Arbetet med Post-2015 agendan pågår för fullt. I många länder har milleniemålen bidragit till stora förändringar men utvecklingen i det som fått benämningen ”sviktande stater” släpar efter. Under onsdagen (4/7) i Almedalen diskuterades betydelsen av The New Deal för de 1,5 miljarder människor som lever i dessa stater och vilken roll Sverige kan spela i utvecklingen.

Tänkt som ett komplement till de nu med åren tilltagna milleniemålen, ska The New Deal föra upp frågor om säkerhet och fredsbyggande på agendan. Panelen var överens om att det som kan göra New Deal till en framgångssaga är det lokala ägarskapet.

Ibland är det viktigt att skapa någonting tillsammans under ett nytt namn för att öka känslan av inklusion, sade Hammargren.

Även vikten av att överenskommelsen spänner över flera politikområden framhölls av både Nordin och Hammargren, inte minst för att flertalet av de sviktande staterna idag är medelinkomstländer. Sjöström kritiserade Sveriges tidigare arbete och menade att biståndet måste kombineras med framförallt säkerhetsinsatser för att ge stabila resultat.

The New Deal har dock inte fått endast positiva reaktioner. Sjöström fortsatte med att varna för att västvärlden tycker att det är så bra att länderna överhuvudtaget kommit överens, vilket gör det lätt att blunda för problemen. Pethrus ville, utan att säga att New Deal är någonting negativt, påpeka att de frågor som lyfts i överenskommelsen faktiskt redan är inkluderade i arbetet med de nya Post-2015 målen. Där erkänns fred och gott samhällsbyggande som viktiga element för utveckling, förutsättningar som Pethrus tidigare under veckan lyft som avgörande för en hållbar utveckling.

Angående Sveriges roll i arbetet med The New Deal ville Nordin och Pethrus nämna att stöd till civilsamhället är avgörande för att kunna ställa krav på de sviktande staternas regeringar. Samtliga i panelen var också överens om att en ökad samsyn och ett arbete över flera politikområden och globalt samarbete, liknande tanken med PGU, är vägen framåt i Sveriges arbete i de sviktande staterna.

–       Mottagarländerna försöker just nu hantera ett lapptäcke av engagemang utifrån, vilket försvårar möjligheterna att driva en effektiv kapacitetsutveckling. Värdet av New Deal är därför att vi samlar ihop dessa investeringar och skapar en helhet, sade Sjöström avslutningsvis.

Av Sofia Quell

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *