Svensk Opinion

6930 debattartiklar om bistånd och utvecklingspolitik finns samlade på Biståndsdebatten.se.

"Denna absurda situation visar att avtalet inte är något annat än en papperstiger: dess enda rättsliga grund är att alla nationer har gett sina löften – men dessa löften behöver inte hållas. I själva verket blottlägger bara Trumps handlande vad vi har vetat ett tag: Parisavtalet är inte den rätta vägen för att lösa problemet med den globala uppvärmningen."

"Enligt utrikesminister Margot Wallström var Sveriges deltagande ett uttryck för vårt starka engagemang för att lindra humanitära kriser, med fokus på att stärka kvinnors deltagande, skydd av barn och internationell humanitär rätt. Men för att kunna stå som trovärdig medvärd för en FN-konferens om Jemen, bör vi visa ett minst lika starkt engagemang för att upphöra med att förse de stridande parterna med vapen."

"Sveriges stöd till Saudiarabien i FNs kvinnokommission var naturligtvis inte del av ett eventuellt saudiskt stöd för den svenska säkerhetsrådskandidaturen. Men vilka uppgörelser gjordes och i vilka sammanhang påverkade kandidaturen hur vi talade om och - mer viktigt - till länder där vi normalt har anledning att rikta kritik?"

"Nästan hela den globala uppvärmningen har skett sedan 1970-talet, och det kommer att gå allt snabbare ifall vi inte lyckas hejda utvecklingen. Genom klimatavtalet i Paris är världen överens om att temperaturökningen ska hejdas väl under 2 grader, och helst inte mer än 1,5 grader jämfört med före industrialismen. I början av 2016 kom jordens medeltemperatur väldigt nära 1,5-graders-gränsen.

I det här läget väljer Trump-administrationen att satsa på kolgruvor och att godkänna oljeledningar som hotar urfolkens land och vatten."

Dela det här: