och från dessa nederbörd med kylande verkan. Detta har beskrivits av danska forskare (Svensmark m. fl.) och visats i försök först på Århus universitet och senare även på partikelforskningscentret CERN utanför Genève. Men IPCC tar inte med detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan återskapas (simuleras) i datormodeller. Därför visar IPCC:s datorprojektioner ständigt fel med starkt överdriven uppvärmning. Det hindrar inte IPCC från att räkna fram fortsatt uppvärmning i strid mot gjorda observationer. Det är inte trovärdigt, särskilt som nu åter minimal solaktivitet tyder på kommande kyligare klimat. Satelliter har registrerat 25 procent minskad skyddande sfär runt solsystemet samt krafigt ökad kosmisk instrålning. Det kan hota framtida skördar. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2015-03-14 Tege Tornvallt: Överdriven klimatoro Svenska kyrkan oroar sig i onödan för ojämlika och orättvisa effekter av påstådd global uppvärmning. Enda faktiskt konstaterade klimatförändring sedan Lilla istidens slut ca 1850 är en knapp grads uppvärmning, erkänd av FN:s klimatpanel IPCC. Lilla istiden var periodvis besvärande kall med missväxt, nöd och död. Sedan dess kallaste tid för 300 år sedan har atmosfären värmts ca 2,5 grader. Det var långt före industrialismens - och utlöste alltså INTE 1900-talets knappa grads uppvärmning . Denna har tillsammans med ökad CO2-halt i atmosfären, växtförädling och bättre metoder femfaldigat världens samlade skördar sedan 1930. Fler har fått det bättre. Jordens växtlighet har de senaste 30 åren ökat med 11 procent. Återhämtningen sedan Lilla istiden gick i tre perioder med mellanliggande och nu efterkommande paus/avkylning. De fem institut som följer global temperatur har på snart 19 år inte noterat någon nämnvärd uppvärmning trots fortsatt ökande CO2-halt. Denna har ökat även när temperaturen minskade. Det visar att CO2-halten INTE driver temperaturen. Borrkärnor från Antarktis visar tvärtom att ökad temperatur kommer före höjd CO2-halt. Varma hav gasar ut och kalla absorberar koldioxid. CO2-halten följer temperaturen, inte tvärtom. I atmosfären håller 2-3 procent vattenånga, 0,04 procent koldioxid och minimalt med andra gaser medeltemperaturen på ca 15 plusgrader genom att ta upp energi ur från jordytan utgående strålning. Annars vore den 18 minusgrader. Men vattenånga och koldioxid tar bara upp energi vid vissa frekvenser av utgående strålning. Med nuvarande halt är effekten av mer koldioxid i atmosfären marginell och avtagande. Men IPCC:s uppdrag är att visa mänsklig klimatpåverkan. Trots snart 19 års paus hävdar IPCC fortsatt uppvärmning genom att mata datorer med antagande om förstärkande effekt av vattenånga. Men ingen sådan effekt har observerats. Vattenånga har som moln och nederbörd främst en kylande effekt. Däremot samvarierar temperaturen sedan årmiljoner nära med cykliskt växlande solmagnetism. Svag solmagnetism släpper in mer kosmisk strålning, som i atmosfären bildar aerosoler. På desxa kondenseras vattenånga till moln och nederbörd med kylande verkan. Men IPCC beaktar varken detta eller samspelet mellan sol, hav och atmosfär - dels för att IPCC anser det oviktigt och dels för att det är kaotiskt och inte kan beräknas i datormodeller. Nu tyder åter minimal solaktivitet på kommande kyligare klimat. Något för kyrkan att begrunda! Tege Tornvall faktajournalist, nätverket Klimatsans Jämställdhet viktigt i klimatförhandlingarna
Av Erik Lysén, Norran
2013-03-15 Magdi Elgzouli: Bestånd till Sudan Den 25 februari 2013 undertecknade åtta organisationer en artikel som adresserade till svensk regering för att skall ge den ett klart tecken för SIDA att ha ett långsiktigt bestånds plan som kan bedra till fred och utveckling i Sudan. Under de senaste två veckorna har Sudan upplevt de värsta kränkningarna av mänskliga rättigheter från regeringen. Oppositionsledarna som undertecknade New Dawn stadgan (ett avtal mellan opposition fraktion) sittar kvar i häkte. Massiv säkerhet trakasserier och gripanden av kristna och stängningen av kristna kyrkor och centra har ägt rum. Den sista var nedläggningen av det anglikanska centrum och förverkande av den anglikanska bokhandeln i Khartoum-Bahri fyra dagar sedan. Khartoum Stängde nästan alla kulturella och intellektuella centra i landets, dessutom finns över tio dagliga tidningar som får inte publiceras i tryckt papper. Läkare som protesterade emot den privatisering politik av hälsosektorerna bli gripna, medan hälso- och sjukvården blir allt mer icke-funktionella och full av korruption. Missnöje och protester var också nästan i hela landet. Kontinuerligt bombardemang av flyktingarna läger i Blå Nilen, Nubabergen och Darfur som resulterade i döda och sårade civila. Detta kom i samband med ett decennium sedan folkmordet började i Darfur och fred Talk Forum utan avseende av Khartoum och används för PR. Khartoum söker en (fond raising) konferens i Doha att fortsätta folkmord och krig i Darfur. För Addis Abeba samtalen mellan SPLM-N och Khartoum har fokus skiftat från Khartoum. Istället för att fokusera på hur man ska hantera den humanitära krisen och de andra verkliga frågorna är fokus nu om Khartoum delegationen kommer eller inte som om deras kommande är en prestation i sig! Det är praxis i Khartoum för att köpa tid. Nafie Ali Nafie som är president (Al-Bashir)s rådgivare, var på besök i Sverige nyligen, och hans besök väkt stor aga mot UD. Nafie skulle förläsa i Ui men avställt. Under hans vistelse i Sverige gjord han två besök förutom UD, och det är till SIPRI och Rädda Barn. Med tanken på att Khartoum drog innan besöket alla licens för humanitära organisationer. De får inte vistas eller besöka drabbade området i Blå Nilen, Nubabergen och Darfur, särskilt väst europiska organisationer så som Rädda Barn. Khartoum turnerar världen dessa dagar, skicka delegationer till olika länder söka stöd och deltagande av de länder i Doha Darfur finansierings konferensen, som planeras äga rum nästa månad från 7: e och 8: e april 2013. Av alla detta, vädjar vi alla länder som är inblandade i denna konferens och i synnerhet de demokratiska länderna och de länder som är i denna tidpunkt bakom dessa nationella och internationella resolutioner om krisen i Darfur, att skjuta upp konferensen tills en heltäckande fredlig lösning och rättvisa och demokrati levereras till Darfur och det sudanesiska folket, och därefter kommer deras pengar att vara meningsfull och kommer att tjäna rätt ändamålskall: JA till artikeln som undertecknad av de åtta humanitära organisationer, men MAN skall studera och planera noga innan något bestånd skall ges ut så att detta skall inte hamna i fel händer. Regeringens tystnad ohållbar: Ett klart besked om fortsatt svenskt långsiktigt utvecklingsstöd till Sudan behövs

Ämnen som Erik Lysén diskuterar om (77 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Erik LysénTotalt antal artiklar inom ämnet
Budget 3 171
Civilsamhället 7 536
Hälsa 4 384
Kvinnor 2 658
Mänskliga rättigheter 7 1977
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 1 131
Sverige 3 222
USA 1 287
Biståndsformer 3 206
Resultat 7 762
Sociala skyddsnät 3 75
Utvärdering 8 723
Asylrätt 2 420
EU 14 1912
Feministisk utrikespolitik 1 149
Libyen 1 171
Människohandel 1 43
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 3 495
Hållbar utveckling 1 574
Religion 2 139
Avräkningar 11 326
Biståndets målsättning 3 168
Näringsliv 3 825
Flykt och migration 3 1153
FN 10 1313
Hunger 9 231
Fred och säkerhet 1 1016
Klimat & miljö 14 1541
Israel 3 293
Israel/Palestina-konflikten 2 281
Palestina 3 324
Parisavtalet 1 91
Migrationsverket 1 76
OECD 1 92
Öppenhet och transparens 1 132
Humanitärt bistånd 3 466
Demokrati 1 1102
Saudiarabien 1 241
Vapenhandel 3 418
Jordbruk 4 430
El Niño 1 8
Jämställdhet 3 503
Klimatmötet i Paris 2015 (COP21) 2 229
Barn och unga 1 396
Afrika 3 526
Handelspolitik 4 708
Rättvis handel 1 134
Samhällsaktörer 1 35
Millenniemålen 1 133
Post-15 1 64
Sydsudan 2 32
Folkrörelsebistånd 1 43
Forskning och innovation 1 279
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 2 418
Syrien 1 514
Partipolitik 8 1790
Swedfund 1 55
Biobränslen 1 87
CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2 66
Landgrabbing 1 59
Svältkatastrofen i Östafrika 2011 1 44
Sudan 1 59
Ambassader 1 61
Enprocentsmålet 4 246
Webbplatsen Openaid.se 1 12
Sydafrika 1 98
Vatten 2 148
Rådet för MR 1 42
Klimatmötet i Cancún 2010 (COP16) 1 15
Klimatmötet i Köpenhamn (COP15) 2 58
Världsbanken 1 103
Volym 1 84
Finanskrisen 2 60
Mediabevakning 1 291
Bistånd som påtryckningsmedel 1 164
Skuldavskrivning 1 70
Villkorat bistånd 1 138
Dela det här: