Debattör: Annica Sohlström

Annica Sohlström

  • 4 exklusiva debattartiklar
  • 37 debattartiklar
  • 3 kommentarer
  • 71 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Annica Sohlström (4 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2015-11-06

Bistånd räddar liv

Maria Andersson m.fl., Biståndsdebatten.se

Var femte biståndskrona används i dag för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. Att regeringen nu utreder om man kan ta ytterligare medel från svenskt bistånd, så mycket som 60 procent, riskerar att öka antalet människor som tvingas fly. Det skriver företrädare för tolv biståndsorganisationer.Avräkningar, Budget, Flykt och migration, HBTQI-personer
2014-10-20

Viktiga satsningar i biståndsbudgeten

Sten Rylander mfl; Biståndsdebatten.se

Sverige är, efter Schweiz, det land inom OECD som urholkar biståndet allra mest. Det är beklagligt att den nya regeringen nu signalerar att urholkningen kommer att fortsätta. Andra budgetlösningar finns och borde diskuteras, skriver Sten Rylander och Annica Solhström från Forum Syd.Avräkningar, Budget
2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar Gabi Björsson, Aleksander Gabelic, Kristina Henschen, Jens Orback, Annica Sohlström och Ann Svensén.Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Partipolitik
2014-05-22

Rättvisa handelsavtal – viktig fråga för nyvalda EU-parlamentariker

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Handelspolitik är en viktig fråga för fattiga länders utveckling. Trots det har frågan knappt debatterats inför EU-valet. Avtalen med afrikanska länder står på agendan i höst, de svenska EU-parlamentarikerna bör då se till att EU:s handelsavtal med utvecklingsländer främjar en hållbar och rättvis utveckling, det menar Gabi Björsson och Annica Sohlström. Afrika, EU, Handelspolitik

Debattartiklar av Annica Sohlström (37 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2015-12-30

Debatt: “Ta ställning för schyssta pensioner”

Annelie Andersson m fl, Dala-Demokraten

Finansdepartementet presenterade i juni ett förslag till nya regler för AP-fonderna. Det innehöll flera förbättringar. Bland annat gav det mer utrymme för frågor om ansvarsfulla investeringar och föreslog att hållbarhet skulle bli lagkrav när våra [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2015-11-05

Ett halverat bistånd skapar fler flyktingar

Lena Ag m.fl., Aftonbladet

“Att halvera biståndet för att finansiera flyktingmottagande vore därför samma sak som om kraftigt ökade kostnader för akutsjukvården skulle finansieras genom att lägga ned hälften av alla vårdcentraler. Kortsiktigt skulle reformen kunna räknas hem, men [...]Avräkningar, Budget, Flykt och migration
2015-10-27

”Ge AP-fonderna ramverk för hållbarhet”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Genom kampanjen Schyssta Pensioner har vi under flera år lyft fram exempel som visar att Sveriges pensionskapital behöver en fastare styrning. Ambitionen måste vara högre än att undvika dåliga verksamheter – placeringarna bör bidra till [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling
2015-09-25

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson m.fl., Dagens Samhälle

“Vi har skickat med statsminister Stefan Löfven våra rekommendationer om hur Sverige bäst bidrar till den nya agendan. Vi vill att Sverige fortsätter ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-07-11

Hållbarhet måste sättas främst i AP-fonderna

Annelie Andersson m.fl, Svenska Dagbladet

“Dagen innan midsommarafton presenterade Finansdepartementet förslaget om förändringar i AP-fondssystemet (Ds 2015:34). Det är ett resultat av förhandlingar inom riksdagens pensionsgrupp som består av regerings- och allianspartierna. Förslaget innebär bland annat att antalet AP-fonder blir [...]Afrika, AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Mänskliga rättigheter, Näringsliv, Sydamerika
2015-06-17

”Pensionspengar får inte skada vår omvärld”

Annica Sohlström, Svt Opinion

“AP-fonderna förvaltar mer än 1 400 miljarder kronor av svenska folkets pensionskapital, som placeras i internationella företag inom en rad olika branscher. Kraven på att dessa miljarder investeras på ett hållbart sätt borde vara höga. Men ändå har [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter
2015-06-08

Det saknas inte styrmedel för minskade konsumtionsutsläpp

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Det vore naturligtvis bra om det svenska klimatarbetet kunde ta hänsyn till hur svensk export kan minska de globala utsläppen. Exakt hur man kan göra det är en komplicerad fråga som säkert kommer diskuteras mycket [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)Artikeln är en replik på: "http://www.bistandsdebatten.se/2015/06/01/sveriges-maste-ta-ansvar-for-hela-sin-klimatpaverkan/"
I artikeln hänvisas till "Styrmedel och andra insatser för att minska svensk konsumtions påverkan på hälsa och miljö i andra länder"
2015-06-01

“Sverige måste ta ansvar för hela sin klimatpåverkan”

Annelie Andersson m.fl., Dagens Nyheter

“Sverige har de senaste decennierna minskat utsläppen av växthusgaser på hemmaplan. Samtidigt har utsläppen som sker i andra länder till följd av svensk konsumtion ökat kraftigt, de är nu större än utsläppen som sker i [...]Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21)
2015-03-07

Regeringen bör säga upp Saudiavtalet

Ylva Bergman, m.fl, Svenska Dagbladet

“Om regeringen ska ha trovärdighet i sin feministiska politik kan Sverige inte ha ett militärt samarbete med en stat där kvinnor förnekas grundläggande rättigheter. Det kommer knappast skapa förtroende bland kvinnorättsaktivister världen över.” Diktaturer, Feministisk utrikespolitik, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Saudiarabien, Vapenhandel
2015-02-13

Dags för schyssta pensioner

Annelie Andersson m.fl., Eskilstuna Kuriren

“Sverige är skyldigt att leva upp till de internationella konventioner vi ratificerat. Det är inte försvarbart att ställa sig bakom mål för hållbar utveckling och samtidigt använda pensionskapital till stora investeringar som bidrar till det [...]AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö, Rättvis handel
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-09-16

Några frågor för den nya biståndsministern

Sten Rylander m.fl, OmVärlden

Välkommen till posten som ny biståndsminister! Valresultatet visar att du – vem du än är – med all kraft måste stå upp för principen om alla människors lika värde. Vi i det svenska civilsamhället förväntar oss [...]Avräkningar, Civilsamhället, Gröna fonden, Jämställdhet, Partipolitik, Politik för global utveckling (PGU)
2014-09-11

SD hotar utsattas rättigheter

Sten Rylander m.fl, Uppsala Nya Tidning

Att kraftigt skära ner biståndet med 37 miljarder kronor under nästa mandatperiod och dessutom signalera att svenskt bistånd främst ska gå till humanitärt krisstöd – och inte till utveckling eller till hjälp till självhjälp – [...]Enprocentsmålet, Flykt och migration, Partipolitik
2014-09-08

Vår solidaritet är en svensk tradition, SD

Sten Rylander mfl; Aftonbladet

“I sitt valmanifest bryter Sverigedemokraterna inte bara mot denna svenska tradition, utan framförallt mot det demokratiskt fattade beslutet att Sverige ska stå bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och de förpliktelser detta medför. SD bryter även [...]Enprocentsmålet, FN, Mänskliga rättigheter, Okategoriserade, Partipolitik
2014-05-14

Regeringen kan göra mer för utsatta migranterna

Idag möts världens regeringar i Stockholm vid det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Som ordförandeland har Sverige nu en unik möjlighet att lyfta frågor om migranters mänskliga rättigheter. Flykt och migration, Mänskliga rättigheter
2014-04-12

Pensionsinvesteringarna måste bli hållbara

Riksdagens Pensionsgrupp – som består av regeringspartierna och Socialdemokraterna – presenterade nyligen en ramöverenskommelse om förändringar i pensionssystemet. När detaljerna nu utarbetas måste Pensionsgruppen skapa ett system där svenska pensioner säkras genom verkligt hållbara investeringar. AP-fonderna, Hållbar utveckling, Klimat & miljö
2014-03-28

Lämna inte Rysslands demokrater i sticket

Martin Uggla m.fl., Dagens Nyheter

“Sveriges regering bör därför påverka OECD att utarbeta nya riktlinjer, där demokratibistånd ses som en del av fattigdomsbekämpningen. Sveriges riksdag borde också enas över partigränserna rörande Ryssland, eftersom det tveklöst ligger inom ramen för en rättighetsbaserad [...]Demokrati, Mänskliga rättigheter, RysslandArtikeln är en replik på: "Låt den ryska regimen själv gräva sin grav"
2013-11-10

EU-program leder till att bönder fördrivs

Cecilia Wikström m.fl. Svenska Dagbladet

“EU måste ta sitt ansvar. Vi uppmanar därför handelsminister Ewa Björling att agera för att EU genomför en utredning av övergreppen mot mänskliga rättigheter i samband med sockerimporten från Kambodja. Handelsförmånerna för socker bör avbrytas [...]EU, Handelspolitik, Jordbruk, Kambodja, Mänskliga rättigheter
2013-11-06

Biståndspengar till politiskt opinionsarbete

Sten Rylander mfl; OmVärlden

“Gunilla Carlsson beslutade att informationsanslaget endast får användas till information som höjer kunskap men inte till opinionsbildande arbete som leder till attitydförändring eller konkret handling. Detta beslut ledde till absurda konsekvenser för många organisationer. För [...]Barn och unga, Hillevi Engström ny biståndsminister, Informationsanslaget, PartipolitikI artikeln hänvisas till "Minister vill slopa stöd till biståndsinformation (Riksdag & Departement, 2012-11-19)"
2013-10-14

Vi värnar om mångfald och hållbarhet i biståndet

Annica Sohlström, Fria tidningen

“Forum Syd har också uppmärksammat när krav på kontroll och resultat har lett till absurda effekter och då krävt åtgärder av regering och myndigheter för att komma till rätta med dem.” SidaArtikeln är en replik på: "Gunilla Carlsson byråkratiserade biståndet "
2013-09-24

Schyssta avtal minskar biståndsbehovet

Sten Rylander, Dagens industri

“Mer bistånd är verkligen inte vad utvecklingsländerna behöver för ökad tillväxt- de behöver att världens ledare tar ansvar för hållbar global ekonomisk utveckling.” Afrika, EU
2013-09-17

Debatt: EU och USA bör betala Afrika

Sten Rylander mfl; Dagens Industri

“Enligt rapporten ”Who benefits from a transatlantic free trade agreement” utgiven av ansedda Bertelsmann Stiftung är det många utvecklingsländer som förlorar på ett frihandelsavtal. Den ökande handeln mellan USA och EU, som frihandelsavtalet syftar till, ger [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, USAI artikeln hänvisas till dokumentet: "Who benefits from a transatlantic free trade agreement?"
2013-07-28

Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika

Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet

“Finansminister Anders Borg pekade nyligen på att fonderna skulle kunna få tre gånger så hög avkastning genom att gå in mer aktivt i Afrika. Samtidigt har AP-fonderna investerat i företag verksamma i Afrika, som bryter [...]Afrika, AP-fonderna, Jordbruk, Klimat & miljö, Liberia, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Uganda
2013-05-07

“Ramavtal är effektiva”

Gabi Björsson mfl; Omvärlden

“Ramavtalssystemet är ”ett kostnadseffektivt och rationellt sätt att kanalisera pengar på”. Det skriver Statskontoret i en färsk rapport gjord på uppdrag av UD. Vi – organisationerna inom ramavtalssystemet – välkomnar utredningen och ser fram mot att [...]Civilsamhället, Folkrörelsebistånd, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Statskontoret: "Bistånd genom svenska organisationer - En översyn av ramavtalssystemet" (2013) (PDF)"
2013-03-02

Trubbigt mått för att fasa ut bistånd

Annica Sohlström m.fl, Svenska Dagbladet

“Svensk biståndspolitik bör präglas av öppenhet och långsiktighet. Det är därför uppseendeväckande att Sida föreslår utfasning av det bilaterala biståndet till en hel kontinent, utan föregående diskussion med olika aktörer med kunskap om utvecklingen i [...]Bilateralt samarbete, Bolivia, Budget, Colombia, Demokrati, Guatemala, Landfokusering, Mänskliga rättigheter, Öppenhet och transparens, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Bistånd till färre länder gör mer nytta"
2012-11-27

Enorma resurser stjäls från dem med de allra största behoven

Cecilia Wikström mfl; Svenska Dagbladet

“Biståndsorganisationen Christian Aid har beräknat att företagens skatteflykt innebär att utvecklingsländerna går miste om cirka 160 miljarder dollar i skatteintäkter per år. Det är minst tre gånger så mycket resurser som enligt Världsbanken behövs för [...]Barn och unga, HIV/AIDS, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Utbildning, VolymI artikeln hänvisas till dokumentet: "Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling"
2012-11-06

Stoppa EU:s avtal med Latinamerika

Annica Sohlström mfl; Svenska Dagbladet

“Många fackföreningar och organisationer i det civila samhället i Latinamerika riktar hård kritik mot avtalen som riskerar att leda till ökat beroende av råvaruexport, ökat tryck på mark och vatten, samt fler markkonflikter. Det här är [...]Centralamerika & Västindien, Colombia, EU, Handelspolitik, Honduras, Sydamerika
2012-05-21

Inte önskvärt att människor agerar mot barnsexturism?

Annica Sohlström, OmVärlden

“Sida har meddelat att enligt de nya reglerna får informationsbidraget enbart användas för att ge fakta och öka kunskapen om bistånd hos svenska folket. Däremot får pengarna inte användas till att öka engagemanget för viktiga [...]Barn och unga, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Informationsanslaget, Partipolitik, Sida, Turism
2012-03-17

Svenskt bistånd ska inte gå till att förgifta mark i Afrika

Annica Sohlström, SVT Debatt

“Det är mycket märkligt att biståndsministern försvarar ett projekt som utsätter bönder i Afrika för hälsorisker och som hotar utvecklingen av en hållbar matproduktion.Varför ska Afrika tvingas göra samma misstag som vi har gjort? Ett [...]Afrika, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), Forskning och innovation, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Resultat
2012-02-16

Bistånd verkar inte i ett vakuum

Gabi Björsson mfl; Svenska Dagbladet

“Rapporten Bringing the billions back från Forum Syd visar att korruption av individer bara utgör 3 till 5 procent av den olagliga kapitalflykten från utvecklingsländer. Huvudaktörer i denna verksamhet är istället multinationella företag som strävar efter att [...]Civilsamhället, EU, Handelspolitik, Korruption, Näringsliv, Resultat, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Bringing the Billions Back"
2012-01-15

Kapitalflykt skadar fattiga och rika

Annica Sohlström, Kristina Fröberg; Sydsvenskan

“Vi uppmanar regeringen att ta kapitalflykt från utvecklingsländerna på allvar. Det handlar om pengar som skulle kunna investeras i utbildning och vård för miljontals människor i fattiga länder. Dessutom borde det ligga i regeringens intresse [...]Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik, Sjukvård, Utbildning
2011-12-06

Frihandel steg för steg

Annica Sohlström, Gabi Björsson; Uppsala Nya Tidning

REPLIK “Det kan knappast ha undgått Ewa Björling att kritiken har varit omfattande i de afrikanska länderna. Allt från jordbrukare och företagarorganisationer till fackföreningar, biståndsorganisationer och forskare befarar att avtalen kan hota utvecklingen för miljoner [...]Afrika, EU, Frihandelsavtal, Handelspolitik, Jordbruk, Näringsliv, PartipolitikArtikeln är en replik på: "Handel skapar välstånd"
2011-11-15

Handel på orättvisa villkor

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Uppsala Nya Tidning

“EPA-förhandlingarna skulle vara utvecklingsvänliga, bygga på befintliga regionala samarbeten och inte försämra villkoren för något land. Nu ökar i stället pressen på några av världens fattigaste länder. Risken är överhängande att avtalen kommer att strida [...]Afrika, EU, Handelspolitik, Partipolitik
2011-11-07

“EU:s politik skadar u-länder”

Ylva Strömberg, Gabi Björsson m.fl; Sydsvenskan

“Spekulation i matråvaror, utsläpp av växthusgaser, samt användning av jordbruksmark i utvecklingsländer för produktion av biobränslen är andra exempel på konsekvenser av politik som står i konflikt med målsättningarna om att utrota den globala hungern.” Biobränslen, CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik, EU, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Klimat & miljö, Landgrabbing, Vapenhandel
2011-08-04

Engagera er i kampen mot kapitalflykt

Kristina Fröberg, Annica Sohlström; Göteborgsposten

“Kommer Sverige att driva obligatorisk land-för-landrapportering för multinationella företag? Kommer regeringen att förespråka multilaterala och automatiska informationsutbytesavtal? Vill man ge större mandat och resurser till FN:s skattekommitté? När diskussionen om åtgärder mot kapitalflykt inte prioriteras [...]FN, Kapitalflykt, Näringsliv, Partipolitik
2011-05-19

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Erik Lysén mfl; Svenska Dagbladet

“Regeringen ligger nära enprocentmålet i svenskt bistånd, det vill säga den princip som säger att en procent av vår BNI skall gå till biståndsbudgeten. De gemensamma riktlinjerna kring innehållet i biståndet som OECD har tagit [...]Ambassader, Avräkningar, Enprocentsmålet, Näringsliv, Partipolitik, Webbplatsen Openaid.seI artikeln hänvisas till dokumentet: "Challenging Self-Interest"
2011-05-19

Osäkert vad som är bra i biståndet

Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

“Att utrota fattigdomen är målet för svenskt bistånd – både det statliga och det som utförs av enskilda organisationer. Om målet ska uppnås är det viktigt att biståndsorganisationernas arbete ger resultat. Men vem avgör vad [...]Biståndets målsättning, FN, Multilateralt samarbete, Näringsliv, Partipolitik, Resultat, Utvärdering

Kommentarer i artiklar av Annica Sohlström (3 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2013-07-29 Svenska pensionspengar för vem? | Showside - - Subtitle: [...] http://www.bistandsdebatten.se/2013/07/28/svenska-pensionspengar-hotar-smabonder-i-afrika/ [...] Svenska pensionspengar hotar småbönder i Afrika
Av Erik Blomqvist mfl, Aftonbladet
2011-05-20 Tom Alberts: Vi borde satsa på länder vars HDI förbättras något. elleer ? Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen
2011-05-20 Tom Alberts: Jättegulligt.!! Ge barnbidrag till fattiga mödrar. Oberoende debattör. Osäkert vad som är bra i biståndet
Av Gabi Björsson, Annica Sohlström; Dagen

Ämnen som Annica Sohlström diskuterar om (71 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Annica SohlströmTotalt antal artiklar inom ämnet
Avräkningar 5 327
Budget 4 172
Flykt och migration 4 1154
HBTQI-personer 1 89
Biståndspolitiska plattformen 1 120
Civilsamhället 4 536
Partipolitik 14 1791
Afrika 8 526
EU 9 1912
Handelspolitik 10 708
AP-fonderna 7 31
Hållbar utveckling 8 574
Klimat & miljö 8 1541
FN 5 1313
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 1 496
Mänskliga rättigheter 9 1977
Näringsliv 8 825
Sydamerika 2 47
Klimatmötet i Paris 2015 (COP21) 2 229
Diktaturer 1 442
Feministisk utrikespolitik 1 149
Okategoriserade 2 53
Saudiarabien 1 241
Vapenhandel 2 418
Rättvis handel 1 134
Biståndets målsättning 2 168
Millenniemålen 1 133
Post-15 1 64
Gröna fonden 1 22
Jämställdhet 1 504
Politik för global utveckling (PGU) 1 126
Enprocentsmålet 3 246
Demokrati 2 1102
Ryssland 1 323
Jordbruk 5 430
Kambodja 1 39
Barn och unga 3 397
Hillevi Engström ny biståndsminister 1 9
Informationsanslaget 2 42
Sida 3 603
Frihandelsavtal 2 74
USA 1 287
Liberia 1 26
Uganda 1 75
Folkrörelsebistånd 1 43
Utvärdering 4 723
Bilateralt samarbete 1 106
Bolivia 1 26
Colombia 2 73
Guatemala 1 25
Landfokusering 1 104
Öppenhet och transparens 1 132
HIV/AIDS 1 85
Kapitalflykt 3 83
Utbildning 2 246
Volym 1 84
Centralamerika & Västindien 1 25
Honduras 1 15
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 2 418
Turism 1 46
Forskning och innovation 1 279
Hunger 2 231
Resultat 3 762
Korruption 1 355
Sjukvård 1 169
Biobränslen 1 87
CAP - EU:s gemensamma jordbrukspolitik 1 66
Landgrabbing 1 59
Ambassader 1 61
Webbplatsen Openaid.se 1 12
Multilateralt samarbete 1 183
Dela det här: