Nytt ställningstagande kring tortyr, ett ökat klimatanslag och en mer långsiktig syn på resultat var några av Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg besked under måndagens (1/7-13) utfrågning i Internationella stolen på #Sverigeivarlden.

För utfrågningen stod Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg och Svenska Kyrkans internationella chef Erik Lysén och frågorna haglade om allt från bistånd till vapenexport, men det var inom frågan om tortyr som Kristdemokraternas Acko Ankarberg kom med dagens starkaste besked. Partistyrelsen anser sedan i juni att det är rimligt för Sverige att införskaffa straffbestämmelser kring tortyr.

Detta är ett nytt ställningstagande från Kristdemokraterna, i en fråga där Sverige kritiserats internationellt för att inte efterleva FN:s tortyrkonvention från 1984. Att göra tortyr till ett brott i Sverige skulle påverka möjligheten att döma personer som är misstänkta för tortyr internationellt även inom Sveriges gränser.

De svar som framkom angående övriga områden var mer trevande. Gällande svensk politik för global utveckling (PGU) betonade Ankarberg vikten av att samtliga ministrar lär sig vilken roll PGU har i deras specifika politikområde och att varje minister ska ansvara för att PGU:n genomförs.

Utfrågarna efterfrågade även ökad transparens inom vapenexporten, då man idag inte visar vilka partier som röstar för besluten om vilka länder Sverige ska exportera till. Ankarberg uttryckte tveksamhet till en sådan öppenhet, men tryckte på vikten av att de demokratikriterier som besluten baseras på måste vara offentliga för att skapa en större trygghet hos medborgarna.

Även klimatfrågan diskuterades. Ankarberg meddelar att Kristdemokraterna är beredda att lyfta ur klimatfrågorna från biståndsbudgeten och skapa ett eget klimatanslag. Hon visade dock ödmjukhet inför frågan och erkände att anslaget som budgeterats för inte kommer vara tillräckligt för att genomföra samtliga nödvändiga åtgärder.

­ Vi måste förhandla hårdare, svarade Ankarberg på frågan om hur förslaget ska diskuteras med biståndsminister Gunilla Carlsson.

Kristdemokraternas oenighet med Gunilla Carlsson är inte någon hemlighet och diskuterades även när det gäller resultatfokusering inom biståndet. Ankarberg trodde inte att det är helt otänkbart att svenska skattebetalare uppskattar även långsiktiga projekt och dess resultat, och menade att ”resultat är ett resultat av vad mottagarna har för behov”, vilket öppnar upp för en mer långsiktig syn beroende på vilka behov som uttrycks.

Slutligen ville Ankarberg trycka på vikten av konsumentmakt när det gäller internationell handel och skatteflykt. Att lagstifta kring skatteflykt är dock inte aktuellt, snarare ska svenska företag genom upphandlingar ta ett större ansvar för att ”göra rätt för sig i det land var resurser man nyttjar”.

Av Sofia Quell

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *