Widmalms artikel berör ett ämne som sällan diskuteras i den offentliga debatten, nämligen det så kallade förvaltningsanslaget (de pengar som Sida har för att driva den egna verksamheten). Dessutom ger han sig i kast med att beskriva förutsättningarna för Sidas personal att hålla sig uppdaterade inom det hetast omdiskuterade området – biståndets utvärdering och resultat. Vi på Biståndsdebatten.se hoppas nu att fler personer med erfarenhet och inblick i Sidas och andra organisationers arbete vill tillföra perspektiv som saknas i denna känsliga men viktiga debatt.

Widmalms artikel berör ett ämne som sällan diskuteras i den offentliga debatten, nämligen det så kallade förvaltningsanslaget (de pengar som Sida har för att driva den egna verksamheten). Dessutom ger han sig i kast med att beskriva förutsättningarna för Sidas personal att hålla sig uppdaterade inom det hetast omdiskuterade området – biståndets utvärdering och resultat. Vi på Biståndsdebatten.se hoppas nu att fler personer med erfarenhet och inblick i Sidas och andra organisationers arbete vill tillföra perspektiv som saknas i denna känsliga men viktiga debatt.

Sidas allt mer desillusionerade personal har dåliga förutsättningar att hänga med i den växande biståndsforskningen. Så har det inte alltid varit, skriver professor Sten Widmalm i debattartikeln “Utvärdering blir ytvärdering” som tidigare publicerats i tidningen Respons. Problemet beror enligt Widmark på Sidas styrmodell, “New Public Management”, som introducerades för över 20 år sedan. Styrmodellen stipulerade att endast en begränsad del av biståndet skulle få användas till att avlöna Sidas personal (det sk förvaltningsanslaget), och Sidas roll reducerades till att fokusera på “att producera resultat som skulle köpas som tjänster från företag och andra organisationer”.

De förutsättningar Sida har att förvalta den i princip ständigt växande biståndsbudgeten (på grund av Enprocentsmålet) diskuteras knappt i den offentliga debatten. Därför hoppas vi att Widmalms artikel kan bli startskottet för en lugn och sansad diskussion med utgångspunkt i den breda erfarenhet som finns representerad i vår läskrets.

Håller du med Widmalm? “Ytvärderar” Sida? Vad beror Sidas personalavhopp på? Läs mer om hur du kan debattera Sidas arbete, förutsättningar och framtid här på Biståndsdebatten.se.

Detta är en känslig diskussion som lät går överstyr, och det finns många som värjer sig för att ge sig ut i “hetluften”. Konsekvensen blir att den offentliga diskussionen saknar viktiga perspektiv.

Därför erbjuder vi nu anonym publicering för debattörer som skriver exklusivt för Biståndsdebatten.se.

/Noak

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *