Debattör: Charlotte Petri Gornitzka

Charlotte Petri Gornitzka

  • 5 exklusiva debattartiklar
  • 31 debattartiklar
  • 8 kommentarer
  • 77 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Charlotte Petri Gornitzka (5 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2014-10-01

Framtidens utvecklingsagenda kräver mer än bistånd

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Om ett år kommer världen att ha nya utvecklingsmål för att utrota extrem fattigdom. De månader som ligger framför oss kommer att kantas av förhandlingar och diskussioner om innehåll och finansiering. Sida ska, som en naturlig del av Sveriges arbete för en ny utvecklingsdagordning, göra allt vi kan för att bidra till att målen blir väl avvägda, fokuserade och genomförbara. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, Sida
2014-06-12

Nordisk jämställdhet på export

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Att kvinnor inte själva får bestämma över sin egen kropp är inte bara ett övergrepp utan också ett stort hinder för att bekämpa fattigdomen i världen. Sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säkra aborter är självklarheter för oss i Norden men oåtkomligt för många medsystrar i syd. Genom egna erfarenhet vet vi att jämställdhet ger tillväxt och välstånd och nu kan vi dela med oss av både dessa erfarenheter och detta välstånd genom det svenska jämställdhetsbiståndet. Det skriver Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Sida Jämställdhet
2013-12-11

Kraft i jordbruket – en förutsättning för att mätta klotet

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

Samtidigt som biståndet betyder allt mindre för allt fler länder har biståndet fortfarande en roll i att skynda på den positiva utvecklingen. Det kan handla om att stödja projekt som "Powering Agriculture", som idag presenterar 14 innovationer för grön energi inom jordbruket. Alla investeringar kommer inte att bära sig, men eventuella guldkorn kan få oehört stora positiva konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Det menar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaFiske, Forskning och innovation, Haiti, Indonesien, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2013-04-18

Sida replikerar: Vi kan vår matematik

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

REPLIK Aftonbladets krönikör Lena Mellin drar allt för långtgående slutsatser av Riksrevisionens rapport om att nära hälften av budgeten för ett projekt gick till företaget som upphandlats för att administrera projektet. Företaget upphandlades i konkurrens och uppdraget omfattade mer än bara administration, replikerar Sidas generaldirektör Charlotte Petri GornitzkaRiksrevisionen, Sida, Utvärdering
2013-03-01

Apropå landfokusering

Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se

I en <a href="http://www.bistandsdebatten.se/2013/02/26/bistand-till-farre-lander-gor-mer-nytta/">debattartikel</a> tidigare i veckan skrev Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka att svenskt "gåvobistånd" i medelinkomstländer som Irak, Bolivia, Colombia och Guatemala inte nödvändigtvis behövs. På allmän förfrågan på Twitter och Facebook förklarar nu Gornitzka vad hon menade med uttrycket.Utvärdering

Debattartiklar av Charlotte Petri Gornitzka (31 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-04-16

”Så kan Afrika rustas mot miljökatastrofer”

Charlotte Petri Gornitzka m.fl., Svenska Dagbladet

“ARC är ett ”public-private partnership”, där afrikanska länder, vetenskap och politik tillsammans med privata, publika och ömsesidiga sektorer sammanförs med de internationella finansmarknaderna för risk. […] ARC är bara ett exempel på att man genom förenade [...]Afrika, FN, Klimat & miljö, Näringsliv, Sida
2015-10-14

Vi lovar göra miljön till kärnverksamhet

Caroline Berg, m.fl., Dagens Industri

“Vi uppmanar nu företagsledare i Sverige och i världen att göra oss sällskap i realiseringen av de nya målen för hållbar utveckling genom att: Göra hållbar utveckling till en viktig del av kärnverksamhet och affärsmodeller. Förstå de [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Näringsliv, Sida
2015-03-26

Tillväxt är en förutsättning för utveckling

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens ETC

“Att företag som på olika sätt samarbetar och samverkar med biståndet också kan göra vinst ÄR en självklarhet. Att vi har olika roller är inget konstigt. Men när intressena sammanfaller så att det privata näringslivets [...]Biståndsformer, SidaArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/03/20/fri-marknad-inget-for-svenska-foretag/"
2015-01-12

Global utveckling för alla, med alla

Charlotte Petri Gornitzka, ETC

“Alla kan göra medvetna val som gynnar hållbar utveckling, oavsett om man är privatperson, företagsledare, aktivist eller företrädare för en statlig myndighet. De val vi gör genom våra inköp, placeringar och livsstil har potential att [...]Afrika, Millenniemålen, Post-15, Resultat, Sida
2014-06-04

“Elefanten i rummet är alltid med oss”

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Det svenska biståndet bygger inte på en idé om tillväxt som med automatik ska sippra ned till de fattigaste. Tvärtom – Sida arbetar med olika strategier och insatser som ska komplettera varandra för att insatserna [...]SidaArtikeln är en replik på: "Elefanten i rummet"
2014-05-28

”Företag måste ta mer samhällsansvar”

Caroline Berg mfl; Biståndsdebatten.se

“Nu, ett år senare, vet vi att vi genom samverkan, partnerskap och erfarenhetsutbyte kan göra en verklig skillnad. Vår slutsats är att breda samarbeten är nödvändiga för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Det finns flera exempel [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Kambodja, Näringsliv
2014-05-27

Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta

Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden

“Vi kan bli ännu bättre på att utvärdera och mäta resultat på ett systematiskt sätt och använda kunskapen från utvärderingar mer i arbetet. Det betyder inte att vi ska göra fler utvärderingar – utan att [...]Resultat, Sida, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Randomized Controlled Trials"
2014-01-17

Massmedierna ger för negativ bild av Afrika

Charlotte Petri Gornitzka, GT

“Det finns mycket kvar att göra i många afrikanska länder så att fattigdomen minskar och den ekonomiska tillväxten kommer fler till del. Därför ska medierna förstås inte skygga för att ta i de svåra ämnena. [...]Afrika, Mediabevakning, Sida
2013-10-29

Företag måste ta ett större socialt ansvar

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Biståndet utgör idag bara en liten del av de finansiella flödena i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med företag kan insatser för att driva utveckling bli både större och mer långsiktiga. Vi är inte naiva, alla [...]Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, SydafrikaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Platinautvinning med risker"
2013-08-07

Bistånd är inte enda sättet för Sverige att hjälpa

Charlotte Petri Gornitzka, Aftonbladet

“I vårt budgetunderlag till regeringen i mars identifierar vi en möjlig prioritering där biståndet fokuseras på färre länder genom att fasa ut länder som i dag räknas som medelinkomstländer till exempel Bolivia, Colombia, Guatemala och [...]Bilateralt samarbete, Biståndets målsättning, Bolivia, Budget, Colombia, Folkrörelsebistånd, Guatemala, Irak, SidaArtikeln är en replik på: "Slopa inte biståndet till Latinamerika"
2013-08-04

Svenskt bistånd är bäst på jämställdhet

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Nilsson och Nordquist hävdar att “ingen vet om medicinsk hjälp eller övrigt bistånd når offren för hedersvåld i Afghanistan eller våldtagna kvinnor i Kongo”. Det stämmer inte. I Afghanistan har alla våra stöd fokus på [...]Afghanistan, Jämställdhet, Kongo, KvinnorArtikeln är en replik på: "Hälften av biståndet bör gå till kvinnor"
2013-05-06

Debatt: Gör affärer med Afrika nu

Gabi Björsson mfl, Dagens Industri

“Visst stämmer det att Afrika fortfarande har problem med hiv, underskott på demokrati, hunger och politisk oro i vissa områden. Att antalet konflikter har minskat kraftigt, att utveckling, utbildning och infrastruktur utvecklas snabbt, och att miljontals [...]Afrika, Handelspolitik, Näringsliv
2013-04-18

Korruption hinder för globala partnerskap

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Korruption är ett gigantiskt hinder för utveckling men även för effektiva globala partnerskap. Vi vet att korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt…Det är välkomnande att resonemangen idag [...]Bilateralt samarbete, Demokrati, Jämställdhet, Korruption, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Sida
2013-03-12

Jämställdhet är prioriterat inom biståndet

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Debattörerna hävdar att andelen svenska biståndsinsatser som inte tar hänsyn till jämställdhet ökar. Sida, som svensk biståndsmyndighet, känner inte igen sig i deras siffror. De siffror som nyligen redovisats av DAC (den instans inom OECD [...]Jämställdhet, Kvinnor, OECD, SidaArtikeln är en replik på: "Se till att Sveriges bistånd når kvinnorna"
2013-02-26

Bistånd till färre länder gör mer nytta

Charlotte Petri Gornitzka, Svenska Dagbladet

“Regeringen har länge sagt att svenskt bistånd ska gå till färre länder och på senare tid även pekat på att vi ska fokusera på de fattigaste låginkomstländerna. Och visst, vi har fasat ut utvecklingssamarbetet i [...]Burkina Faso, Landfokusering, Sida
2013-02-11

Dalarna i världen

Charlotte Petri Gornitzka mfl; Dalarnas Tidningar

“Beslutet innebär att samarbetet mellan Dalarna och dess systerregion i Kina, Hubei, nu kan fördjupas, att Borlänges samarbete med Moldaviens huvudstad Chisinau när det gäller avloppssystem, avfallshantering och stadsplanering fortsätter och att Falun kan bistå [...]Kina, Kommunbistånd, Moldavien, Namibia
2013-01-17

Modernt bistånd ska vara smart och katalytiskt

Charlotte Petri Gornitzka, UD:s omvärldsbloggar

“Nytänkande är definitivt på sin plats. Jag har sagt det förut, men det tål att upprepas, biståndet ensamt få inte ses som svaret på fattigdomsproblemen. Biståndet är en del av lösningen tillsammans med förnuftig politik, [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Millenniemålen, Näringslivsbistånd, Sida
2012-10-21

Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat

Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden

“Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali [...]Budgetstöd, Burkina Faso, Hälsa, Mali, Moçambique, Resultat, Sida, Tanzania, Utvärdering
2012-10-09

Tacka nej till terror med svensk teknik

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Sida-stödda organisationen Freedom House pekar i en helt ny rapport, “Freedom on the Net 2012″, ut Iran, Kuba och Kina som de tre länder där nätfriheten är sämst. … När vi stöder insatser som använder [...]Demokrati, Iran, Kina, Kuba, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, SidaI artikeln hänvisas till dokumentet: "Freedom on the Net 2012"
2012-08-31

Sida stöttar Ecuadors civilsamhälle

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Problemet är att Segerfeldt har fel. Sverige har inget bilateralt samarbete med Ecuador, det vill säga det går inga pengar från stat till stat. Det svenska biståndet till Ecuador går till civilsamhällesorganisationer här i Sverige, som i [...]Civilsamhället, Ecuador, ResultatArtikeln är en replik på: "Biståndsmiljoner till ingen nytta"
2012-05-28

Markinvesteringar bekämpar hunger

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Att investera i mark i fattiga länder har av vissa forskare och debattörer likställts med så kallad landgrabbing, att illegalt eller oetiskt överta mark. Men vi måste våga prata om markinvesteringar och dess roll i [...]Demografi / befolkningsstatistik, Hunger, Jordbruk, Landgrabbing, Näringsliv, Sida
2012-04-17

Debatt: Scania och Sida bildar skola

Charlotte Petri Gornitzka mfl, Dagens Industri

“Istället för att Scania skulle starta en skola för att tillgodose sina egna ­behov av kompetent arbetskraft i norra Irak och att Sida skulle bidra till en annan yrkesskola med syfte att öka sysselsättningen och minska [...]Irak, Näringsliv, Sida, Utbildning
2011-10-26

Charlotte Petri Gornitzka: Så skyddar Sida nätaktivisterna

Charlotte Petri Gornitzka, Expressen

“Förra året inledde Sida, genom regeringens särskilda satsning, ett medvetet arbete för att stötta organisationer och projekt som använder digital teknik för att effektivisera demokratiarbete och skydda människor som arbetar för mänskliga rättigheter.” Civilsamhället, Demokrati, Egypten, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Partipolitik, Sida, Tunisien
2011-08-25

Sida finds WDR 2011 timely and useful

Charlotte Petri Gornitzka, NAI-Forum

“Sida förutser ett nära samarbete med Världsbanken, FN och andra bilaterala givare för att säkerställa att World Development Report 2011 inte blir en pappersprodukt i våra bokhyllor utan att dess värdefulla och relevanta insikter och rekommendationer omsätts i praktiken på land- och myndighetsnivå.” FN, NAI-Forum (engelska), Sida, VärldsbankenI artikeln hänvisas till dokumentet: "World Development Report 2011"
2011-08-19

Svält förebyggs med bättre krishantering

Gunilla Carlsson, mfl; Göteborgsposten

“Många svenska och internationella organisationer gör ett viktigt arbete och nu gör svenska pengar stor nytta på plats. […] Tre saker är särskilt viktiga: att minska risker för utsatta samhällen, att investera i hållbart jordbruk, [...]Afrika, Humanitärt bistånd, Hunger, Jordbruk, Partipolitik, Resultat, Svältkatastrofen i Östafrika 2011
2011-04-27

Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder

Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri

“Denna obalans ska svenskt bistånd nu försöka minska genom ett nytt initiativ, ”Innovations Against Poverty”, som lanseras i dag i ett samarbete mellan Sida och PwC. Programmet erbjuder företag finansiering och rådgivning för affärsidéer som [...]Bangladesh, Corporate Social Responsibility (CSR), Etiopien, Näringsliv, Sida, Zambia
2010-12-16

Mycket bättre när näringsliv och bistånd samverkar

Charlotte Petri Gornitzka, Dagens Industri

“Jag har sett väldigt mycket bra arbete utföras – samarbeten som gjort skillnad för miljontals fattiga, utsatta eller marginaliserade människor. Samtidigt har jag också bekymrat mig för att vet-bäst-kan-själv-mentaliteten leder till brist på arbete över [...]Civilsamhället, Corporate Social Responsibility (CSR), Näringsliv, Resultat, Sida
2010-10-29

Debatt: Sida och Världsbanken vill se investeringar i Afrika

Lars Thunell, Charlotte Petri Gornitzka; Dagens Industri

“Sida och Världsbankens finansiella arm, IFC, möter svenska kapitalplacerare. Tanken är att privat kapital ska investeras i nya utvecklingsländer […]” Afrika, Asien, Näringsliv, Sida, Sydamerika, Världsbanken
2007-04-12

“Sverige sviker löfte om bistånd till barn”

Charlotte Petri Gornitzka, Simon Cowell; Dagens Nyheter

“Ny rapport från Rädda Barnen ger Sverige bakläxa: 49 miljoner kronor saknas som utlovats i utbildningsbistånd för att uppfylla FN:s millenniemål.” Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M)I artikeln hänvisas till dokumentet: "Last in Line, Last in School"
2006-10-03

”Fp får inte svika löftet om biståndet”

Bengt Westerberg,Charlotte Petri Gornitzka, Bo Forsberg; Dagens Nyheter

“Den nya regeringen måste låta biståndet uppgå till en procent av brutto- nationalinkomsten, skriver förre folkpartiledaren Bengt Westerberg.” Enprocentsmålet, Partipolitik
2004-08-28

Svik oss inte en gång till

Christer Zettergren mfl; Aftonbladet

“Biståndets grundläggande inriktning på fattigdomsbekämpning hotas också när vissa EU-länder vill ändra nuvarande regler för att kunna klassificera försvarets internationella insatser som bistånd. Insatser som enligt vår mening måste finansieras utifrån ländernas försvarsbudgetar.” Afrika, Budget, EU, FN, Militärt bistånd

Kommentarer i artiklar av Charlotte Petri Gornitzka (8 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2014-10-09 Anders Östman: En framtid utan extrem fattigdom? Ja, eftersom den mest extrema fattigdomen finns i länderna i Afrika söder om Sahara kunde Sida ju börja med att studera t ex den jämförande forskning som pågått vid universitet i Leiden under namnet "Tracking Development" tillsammans med ODIs Africa Power Politics Project. Den tyder på att man måste vara mycket mer "enkelspårig" i sina val för att nå framgång än den diversebutik av "viktiga frågor" Sida förespråkar idag. Det viktiga är inte att påpeka att det finns fattigdom som ska åtgärdas med olika projekt, utan varför kunde vissa länder minska fattigdomen avsevärt och det på rekordtid. Forskningen har pågått sedan 2006 och genomfört jämförande parvisa studier av utvecklingen i länder i Sydostasien och i Afrika sedan 1960-talet, alltså under den tid biståndet funnits. Länderna i Sydostasien var enkelspåriga i så motto att de prioriterade både politiskt och i budgettermer fattigdomsbekämpningen på landsbygden och dess utveckling. Tillsammans med en sund ekonomisk politik, ekonomisk frihet för fr a småbönderna och kraftfulla offentliga investeringar, i många fall 20-30% av statsbudgeten, för att öka småböndernas produktivitet och lönsamhet, uppnådde de den eftertraktade inkluderande tillväxten. I Afrika har elitens och ofta biståndsgivarnas föreställningar istället handlat om utbildning, industriell utveckling och urbanisering, sällan om att öka småböndernas produktivitet och lönsamhet. Vad kan Sida och andra biståndsgivare göra mot den här bakgrunden? Om "röster hörs" kunde man börja med att försöka påverka, förändra den afrikanska elitens föreställningar och ofta nedlåtande syn på småbönderna så att de inser att framgångsrik utveckling på andra håll i världen har framförallt uppnåtts genom inkluderande fattigdomsinriktade landsbygdsutveckling. Det borde ha företräde framför historiskt sett mindre välgrundat fingerpekande om betydelsen av god samhällsstyrning, demokrati och även frihandel. Afrika kan inte gå från självhushållsjordbruk till moderna, industriella och teknologiska högsäten, som bl a den afrikanska unionen (AU), föreställer sig, över en natt. En viktiga läxa är att fattigdomsinriktad utveckling inte bara minskar fattigdomen, den kan också sätta igång välståndsbringande processer för hela länder som i sin tur leder till den urbana modernitet den afrikanska eliten länge suktat efter. Framtidens utvecklingsagenda kräver mer än bistånd
Av Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se
2014-10-09 Anders Östman: En framtid utan extrem fattigdom? Ja, eftersom den mest extrema fattigdomen finns i länderna i Afrika söder om Sahara kunde Sida ju börja med att studera t ex den jämförande forskning som pågått vid universitet i Leiden under namnet "Tracking Development" tillsammans med ODIs Africa Power Politics Project. Den tyder på att man måste vara mycket mer "enkelspårig" i sina val för att nå framgång än den diversebutik av "viktiga frågor" Sida förespråkar idag. Det viktiga är inte att påpeka att det finns fattigdom som ska åtgärdas med olika projekt, utan varför kunde vissa länder minska fattigdomen avsevärt och det på rekordtid. Forskningen har pågått sedan 2006 och genomfört jämförande parvisa studier av utvecklingen i länder i Sydostasien och i Afrika sedan 1960-talet, alltså under den tid biståndet funnits. Länderna i Sydostasien var enkelspåriga i så motto att de prioriterade både politiskt och i budgettermer fattigdomsbekämpningen på landsbygden och dess utveckling. Tillsammans med en sund ekonomisk politik, ekonomisk frihet för fr a småbönderna och kraftfulla offentliga investeringar, i många fall 20-30% av statsbudgeten, för att öka småböndernas produktivitet och lönsamhet, uppnådde de den eftertraktade inkluderande tillväxten. I Afrika har elitens och ofta biståndsgivarnas föreställningar istället handlat om utbildning, industriell utveckling och urbanisering, sällan om att öka småböndernas produktivitet och lönsamhet. Vad kan Sida och andra biståndsgivare göra mot den här bakgrunden? Om "röster hörs" kunde man börja med att försöka påverka, förändra den afrikanska elitens föreställningar och ofta nedlåtande syn på småbönderna så att de inser att framgångsrik utveckling på andra håll i världen har framförallt uppnåtts genom inkluderande fattigdomsinriktade landsbygdsutveckling. Det borde ha företräde framför historiskt sett mindre välgrundat fingerpekande om betydelsen av god samhällsstyrning, demokrati och även frihandel. Afrika kan inte gå från självhushållsjordbruk till moderna, industriella och teknologiska högsäten, som bl a den afrikanska unionen (AU), föreställer sig, på en natt. En viktiga läxa är att fattigdomsinriktad utveckling inte bara minskar fattigdomen, den kan också sätta igång välståndsbringande processer för hela länder som i sin tur leder till den urbana modernitet den afrikanska eliten länge suktat efter. Framtidens utvecklingsagenda kräver mer än bistånd
Av Charlotte Petri Gornitzka, Biståndsdebatten.se
2014-06-06 Tom Alberts: Struntprat. Läs min artikel i GP den 6 oktober. “Elefanten i rummet är alltid med oss”
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2014-06-02 Sonny Östberg: Det vore intressant med en meta-studie över tidigare rapporterade tilkkortakommanden vad det gäller biståndets brister i resultatreapportering OCH vad myndigheten då svarat, lovat och åtgärdat. Kan man se ett mönster...? Vi är alltid villiga att prova nya sätt att arbeta
Av Charlotte Petri Gornitzka, Omvärlden
2013-05-06 Tom Alberts: Vilken monumental okunnighet. Men visst är det gulligt: "Res till marknaderna i Afrika och knyt kontakter som kan ligga till grund för handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Det är högst sannolikt att det är mödan värt.” Debatt: Gör affärer med Afrika nu
Av Gabi Björsson mfl, Dagens Industri
2012-11-01 Tom Alberts: Tom Alberts Hur kan hon påstå dett? Och vad säger forskarna på Nordiska Afrikainstitutet? Redan 1982 skrev jag i DN att SIDA (numera Sida) saknar kunskap och långsiktighet". Inte har det blivit bättre. "Vi som jobbar med det svenska biståndet har sett att budgetstödet gett långsiktiga resultat med kraftigt minskad fattigdom i Moçambique, avsevärt fler barn som avslutar grundskolan i Tanzania, betydligt större tillgång till hälsoservice i Mali och mångdubblat antal assisterade födslar i Burkina Faso." Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka i OmVärlden Sida föreslår ny biståndsform: Betala för färdiga resultat
Av Charlotte Petri Gornitzka, OmVärlden
2012-06-02 Mats Widgren: Vad är det egentligen Gonitzka säger? Se mitt svar i Expressen: http://www.expressen.se/debatt/sida-maste-lyssna-pa-kritiken-mot-markforvarv/ och i min blogg. Markinvesteringar bekämpar hunger
Av Charlotte Petri Gornitzka, Expressen
2011-04-27 micael grenholm: Företag kan bekämpa fattigdom främst på tre sätt: respektera MR och bedriva rättvis handel, investera i fattiga länder samt ge vinst till de fattiga. I dagsläget är svenska företag dåliga på att göra alla tre. http://utrotahungern.wordpress.com/foretag/ Så ska svenska företag göra goda affärer i fattiga länder
Av Charlotte Petri Gornitzka, Henrik Steinbrecher; Dagens Industri

Ämnen som Charlotte Petri Gornitzka diskuterar om (77 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Charlotte Petri GornitzkaTotalt antal artiklar inom ämnet
Jämställdhet 4 504
Fiske 1 54
Forskning och innovation 1 279
Haiti 1 67
Indonesien 1 29
Jordbruk 3 430
Näringsliv 11 825
Sida 23 603
Riksrevisionen 1 43
Utvärdering 4 723
Afrika 7 526
FN 3 1313
Klimat & miljö 1 1541
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 1 496
Hållbar utveckling 1 574
Biståndsformer 1 206
Millenniemålen 2 133
Post-15 1 64
Resultat 6 762
Bangladesh 2 41
Corporate Social Responsibility (CSR) 4 209
Kambodja 1 39
Mediabevakning 3 291
Sydafrika 1 98
Bilateralt samarbete 2 106
Biståndets målsättning 1 168
Bolivia 1 26
Budget 2 172
Colombia 1 73
Folkrörelsebistånd 1 43
Guatemala 1 25
Irak 2 243
Afghanistan 1 438
Kongo 1 98
Kvinnor 2 659
Handelspolitik 1 708
Demokrati 3 1102
Korruption 1 355
Mänskliga rättigheter 3 1977
Multilateralt samarbete 1 183
OECD 1 92
Burkina Faso 2 16
Landfokusering 1 104
Kina 2 200
Kommunbistånd 1 22
Moldavien 1 13
Namibia 1 12
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 2 418
Näringslivsbistånd 1 59
Budgetstöd 1 81
Hälsa 1 384
Mali 1 43
Moçambique 1 52
Tanzania 1 116
Iran 1 108
Kuba 1 45
Civilsamhället 3 536
Ecuador 1 11
Demografi / befolkningsstatistik 1 89
Hunger 2 231
Landgrabbing 1 59
Utbildning 1 246
Egypten 1 96
Partipolitik 3 1791
Tunisien 1 76
NAI-Forum (engelska) 1 75
Världsbanken 2 103
Humanitärt bistånd 1 467
Svältkatastrofen i Östafrika 2011 1 44
Etiopien 1 97
Zambia 1 65
Asien 1 38
Sydamerika 1 47
Barn och unga 1 397
Enprocentsmålet 1 246
EU 1 1912
Militärt bistånd 1 508
Dela det här: