För att minska antalet asylsökande i Sverige har regeringen lagt fram ett förslag om hårdare regler för att få uppehållstillstånd. Men enligt juristen Viktor Banke kommer det inte leda till att asylinvandringen minskar. I stället kan det få drastiska konsekvenser för både människor på flykt och den svenska integrationsprocessen, säger han under ett seminarium i Uppsala.

Under 2015 ökade antalet människor som sökte asyl i Sverige kraftigt. Enligt statistik från Migrationsverket var det 81 000 asylsökande år 2014 och 163 000 år 2015. För att minska antalet asylsökande har regeringen lagt fram ett förslag som innebär att vissa skäl till att beviljas asyl i Sverige tas bort och att permanenta uppehållstillstånd ersätts med tillfälliga.

Viktor Banke, biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå, förklarar att de tillfälliga uppehållstillstånden kommer gälla ett eller tre år, beroende på människors anledningar till att söka asyl. Ändringarna av utlänningslagen, som förväntas träda i kraft den 31 maj 2016, kommer även göra större skillnad mellan de som juridiskt sett betraktas som “flyktingar” och de som anses vara “alternativt skyddsbehövande”. Människor som flyr från Syrien, vilka ofta klassas som alternativt skyddsbehövande, kommer exempelvis inte längre få ta hit sin familj genom anhöriginvandring.

Kommer inte minska antalet asylsökande

Enligt Banke kommer lagförändringen få stora konsekvenser. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer inte uppfylla det primära syftet: att minska antalet flyktingar. Banke poängterar att det som de asylsökande har gemensamt är flykten från långvariga konflikter. När deras tillfälliga uppehållstillstånd löper ut efter ett eller tre år kommer de sannolikt beviljas nya uppehållstillstånd.

Banke menar att detta är en mycket ineffektiv politik eftersom Migrationsverket idag är en otroligt tyngd myndighet. I och med det nya lagförslaget kommer Migrationsverket få dubbelt så mycket arbete.

Många länder har redan tidsbestämda uppehållstillstånd. Enligt Banke lever flyktingar där i ovisshet och otrygghet. Arbetsgivare vet inte om deras anställda får stanna och barn vet inte om de får gå klart skolan. Sverige kommer alltså i början av sommaren ha ett lika dåligt flyktingmottagande som andra länder, men med bättre internationellt rykte. Banke betonar att regeringen var medveten om att förslaget med den nya flyktingpolitiken skulle få negativa konsekvenser, men det viktigaste var att prioritera det primära målet: att minska asylinvandringen.

Tvingar ut familjer på Medelhavet

Idag är majoriteten som flyr från Syrien kvinnor och barn. De kan inte längre vänta i Syrien på att mannen som flytt i förväg ska få uppehållstillstånd, säger Viktor Banke. De kan inte längre sitta och vänta när Europa stänger sina gränser. Det nya lagförslaget slopar möjligheten till anhöriginvandring och tvingar ut barnfamiljer på Medelhavet – enligt Banke ytterligare ett resultat av den nya politiken.

– Just de människor som Stefan Löfven höll tal till i september, exakt de barnfamiljerna tvingas just nu ut på Medelhavet. Det är den absolut största konsekvensen av regeringens politik, säger Viktor Banke.

Sara Strandell Dalius och Klara Elzvik Nyström

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *