Debattör: Anders Nordström

Anders Nordström

  • 2 exklusiva debattartiklar
  • 16 debattartiklar
  • 40 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Anders Nordström (2 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2013-12-20

Resultat på kort och lång sikt

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

Erfarenheterna av GAVI och Globala fondens riktade hälsoinsatser visar att enkla och snabba resultat inte står i motsatsförhållande till mer komplicerade och långsiktiga lösningar. Frågan är om dessa erfarenheter från hälsoområdet kan tillämpas inom andra områden, t.e.x klimatet. Det skriver Anders Nordström, Sveriges ambassadör för Global Hälsa. Hälsa, Resultat
2013-03-08

HPV-vaccin och preventivmedel i MDG-kampen

Anders Nordström, Biståndsdebatten.se

85% av de omkring 285 000 kvinnor som årligen dör av HPV-orsakad livmoderhalscancer återfinns i världens utvecklingsländer. Osäkra aborter och riskfyllda förlossningar beräknas skörda 47 000 respektive 300 000 kvinnors liv varje år. Endast 1-2% av utvecklingsländernas kvinnor har tillgång till långtidsverkande preventivmedel, skriver regeringens ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, med anledning av två nya, globala lanseringar av HPV-vaccin och långtidsverkande preventivmedel i arbetet för att nå MDG 4 och 5.Hälsa, Kvinnor, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), Utvärdering

Debattartiklar av Anders Nordström (16 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2016-11-07

Efter ebolan – det räcker inte att människor bara överlever

Anders Nordström m.fl, Dagens Nyheter

“De internationella biståndsinsatserna spelade en avgörande roll i att avsluta ebolautbrottet i Västafrika.  Samtidigt räcker det inte att bara tänkta bistånd längre för att det globala samarbetet för hälsa ska fungera effektivt och ge resultat.” Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hälsa, Sierra Leone, WHO
2013-01-03

”Missuppfattad millenniemålsrapport”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Debattörerna har missuppfattat den rapport de hänvisar till. Rapporten visar inte hur mycket världen totalt planerat och de facto spenderat vad gäller millenniemålen utan ger en bild endast av vissa additionella åtagande. …  En genomgång av [...]Barn och unga, Hälsa, Millenniemålen, Partipolitik, Resultat, SjukvårdArtikeln är en replik på: "”Fiasko för satsning på förbättrad mödrahälsa”"
2012-11-11

Sverige har inte strypt bistånd till hiv/aids

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Det stämmer dock inte att Sverige beslöt att ”strypa biståndet” till fonden. Det Sverige gjorde var att vi tog vårt ansvar som styrelseledamot genom att ställa krav på fondens sekretariat att tydligt reagera på fall [...]Bistånd som påtryckningsmedel, HIV/AIDS, Korruption, VolymArtikeln är en replik på: "Fortfarande torkas tårar med handskar"
2010-03-26

Nytt biståndskoncept ger mångdubbel effekt

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Sida och det amerikanska biståndsorganet USAID går i dag i bräschen för att utveckla ett nytt biståndsinstrument i form av garantier. Kombinationen av marknadsmässiga lån, garantier och gåvobistånd bidrar till ökade investeringar.” Finanskrisen, Handelspolitik, Multilateralt samarbete, Sida, USA
2009-10-16

Afrikas jordbruk måste stärkas

Anders Nordström, Lennart Båge; Svenska Dagbladet

“Världens ledare och biståndsaktörer har under de senaste 15-20 åren försummat jordbruket som central sektor för ekonomisk utveckling, trygghet till mat och den sektor där majoriteten av befolkningen i de fattigaste länderna får sin utkomst.” Afrika, G20, G8, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Näringsliv, Sida
2009-07-17

“Inriktningen på jordbruksbiståndet ligger fast”

Anders Nordström, Mari Albihn; Dagens Nyheter

“Sidas jordbruksprojekt: SIANI är inte bistånd men plattform för dialog i syfte att minska fattigdomen.” Jordbruk, Sida
2009-06-23

Stödet för biståndet är starkt

Anders Nordström, Uppsala Nya Tidning

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Resultat, Sida, Utvärdering
2009-06-18

Svenskt bistånd gör skillnad för miljoner fattiga

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Segerfeldt verkar ha orealistiska förväntningar på vad bistånd ska kunna åstadkomma. Vi får inte glömma bort att i den globala ekonomin är bistånd en mycket liten del. Bistånd ensamt kommer inte att lösa problem med [...]Forskning och innovation, Resultat, Sida, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Sida har inga trovärdiga mätverktyg"
2009-06-06

Starkt svenskt stöd för biståndet

Anders Nordström, Svenska Dagbladet

“Biståndet kan bidra till att skapa förutsättningar för utökad handel eller fördjupad demokrati, men biståndet kan aldrig vare sig hållas ansvarigt eller ta åt sig äran för ett lands utveckling.” Biståndets målsättning, Demokrati, Finanskrisen, Handelspolitik, ResultatI artikeln hänvisas till "Sifo-undersökning: Svenskarnas biståndsvilja"
2009-04-16

Granskat bistånd gör skillnad

Anders Nordström, Östgöta Correspondenten

“Vi strävar hela tiden efter att utveckla och förbättra vår verksamhet, skriver Sidas generaldirektör ANDERS NORDSTRÖM i en replik.” Resultat, Sida, Swedfund, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Stefan Fölster: Bistånds-Sveriges stryptag"
I artikeln hänvisas till dokumentet: "Okända effekter av svenskt bistånd"
2009-02-02

replik: Svenskt bistånd ska drivas i civila former

Anders Nordström, Göteborgsposten

“Jag välkomnar en vidgad debatt som lyfter fram fred och återuppbyggnad – och hur vi ska arbeta tillsammans för detta, skriver Sidas generaldirektör Anders Nordström i en replik.” Afghanistan, Civilsamhället, Militärt bistånd, SidaArtikeln är en replik på: "Viktigt att skilja på bistånd och militära insatser"
2009-01-16

Säkerhet och utveckling hänger ihop i Afghanistan

Anders Nordström, Håkan Syrén; Göteborgsposten

“Det största hotet mot fattigdomsbekämpning och tillväxt i länder som Afghanistan är en tilltagande inre våldsutveckling.” Afghanistan, Avräkningar, Militärt bistånd, Sida
2008-12-16

Öka biståndet till utbildning!

Anders Nordström, Kevin Watkins, Görel Thurdin

“Vi har ingen anledning att vara stolta. Detsamma gäller politiker runt om i världen. För det är skamligt att världen har misslyckats med att infria sitt löfte till barnen i världen om ökad tillgång till [...]Barn och unga, Etiopien, Resultat, Sida, Tanzania, UtbildningI artikeln hänvisas till dokumentet: "EFA Global Monitoring Report 2009"
2008-11-07

”Det måste vara rimliga kostnader”

Anders Nordström, Dalabygden

“I en ledare den 17/10 skriver ni att biståndet ständigt ifrågasätts i relation till nationella behov. Jag håller med att rubrikerna kring Sidas kostnader för personalvård kan överskugga saklig debatt om hur biståndet gör bäst [...]Sida
2008-09-26

“Alltid risk att bistånd används till krigföring”

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Sidas generaldirektör Anders Nordström besvarar kritiken mot Sveriges bistånd: All biståndsverksamhet bygger på att man måste ta risker.” Fungibilitet, Korruption, Resultat, Sida, Utvärdering
2008-04-01

Det svenska biståndet måste fokuseras bättre

Anders Nordström, Dagens Nyheter

“Nytillträdde Sidachefen Anders Nordström presenterar nytt reformpaket för biståndet: Våra resurser har varit för tunt utspridda vilket förhindrat maximal effekt och resultat.” Landfokusering, Resultat, Sida, Utvärdering

Ämnen som Anders Nordström diskuterar om (40 ämnen)

Dela det här: