Konflikter i länder som Somalia och Myanmar hotar livsmedelsförsörjningen. Sambandet mellan hunger, konflikt och migration uppmärksammas när FN:s livsmedelsprogram (WFP) bjuder in till diskussion i UN City i Köpenhamn. Det måste utvecklas långsiktiga lösningar med fokus på de underliggande orsakerna till den alltmer osäkra livsmedelsförsörjningen i världen, betonar panelen.

För första gången på över ett decennium ökar antalet människor som lider av hunger i världen, enligt WFP:s nya rapport. Konflikt kan ses som en av de huvudsakliga orsakerna till denna ökning, berättar Yvonne Forsen, avdelningschef för Vulnerability Assessment and Mapping (VAM) på WFP. Mer än hälften av de 815 miljoner människor som lider av hunger idag bor i konfliktdrabbade länder.

Konflikten i Somalia är ett tydligt exempel, menar Peter Albrecht, forskare på Danska institutet för internationella studier. 3,1 miljoner människor i Somalia är fortfarande i behov av livsmedelsassistans som en följd av konflikten. Konflikten bottnar i bland annat politisk instabilitet och spänningar mellan de många lokala, regionala och nationella aktörernas intressen. Orsakerna till konflikten behöver uppmärksammas för att förbättra livsmedelsförsörjningen för befolkningen, säger Albrecht.

– Det finns ett behov av att utveckla långsiktiga lösningar till de underliggande orsakerna till konflikten. Detta är dock enklare sagt än gjort, då det är komplicerat att bygga resiliens till konflikt, menar Albrecht.

Kopplingen mellan konflikt och migration uppmärksammas också av panelen. Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekreterare på Danish Church Aid, berättar om utmaningarna i flyktinglägret i Cox’s Bazar, Bangladesh. Flyktinglägret har vuxit snabbt för att ta emot det stora antalet rohingyas som har flytt till följd av den politiska konflikten i Myanmar. Utöver att många av flyktingarna lider av hunger är det svårt att tillgodose behoven hos både lokalbefolkningen och flyktingarna med de lokala resurserna, menar Qvist-Sørensen.

Migration kan även förekomma som följd av klimatförändringar, som också förvärrar situationen där livsmedelsförsörjningen är hotad, fortsätter Jacob Jørgensen, kontorschef på International Organization for Migration i Danmark. Detta kan bli förödande för många människor på landsbygden, som är beroende av ett stabilt klimat för ett fungerande jordbruk, menar Jørgensen.

Varvat med många frågor från den engagerade publiken diskuterar även panelen möjliga lösningar till dessa utmaningar. Flera innovativa lösningar för att säkra livsmedelsförsörjningen uppmärksammas.

– Bönder som bor nära flyktinglägret kan bjudas in för att sälja sina produkter. Detta skulle stärka den lokala marknaden och minska spänningarna i samhället, vilket också är väldigt viktigt, menar Qvist-Sørensen.

Jørgensen uppmärksammar även hur migranter bör ses som en potentiell tillgång för att lösa utmaningar gällande livsmedelsförsörjning. Den kunskap som migranter besitter, om exempelvis deras hemregion, borde tas tillvara och integreras i strategier för utveckling och anpassning till klimatförändringar, menar Jørgensen.

Klara Eitrem Holmgren

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *