Debattör: Cecilia Chatterjee-Martinsen

Cecilia Chatterjee-Martinsen

  • 1 exklusiv debattartikel
  • 17 debattartiklar
  • 38 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Cecilia Chatterjee-Martinsen (1 exklusiv debattartikel)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA

Debattartiklar av Cecilia Chatterjee-Martinsen (17 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-11-20

Satsa på toaletter – för kvinnornas skull

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Att satsa på toaletter är att satsa på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Det är inte värdigt att var tredje kvinna på jorden måste uträtta sina behov i påsar, bland buskage eller i undermåliga latriner. Vill [...]Hälsa, Kvinnor, VattenI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/out-of-order/"
2017-08-31

Fler toaletter ger bättre ekonomisk utveckling

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Dagens Arena

“Men trots att många svenska företag är världsledande i sitt hållbarhetsarbete ser vi att de fortfarande brister i sitt ansvarstagande inom vissa områden, och särskilt när det kommer till rent vatten, toaletter och hygien i sina [...]Anständiga arbetsvillkor, Corporate Social Responsibility (CSR), FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Näringsliv, Vatten
2017-03-06

Jämställdhet omöjlig – när kvinnor tvingas gå i timmar efter vatten

Cecilia Chatterjee-Martinsen, ETC

“Satsningar på förbättrad tillgång till rent vatten är alltså satsningar på kvinnors rättigheter och möjligheter att ta sig ur fattigdom. När kvinnor inte längre måste lägga timmar varje dag på att hämta vatten kan de [...]Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Vatten
2016-01-19

Internationellt stöd viktigt för att stoppa fler ebola-epidemier

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Dagens ETC

“Det är i fattiga länder som smittsamma sjukdomar sprids snabbast, och det är fattiga länder som har minst kapacitet att stoppa spridningen och rädda liv. Därför måste mer satsas på förebyggande insatser för att stärka [...]Hälsa, Liberia, Sjukvård, Vatten
2015-11-03

”Var det bara skitsnack Stefan Löfven?”

Cecilia Chatterjee-Martinsen, Svenska dagbladet

“Vår oro för att den svenska regeringens satsning på sanitet bara ska visa sig vara ett luftslott förstärks ytterligare av de diskussioner som nu förs om att ännu mer pengar ska tas från biståndet till [...]Avräkningar, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Vatten, Volym
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2014-11-18

”Spola inte biståndet till toaletter”

Christina Jutterström m.fl, Dagens Nyheter

I den budgetproposition som presenterades 23 oktober 2014 slår den nya regeringen fast att inom området “förbättrad grundläggande hälsa, så är vatten och sanitet fortsatt viktiga och prioriterade områden” (…) Givet detta är det märkligt att tillgången [...]Budget, Hälsa, Partipolitik, Vatten
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2013-11-19

Bristen på toaletter skördar liv, Hillevi Engström

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., SVT Debatt

“Runt om i världen fortsätter bristande tillgång till sanitet att skörda liv och hålla kvar människor i fattigdom. Upprepade episoder av diarré påverkar barns hälsa och utveckling, genom undernäring, kronisk kortväxthet och dålig kognitiv utveckling. [...]Hälsa, Jämställdhet, Klimat & miljö
2013-03-08

Jämställdhet kräver rent vatten och toaletter

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl; Borås Tidning

“Vi tycker det är oacceptabelt att vi 2013 tillåter att barn dör av diarré, att kvinnor världen över måste slösa bort sin tid, att flickor inte får en utbildning, att kvinnor och flickor utsätts för [...]Afrika, Barn och unga, Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Sektorskoncentration, Utbildning, Vatten
2012-11-19

”Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet”

Cecilia Chatterjee-Martinsen mfl; Sydsvenskan

“För närvarande pågår arbetet här i Sverige med en ny biståndspolitisk plattform, där konkreta frågor, prioriteringar och önskade resultat för svenskt bistånd ska slås fast. Tanken är att regeringen i denna ska klargöra vad biståndet förväntas [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Biståndspolitiska plattformen, Hälsa, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, Vatten
2012-11-19

Minska våldet mot flickor – satsa på sanitet

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Sydsvenskan

“Idag saknar 2,5 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Och då talar vi inte om glänsande lyxiga badrumsdrömmar utan om att nära två femtedelar av jordens befolkning tvingas uträtta sina behov i det fria, på [...]Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Vatten
2012-03-08

Rent vatten en jämställdhetsfråga

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., Uppsala Nya Tidning

“I dag är det internationella kvinnodagen, ett lämpligt tillfälle att reflektera över de stora skillnaderna i kvinnors villkor och möjligheter inte bara i Sverige utan världen över. Det beräknas att nära en miljard människor i [...]Jämställdhet, Vatten
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson m.fl., Göteborgs Posten

“För Sveriges del avsattes år 2010 endast 2,1 procent av Sidas totala bistånd till vatten och sanitet, att jämföras med ett genomsnitt på 6 procent i andra europeiska givarländer. Vi måste komma ihåg att de [...]Afrika, Vatten
2011-11-22

Rent vatten och sanitet en klockren investering

Jan Eliasson,Cecilia Chatterjee-Martinsen; Göteborgsposten

“Rwanda har utmärkt sig genom att investera i politiskt ledarskap och professionell expertis som behövs för att förbättra tillgången till rent vatten och toaletter. Under samma period har Rwandas ekonomi mer än tredubblats i storlek. [...]Resultat, Rwanda, Vatten
2011-08-06

”Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet”

Jan Eliasson, Per Stenbeck, Cecilia Chatterjee-Martinsen; Dagens Nyheter

“Det är hög tid att Sverige går från ord till handling. Det är oacceptabelt att fortsätta läpparnas bekännelse men inte sätta kraft bakom orden. Vi kräver att regeringen och Sida lever upp till sina egna [...]EU, Hälsa, Humanitärt bistånd, Sida, Svältkatastrofen i Östafrika 2011, Utrikesdepartementet, Vatten
2011-08-06

Oacceptabelt att Sida nedrustar vattenbiståndet

Jan Eliasson m.fl., Dagens Nyheter

“”Tillgång till rent vatten och sanitet är grundläggande för hälsa och ekonomisk utveckling. Investeringar i sektorn ger stora samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska vinster, men det internationella samfundets stöd minskar och millenniemålet för vatten och sanitet [...]Sida, Vatten

Ämnen som Cecilia Chatterjee-Martinsen diskuterar om (38 ämnen)

Dela det här: