Trots att allt fler barn idag går i skolan så saknar närmare 263 miljoner barn grundskoleutbildning världen över. Talarna på seminariet säger att världen nu står inför en global lärandekris som bidrar till ökande samhällsklyftor och barn som når vuxen ålder utan basal livskunskap.

– Att investera i utbildning är nyckeln till utveckling, inleder Sidas generaldirektör Carin Jämtin seminariet. Hon berättar om hur Sida, genom den globala fonden Education Cannot Wait Initiative, arbetar för att stötta civilsamhällsorganisationer som jobbar för utveckling av nationella utbildningssystem.

Till grund för seminariet ligger två rapporter från Världsbanken och UNESCO. Båda tar upp ansvar som en gemensam faktor för rättvist lärande. Deon Filmer och Halsey Rogers, ansvariga för Världsbankens rapport, menar att det största hindret till förbättring är att ingen vill hållas skyldig till problemet. Därför krävs det tydligare ansvarsområden för stater, institutioner, lärare och föräldrar. Detta skulle bidra till att mål nummer fyra i de globala målen för hållbar utveckling (God utbildning för alla) lättare uppfylls och skiftar fokus från materiella tillgångar till faktiskt lärande.

De tidigare utvecklingsmålen, Milleniemålen, lyfte fram kvantitativa lösningar. Fler skolor och fler lärare skulle ge barn bättre förutsättningar genom livet. Men trots att den globala lärartätheten måste förbättras ytterligare så börjar idag 9 av 10 barn grundskolan. De globala målen för hållbar utveckling riktar istället in sig på kvalitén i skolan genom att förbättra inlärningsresultaten. Med rapporten från Världsbanken som underlag berättar Deon Filmer om platser där skolor byggs men där klasserna är för stora, toaletter saknas och lärare finns inte på plats.

– Att vara i skolan är inte samma sak som att lära sig, avslutar Filmer.

Manos Antoninis, ansvarig för UNESCO’s skuggrapport, rekommenderar att minst fyra procent av BNP bör läggas på utbildning och poängterar värdet av Sidas och andra biståndsgivares roll. På 6 år har dock det bistånd som är direkt relaterat till utbildning sjunkit från 10 till 6 procent. Antoninis tar upp Vietnam som exempel på hur bra utvecklingen kan gå när staten gör stora investeringar inom utbildning. Även om landet idag är klassat som ett lägre medelinkomstland så är utbildningsnivån bland tonåringar bättre än i höginkomstlandet Tyskland, enligt kunskapsutvärderingen för 15-åringar PISA (Programme for International Student Assessment).

Per Molander, ämbetsman och politisk rådgivare för Sida, delar åsikten om att det ligger ett stort ansvar på staten. Att skapa ett bättre ”socialt kontrakt” mellan stat och civilsamhälle, där skattepengar investeras i utbildning, skulle minska ojämlikheter och bidra till starkare demokratier, konstaterar han.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där alla är eniga om att förbättring är fullt möjlig ifall länder själva inser läget, prioriterar frågan och kan samla alla aktörer vid samma bord.

Helge Drebold

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *