Dessa i runda tal 5,2 miljarder kr för flyktingkostnader kan jämföras t.ex. med regeringens budgetpost för Sidas humanitära insatser, som uppgår till drygt 2,8 miljarder. Eller varför inte budgetposten för regionala & bilaterala strategier för Afrika, som uppgår till 5,25 miljarder enligt regeringens höstproposition (PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 7) De totala avräkningarna (inte bara för flyktingkostnader) som i höstpropositionen beräknades till nästan 7 miljarder, uppgår nu till 7,7 miljarder kr. Det motsvarar drygt 20 % av det totala biståndet för 2013.

Debatten om så kallade avräkningar, alltså pengar som tas från biståndsbudgeten för att finansiera sådant som egentligen inte är bistånd, sjuder för det mesta i kulisserna och orsakar sällan några större rubriker. I den ena av debattens två ringhörnor står de som menar att avräkningarna är för stora. I den andra står debattörer som menar att avräkningarna är godtagbara, inte minst mot bakgrund av Enprocentsmålet (som i goda tider innebär en växande biståndsbudget). Ett återkommande argument är att avräkningarna är DAC-fäiga.

DAC-fäiga avräkningar innebär att avräkningarna “godkänns” av  OECDs biståndskommitté DAC. Kommittén definierar vad som räknas som bistånd och vilka övriga utgiftsområden som biståndet kan finansiera. Till dessa DAC-fäiga avräkningar hör mottagande av asylsökande flyktingar.

När Ekot för drygt en månad sedan rapporterade att finansminister Anders Borg ville öka avräkningarna för flyktingmottagandet ökade trycket i debatten något. (Se te.x Professor ifrågasätter regeringens biståndspolitik)

Hur mycket pengar det handlade om var då oklart. I höstens budgetproposition för 2013, som lades innan Borgs utspel, framgick att ca 4,5 miljarder kr av biståndsbudgeten (totalt 38,2 miljarder) skulle gå till flyktingmottagande.


I regeringens vårbudgetproposition kom svaret –  ytterligare 709 miljoner kr ur biståndsbudgeten räknas av för att täcka flyktingkostnader i Sverige: totalt ca 5,2 av biståndets 38 miljarder, alltså ca 13,5 % av den totala biståndsbudgeten. Motsvarande siffra var år 2010 8,7%, enligt OECD/DAC.

Dessa i runda tal 5,2 miljarder kr för flyktingkostnader kan jämföras t.ex. med regeringens budgetpost för Sidas humanitära insatser, som uppgår till drygt 2,8 miljarder. Eller varför inte budgetposten för regionala & bilaterala strategier för Afrika, som uppgår till 5,25 miljarder enligt regeringens höstproposition (PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 7)

De totala avräkningarna (inte bara för flyktingkostnader) som i höstpropositionen beräknades till nästan 7 miljarder, uppgår nu till 7,7 miljarder kr. Regeringens vårbudgetproposition innebär således att drygt 20 % av det totala biståndet för 2013 inte går till bistånd. 

Om detta är ni alla hjärtligt välkomna att debattera på Biståndsdebatten.se.

Dela det här:

Kommentarer inaktiverade.