Programpunkten ”Man Up!” under Nordiskt Forum berörde män och jämställdhet i Sverige och världen. Fokus i detta referat är riktat mot det globala perspektivet av seminariet med talarna Oswaldo Montoya som delade med sig av sina erfarenheter av jämställdhet från Nicaragua, Niclas Järvklo som berättade om män och jämställdhet i Sverige, och Michael Kimmel som gav tips på olika strategier för hur man kan få män världen över att engagera sig för jämställdhet.

Under fredagen på Nordiskt Forum i Malmö anordnades seminariet “Man Up!” med temat ”män och jämställdhet” från både ett lokalt och globalt perspektiv.

Oswaldo Montoya, forskare och grundare av the Men´s Group Against Violence in Managua, berättade om sina erfarenheter som global koordinator i The Men Engage Alliance. Han berättade att det inte är en slump att feminismen i Nicaragua har engagerat män, eftersom det har funnits starka rörelser som Sandinisterna som tydligt har visat hur viktigt det är med förändring av den sociala strukturen. Detta innefattar även rättigheter för de fattiga, för etniska minoriteter och för HBTQ-personer. De feministiska rörelserna förstod att en ny social ordning krävdes, och att männen behövde vara en del av detta. Män är inte helt skonade från den ojämställda maktstrukturen som råder, och därför ligger det i allas intressen att ansluta till den kamp kvinnorna för, menar Montoya.

Under sin tid som aktiv i Sandinisternas ungdomsrörelse märkte Montoya hur hans egna ledare började utnyttja sina maktpositioner för egen vinning och dominans – de maktstrukturer som de själva skulle arbeta emot. Montoya poängterade att en av de stora utmaningarna vi står inför är hur vi ska använda makt inom våra egna organisationer som arbetar med jämställdhet. För att kunna driva förändring måste vi vara medvetna om hur vi inom ledande organisationer använder makt. Detta var en grund till att the Men Engage Alliance skapades, en plattform där män som arbetar med jämställdhet kan mötas och stötta varandra och samtidigt hålla varandra ansvariga för att faktiskt leva upp till det feministiska jobb de vill utföra. Montoya berättar att the Men Engage Alliance samarbetar med 400 olika NGOs runt om i världen och erfarenheter byts frekvent. Han nämner några lyckade exempel, som att representanter från vissa afrikanska regeringar skrev på ett löfte om att använda all sin makt för att stoppa våld mot kvinnor och barn, och att män i Latinamerika genom ett onlineforum har fått diskutera hur män kan vara mer ansvarsfulla för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Många paralleller kan dras med Niclas Järvklos redovisning av den statliga utredningen Män och jämställdhet om hur heteronormativitet ser ut i Sverige. Han menar att svenska män inte måste ta ställning till jämställdhet, eftersom de inte nödvändigtvis drabbas av ojämställdhet. Han menar att förändringar i det svenska samhället sker långsamt, eftersom män inte driver förändring om de inte måste eller om det inte förväntas av dem. Vad är det då som driver förändring? Krav från kvinnor och queer-aktivister, menar Järvklo. Män har mer makt än kvinnor, och att kämpa mot patriarkatet handlar därför om att kämpa mot social instabilitet. Järvklo sammanfattar avslutningsvis att vi måste våga prata mer om ämnen som anti-studieattityder bland pojkar, om att kvinnor bli ansvariga för mäns sexualitet och om våld inom idag accepterade former som i skolan och supportervåld.

Michael Kimmel, doktor i sociologi, avrundade seminariet med att berätta om hur man kan få män runt om i världen att engagera sig för jämställdhet. Han menade det första steget för män är att de måste identifiera sin relation till begreppet genus. I och med att män inte har utsatts i lika stor utsträckning för könsdiskriminering har genus inte varit lika synligt för dem som det har varit för kvinnor. Det andra steget för männen, fortsätter Kimmel, är att identifiera sin relation till jämställdhet. Jämställdhet kan vara ett knepigt begrepp när män är vana vid vissa privilegier och rätt till saker i samhället. Det sista steget för att engagera män i jämställdhet, enligt Kimmel, är att marknadsföra jämställdhet som något som faktiskt gynnar män.

Kimmels avslutande ord avrundar vad tidigare talare har berört; att en gemensam kamp med män och kvinnor tillsammans för jämställdhet ger en slagkraft som gynnar både män och kvinnor i slutändan. Den ojämställda maktstrukturen behöver synliggöras för män, såsom den har varit synlig för kvinnor i runt om i världen i flera decennier redan.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *