Svensk Opinion

7382 debattartiklar om bistånd och utvecklingspolitik finns samlade på Biståndsdebatten.se.

"Respekt för mänskliga rättigheter är redan nu ett begränsande villkor men vapenexport har ändå på senare år godkänts till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Thailand. Förtroendet och trovärdigheten för svensk utrikes- och säkerhetspolitik urholkas därmed och offras på vapenindustrins blodiga altare."

"Efter många år av först apartheid och sedan 40 år av diktatur förtjänar Zimbabwes folk något bättre än att välja mellan pest eller kolera. Ett liv med demokrati, där varken Mugabe eller nya envåldshärskare tillsatta av diktaturen styr."

 

"Sveriges roll i världens konflikter ska inte vara i form av militärt bidrag. Mer resurser ska läggas på myndigheter och organisationer med förmåga att arbeta utifrån en bredare säkerhetsanalys med förebyggande våldspreventivt arbete och mänsklig säkerhet som utgångspunkt. Utifrån metoder som ökar den demokratiska dialogen och det civila deltagandet. Att utbilda för effektiv våldshandling samtidigt som propositionen talar om mänskliga rättigheter och utbildning om resolution 1325 är ett hyckleri av stora proportioner. Sverige ska tillsammans med det internationella samfundet ta sitt ansvar och istället bidra med insatser som möjliggör att situationen normaliseras och att det civila samhället får chansen att återuppbygga samhället med deltagande av kvinnoorganisationer enligt resolution 1325. Det är det som en förväntar sig av en feministisk regering."

”Sverige bör inte underteckna konventionen utan i stället bör vi hedra och utöka vårt samarbete med USA. De som vill förbjuda kärnvapen för alla – och hellre kritiserar USA än skurkstater – tar friheten att säga vad man vill och tycka vad man vill för given. Det är tusentals amerikanska soldater som har dött för deras rätt att nu håna landet som försvarat oss. Det är dags för Sverige att inse att vi agerar bäst för fred och frihet genom att bistå USA och våra allierade i stället för att sätta käppar i hjulen.”

Dela det här: