Svensk Opinion

7254 debattartiklar om bistånd och utvecklingspolitik finns samlade på Biståndsdebatten.se.

"I snart 6 000 dagar har svenska UD valt att tillämpa "tyst diplomati" i Dawits fall. Som svenska medborgare finner vi Sveriges tysta agerande såväl genant som obehagligt. Trots att regeringarna och utrikesministrarna i vårt land har avlöst varandra fortsätter den diabetessjuke trebarnspappan Dawit sitta i fängelse år ut och år in."bist

"Det internationella samfundet måste kräva att de Rohingyas som fördrivits tillåts att återvända och att förföljelserna mot de som är i landet omedelbart upphör. Internationell närvaro kan inte bara fokusera på humanitärt stöd utan måste också ha ett skyddsmandat. Framför allt måste de ansvariga ställas till svars för de brott som begåtts, och FN:s säkerhetsråd bör agera snarast med att sätta in sanktioner mot de högst ansvariga i militären samt ansvariga politiker."

"En gång bistod Sverige FN med minst 10 procent av soldaterna i FN-styrkorna. Idag är det några promille. Istället har Sverige valt att delta i krig och ockupation tillsammans med Nato-länder och ibland - som i Afghanistan - under Nato-befäl. Resultatet är en försvagning av såväl bredden i försvarsmaktens internationella erfarenheter som Sveriges roll i FN."

"Det finns brott som är så allvarliga att det är allas ansvar att ingripa. Burmas regering begår just nu, i fullt dagsljus, ett brott mot mänskligheten. Det kan inte få gå ostraffat. Men medan diplomatins kvarnar i FN maler närmar vi oss en fullständig humanitär katastrof för de Rohingyier som lyckats ta sig till Bangladesh."

Dela det här: