Alla marginaliserade grupper delar inte samma intressen och behov. Anti-diskrimineringsåtgärder behöver därför skräddarsys för att nå alla samhällsgrupper. Det blev huvudbudskapet från seminariet där Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) presenterade rapporten ”Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups?”.

I EBA-rapporten undersöks om riktade anti-diskrimineringsåtgärder minskar fattigdomen bland marginaliserade samhällsgrupper. Rachel Marcus, forskare på Overseas Development Institute (ODI) och medförfattare till rapporten, säger:

– Rapporten visar att åtgärderna har lett till en viss ekonomisk vinst för en stor del av målgrupperna, men inte för de fattigaste.

En av rekommendationerna i EBA-rapporten är att arbeta mer för att förändra diskriminerande attityder. Pär Zetterberg, forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet, menar att det är relativt enkelt att fysiskt inkludera marginaliserade grupper på arbetsmarknaden och i utbildningar genom statliga direktiv. Utmaningen ligger i att förändra åsikterna.

– Attityder är inte lätta att förändra – de är klibbiga, säger Zetterberg.

Zetterberg betonar att det är viktigt att verkligen förstå alla delar av diskrimineringsbegreppet för att kunna utforma rätt åtgärder. Diskriminering har flera olika ”ansikten” och Zetterberg menar att lösningen ligger i att anpassa åtgärderna efter vilken sorts diskriminering det rör sig om.

Vidare anser Zetterberg att det är viktigt att ta hänsyn till det intersektionella perspektivet, det vill säga att olika egenskaper hos en individ tillsammans påverkar om och hur hen blir diskriminerad. Zetterberg förklarar:

– En fattig afrikansk kvinna med en funktionsnedsättning är inte enbart en kvinna. Samspelet mellan de olika aspekterna måste beaktas.

Enligt Paula Engwall, senior policyrådgivare inom utbildning på Sida, är det svårt att nå de fattigaste grupperna i framförallt konfliktdrabbade områden. För att anti-diskrimineringsåtgärder ska nå dessa grupper är det viktigt att ta hänsyn till den sociala kontexten och yttre faktorer och anpassa åtgärderna därefter, istället för att använda samma tillvägagångssätt överallt, menar Engwall.

Amanda Wenzer

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *