Additionella medel till klimatsatsningar i nästa års budget, lagförslag mot tortyr och globala hållbarhetsmål som är nedbrytningsbara var några ståndpunkter från Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson i tisdagens internationella stol.

Diakonias generalsekreterare Bo Forslund och Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson stod för den tuffa utfrågningen där Jonsson var tydlig med att Centerpartiet inte vill att klimatsatsningar ska finansieras av biståndsbudgeten. Jonsson meddelar att Centerpartiet står bakom internationella överenskommelser om att det ska vara additionella pengar som ska läggas på klimatfrågan och menar att det är den uppfattningen Centerpartiet driver i regeringen och vill se i nästa års statsbudget. Gällande internationella satsningar på miljö och klimat och de nya millenniemålens utformning så vill Centerpartiet att miljö och klimatmålen ska vara dels ett mål i sig men även genomsyra alla andra mål. De vill se globala mål som är nedbrytningsbara och Jonsson menar att det allra enklaste och rakaste sättet att generera pengar för detta är att genom statsbudgeten avsätta pengar för det.

När det kommer till hur PGU har förvaltats och hur arbete har gått för att dess principer ska genomsyra alla politikområden så konstaterar Jonsson att det hittills har fungerat ganska dåligt. Det har påpekats att det finns en rad målkonflikter och Jonsson menar att problematiken ligger i att det har varit dålig samordning mellan olika departement. Ett sätt som man har försökt lösa denna typ av problem tidigare är att lägga det direkt under statsministern och Jonsson ser att denna metod kan vara möjlig inom detta område.

Gällande svensk vapenexport var Jonssons ställningstagande mindre tydligt. Han vill se ett stopp av svensk vapenexport till diktaturer men säger samtidigt att det inte är en enkel fråga då Sverige är beroende av att kunna köpa vapen från andra länder och även beroende av att till viss del kunna ha en vapenindustri som säljer. Han poängterade dock att Centerpartiet vill ha tuffare och tydligare regelverk kring vilka länder Sverige ska få exportera vapen till.

Samtalet avslutas med att Centerpartiet liksom Kristdemokraterna ställer sig bakom kravet på en lagstiftning mot tortyrbrott.

Av Maria Persson

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *