Att migrera fram och tillbaka mellan länder kan leda till ekonomisk och social utveckling i migranternas hemländer. Men för att effekterna av migration skall vara positiva bör den vara frivillig och inte en absolut nödvändighet. Det är en slutsats från seminariet Cirkulär migration: migranters roll för ekonomisk och social utveckling.

Migranter som flyttar fram och tillbaka eller flera gånger mellan länder ingår i vad som kallas cirkulär migration. De tre forskarna på seminariet har alla forskat om den cirkulära migrationens roll för ekonomisk och social utveckling.

Forskningen handlar bland annat om hemvändande migranter och så kallade remitteringar, vilket oftast innebär att arbetare i rika länder skickar pengar till sina familjemedlemmar i det fattigare hemlandet. Även om de tre forskarna har utgått från olika kontexter och forskningsmetoder råder viss samstämmighet gällande den cirkulära migrationens begränsande påverkan på social och ekonomisk utveckling.

Maria Eriksson Baaz, professor vid Göteborgs universitet samt vid Nordiska Afrikainstitutet, har studerat hemvändande migranter i Kongo-Kinshasa. Enligt Eriksson Baaz är migrationen sällan en berikande upplevelse för denna grupp. Detta beror bland annat på rasism, exkludering och låglönearbete i ankomstländerna. Ungefär 10 procent av migranterna, oftast män, återvänder inom tio år till Kongo-Kinshasa. Trots att många ofta har höga ambitioner misslyckas många av hemvändarna med att etablera en kommersiell verksamhet, delvis på grund av dålig förberedelse och brist på social förankring i hemlandet. Eriksson Baaz anser att det finns orealistiska förväntningar på de som återvänder.

Lisa Andersson, nationalekonom på OECD:s utvecklingsavdelning, har studerat samspelet mellan politiska beslut och migration med fokus på tio länder. Andersson pekar ut potentiella förbättringsmöjligheter för att åstadkomma önskvärda ekonomiska och sociala effekter av migration. Till exempel skulle ett förbättrat internationellt samarbete som stärker migranters roll i utvecklingsarbetet vara en möjlig väg framåt, enligt Andersson.

– Migration är som mest framgångsrik när den är frivillig, menar Lisa Andersson.

Lisa Pelling, statsvetare och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, problematiserar begreppet cirkulär migration genom att betona att det ofta innebär en stor kostnad att migrera, både pengamässigt och socialt. Även höga transaktionskostnader vid remitteringar menar hon är problematiskt.

– Migration ska vara en möjlighet, inte en nödvändighet, säger Pelling.

Christian Hultgren

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *