När Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt intog internationella stolen i Almedalen var vapenexporten den hetaste frågan. Malena Heed på Biståndsdebatten.se sammanfattar.

Under de 30 minuter Vänsterpartiets partiledare grillades på internationella stolen behandlades heta frågor som Politik för global utveckling (PGU), avräkningar och klimatfinansiering. Men hetaste av samtliga frågor var vapenexporten. Jonas Sjöstedt var tydlig i sitt budskap att det är oacceptabelt att Sverige är världens främsta vapenexportör per capita. Enligt partiledaren måste reglerna för vapenhandeln stärkas och Sverige måste mena allvar med att inte exportera vapen till diktaturer. Vänsterpartiets långsiktiga mål är att avskaffa vapenexporten helt.

En annan punkt som Jonas Sjöstedt tog upp flera gånger under utfrågningen var att biståndet inte ska ses som en pott varifrån regeringen kan hämta pengar till andra ändamål, så som flyktingmottagning och åtgärder för att förebygga och möta klimatförändringar.
­

– Vänsterpartiet vill ha ett riktigt enprocentsmål, där bistånd är bistånd. Ett tvåprocentsmål är väl värt att diskutera.

Detta ska enligt Jonas Sjöstedt finansieras genom globala lösningar som till exempel skatt på flygbränsle och transnationella transaktioner. Utöver biståndet på en 1 % ska också ett särkilt klimatanslag införas som ligger utanför enprocentsramen. Partiledaren menar att eftersom det är de industrialiserade länderna som orsakat klimatförändringarna så har de en moralisk skyldighet att stå för klimatfinansieringen, utan att det dras av från biståndsbudgeten.

Jonas Sjöstedt pekar också på faran med fokusera alltför mycket på de biståndseffekter som är enkla att mäta, att prioritera kvantitet framför kvalitet. Långsiktiga, hållbara effekter av biståndet är svåra att mäta. Nyckeln till ett lyckat bistånd är enligt Vänsterpartiets partiledare att samarbeta med mottagarländerna, att lyssna på ländernas egna folkrörelser och sociala rörelser. Sammanfattningsvis så vill Vänsterpartiet att Sverige prioriterar frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i biståndet. Partiet kräver att minst 10 procent av biståndet öronmärks för detta område.

Malena Heed

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *