– Att absolut inte göra en ambitionssänkning är viktigt, menar Katarina Sundberg, kanslichef för Agenda 2030-delegationen, när hon talar om handlingsplanen för Sverige. I en FUF-fåtölj diskuterar Sundberg med publik och moderatorer hur arbetet med Agenda 2030 på en nationell nivå går till.

Delegationen har i handlingsplanen identifierat sex prioriterade områden i Agenda 2030 för Sverige, och lämnat åtgärdsförslag kring dessa till regeringen. Sundberg understryker vikten av att översätta målen så att de är förståeliga i en nationell kontext. Dessutom bör ett vetenskapligt råd utvecklas för att assistera regeringen. Vikten av styrning och ledning i genomförandet av Agenda 2030 är således centralt.

Dock uppkommer frågor kring varför det vetenskapliga råd som i nuläget existerar inte räcker till, och hur lyckad den politiska förankringen egentligen är.

– Det behövs mer kapacitet och resurser, det är framför allt det vi föreslår, säger Sundberg som kommentar till varför det vetenskapliga råd som redan skapats som en plats för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället, inte är tillräckligt.

Vad gäller den politiska förankringen uttrycker hon hur de på kansliet har gjort vad de kan i syfte att informera regeringen om vad som bör fokuseras på, och att regering tillsammans med myndigheter kommer att behöva ta sin roll för att vara en del av det svenska arbetet. Senare framhäver hon dock att intresset hos politiker kan bli tydligare.

– Det finns ett starkt engagemang, men det skulle nog behövas en tydligare riktning eller tydligare strategi för hur de ska arbeta med Agenda 2030 på en nationell nivå

Samtidigt som den politiska förankringen verkar utmanande för det nationella arbetet med Agenda 2030 är det redan många organisationer som arbetar med detta. I vissa fall till och med utan att de veta om det själva. Sundberg beskriver att när hon varit i kontakt med civilsamhället har flera mindre lokala organisationer uttalat att de inte jobbar mycket med Agenda 2030. När de sedan beskrivit sitt arbete har de redogjort för exakt vad det innebär att arbeta med Agendan på lokal nivå, vilket exempelvis kan vara att erbjuda läxhjälp i utsatta områden.

Agendan är global, men måste genomföras på olika håll lokalt för att lyckas. I en svensk kontext stöter Agenda 2030 på både utmaningar och möjligheter. Sverige är dock ett av de länder som ligger bäst till för att kunna uppnå delmålen.

Matilda Egberg

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *