Det är inte första gången som det svenska biståndet ska utvärderas av en kommitté. I Biståndsdebatten.se:s nya dokumentarkiv ligger de åtta utvärderingar som SASDA genomförde under 1990-talet.

Det är inte första gången som det svenska biståndet ska utvärderas av en kommitté. I Biståndsdebatten.se:s nya dokumentarkiv ligger de åtta utvärderingar som SASDA genomförde under 1990-talet.

Efter många om och men står det klart att utvärderingsmyndigheten Sadev läggs ner. (Se debatten som föregick beslutet här) Regeringen har under hösten fått stark kritik för att vilja lägga ned myndigheten utan att samtidigt kunna presentera ett alternativ till hur biståndet ska utvärderas. Men för några veckor sedan kom beskedet att en fristående kommitté ska ersätta Sadev i detta hett omdebatterade arbete.  (Vem debatterar utvärdering? Se här)

Det är inte första gången som en kommitté utvärderar det svenska biståndet. Under 1990-talet publicerade SASDA åtta rapporter, som nu finns tillgängliga i vårt nya dokumentarkiv. Här är några:

Översyn av biståndssamarbete med Guinea-Bissau

Biståndsmyndigeternas internadministrativa kostnader
(Statskontoret, 1994)

STUDIER AV BISTÅND – Slutrapport från kommittén för analys av utvecklingssamarbete
(UD, 1994)

Improving Monitoring and Evaluation in Swedish developme9nt assistance
(Colin Bruce, Ugo Finzi, 1994)

Inventering av svensk forskning om bistånd
(Roy Unge, 1994)

Sambandet mellan Sveriges Bistånd och Export
(Thomas Andersson, Håkan Hellström, 1994)

Evaluation of Swedish Development Co-operation with Guinea-Bissau
(Peter Svedberg, Anders Olofsgård, Björn Ekman, 1994)

De mer detaljerade formerna för hur den nya kommittén ska fungera har ännu inte tillkännagivits, inte heller vad den ska heta. SASDA, SADEV och …?

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *