Svensk Opinion

7140 debattartiklar om bistånd och utvecklingspolitik finns samlade på Biståndsdebatten.se.

"Svaret måste bli ett radikalt annat. Mänsklig säkerhet i fokus för alla typer av hot. Använda hela den säkerhetspolitiska paletten med diplomati (inte minst via OSSE), förtroendeskapande åtgärder (Open Skies), nedrustningsinitiativ (förbud mot kärnvapen), myndighetssamverkan (typ Kustbevakningen), forskningssamarbete (Östersjörådet), mellanfolkliga kontakter etcetera".

"Det är bra att EU nu aktiverar artikel 7. Men frågan är hur effektivt det är. Bland annat den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson har föreslagit att Sverige i EU:s budgetprocess bör villkora åtminstone delar av sitt ekonomiska stöd med att Polen backar från den inslagna vägen. Det är ett bra förslag. Sverige kan i längden inte tyst medverka till att ekonomiskt stötta ett EU-land som trampar på demokratins mest grundläggande principer."

"Kampen för ett socialt Europa, och i synnerhet kampen mot social dumpning och osund konkurrens, är en ödesfråga för hela det europeiska samarbetet. Inget företag i något EU-land ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla arbetsvillkor, lönedumpning och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel."

Dela det här: