Idag lever 37 miljoner människor i världen med hiv. Trots biståndsinsatser kräver sjukdomen fortfarande tusentals liv varje dag och spridningen av viruset fortsätter. En ny fältstudie om hivprevention med hjälp av lotterier tyder på att nya tvärvetenskapliga metoder kan vara ett steg i rätt riktning för att lösa problemet.

Studien från Lesotho prövar en ny metod för att minska spridningen av hiv. Hypotesen är att risksökande individer som attraheras av ett lotteri och överskattar sina vinstchanser också är mer benägna att underskatta risken att smittas av hiv. Därför testade forskarna under en tvåårsperiod att erbjuda individerna att delta i lotteriet och samtidigt testas för sexuellt överförbara sjukdomar. De individer med negativt resultat fick en plats i lotteriet och de som testat positivt erbjöds medicinsk behandling och kunde vara med i lotteriet fyra månader senare.

– Lotteriet minskade smittspridningen med 53 procent hos de individer som klassades som risksökande i undersökningen, berättar Martina Björkman Nyqvist, forskare vid Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Det positiva resultatet som Jakob Svensson, professor vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet, presenterar är att dödligheten i aidsrelaterade sjukdomar minskar. Samtidigt är epidemin ett växande finansiellt problem och Svensson hävdar att behovet av forskning är fortsatt stort.

– Många känner till riskerna med oskyddat sex. Därför måste vi hitta ett policyverktyg för att påverka människors beteende, säger Jakob Svensson.

Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet kommenterar rapporten och betonar vikten av att jobba mer med hälsoekonomi utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Enligt Ekström är den största barriären att människor inte känner till sin sjukdom. Forskning visar att det är 80 procent av de som smittas som blir infekterade av någon som i sin tur inte vet om att de bär på viruset. Varje dag dör i snitt 3 000 personer i hiv och drygt 5 000 blir smittade.

– Det är som en jumbojet fylld med människor som kraschar varje dag, samtidigt som vi besitter kunskapen om den mirakelmedicin som skulle kunna rädda deras liv, säger Anna Mia Ekström.

Ekström anser att det behövs ökade forskningsanslag riktade åt det tvärvetenskapliga hållet för att kunna utveckla och förbättra arbetet med hivprevention och Martina Björkman Nyqvist avslutar sin presentation av rapporten genom att betona försöken att nå ut till beslutsfattare. Det krävs mer samarbete mellan biståndsaktörer, politiker och forskare för att nå det gemensamma målet i De globala målen för hållbar utveckling – att utrota hivepidemin och sjukdomen aids innan 2030.

Klara Elzvik

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *