Debattör: Åsa Regnér

Åsa Regnér

  • 13 debattartiklar
  • 29 ämnen

Debattartiklar av Åsa Regnér (13 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-06-14

Vi har en lång lista på åtgärder för tiggarna

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Som jag sagt tidigare när det gäller frågan om att skänka pengar till enskilda; alla gör som de vill. Jag vidhåller att fattigdom och utsatthet bäst bekämpas genom långsiktigt utvecklingsarbete som stärker generell välfärd, självständighet [...]Bulgarien, RumänienArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2017/06/14/jo-att-ge-till-tiggare-ar-visst-att-hjalpa-dem/"
2017-06-07

Därför ger jag inte pengar till tiggare

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Jag ger inte pengar i koppen utan tror på långsiktig och strukturerad fattigdomsbekämpning, tillexempel genom stöd till organisationer även i detta fall.  Jag är övertygad om att det bästa stödet sker genom samarbete och att stödja [...]EU, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Romernas rättigheter, Rumänien
2016-10-18

Varning för »sex workers«-lobbyn

Margot Wallström m.fl., Dagens Arena

“Sverige har en feministisk regering som bedriver en feministisk utrikespolitik. För oss är alla insatser som leder till ökad jämställdhet av vikt. Arbetet mot prostitution och människohandel är därmed en del av arbetet för mänskliga [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Kvinnor, Människohandel
2016-05-04

Ny ambassadör ska arbeta mot människohandel

Åsa Regnér m fl, Dagens Nyheter

“Regeringen vill att Sverige ska vara en stark röst i världen för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, barns rättigheter ska stärkas. Detta [...]Barn och unga, Feministisk utrikespolitik, Jämställdhet, Kvinnor, Människohandel, Mänskliga rättigheter
2015-11-20

De barn som kommer ska tas om hand på bästa sätt

Åsa Regnér, Aftonbladet

“Statsministern slog i regeringsförklaringen 2014 fast att Sverige ska vara ett av de bästa länderna i världen att växa upp i. Som en del av denna ambition ska barnkonventionen bli svensk lag. I februari 2016 [...]Asylrätt, Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Sociala skyddsnätArtikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/11/19/satt-inte-barnens-rattigheter-ur-spel/"
2015-11-20

Ge barnens röster makt

Åsa Regnér m.fl., Upsala Nya Tidning

“Vi måste lyssna till barn för att viljor och behov för att bättre kunna förstå hur vi ska forma samhället. Sverige, EU och resten av världen måste ta ett krafttag för att bekämpa de förtryck [...]Barn och unga, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR
2015-11-06

”Fattigdomsbekämpning är en feministisk fråga”

Åsa Regnér, Svt Opinion

“Jag har jobbat hela mitt vuxna liv med flickors och kvinnors rättigheter för utbildning, egen försörjning och makt över sina egna liv. Jag accepterar inte att vissa ska nöja sig med att be om pengar [...]EU, Flykt och migration, Jämställdhet, Rumänien
2015-09-11

”Skänk till organisationer på plats i hemländerna”

Åsa Regnér m.fl., Dagens Nyheter

“Vi vill understryka att det finns alternativ till att ge till behövande i Sverige och istället stödja uppbyggnaden lokalt för utsatta människor i Rumänien och Bulgarien. En rad svenska organisationer, kyrkor och samfund bedriver verksamhet i [...]Bulgarien, EU, Romernas rättigheter, Rumänien, Välgörenhet
2015-06-01

Isabella Lövin (MP) & Åsa Regnér (S): Vi behöver stärka kvinnors rättigheter

Isabella Lövin m.fl., Dagens Arena

“Att stärka jämställdheten och kvinnors självklara rätt att bestämma över sin egen kropp är inte bara en fråga för individen utan en grundplåt för demokratisk och ekonomisk utveckling. Därför är sexuell och reproduktiv hälsa samt [...]Hälsa, Jämställdhet, Kvinnor, Millenniemålen, Partipolitik, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
2015-05-26

Ministrar: Vi tar strid i EU för kvinnors rättigheter

Margot Wallström m.fl., Svenska Dagbladet

“Vi befinner oss i en brytningstid där kvinnors ekonomiska och politiska inflytande stärks och där det finns en växande konsensus i det internationella samfundet för jämställdhet. Dagens motstånd kan ses som en reaktion på framgångarna [...]EU, Hälsa, HBTQI-personer, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2013-05-08

Fortsätt stödja fattiga kvinnor i Latinamerika

Moni Pizani m.fl, Aftonbladet

“Sverige har en lång stolt tradition av att stödja demokrati och mänskliga rättigheter i Latinamerika, inte minst genom tydliga prioriteringar som jämställdhet och sexuella och reproduktiva rättigheter. Sverige gör detta trots att frågorna ofta möter starkt [...]Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Bolivia, Colombia, Demokrati, Guatemala, Kvinnor, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Volym
2010-03-06

”Mödradödligheten är en av vår tids stora skandaler”

Kattis Ahlström mfl; Dagens Nyheter

“RFSU:s mammaambassadörer: Om Sverige och de andra OECD-länderna satsar 80 kronor per medborgare kan mödradödligheten i världen minska med 70 procent.” Jämställdhet, Kvinnor, Sjukvård
2008-11-04

“Ord som förpliktar”

Åsa Regnér mfl; Dagens Nyheter

“Det finns heller inget i de dokument som ditt departement, socialdepartementet, skrivit inför ordförandeskapet som uttryckligen handlar om mödradödlighet. Är du ändå beredd att driva dessa frågor under ordförandeskapet?” EU, Jämställdhet, Kvinnor, Partipolitik, SjukvårdArtikeln är en replik på: "En halv miljon kvinnor dör i barnsäng varje år"

Ämnen som Åsa Regnér diskuterar om (29 ämnen)

Dela det här: