De statliga pensionsfonderna, AP-fonderna, har fått mycket kritik för investeringar i fossilindustri, gruvbolag och vapentillverkare. I veckan anordnade nätverket Schyssta pensioner ett seminarium i riksdagen tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet. De ville diskutera AP-fondernas nya riktlinjer. Biståndsdebatten.se var på plats och bevakade seminariet.

I riksdagens pensionsgrupp pågår just nu ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för AP-fonderna. Förväntningarna på att investeringarna ska bli mer hållbara är höga.

Annelie Andersson, talesperson för Schyssta Pensioner, underströk under seminariet i riksdagen att regelverket måste skärpas. Hon poängterade att de viktigaste utgångspunkterna för ett nytt regelverk innebär skyldigheter att leva upp till internationella konventioner som vi ratificerat. Dessutom måste förvaltningen av AP-fonderna ha en vetenskaplig förankring kring vad som är långsiktigt hållbart.

AP-fonderna är de allmänna pensionsfonderna som varje år förvaltar över 1 400 miljarder av våra gemensamma pensionspengar. Fonderna fungerar som en buffert i det svenska pensionssystemet. De styrs i dag av en skrivning som fastslår att ”fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”.

Den här skrivningen får stora konsekvenser, menar kritikerna. Ett exempel som Annelie Andersson lyfte på seminariet var hur AP-fondernas investeringar i fossila investeringar i dag bidrar till utsläpp tio gånger större än Sveriges årliga utsläpp.

– Vi måste klimatsäkra pensionsavtalet, sa hon.

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) medverkade på seminariet och menade att frågan varit prioriterad från början. Han ifrågasatte konflikten mellan avkastning och hållbarhet.

– Ska man kunna leverera en bra avkastning i framtiden måste man ta in hållbarhetsaspekterna, sa han.

Även Solveig Zander, riksdagsledamot (C), uppmuntrade till hållbarhet i AP-fondernas sätt att placera:

– Fjärde AP-fonderna har tagit bort de investeringar som var minst bra ur miljösynpunkt. De gjorde det för att tjäna pengar. Fjärde AP-fonderna gjorde rätt investeringar. Investeringar i miljö- och hållbarhet har gett avkastning. Det lönar sig att investera i dessa lösningar.

Per Bolund tyckte att Sverige kan leda vägen framåt med en hållbar finansmarknad. Han påpekade att det pågår ett omfattande arbete med ett nytt regelverk.

– Vi pratar om ett modernt och effektivt pensionsfondsystem som lyfter hållbarhetsfrågorna, sa han.

Långsiktighet och hållbarhet var ledorden i diskussionen kring hur AP-fonderna ska förvaltas. Annelie Andersson underströk i slutet av seminariet:

– Vi vill ha ett modernt regelverk som ska gälla i flera år. Det krävs större kliv om vi vill att AP-fonderna ska ligga i framkant.

Sofie Habram

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *