Migranter målas upp som hotfulla och gränser som trygga, men verkligheten ser annorlunda ut, menar journalisten och dokumentärfilmaren Milène Larsson. Att arbeta för sann jämlikhet och tänka bortom nationalstatliga gränser är hennes uppmaning till publiken på TEDx Stockholms event Crossroads.

– Vi har inte rötter, vi har faktiskt fötter, säger Milène Larsson.

Larsson syftar på människans mobilitet och ifrågasätter vad det är som gör att vi identifierar oss så starkt med området inom den egna nationalstatens gränser. Gränser som historiskt sett ständigt flyttats och förändrats.

Migration är temat för Milène Larssons ”talk”. Genom sitt arbete har hon mött många människor på flykt vars situation är så fruktansvärd att de hellre riskerar sitt eget och sin familjs liv på den så kallade ”dödsbåten” över till Europa än att stanna där de är.

Larsson visar en bild där ena halvan utgörs av en massiv mur förstärkt med taggtråd, och den andra en man som tillsammans med sin lilla dotter demonstrerar för migranters rättigheter. Hon poängterar att migranter målas upp som hotfulla och gränser som trygga, trots att verkligheten ser annorlunda ut.

Enligt Larsson gör Europas migrationspolitik gränserna allt annat än trygga. Över 30 000 människor har dött i sina försök att fly till Europa under de senaste åren. Hårdare gränskontroller i kombination med kravet på att redan befinna sig i landet där man vill söka asyl ger människor inget annat val än att försöka ta sig in illegalt. Därmed har länderna inte heller någon koll på, eller kontroll över, vilka som i slutänden lyckas ta sig in i.

Larsson, som själv är svensk medborgare men bor i London, påpekar ironiskt att medan gränserna till vårt eget land bevakas strängt så är invånarna själva fria att åka var de vill, när de vill.

– Kreativitet, entreprenörskap och kärlek har inga gränser, säger Larsson.

Hon menar att lösningen ligger i att arbeta för sann jämlikhet och att tänka bortom nationalstatliga gränser. Hon föreslår ett styrelseskick mer likt äldre modeller – städer istället för stater. Där skulle gemensamma utmaningar som att bevara naturresurser eller förhindra klimatförändringarna bemötas genom samarbete. Detta ser Larsson som ett fullt genomförbart projekt med dagens kommunikationsmöjligheter.

Elin Nordin

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *