Debattör: Anders Arborelius

Anders Arborelius

  • 6 debattartiklar
  • 12 ämnen

Debattartiklar av Anders Arborelius (6 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2017-09-06

Arbeta för att minoriteter ska kunna leva i sina hemländer

Anders Arborelius m.fl., Göteborgs-Posten

“Behovet är stort av att återskapa tilliten mellan olika folk och religioner för att säkra minoriteters existens. Det krävs fysisk säkerhet för att människor ska våga återvända till sina hem samt legal och politisk säkerhet [...]Demokrati, Fred och säkerhet, Irak, Mänskliga rättigheter, Religion, Syrien
2016-05-22

“Människor på flykt ska inte hindras att nå Europa”

Daniel Alm m.fl., Svenska Dagbladet

“Enligt internationella konventioner har alla människor rätt att söka asyl och få sina skäl prövade för att få möjlighet till skydd i ett annat land. Trots detta begrän­sar i dag Sverige och flera andra EU-länder [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Mänskliga rättigheter, Religion
2015-12-24

”Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet”

Anders Arborelius m.fl., Dagens Nyheter

“Migrationsfrågorna är en del i arbetet för global utveckling, mänskliga rättigheter och en hållbar fred. I julens tid uppmanar vi alla att med uthållighet och stolthet stödja varandra i arbetet för en bättre värld att [...]Asylrätt, Flykt och migration
2015-11-12

Tre av fyra förföljs på grund av sin tro

Anders Arborelius m.fl., Aftonbladet

“Vi har under flera år arbetat med att uppmana regering och riksdag att integrera religions- och övertygelsefriheten i svensk utrikespolitik. Frågan finns nu på dagordningen och vi vill uppmana den svenska regeringen att ta ytterligare [...]Mänskliga rättigheter, Religion
2015-10-01

Alla goda krafter måste lösa det som tvingar människor att tigga

Anders Arborelius m.fl., Göteborgs-Posten

“Det är av största betydelse att alla goda krafter samverkar i arbetet för politiska och strukturella lösningar på de stora problem som tvingar människor att lämna sina hem och familjer för att försörja sig genom [...]Romernas rättigheter
2014-09-11

Klimatvalet 2014

Ulrika Hagevi m.fl, Sundsvalls Tidning

“Vi behöver ett nytt sätt att tänka om utveckling än det trubbiga måttet BNP som är styrande för investeringar och beslutsfattande. Då räcker det inte med justeringar som vi kallar miljövänliga. Det som krävs är [...]Klimat & miljö, Partipolitik

Ämnen som Anders Arborelius diskuterar om (12 ämnen)

Dela det här: