Expertgruppen för utvärdering och analys av svenskt internationellt bistånd - det är namnet på den nya kommitté som ska utvärdera HELA den svenska biståndsbudgeten (ca 38 miljarder). Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) hoppas på mer diskussion och öppen debatt. Kommittén ligger under regeringen, men kommer att vara självständig, försäkrar Carlsson.

Expertgruppen för utvärdering och analys av svenskt internationellt bistånd – det är namnet på den nya kommitté som ska utvärdera HELA den svenska biståndsbudgeten (ca 38 miljarder). Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) hoppas på mer diskussion och öppen debatt. Kommittén ligger under regeringen, men kommer att vara självständig, försäkrar Carlsson. 


 

Biståndsbudgeten finansierar idag sådant som inte är bistånd, t.ex. ambassadkostnader i länder där Sverige inte bedriver biståndsverksamhet och skuldavskrivningar på kommersiella lån tagna på 1970-talet (kan ske parallellt med svältkatastrofer i Östafrika).

Kommer kommittén beställa utvärderingar om hur dessa utgifter förhåller sig till biståndspolitikens målsättning:  att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor?

Kommitténs medlemmar:

Ordförande: Lars Heikensten (se tidigare debattartiklar här)

Vice ordförande: Eva Lindström

Jakob Svensson (se tidigare debattartiklar här)

Hans Rosling (se tidigare debattartiklar här)

Den ursprungliga tanken bakom kommitténs företrädare, Sadev, var att utvärdera hela PGU (Politik för global utveckling – som innebär att alla politikområden, exempelvis försvars- och handelspolitiken, ska bidra till målet en rättvis och hållbar global utveckling). Ambitionen släpptes i sista sekund, och Sadevs mandat omfattade bara biståndsbudgeten, till mångas besvikelse.

Därför var det många som hoppades att det nya utvärderingsorganet skulle få ett bredare mandat, för att kunna granska t.ex. om hur svensk vapenexport bidrar/förhåller sig till en rättvis och hållbar global utveckling.

Tyvärr blev det inte så denna gång heller.

Biståndspolitikens utförare väntar fortfarande på den försenade biståndspolitiska plattformen, där biståndsministerns konkreta förväntningar på vad biståndet ska åstadkomma ska förtydligas. Inte en sekund för tidigt menar många, med tanke på de senaste årens prat om resultat.

/Noak

Se förresten vad SASDA, Sadevs företrädare, kom fram till på 1990-talet här.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *