Debattör: Annika Schabbauer

Annika Schabbauer

  • 3 exklusiva debattartiklar
  • 2 debattartiklar
  • 13 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Annika Schabbauer (3 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-02-23

Sverige – backa upp politisk vilja med SRHR-pengar!

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp, Biståndsdebatten.se

President Donald Trumps återinförande av Global Gag Rule innebär att en stor del av USA:s bistånd till mödrahälsa fryser inne – något som kommer att påverka de som lever i fattigdom mest. Det riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och leda till att tusentals flickor och kvinnor i världen dör. Nu måste Sverige och omvärlden täcka upp för det minskade biståndet. Därför uppmanar 14 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp regeringen och riksdagen att tillföra nya pengar till vårbudgeten.Budget, Civilsamhället, Hälsa, Kvinnor, Mänskliga rättigheter, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Sverige, USA
2015-12-15

Utan kvinnor – ingen fred

Eva Zetterberg m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag exkluderas hälften av jordens befolkning från fredsprocesser. Kvinnor utesluts från både medling och beslut om fred och säkerhet. För att uppnå en hållbar fred behöver kvinnor inkluderas och ha makt i fredsprocesser, skriver fem representanter för Operation 1325.Fred och säkerhet, Jämställdhet, Kvinnor, Resolution 1325
2015-10-31

Vi kräver kvotering och mer resurser för kvinnors representation

Annika Schabbauer m.fl., Biståndsdebatten.se

Idag är det 15 år sedan FN antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Freds- och kvinnoorganisationer har haft stor nytta av den, men fortfarande möter de mycket motstånd. Nu kräver vi kvotering och mer resurser för kvinnors representation, skriver tre företrädare för Operation 1325.FN, Jämställdhet, Resolution 1325, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Debattartiklar av Annika Schabbauer (2 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-10-26

#Metoo gäller även världens flickor och kvinnor, Margot Wallström! «

Annika Schabbauer, Dagens Arena

“När FN:s medlemsstater idag även ger löften om ekonomiska bidrag vid den årliga öppna debatten om kvinnor, fred och säkerhet, vill vi påminna om kvinnors rätt att delta. I konfliktstater och i förtryckande diktaturer drabbas kvinnor hårdast. Kvinnors [...]FN, Fred och säkerhet, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter
2016-12-14

Fokusera på Resolution 1325 i säkerhetsrådet

Eva Zetterberg m.fl., Mänsklig Säkerhet

“I och med det stundande medlemskapet i FN:s säkerhetsråd 2017-2019 har Sverige ett gyllene tillfälle att påverka. Vår önskan är att Sverige verkar för att resolution 1325:s värderingar och syfte integreras i hela FN-systemet. Det [...]FN, Fred och säkerhet, Resolution 1325, Sverige i FN:s säkerhetsråd

Ämnen som Annika Schabbauer diskuterar om (13 ämnen)

Dela det här: