Debattör: Aleksander Gabelic

Aleksander Gabelic

  • 4 exklusiva debattartiklar
  • 111 debattartiklar
  • 4 kommentarer
  • 101 ämnen

Exklusiva debattartiklar av Aleksander Gabelic (4 exklusiva debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-02-09

Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera

Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se

Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria får under tre år 2,5 miljarder kronor från den svenska biståndsbudgeten. Nu har fonden tecknat ett samarbetsavtal med bryggerijätten Heineken – trots att alkoholkonsumtion har tydlig koppling till såväl hiv/aids som tuberkulos. Isabella Lövin och Sveriges regering måste agera för att få stopp på samarbetet.Alkohol, Hälsa, HIV/AIDS
2017-04-04

Sverige måste öka stödet till minhantering

Megan Burke & Aleksander Gabelic, Biståndsdebatten.se

Över 6 000 människor skadades eller dödades av minor under 2015. Det är en ökning med 75 procent jämfört med året innan. De alarmerande siffrorna borde få världens länder att kraftsamla för att göra sig av med minproblemet, men i stället har Sverige halverat sitt stöd sedan 2012. De senaste årens negativa trend måste vända, skriver Megan Burke, internationella kampanjen mot landminor (ICBL), och Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.Budget, Colombia, Fred och säkerhet, Kongo, Sverige, Utrikesdepartementet
2014-08-05

Fredsfrämjande insatser viktiga för sviktande staters utveckling

Aleksander Gabelic mfl; Biståndsdebatten.se

Militära eller polisiära styrkor kan inte ensamt lösa konflikterna i länder som Mali, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men de räddar liv och bidrar till förbättrade förutsättningar för fred och utveckling. Det menar Svenska FN-förbundets Aleksander Gabelic och Lina Nordin.Centralafrikanska republiken, FN, Humanitärt bistånd, Mali, Sydsudan
2014-06-09

Regeringens nya biståndspolitik brister i analys och visioner

Gabi Björsson mfl; Biståndsdebatten.se

Regeringens biståndsplattform har för allvarliga brister för att som avsett fungera som den svenska biståndspolitikens övergripande styrdokument. Den saknar omvärldsanalys och visioner om hur en rättvis och hållbar värld ska uppnås. Det är allvarligt, menar Gabi Björsson, Aleksander Gabelic, Kristina Henschen, Jens Orback, Annica Sohlström och Ann Svensén.Biståndspolitiska plattformen, Civilsamhället, Partipolitik

Debattartiklar av Aleksander Gabelic (111 debattartiklar)

DatumRubrikUtdragÄmnenAnteckningar
2018-01-13

FN-politik stärker Sverige

Aleksander Gabelic, SVT opinion

“Med ett år kvar av rådsmedlemskapet finns nu tillfälle för regeringen att i världens enda sant globala säkerhetsorganisation göra verklig skillnad i arbetet mot flyktingkatastrofer, kapprustning och internationell terrorism – och för mänsklig säkerhet i [...]FN, Fred och säkerhet
2017-12-10

”Så kan Sverige få en institution för mänskliga rättigheter”

Aleksander Gabelic, m.fl. Svenska Dagbladet

“Utrikesminister Margot Wallström och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lovade sommaren 2015 att Sverige skulle få en oberoende institution för mänskliga rättigheter. Redan vid det laget hade drygt två decennier förflutit sedan FN i sina så kallade [...]Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Mänskliga rättigheter
2017-09-20

Nu kan FN:s kärnvapenförbud skrivas på – gör det!

Louise Lindfors m.fl., Göteborgsposten

“Vi är övertygade om att konventionen om förbud mot kärnvapen kommer att ha en viktig normgivande effekt och att den, liksom andra konventioner som förbjuder massförstörelsevapen, kommer att få faktisk betydelse för att förhindra katastrofalt [...]FN, Fred och säkerhet, Klimat & miljö, Sverige
2017-09-18

Kärnvapenhotet måste undanröjas

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Två miljoner invånare i Sydkoreas huvudstad Seoul skulle dödas om staden träffades av en bomb av den storlek som Nordkorea provsprängde i början av månaden. Konflikten på Koreahalvön understryker säkerhetsrådets centrala roll för internationell fred [...]FN, Fred och säkerhet, Nordkorea
2017-07-10

Handlingsförlamningen kan brytas – FN-samarbetet kräver förnyat åtagande

Aleksander Gabelic, Dala-Demokraten

Sverige tog med sig frågor som konfliktförebyggande, jämställdhet och ett mer öppet FN in i säkerhetsrådet. Regeringen har förtjänstfullt rapporterat om arbetet i rådet dit man bland annat inbjudit kvinnoorganisationer och andra företrädare för civilsamhället. Kvarstår [...]Fred och säkerhet, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2017-01-09

Låt Norden och Baltikum ge FN militärt stöd

Aleksander Gabelic, SVT Nyheter

“En nordisk-baltisk insatsstyrka skulle både kunna vara med och möta globala utmaningar och förebygga ytterligare spänningar i det svenska närområdet. Det vore dessutom ett sätt för FN-vännen Sverige att under sin tid i säkerhetsrådet ge världsorganisationen [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-12-02

Bilda nya allianser

Aleksander Gabelic, Upsala Nya TIdning

“Ett sätt är att verka för att generalförsamlingen får ta ställning till Syrienkonflikten och rekommendera åtgärder i enlighet med förfarandet samverkan för fred. Ett nytt sådant initiativ från Kanada förtjänar aktivt stöd av Sveriges regering.” FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-10-24

FN-dagen 2016: Högintressant FN-höst för Sverige

Aleksander Gabelic m.fl., Värmlands Folkblad

“Sverige inleder sin rådssejour genom att vara ordförande i januari månad. Förra gången man satt i rådet, 1997-1998, noterades en rad framgångar som inrättandet av flera FN-poliser, åtal mot krigsförbrytare på Balkan och stöd till [...]FN, Fred och säkerhet, Kvinnor, Sverige i FN:s säkerhetsråd, Syrien
2016-08-17

Svåra konflikter kräver aktivt säkerhetsråd

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s säkerhetsråd är ifrågasatt efter misslyckandet i Syrien även om flera viktiga beslut har tagits under sommaren. En uppgift för Sverige som tillträdande medlem är att stå upp för omvärldens rätt att med stöd av [...]Burundi, FN, Fred och säkerhet, Mali, Sydsudan, Syrien
2016-06-01

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Den svenska FN-rörelsen har välkomnat den svenska kandidaturen sedan starten. Det är naturligt att Sverige som stor bidragsgivare till FN-systemet också är med och tar ansvar för det mäktigaste FN-organet, säkerhetsrådet. Ett rådsmedlemskap är både [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-05-28

Minor ett hot mot Agenda 2030

Aleksander Gabelic m.fl., Upsala Nya Tidning

“Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget är slut. De orsakar skador i årtionden även efter att freden har kommit. Minor hindrar barn från att gå i skolan, bönder från [...]Barn och unga, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2016-05-17

Välkommen diskussion om säkerhetsrådet

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När nu sex veckor återstår till valet av nya medlemmar i säkerhetsrådet är tonen en annan. Den svenska kandidaturen diskuteras allt mer och regeringen har i betydligt högre grad börjat torgföra kampanjen även här hemma. [...]FN, Fred och säkerhet, Sverige i FN:s säkerhetsråd
2016-02-19

Kompass-affären en bakläxa för FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Att FN fungerar som avsett är nödvändigt för att organisationen ska kunna genomföra allt det som medlemmarna önskar. Det gäller inte minst uppgiften att skydda de allra mest utsatta. Att tre olika utredningar nu har [...]FN, Mänskliga rättigheter
2016-02-12

Sammanbrott i Syrien förvärrar flyktingkrisen

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Rysslands agerande i Syrien och i FN:s säkerhetsråd är oacceptabelt. Ett initiativ i FN:s generalförsamling skulle kunna sätta press på ett handlingsförlamat råd. Det har gjorts tidigare i FN:s historia och möjligheten borde ha prövats redan [...]EU, FN, Syrien
2016-01-21

Kompass-affären – en bakläxa för FN

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Världsorganisationen måste ha ett modernt ledarskap och Bans avskedande av chefen för FN-insatsen i Centralafrikanska republiken är en nödvändig signal. En ytterligare nödvändig åtgärd är att skipa rättvisa för offren, de utsatta barnen. FN:s medlemsländer har [...]Barn och unga, Centralafrikanska republiken, FN, Mänskliga rättigheter
2015-12-10

Hatbrott i flyktingströmmens spår

Aleksander Gabelic m.fl, Sundsvalls Tidning

“FN arbetar på medlemsländernas uppdrag och leder en stor del av flyktinghjälpen. Därför ska vi lyssna på flyktingkommissariatet UNHCR som säger att hjälp behövs både i närområdet och i våra länder. Sverige gör viktiga insatser genom [...]Flyktingbåtar på Medelhavet, FN, Mänskliga rättigheter
2015-12-06

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Nästan 160 länder har presenterat sina nationella klimatplaner och en utmaning rör utformning och uppföljning av de nationella målen. En ambition är att överge den tidigare uppdelningen mellan industrialiserade länder och utvecklingsländer, inte minst med [...]Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, Syrien, USA
2015-12-05

“Avgörande klimatmöte under FN:s ledning”

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Det är ingen överdrift att hävda att sanningens stund är kommen. Gemensamt agerande är en förutsättning för att världens länder ska kunna slå in på en ny bana.” Brasilien, FN, Indien, Indonesien, Kina, Klimat & miljö, Mexiko, Ryssland, USA
2015-10-23

FN 70 år: Flyktingkris och historiskt utvecklingsavtal

Aleksander Gabelic m.fl. Sundsvalls Tidning

Europa har efter århundraden av krig och flyktingskap en modern historia av demokrati och samarbete. Med sina humanitära ambitioner måste Europas länder ta en ledande roll tillsammans med likasinnade i FN. Den nya folkrättsliga principen [...]FN
2015-09-21

Flyktingkris på agendan för jubilerande FN

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“När säkerhetsrådet är förlamat måste andra delar av FN-systemet gripa in. Övriga FN-medlemmar bör samverka om nya initiativ i generalförsamlingen som kan dels hantera flyktingkrisen, dels stoppa konflikterna. Europa bör, med sin historia och sina [...]Flykt och migration, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Syrien
2015-09-18

Sätt press på Assad via FN, Wallström

Aleksander Gabelic m fl, Aftonbladet

Att FN:s säkerhetsråd är oförmöget att agera fritar inte världsorganisationen från dess ansvar att försvara fred och säkerhet. Tvärtom ska generalförsamlingen agera skyndsamt i sådana situationer, enligt resolution 337. Syrienkonflikten har hittills skördat en kvarts [...]EU, Flykt och migration, FN, Syrien
2015-09-03

”Omvärldens passivitet skapar flyktingkrisen”

Aleksander Gabelic, SVT Opinion

“Samtidigt som Europa måste fortsätta att vara en fristad för människor med skyddsbehov måste världens länder och särskilt FN:s säkerhetsråd ställa sig frågan: Hur stoppar vi kriget i Syrien och Irak och hur hjälper vi [...]Asylrätt, EU, Flykt och migration, Syrien
2015-08-25

Grunden lagd för en bättre värld

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN:s 193 medlemsländer har enats om en ny plan för hållbar utveckling. Det skedde när dokumentet “Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development” antogs den 2 augusti i New York. Därmed har världens [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-19

Dags för nästa steg för hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Vestmanlands läns tidning

“Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljö-mässigt hållbar utveckling.” FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030
2015-08-13

Grunden lagd till en bättre värld

Alexander Gabelic, Norrtelje tidning

Överenskommelsen lägger grunden för ett historiskt avtal. Att i praktiken alla världens länder har ställt sig bakom den nya deklarationen ökar genomslaget och förutsättningarna för att uppnå socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Millenniemålen har bidragit [...]FN:s utvecklingsmål, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utvecklingI artikeln hänvisas till dokumentet: "http://www.bistandsdebatten.se/rapporter/transforming-our-world/"
2015-07-21

Samarbete för en hållbar utveckling

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I höst samlas världens ledare i FN för att sy ihop den nya utvecklingsagenda som brukar kallas post 2015. Det civila samhället har en viktig roll som aktör, kunskapsspridare och opinionsbildare för att FN och [...]Civilsamhället, FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Multilateralt samarbete, Post-15
2015-07-01

Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd

Aleksander Gabelic

“Med ett drygt år kvar till säkerhetsrådsvalet bör regeringen kommunicera svenska åtaganden och framgångar i det internationella samarbetet, göra tydligare prioriteringar i utvecklingssamarbetet samt vara uthållig i sitt kampanjarbete. “ FN
2015-06-13

FN måste bli öppnare och starkare

Aleksander Gabelic,Linda Nordin, Göteborgsposten

När FN i år fyller 70 möter organisationen fler utmaningar än någonsin även om också stora framsteg kan noteras på framför allt utvecklingsområdet. Krafttag krävs för att säkerställa att FN ska vara relevant även i [...]FN, Mänskliga rättigheter, Utvärdering
2015-06-05

Avgörande år för klimatfrågorna

Alexander Gabelic, Värmlands Folkblad

“FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har talat om att världen står vid ett vägskäl. I dagens globaliserade värld och med den teknologi som vi har kan vi välja att utrota fattigdom och hunger eller fortsätta att [...]FN, Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030, Hållbar utveckling, Klimatmötet i Paris 2015 (COP21), Post-15
2015-03-08

Jämställdhet en nyckel till utveckling

Aleksander Gabelic, m.fl., Östgöta Correspondenten

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millienniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Hållbar utveckling, Jämställdhet, Kvinnor, Post-15
2015-03-05

Jämställdhet ger utveckling

Aleksander Gabelic m.fl., Norrtelje Tidning

“När världens länder just nu diskuterar de nya hållbarhetsmål som ska ta vid efter FN:s millenniemål riskerar världens flickor och kvinnor att sättas på undantag. Sverige och några länder ytterligare uppmärksammar frågorna men arbetet bedrivs [...]Okategoriserade
2015-02-13

Stor okunskap om att världen blir bättre

Alexander Gabelic m.fl, Göteborgs posten

En felaktig omvärldsbild riskerar att leda till felaktiga prioriteringar, en snedvriden biståndsdebatt och missade investeringsmöjligheter. Bred kunskap om läget i världen kan tvärtom öka förståelsen för hur internationellt utvecklingssamarbete tillsammans med bland annat handelsvillkor, återremitteringar [...]FN, Millenniemålen, Resultat
2015-01-10

Lägg ner EU:s stridsgrupper

Aleksander Gabelic och Linda Nordin, Svenska Dagbladet

“Sverige måste tillsammans med övriga EU-länder ta konsekvenserna av misslyckandet för stridsgruppskonceptet och ompröva fokuseringen på resultatlösa EU-projekt. I stället bör vi, också från ett nationellt säkerhetsperspektiv, använda de verktyg för internationell fred och säkerhet [...]EU, FN, Fred och säkerhet
2014-12-24

Fler utmaningar än någonsin

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Under 2015 fyller Förenta Nationerna 70 år. Organisationen står inför några av sina tuffaste utmaningar någonsin. Att få världens länder att komma överens om ett bindande klimatavtal, att få ett slut på konflikten i Syrien, [...]Flykt och migration, FN, Klimat & miljö, Mali, Millenniemålen, Ryssland, Syrien, Ukraina
2014-11-27

Låt världens flickor göra egna livsval

Aleksander Gabelic m.fl. Veckans Affärer

I årsrapporten från FN:s befolkningsfond uppmanas världens regeringar att investera i utbildningssystem och arbetstillfällen för att ta vara på den kapacitet som unga har. Okategoriserade
2014-10-24

FN-dagen: Global samling i en orolig tid

Aleksander Gabelic m.fl, Sundsvalls Tidning

I en orolig tid är ett väl fungerande FN i allas intresse. Sverige bör som stor bidragsgivare verka för att FN-systemet reformeras och effektiviseras. En väg är att aktivt driva kandidaturen för en svensk plats [...]FN, Mänskliga rättigheter
2014-10-03

Kampen mot terrorism måste förankras

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

Sverige har starka traditioner i FN som stor humanitär givare och försvarare av kvinnors och flickors rättigheter. Det arbetet måste, i skenet av återkommande humanitära katastrofer och motstånd i jämställdhetsarbetet, fortsätta. Den nya svenska regeringen [...]FN, Fred och säkerhet, Humanitärt bistånd, Partipolitik
2014-09-24

Sverige – ta ansvar för de globala utmaningarna

Gabi Björsson mfl, Sveriges Television

“År 2000 enades FN:s medlemsländer om en plan för att bekämpa den extrema fattigdomen i världen, genom antagandet av FN:s åtta millenniemål. Nästa år går målen ut, men stora globala utmaningar återstår. Klyftorna mellan rika [...]Biståndets målsättning, FN, Millenniemålen, Post-15
2014-09-18

USA borde ha sökt FN-mandat i kriget mot IS

Aleksander Gabelic, Göteborgs Posten

USA och Obama måste tänka om och formulera en långsiktig strategi i vilken FN har en central roll i arbetet för att hantera konflikterna i Syrien och Irak. Den internationella terrorismen kan bara bekämpas genom [...]FN, Fred och säkerhet, Irak, USA
2014-07-18

FN ger stöd i människors vardag

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“FN-frågorna gör sig ständigt påminda och vittnar om behovet av fortsatt aktivt stöd för FN-samarbetet – från regering och riksdag men också genom engagemang och aktiviteter i folkrörelser och på gräsrotsnivå. Ett starkare och bättre [...]FN, Partipolitik
2014-04-22

Världens utsatta behöver hjälp

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Världens länder har en hel del kvar att lära om hur man bäst arbetar med konfliktdrabbade länder. Tidigare har vi ibland underskattat svårigheterna att bygga upp sönderfallande stater. I dag vet vi att det kommer att [...]FN, Fred och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Toppmötet i Busan nov 2011
2014-03-31

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen till en rekommendation om tvingande åtgärder mot Syrien. Under de senaste [...]Barn och unga, FN, Syrien
2014-03-19

Fem miljoner barn lider i Syrien

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“Att inte världssamfundet har kunnat enas om ett vapenembargo är oacceptabelt. Mer måste göras för att aktivera FN:s medlemsländer. Det skulle till exempel kunna ske genom att Sverige och EU tar ett initiativ i generalförsamlingen [...]Barn och unga, Hälsa, Syrien
2014-02-08

IOK måste ta ansvar för mänskliga rättigheter

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“I både FN-systemet och den internationella olympiska rörelsen får alla länder, såväl demokratiska som odemokratiska, vara med. Till skillnad från FN, som dagligen kontrollerar hur de mänskliga rättigheterna respekteras runt om i världen, har IOK gjort [...]Demokrati, FN, Mänskliga rättigheter, Ryssland
2014-01-05

Öka Sveriges deltagande i FN-insatser

Aleksander Gabelic m.fl, Svenska Dagbladet

“Sedan mitten av 1990-talet har Sverige dessutom, med undantag för Liberiainsatsen 2004–06, nästan helt upphört att lämna truppbidrag till fredsfrämjande insatser ledda av FN. De senaste sex åren har i snitt färre än 30 personer [...]FN
2013-12-30

Syrien behöver världens stöd

Aleksander Gabelic, Sundsvalls tidning

Konflikten i Syrien visar efter snart tre år inga tecken på att avta. Dödssiffran har för länge sedan passerat 100 000 och 6,5 miljoner människor är på flykt. Läget försvåras av att vintern har kommit [...]FN, Syrien
2013-12-18

Svensk trupp i landet kan förhindra folkmord

Linda Nordin m.fl. Aftonbladet

“Utvecklingen i Centralafrikanska republiken visar än en gång att omvärlden måste vara beredd att gripa in också militärt för att skydda mänsklig säkerhet. Världssamfundet har under senare år tagit viktiga steg för att skydda civila från krigsförbrytelser [...]Centralafrikanska republiken, FN, Militärt bistånd
2013-11-19

Bristen på toaletter skördar liv, Hillevi Engström

Cecilia Chatterjee-Martinsen m.fl., SVT Debatt

“Runt om i världen fortsätter bristande tillgång till sanitet att skörda liv och hålla kvar människor i fattigdom. Upprepade episoder av diarré påverkar barns hälsa och utveckling, genom undernäring, kronisk kortväxthet och dålig kognitiv utveckling. [...]Hälsa, Jämställdhet, Klimat & miljö
2013-10-24

Effektivt bistånd kan bli svensk profilfråga

Aleksander Gabelic mfl; Svenska Dagbladet

“Debatten om FN-biståndet måste följas av en debatt om engagemanget för FN och vilka prioriteringar Sverige bör göra. FN inbjuder just nu världens människor till en diskussion på internet om den nya utvecklingsagenda som ska [...]FN
2013-08-30

FN-stött ingripande i Syrien skulle kunna ske redan idag

Aleksander Gabelic, Svt Debatt

“Ett ingripande i Syrien brådskar. Det beror inte bara på de fruktansvärda bilderna på döda barn efter den misstänkta kemvapenattacken utanför Damaskus i förra veckan. Oavsett vad FN:s utredare kommer fram till har Syriens president [...]"Bad governance", FN, Kina, Landfokusering, Militärt bistånd, Ryssland, Syrien, USA, Utvärdering
2013-07-12

Ge världens flickor makten över sina liv

Aleksander Gabelic m.fl. Expressen

“I dag är det den internationella världs- befolkningsdagen. Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond UNFPA arbetar för att ge alla de 500 miljoner tonårsflickor som lever i utvecklingsländer rätten att bestämma över sitt eget liv. De nordiska [...]FN, Kvinnor, Millenniemålen, Okategoriserade
2013-05-08

Afrika mår bättre än vi tror

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“Den nya Sifo-rapporten bekräftar resultatet av de undersökningar som bland andra Svenska FN-förbundet har genomfört. Många har en mer pessimistisk bild av utvecklingen i världen än befogat. Därför driver FN-förbundet en interaktiv informationssajt, som redovisar [...]Afrika, Mediabevakning
2013-02-26

Drabbade i Syrien behöver din hjälp

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Som i så många andra konflikthärdar finns FN på plats i Syrien. FN:s livsmedelsprogram WFP når 1,5 miljon människor med matbistånd inne i Syrien och planerar att inom kort kunna hjälpa ytterligare en miljon behövande [...]FN, Humanitärt bistånd, Syrien, Välgörenhet
2013-01-10

Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“Med undantag för stöd till bloggare och journalister har världens demokratier överlag varit ovilliga att agera till förmån för de miljoner människor i norra Afrika och Mellanöstern som kräver inflytande och mänskliga rättigheter. … Omvärldens tvekan [...]Demokrati, FN, Israel, Mänskliga rättigheter, Marocko, Mediabevakning, Palestina, Syrien, Västsahara
2013-01-06

Rwanda bör ställas till svars för våldet

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Rwanda är från den 1 januari 2013 medlem i FN:s säkerhetsråd. Det understryker kravet att landet samarbetar med världsorganisationen. Så länge som landet bidrar till instabilitet i Centralafrika och så länge som befolkningen i östra [...]Kongo, Rwanda, Villkorat bistånd
2012-12-28

FN inför 2013: Stoppa lidandet i Syrien

Aleksander Gabelic; Värmlands Folkblad

“Generalförsamlingen, inklusive Sverige och andra EU-länder, har rätt att agera när säkerhetsrådet är förlamat. En rad åtgärder – en humanitär zon, stopp för vapenleveranser, flygförbudszon, samarbete med Arabförbundet och beredskap att ställa en multinationell militär styrka [...]EU, FN, Humanitärt bistånd, Mänskliga rättigheter, Multilateralt samarbete, Syrien, USA
2012-12-08

Så kan mänskliga rättigheter stärkas

Aleksander Gabelic, Värmlands Folkblad

“För att komma tillrätta med problem på människorättsområdet krävs att regeringen tar ett samlat grepp på rättighetsfrågorna. FN har flera gånger rekommenderat Sverige att inrätta en oberoende kommission som kan övervaka MR-arbetet. En sådan kommission finns redan [...]FN, Mänskliga rättigheter
2012-09-22

Stöd krävs

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Västländernas tvekan att ställa sig på de demokratilängtande människornas sida mot envåldshärskare i arabvärlden blottade en spricka mellan talet om mänskliga rättigheter och demokrati och vad som görs i praktiken. … FN har under den arabiska [...]Demokrati, EU, FN, Kina, Mänskliga rättigheter, Mediabevakning, Ryssland, Syrien, USA
2012-09-05

FN måste ta fasta på skyldigheten att skydda

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Förra årets militära insats i Libyen har blottat en spricka mellan världens länder i synen på hur långt man kan och bör gå för att värna mänsklig säkerhet. … Sedan FN-toppmötet 2005 har såväl säkerhetsråd som [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Syrien
2012-08-20

Nya initiativ krävs i förlamat FN

Aleksander Gabelic, Borås Tidning

“I ett läge då säkerhetsrådet har abdikerat i Syrien står hoppet till FN:s generalförsamling som den 3 augusti antog en resolution om konflikten. Församlingen kräver att parterna i Syrien förbinder sig att stoppa våldet som [...]EU, FN, SyrienI artikeln hänvisas till "General Assembly GA/11266"
2012-08-14

Nya initiativ krävs i förlamat FN

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“I en allvarlig situation som den som råder i Syrien kan FN:s generalförsamling, med samtliga medlemsländer representerade, i enlighet med principen Uniting for peace ta över när säkerhetsrådet är handlingsförlamat. Det är hög tid att [...]EU, FN, Syrien
2012-07-08

Kvinnorätt och toppmöte viktiga uppgifter för Eliasson

Aleksander Gabelic mfl, Dagens Nyheter

“Kräv konsekvent agerande. Genom att skriva under FN-stadgan har de 193 medlemsländerna åtagit sig att verka för fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter överallt. Trots det finns en tendens, inte minst bland de fem permanenta [...]Civilsamhället, Demokrati, EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Libyen, Mänskliga rättigheter, Syrien
2012-07-02

Skydda Kongos civila

Aleksander Gabelic, Göteborgsposten

“Under senare år har den internationella närvaron i DR Kongo minskat. För att skydda landets civila och gripa krigsförbrytare krävs tvärtom större närvaro. Europas länder måste ompröva sin inställning till deltagande i FN:s fredsfrämjande insatser [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Partipolitik, Rwanda
2012-06-09

Skicka en internationell FN-styrka till Syriens gräns

Aleksander Gabelic, Aftonbladet

“I Syrien-konflikten har Ryssland och Kina satt käppar i hjulen genom att vägra gå med på vapenembargo och andra sanktioner mot president al-Assad. Under ett helt år har syriska demonstranter använt huvudsakligen fredliga metoder och [...]Demokrati, Kina, Mänskliga rättigheter, Ryssland, Syrien
2012-05-28

Ge barn rätt att överklaga internationellt

Kattis Ahlström mfl; Svenska Dagbladet

“Sverige anses vara en förebild för andra länder när det gäller barns rättigheter och har därmed ett särskilt ansvar att visa att barns rätt måste tas på allvar. Vad väntar regeringen på?” Barn och unga, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2012-05-07

Samling i FN krävs mot Syrien

Aleksander Gabelic, Borås tidning.

“Om inte Assad också i praktiken går med på villkoren i Kofi Annans fredsplan bör omvärlden överväga att ta hem observatörerna och hitta andra vägar att genomdriva planen. Det huvudsakliga hindret för en mer kraftfull [...]Diktaturer, FN, Multilateralt samarbete, Syrien
2012-03-15

Nu måste omvärlden ingripa

Aleksander Gabelic, mfl; Svenska Dagbladet

“På samma sätt som det misslyckade FN-ingripandet i Somalia 1993 bidrog till oviljan att ingripa mot folkmordet i Rwanda tycks nu världens länder vara oförmögna att låta Libyen-insatsen förra året följas av samlat agerande mot [...]FN, Kina, Militärt bistånd, Rwanda, Ryssland, Somalia, Syrien
2011-10-25

Stärk Sveriges engagemang i FN

Aleksander Gabelic, Seidi Is; Borås Tidning

“Sveriges ambitiösa utvecklings- och människorättsarbete i FN måste kompletteras med bidrag till FN:s fredsfrämjande. Säkerhet och utveckling hör samman och säkerhet är en grund för effektiva biståndsinsatser.” Mänskliga rättigheter, Militärt bistånd, Multilateralt samarbete, Partipolitik
2011-10-23

Sverige bör bidra till FN-ledda insatser

Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning

“När svensk omvärldspolitik formuleras får EU i allt högre grad ersätta FN som central aktör. Denna omsvängning är olycklig.” EU, FN, Multilateralt samarbete
2011-09-25

Överge inte FN för EU och Nato

Aleksander Gabelic, mfl; Aftonbladet

“I en ny rapport om Sveriges bidrag till FN-ledda insatser, ”Säkerheten och biståndet”, konstaterar vi att tyngdpunkten i Sveriges utrikespolitiska prioriteringar när det gäller internationella fredsinsatser kraftigt förskjutits mot EU- och Nato-ledda insatser. Det har [...]EU, FN, Nato, PartipolitikI artikeln hänvisas till dokumentet: "Säkerheten och biståndet"
2011-06-17

Sverige behövs i fler konflikthärdar

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“I Libyen-debatten har FN åter hamnat i fokus. Ett tecken på det är att frågan om svenskt truppbidrag även till andra konflikthärdar har berörts. Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo är exempel på utdragna konflikter där [...]EU, FN, Kongo, Libyen, Militärt bistånd, Partipolitik, Sudan
2011-05-31

FN har en skyldighet att skydda civila

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Libyen avstängdes den 1 mars från FN:s råd för mänskliga rättigheter och Gaddafis illdåd utreds av Internationella brottmålsdomstolen. Trots det, och trots att Gaddafi använder klustervapen mot civilbefolkningen, väljer IKFF med flera (SvD.se 29/5) att [...]FN, Libyen, Militärt bistånd, Rådet för MRArtikeln är en replik på: "Svensk militär bör lämna Libyen"
2011-05-04

Libyen behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“FN:s kunnande om och erfarenhet av frågor som rör fred och säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter kommer till användning i Libyen. Världens länder måste ge sitt politiska och ekonomiska stöd under lång tid framöver om [...]FN, Humanitärt bistånd, Libyen, Mänskliga rättigheter
2011-03-24

Sverige bör kämpa för ett bättre MR-råd

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Uteslutningen av Libyen kan i bästa fall fungera som en väckarklocka för ett råd som inte har blivit den starka försvarare för mänskliga rättigheter (MR) som många hade hoppats. Kan Sverige, som kandiderar till rådet [...]Afrika, FN, Kina, Libyen, Mänskliga rättigheter, Rådet för MR, Vitryssland
2011-03-08

Ta kvinnors rättigheter

Therese Isaksen, Aleksander Gabelic; Eskilstuna-Kuriren

“Hoppet består i att Förenta Nationerna nyligen fick en ny organisation för kvinnors rättigheter och därmed har möjlighet att ytterligare stärka arbetet för världens flickor och kvinnor.” FN, Jämställdhet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2011-01-31

Dagligt bröd är en rättighet

Aleksander Gabelic, Lise Bergh, Lena Klevenås; Norran

“Sveriges regering däremot har sagt att de inte kommer att vare sig underteckna eller ratificera protokollet. […] Respekten för ESK-rättigheterna får inte vara ett resultat av partipolitik. Den är ett ansvar för regeringen, oavsett vilken [...]FN, Jordbruk, Mänskliga rättigheter, Partipolitik
2011-01-26

Välkommen debatt om FN

Aleksander Gabelic, Folkbladet

“Den som värnar det globala samarbetet måste också värna ett starkt och väl fungerande FN. Därför är Niklas Ekdals och Inga-Britt Ahlenius nya debattbok om FN och dess generalsekreterare välkommen.”   FN, Multilateralt samarbeteArtikeln är en replik på: "FN behöver nytt ledarskap"
2011-01-18

Stridsgrupper vilar trots kriser

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“Sverige bidrar med stort ekonomiskt stöd till flera FN-organ och framför allt det humanitära arbetet, men regeringens egen ambition att utöka den svenska utlandsstyrkan har inte infriats. […] Riksrevisionen riktade nyligen stark kritik mot styrkans [...]Afrika, EU, FN, Humanitärt bistånd, Kongo, Militärt bistånd, Riksrevisionen, UtvärderingI artikeln hänvisas till dokumentet: "Den nordiska stridsgruppen 2008"
2010-12-30

Nytt hopp för världens kvinnor och barn

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Kvinnors och barns rättigheter är mänskliga rättigheter. Att dessa rättigheter finns, försvaras, stärks och efterlevs av alla hör till de allra viktigaste kraven inför det nya året.” Barn och unga, EU, FN, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
2010-11-22

EU måste agera mot Marocko

Cecilia Asklöf, Jens Orback, Aleksander Gabelic, Elisabeth Lundgren, Mark Klamberg, Lena Kalmelid, Sören Lindh, Anna Nilsson; Svenska Dagbladet

“Målet bör vara att frysa eller helt säga upp handelsavtalet, alternativt att medlemsländerna vägrar att förnya det fiskeriavtal som just nu omförhandlas mellan Marocko och EU.” EU, Fiske, Handelspolitik, Marocko, Västsahara
2010-10-21

”Svensk utlandsstyrka behövs i Kongo”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Demokratiska republiken Kongo fyller i år 50 år som självständig stat. Vad vore ett bättre bidrag till det kongolesiska folket än ett förnyat svenskt åtagande för säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter i regionen?” Bistånd som påtryckningsmedel, EU, FN, Kongo, Korruption, Kvinnor, Militärt bistånd, Skuldavskrivning
2010-10-20

Sveriges bistånd måste bidra till att millenniemålen nås

Aleksander Gabelic, Piteå-Tidningen

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8-mötet i Gleneagles i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-20

Håll löftena till världens fattiga

Aleksander Gabelic, ttela.se

“Det svenska biståndet till Afrika förstärks ytterligare, vilket behövs. Av de 25 miljarder dollar som de rika länderna utlovade vid G8- mötet i Skottland 2005 har de afrikanska länderna fått 11.” Afrika, FN, G8, Handelspolitik, Partipolitik
2010-10-19

EU måste hålla sina löften

Aleksander Gabelic, Norrtelje Tidning

“Fem år innan FN:s millenniemål ska vara uppfyllda minskar världsfattigdomen samtidigt som hungern ökar. Det kan låta motsägelsefullt, men hänger samman med bland annat ökande livsmedelspriser och global finanskris.” EU, FN, Milleniemålsmötet i New York 2010
2010-09-30

Påtryckningar riskerar urholka FN-uppdrag

Aleksander Gabelic, Svenska Dagbladet

“I morgon, fredag, publiceras en rapport om kringet i Kongo där Rwanda har begärt att få göra kompletteringar. Det riskerar att ge auktoritära regimer en signal om att mänskliga rättigheter är förhandlingsbart” Kongo, Mänskliga rättigheter, Rwanda
2010-09-20

Kvinnor och barn är nyckeln till FN:s mål

Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Birgitta Dahl, Margareta Winberg, Görel Thurdin; Göteborgsposten

“Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i [...]Barn och unga, Enprocentsmålet, FN, Hälsa, Handelspolitik, HIV/AIDS, Kvinnor, Milleniemålsmötet i New York 2010, Resultat
2010-08-28

Bättre katastrofberedskap främjar utveckling och säkerhet

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Den bristande givarviljan beror delvis på att världen inte klarar mer än en storskalig katastrof per år. Alla har vi Haiti i färskt minne. Pakistan ses dessutom på flera håll med misstänksamhet.” FN, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010, Villkorat bistånd
2010-08-21

Utan bistånd/hjälp

Aleksander Gabelic, Västerbottens-Kuriren

“Som aktiv biståndsgivare bör Sveriges regering ta initiativ till en diskussion om hur katastroffonden, som i dagsläget omfattar 500 miljoner dollar, ska kunna växa och hur fler länder ska kunna fås att ta sitt ansvar.” EU, FN, Humanitärt bistånd, Pakistan-katastrofen 2010
2010-03-08

”Så kan Wallström stoppa FN-anställdas sexuella våld”

Aleksander Gabelic, Dagens Nyheter

“Margot Wallström har i sitt nya uppdrag som särskild FN-rapportör om sexuellt våld i konflikter inte bara de stridande parterna att ta hänsyn till.” FN, Haiti, Jämställdhet, Kenya, Kongo, Kvinnor, Liberia, Mediabevakning
2010-02-15

“Fler svenska soldater behövs i Kongo”

Cissa WaNumbe, Aleksander Gabelic; Svenska Dagbladet

“Sverige måste nu bidra med truppförstärkningar till FN-styrkan, skriver Cissa WaNumbe och Aleksander Gabelic från Kongos respektive Sveriges FN-förbund.” EU, FN, Jämställdhet, Kongo, Kvinnor, Militärt bistånd
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Västerbottens-kuriren

“När FN och omvärlden förbereder sig för ett långvarigt engagemang i Haiti måste man ta tillfället i akt att inte bara återuppbygga landet utan att också bygga ett bättre land. Det skriver Aleksander Gabelic, ordförande [...]Demokrati, FN, Haiti, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-10

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Norran

“Över hundra tusen döda, tiotusentals hemlösa och miljoner människor i behov av mat, vatten och mediciner – Haitis folk kommer att behöva omvärldens stöd under lång tid framöver.” Demokrati, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2010-02-09

Haiti behöver långsiktigt stöd

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Behovet av omedelbara sök- och räddningsinsatser måste kombineras med snabb och effektiv samordning, skriver Aleksander Gabelic.” Demokrati, FN, Haiti, Haiti-katastrofen 2009/10, Humanitärt bistånd, Villkorat bistånd
2009-12-09

Låt FN samordna klimatbiståndet

Aleksander Gabelic, Östgöta Correspondenten

“När ett klimatavtal finns på plats bör FN vara i centrum för det globala miljöarbetet. Det skriver ALEKSANDER GABELIC, ordförande i svenska FN-förbundet.” FN, Klimat & miljö, Klimatmötet i Köpenhamn (COP15), Multilateralt samarbete
2009-10-16

Världen sviker de svältande

Aleksander Gabelic, Katrineholms-Kuriren

“Hjälpinsatserna för att minska effekterna av finanskrisen i de rika länderna har alltså kostat 83 gånger mer än insatserna för att minska hunger och fattigdom i världen.” Finanskrisen, FN, Hunger
2009-09-29

Världen sviker Afrika

Bodil Hansson mfl; Helsingborgs Dagblad

“Afrika står inför stora utmaningar men omvärlden sviker, skriver Bodil Hansson och Aleksander Gabelic.” Afrika, Finanskrisen, FN, Klimat & miljö, Matkrisen 2008, Remitteringar
2009-04-20

Finanskrisen slår hårt mot de fattigaste

Aleksander Gabelic, Norran

“Samtidigt som världens rika länder samlades till G20-möte i London nyligen besökte sex svenska riksdagsledamöter under ledning av Svenska FN-förbundet flera viktiga aktörer” Finanskrisen, FN, G20, IMF (Internationella valutafonden), Världsbanken
2009-04-14

Välkommen granskning av FN

Aleksander Gabelic, Norrköpings Tidningar

“Regeringens granskning av FN:s biståndsverksamhet är välkommen. Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande[…] Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, Resultat, Utvärdering
2009-03-30

Välkommen granskning – men glöm inte de fattiga!

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning)

“Men Sverige och andra länder får i sin strävan att sätta en egen prägel på biståndet inte upphöra att lyssna på de fattiga länderna, skriver FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic.” Avräkningar, Biståndsminister Gunilla Carlsson (M), FN, Multilateralt samarbete, UtvärderingArtikeln är en replik på: "Vi omprövar bidragen till trotsiga biståndsorgan"
2009-02-23

Kvinnohandeln stör Moldavien

Aleksander Gabelic, Norran

“Moldavien är ett av Europas fattigaste länder. De ekonomiska problemen är en orsak till att många moldaviska kvinnor och barn blir offer för trafficking – människohandel för sexuella ändamål.” FN, Kvinnor, Moldavien
2008-10-24

FN behövs för att hantera globala utmaningar

Aleksander Gabelic, Maria Ed; Länstidningen Östersund

“FN har en avgörande roll att spela i en allt mer global värld. Alla goda krafter måste samlas i arbetet för fred, utveckling, mänskliga rättigheter och ett reformerat och starkare Förenta Nationerna.” Finanskrisen, FN, Handelspolitik, Mänskliga rättigheter, Matkrisen 2008
2008-10-17

Finanskrisen hotar fattigdomsbekämpningen

Aleksander Gabelic, Dalarnas Tidningar

“Om bara EU och G8 uppfyller sina löften från 2005 att fördubbla biståndet till Afrika behövs inga fler utfästelser. Löftena innebär att biståndet skulle ligga på omkring 54 miljarder dollar per år.” Afrika, Finanskrisen, FN, G8, Resultat
2008-09-24

“Fattiga betalar för vårt välstånd”

Bengt Westerberg, Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Bo Forsberg, Sasja Beslik, Margareta Grape, Anna-Stina Nordmark Nilsson; Aftonbladet

“Det heter ofta att ”vi pumpar in biståndspengar i Afrika”, men faktum är att vi rika får mer än vad vi ger” Afrika, EU, Handelspolitik, Klimat & miljö, Resultat, Skuldavskrivning
2008-07-08

Matbrist leder till spekulation

Aleksander Gabelic, Hallandsposten

“Den svenska diplomaten Annika Söder är sedan en tid tillbaka undergeneraldirektör i FAO. Söder besökte nyligen Sverige för att berätta om livsmedelstoppmötet och söka stöd från den svenska regeringen till livsmedelshjälp i utvecklingsländer.” FN, Hunger, Matkrisen 2008
2008-07-07

Dags att handla i matfrågan

Aleksander Gabelic, Arvika Tidning

“Höga livsmedelspriser drabbar de fattiga och hungriga mest, framför allt de som är konsumenter och lever i städer i låginkomstländer, skriver Aleksander Gabelic.” FN, Handelspolitik, Hunger, Jordbruk, Matkrisen 2008
2008-05-23

FN:s engagemang i Burma

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“Bistånd till barn i läger, hälsoutrustning och -expertis liksom presenningar och tält är några exempel på den hjälp som har ställts till den burmesiska regeringens förfogande.” Burma, FN, Humanitärt bistånd, Välgörenhet
2008-01-17

Sverige bör fortsätta stödja FN:s program för utveckling

Aleksander Gabelic, Bonian Golmohammadi; Aftonbladet

“Regeringen betonar att biståndet måste ge konkreta resultat. I linje med detta borde man beakta de resultat som FN-organet faktiskt uppnår – till gagn för demokrati och mänskliga rättigheter.” Demokrati, Mänskliga rättigheter, Partipolitik, Resultat, Utvärdering
2007-05-09

Försvara Europas roll

Aleksander Gabelic, Helsingborgs Dagblad

“De folkvalda ledamöterna i Europaparlamentet måste öppet deklarera sina åsikter i frågor som rör mänskliga rättigheter, […]” EU, FN, Mänskliga rättigheter
2006-10-19

Miljöförsämringar drabbar fattiga värst

Aleksander Gabelic, Vestmanlands Läns tidning

“FN:s miljöprogram UNEP och Världsbanken har nyligen lanserat varsin rapport om millenniearbetet.” FN, Israel, Israel/Palestina-konflikten, Klimat & miljö, Palestina, Världsbanken
2006-07-06

Vart tog FN:s millenniemål vägen egentligen?

Jakob Simonsen m.fl, Vestmanlands Läns Tidning

“Den internationella politiken är långsam och handlingsförmågan begränsad eftersom globala beslut är beroende av visst samförstånd. Myrstegens politik är ofta lika nödvändig som den kan vara frustrerande. Men måste samförstånd gälla inom länder? I Sverige, [...]Millenniemålen, Partipolitik
2005-12-08

Öppet brev till biståndsminister Carin Jämtin & utrikesminister Laila Freivalds

Frida Blom m.fl., Aftonbladet

“Hjälpaktionen kommer att bli långsiktig och kräva stora ekonomiska resurser under lång tid. Vi välkomnar därför att den svenska regeringen har avsatt närmare 200 miljoner kronor i katastrofbidrag. Vi är emellertid oroade över att Sverige samtidigt [...]Pakistan, Partipolitik, Vapenhandel

Kommentarer i artiklar av Aleksander Gabelic (4 kommentarer)

DatumKommentarKommentar till
2018-07-08 unblocked games: Your way of describing everything in this aricle is genuinely good, all be capable of simply understand it, Thaqnks a lot. Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera
Av Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se
2018-02-11 Ninnie Johansson: Forskningen säger att kampen mot fattigdom måste gå sida vid sida av kampen mot alkohol. Vilka strategier har Isabella Löwin tänkt sig passa ihop med ett samarbete med alkoholindustrin? Heineken och Globala fonden i ohelig allians – Isabella Lövin måste agera
Av Mona Öres m.fl., Biståndsdebatten.se
2013-05-09 Tom Alberts: "För första gången sedan Världsbanken började göra fattigdomsmätningar minskar både antalet och andelen människor som lever i extrem fattigdom i alla utvecklingsregioner samtidigt." FEL betr andelen! Afrika mår bättre än vi tror
Av Aleksander Gabelic, Sundsvalls Tidning
2011-03-15 marjariitta: Vilka är vi ? Vanliga människor ger genom skatter bistånd Vilka får .. Krigsherrar korruption, Vem får tillbaka ? Blir det skattesänkningar i Sverige vi skattebetalare kan du förklara bättre ? marja-riitta “Fattiga betalar för vårt välstånd”
Av Bengt Westerberg, Jakob Simonsen, Aleksander Gabelic, Bo Forsberg, Sasja Beslik, Margareta Grape, Anna-Stina Nordmark Nilsson; Aftonbladet

Ämnen som Aleksander Gabelic diskuterar om (101 ämnen)

ÄmneAntal artiklar av Aleksander GabelicTotalt antal artiklar inom ämnet
Alkohol 1 10
Hälsa 4 384
HIV/AIDS 2 85
Budget 1 172
Colombia 1 73
Fred och säkerhet 15 1017
Kongo 10 98
Sverige 2 222
Utrikesdepartementet 1 184
Centralafrikanska republiken 3 18
FN 91 1313
Humanitärt bistånd 13 467
Mali 3 43
Sydsudan 2 32
Biståndspolitiska plattformen 1 120
Civilsamhället 3 536
Partipolitik 14 1791
Globala målen för hållbar utveckling / Agenda 2030 9 496
Mänskliga rättigheter 26 1977
Klimat & miljö 9 1541
Nordkorea 1 27
Sverige i FN:s säkerhetsråd 6 142
Syrien 24 514
Kvinnor 10 659
Burundi 1 13
Barn och unga 7 397
EU 22 1912
Flyktingbåtar på Medelhavet 1 165
Brasilien 2 41
Indien 2 88
Indonesien 2 29
Kina 7 200
Mexiko 2 9
Ryssland 8 323
USA 6 287
Flykt och migration 4 1154
Asylrätt 1 420
FN:s utvecklingsmål 1 61
Hållbar utveckling 3 574
Multilateralt samarbete 9 183
Post-15 4 64
Utvärdering 6 723
Klimatmötet i Paris 2015 (COP21) 1 229
Jämställdhet 6 504
Okategoriserade 3 53
Millenniemålen 5 133
Resultat 6 762
Ukraina 1 142
Biståndets målsättning 1 168
Irak 1 243
Toppmötet i Busan nov 2011 1 11
Demokrati 9 1102
Militärt bistånd 11 508
"Bad governance" 1 47
Landfokusering 1 104
Afrika 9 526
Mediabevakning 4 291
Välgörenhet 2 164
Israel 2 293
Marocko 2 103
Palestina 2 324
Västsahara 2 105
Rwanda 4 34
Villkorat bistånd 5 138
Libyen 6 171
Diktaturer 1 442
Somalia 1 81
Nato 1 192
Sudan 1 59
Rådet för MR 2 42
Vitryssland 1 68
Jordbruk 2 430
Riksrevisionen 1 43
Fiske 1 54
Handelspolitik 7 708
Bistånd som påtryckningsmedel 1 164
Korruption 1 355
Skuldavskrivning 2 70
G8 3 58
Milleniemålsmötet i New York 2010 2 6
Enprocentsmålet 1 246
Haiti-katastrofen 2009/10 3 59
Pakistan-katastrofen 2010 2 7
Haiti 4 67
Kenya 1 81
Liberia 1 26
Klimatmötet i Köpenhamn (COP15) 1 58
Finanskrisen 5 60
Hunger 3 231
Matkrisen 2008 4 26
Remitteringar 1 34
G20 1 15
IMF (Internationella valutafonden) 1 57
Världsbanken 2 103
Avräkningar 2 327
Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) 2 418
Moldavien 1 13
Burma 1 87
Israel/Palestina-konflikten 1 281
Pakistan 1 42
Vapenhandel 1 418
Dela det här: